17. 5. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 5. 2006

Bohumil Doležal, extremismus a petice

Bohumil Doležal uveřejňuje na své internetové stránce svoje moudra i dopisy čtenářů o nebezpečí nacionalistického extremismu v ČR a o "zamindrákovaném vlastenectví" a organizuje tam i petici podporující jeho postoj.

Píše tam např.:


Národní cítění ne sebe bere zvlášť v případě malých, ušlápnutých a poněkud zamindrákovaných národů nejroztodivnější formy. Lidé, kteří sami neumějí nic, upadají do mystického vytržení nad sportovními dovednostmi svých krajanů. A co hůř: do téhož vytržení upadají i lidé, kteří sami umějí věci podstatně důležitější než např. postrkovat pryžový kotouč dřevěnou holí po ledě. Před válkou jsme si postavili na strahovském návrší největší stadion v Evropě a desetitisíce našinců tam dělaly jednou za čtyři roky na truc nepřátelům hromadně a na povel stojky a kotrmelce. Na nepřátele to příliš velký dojem neudělalo.

(Ty hanopisy se dají na té jeho stránce vyhledat podle překlepu "ne sebe bere" a odkazem `PETICE'.)

Ponechme stranou, že si zřejmě nedovede představit ani pod světovým vítězstvím hokejistů to, že někdo umí něco dobře kontrolovatelně nejlépe na světě. Ale on zřejmě nechápe ani význam společného vyjádření nelibosti nad vydíráním a ohrožováním naší země těmi, kterým tak fandí. Ani význam Sokolů pro vznik a udržení ČSR.

Jsou to opravdu 'našinci' Doležala? Jaké procento Čechů jsou lidé, kteří sami neumějí nic? Je to procento u jiných národů měřitelně menší? Existují vůbec národy, které nejsou 'poněkud zamindrákované'? To už jsme u metod a úrovně Doležalovy argumentace. Také o nich je tento článek. Pro další důkazy uvádím dále z té jeho stránky doslovné znění odpovědi na můj dopis i obou mých dopisů, na které reagoval.

Ovšem, ani české národní tradice a přednosti by se neměly přehnaně zdůrazňovat. Ale k přesvědčování lidí o tom vidím humor jako daleko lepší možnost než tu zapšklou pohrdavou nenávist, která čiší z Doležalových textů. Oč lepší je třeba přístup V. Rady a J. Žáka z doby první republiky, nebo E. Hrycha.

Základní otázka

Otázku, čí pocity k vlasti jsou zamindrákované, kdo doopravdy jsou ti horší extremisté a kolik je pravdy na obsahu té petice, kterou Doležal předkládá lidem k podpisu, by měli mít možnost posoudit ostatní lidé; to bez zveřejnění oponujících informací nejde. Takový oponující názor a jeho zdůvodnění je obsahem té mé korespondence pro něj, viz dále.

Doležalův přístup

Moje reakce 'ReRe..' se zřejmě už Doležalovi do krámu nehodila. (Ještě nikdy se mi nestalo, že by mail, označený v mém poštovním programu jako 'odeslaný', nedošel adresátovi. A podle tónu jeho první odpovědi jsem ovšem nemohl čekat, že by mi potvrzení příjmu poslal.) Je-li neuveřejnění té reakce jeho záměr, měl by tu svou rubriku nazvat ne "Čtenáři mi píší", ale "Co se mi hodí z toho, co mi čtenáři píší."

Zdůvodnění (omlouvání?) svého postoje si Doležal dělá hodně jednoduché: Přední české vědce historiky "vyřídil" ideologickým posudkem; a člověka mimo historickou vědu a publicistiku, jako jsem já, poukazováním na to, co není. Ale kdo z postižených Čechů (to jsme skoro všichni) je tedy podle něj hoden o těch věcech získávat a zveřejňovat informace?? Zřejmě nikdo, kromě těch několika, kteří vyznávají jeho názory. To ovšem přesně zapadá do jeho protičeského šovinismu; doufejme, že "jen" ideologicky motivovaného. Také 'Příručka pro začínajícího vládního publicistu' z Doležalových vlastních stránek obsahuje "metodické předpisy", kterými se sám v odpovědi na mou připomínku řídil. Od něj by se byl i nebožtík Goebbels mohl lecčemu přiučit.

Kdyby se Doležal přece jen cítil schopen věcné diskuse o těch historických událostech, jsem připraven na jeho vyžádání s ním společně vyhledat další originální dokumenty o věcech popisovaných v těch dvou knihách, které jsem citoval v úvodní připomínce '"okradeni" ?' a jejichž autory tak odsoudil, nebo v tom Valentově článku.

Argumenty odpůrce tohoto článku

Během hodiny po uveřejnění tohoto článku jsem dostal následující mail. Ten mail odešel nejdříve od jednoho z uživatelů služeb poskytovatele, kterého lze dobře identifikovat. Jeho správce je jistě schopen určit, od koho byl mail odeslán doopravdy; ovšem, takovou věc může udělat jen na požadavek institucí činných v trestním řízení, pro trestný čin 'hanobení národa a rasy'.

Uvažte, kdo ve 3 hodiny v noci asi mohl věc tak pozorně sledovat a mít tento názor a takový zájem na věci, umět správně použít cizí slova a udělat dvakrát stejný překlep jako Doležal.

Všimněte si, že odesilatel se nepodepsal ani jako Emanuel Moravec, ani jako Konrad Henlein, lord Runciman či spíš Krychtálek. Ostatně nemá ani jejich úroveň.


----- Original Message -----
From: Moravcik
To: Tomáš Pečený
Cc: udalosti@bohumildolezal.cz
Sent: Wednesday, May 17, 2006 2:33 AM
Subject: Národní cítění ne sebe bere zvlášť v případě malých, ušlápnutých a poněkud zamindrákovaných národů nejroztodivnější formy


Tu vetu: "Národní cítění ne sebe bere zvlášť v případě malých, ušlápnutých a poněkud zamindrákovaných národů nejroztodivnější formy" jsem nekde rekl nebo napsal i ja, nevim uz kde, pochybuji, ze pan Dolezal ji ode mne okopiroval.
Zmizte jiz pane s tim Vasim zamindrakovanym nazorem o utlacovanych cesich a neobtezujte svymi vulgarnimi dopisy lidi jako pan Dolezal. Na co potrebujete na britskych listech psat takove vyblitky? Kdo ma ty vase e-dopisy cist, jsou to jen blaboly typickeho ceskeho kvasiintelektuala.Vyspela civilizace nepotrebuje patvary jako je cesko nebo ceske kvasivedce, je to jenom pritez pro svet podobne jako treba terorismus moselmanu.
Stejne vas nejspise par zavrou, par vyhodi, zbytek cechacku poleze do ritniho otvoru celemu svetu, proste se praskne do vzduchu a cesi se rozleti jak hejno krys. To je podle Vas recept na zivot uprostred stredni Evropy?

Moravcik

Korespondence a komentář s odkazy


----- Original Message -----
From: "Tomas Peceny"
To: udalosti@bohumildolezal.cz
Sent: Thursday, December 01, 2005 1:02 AM
Subject: "okradeni" ?


Dobrý den pane Doležale,

opravdu považujete formulace typu "Platí zásada: vrátit, co bylo ukradeno, ovšem s výjimkou toho, co jsme my ukradli jiným." za vhodnou charakteristiku poválečných náhrad škod způsobených nám velkoněmeckou okupací?

To je ovšem terminologie extremistů ze Sudetendeutsche Landsmannschaft, např. podle jejich nechvalně známé brožury 'Der vergessene Völkermord im Herzen Europas [pozn. red.: Zapomenutá vražda národa v srdci Evropy] (Die ungesühnte Vertreibung ...' [pozn. red.: Nepotrestané vyhnání...], která vychází z takových pramenů, jako je např. "Die Tschechoslowakei, das Ende einer Fehlkonstruktion" (pozn. red.: "Československo, konec jedné nepovedené konstrukce")!

Zákony ČSR, vydávané okolo konce války, byly řádně schváleny příslušnými demokratickými institucemi;
v té brožuře se soustavně označují jako bezpráví; je tam dehonestován i příslušný nedávný výrok nejvyšších soudních instancí v tom smyslu. A co o tom píšete Vy?!

Říšskoněmecký majetek na území ČSR přirozeně připadl ČSR jako náhrada nepatrné části škod vzniklých velkoněmeckou okupací, stejně jako tomu bylo v případě ostatních protihitlerovských spojenců.

To platí jistě i pro vlastnictví výrobních značek.

I protektorátní Němci byli pokud vím díky nacistickým zákonům občany nikoliv protektorátu, ale Velkoněmecké říše (v brožuře píší sami, že takové věci zpočátku vítali; také využívali svých výhod, např. větších přídělů potravin; to jsem zažil). (A protože Československo nemohlo přijmout a nepřijalo právní kontinuitu s nacismem, muselo je pro zbavení občanství ČSR nějak definovat; jak to mělo udělat jinak, než na národnostním základě?)

Proto vás prosím: Přečtěte si práce renomovaných historiků na to téma, např. knížku Rozumět dějinám, kterou vydalo Ministerstvo kultury ČR (Milady Horákové 139, 160 41 Praha 6, tel. 257085111; mohu Vám ji půjčit). Tu brožuru Vám mohu půjčit také; ovšem podle poslední informace z pražského střediska Landsmannschaftu je "už zastaralá". O jednáních prezidenta, situaci za války v Anglii a také o programu henleinovské Sudetoněmecké strany je dobrá kniha dokumentů 'Edvard Beneš - odsun Němců z Československa', výbor z Pamětí, projevů a dokumentů, připravil K. Novotný, nakl. Dita Praha, 2.vyd. 2002; jsou tam citace i na originály programových plánů na likvidaci českého národa.

A pokud jde o ty dalekosáhlejší záměry p. Posselta a spol.: povšimněte si prosím víceznačného významu slova die Sühne, jehož odvozenina je v názvu originálu té brožury použita. Nebagatelizujte to prosím soustavně tónem svých článků! Vzpomeňte si prosím, jak hrůzám občanské války v bývalé Jugoslávii v devadesátých letech předcházely "bilance" křivd způsobených druhou stranou za dávno minulé druhé světové války.

Rozum do hrsti!

RNDr. Tomáš Pečený

Tištěné materiály, na něž dopis odkazuje, a kde je najít:
Knížka Rozumět dějinám je publikace týmu vrcholných českých vědců historiků k celé problematice česko - německých vztahů na území dnešní České republiky ve všech možných souvislostech v rámci celého dlouhého historického období. Je čtivá, přesná a úplná (případnou zprávu o něčem významném, co v ní nenajdete, zejména o období kolem r. 1945, by bylo potřebí velice, velice důkladně ověřit; já sám nevím ani o jedné její odchylce od skutečnosti). Popisuje i výsledky práce společné česko-německé komise historiků.

Tu knížku Rozumět dějinám i kopii té podvodné "sudeťácké" brožury má studijní knihovna České televize na Kavčích horách; nevím, lze-li tu knížku získat ještě na tom Ministerstvu kultury ČR, ale dostala ji také Základní knihovna Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze. Ta Novotného knížka byla ještě nedávno v prodeji v knihkupectvích a jistě ji mají veřejné knihovny. Výpůjčku (nebo kopii) z těch specializovaných knihoven je ve veřejné knihovně (určitě ve velké) možno zařídit prostřednictvím meziknihovní služby.

Doležalova odpověď, převzatá z té jeho stránky, je:

Pozn. editora Událostí: Vážený pane, sudetoněmeckou záležitostí se zabývám už řadu let, přednášel jsem o ní na univerzitě, napsal jsem o ní řadu článků publikovaných v českém, německém, polském, rakouském i maďarském tisku a vždycky mne trochu šokuje, když přijde někdo jako Vy, opakuje argumenty tisíckrát vyvrácené a přitom si připadá, že objevil Ameriku a že jeho oponent je totální ignorant. Jsem bohužel tísněn časem, proto jen několik poznámek: za prvé, myslet si a psát, že ČSR byla Fehlkonstruktion, není nic trestného, je to názor do diskuse (já ho nesdílím, ale dovedu pochopit, proč si to někdo může myslet, aniž by ho to jakkoli diskvalifikovalo).

"Okolo konce války" - přesněji řečeno po konci války - byly vydávány nikoli zákony, ale prezidentské dekrety, z nichž některé se týkaly českých Němců (nařizovaly konfiskaci veškerého jejich majetku a zbavená všech občanských práv). Byly teprve dodatečně schváleny tzv. Prozatímním národním shromážděním, které nebylo voleno, ale najmenováno, a kde nesměli sedět mj. představitelé největší české předválečné strany, jež měla svého zástupce i v londýnské Benešově exilové vládě. U nás nebyl zkonfiskován jen "říšskoněmecký majetek", tj. majetek německého státu, ale plošně veškerý soukromý majetek všech německých občanů. To se dělo jen v ruském záboru, nikoli v západní Evropě.

Pokud jde o vaše renomované historiky, s jejich pracemi jsem většinou obeznámen, jsou to tvůrci současné české státní doktriny, která je chybná a nemravná. Podle mého názoru by se historik k něčemu takovému neměl snižovat. A konečně, konflikt v Jugoslávii byl provázen etnickými čistkami brutalitou srovnatelnými s vyhnáním Němců z ČSR, Polska a Maďarska mj. také proto, že zúčastněné státy ani vítězné velmoci s etnickými čistkami po druhé světové válce, které si dílem vyžádaly, dílem je tolerovaly, dostatečně nezreflektovaly a nepodrobily kritice. Což se do budoucna musí stát.

Tu odpověď jsem zařadil celou do textu své následující reakce (v mém textu jsou zde opraveny překlepy ve slovech 'okupaci', 'nediskvalifikujete' a 'Fehlkonstruktion' a v předchozí Doležalově odpovědi v 'byly vydávány'; a z té odpovědi zde opakuji jen ty výňatky, k nimž se části té mé reakce přímo vztahují).

Na jeho stránce jsem si mezitím všiml, že je podstatně mladší než já; tím se také leccos vysvětluje.

To `české rozhodnutí nejvyšších soudních instancí z polistopadové doby' je přesně nález Ústavního soudu Pl. ÚS 14/94. (Ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu byl, podle jeho sdělení, zveřejněn v jejím 3. svazku, jako nález č. 14 na straně 73 -- 97.)
Na Internetu se najde na http://www.judikatura.cz , ve vyhledávání se zadá (jen) do rubriky "pramen" číselný kód 14/94, stiskne 'Vyhledání' a klepne na písmeno "A" v "modré skupině" znaků IVA§.
Byl publikován vzhledem ke své zásadnosti i ve Sbírce zákonů pod č. 55/1995 Sb. Všem čtenářům naléhavě doporučuji, aby si prostudovali jeho odůvodnění.

Mou reakci 'ReRe..' je ovšem třeba brát v kontextu toho, že jde o odpověď na znevažující text. V žádném případě by se neměla vykládat tak, že 'všichni z Landsmannschaftu jsou extremisté' (znám svědectví, které velmi oceňuje lidský přístup Ackermann-Gemeinde). Nemohu teď také vyloučit, že, navzdory těm dosavadním zkušenostem s úrovní argumentace druhé strany, je 'Centrum proti vyhánění' vyvážené a uvádí i argumenty příznivé pro Čechy.

Za velmi dobré bych považoval naprostou nepřítomnost falzifikátů, skutečné časové pořadí těch faktů, které mohou být považovány za příčinu a následek, a ve věcech (výběru faktů), na něž obě strany mohou pochopitelně mít různé názory, poměr blízký 1:1 a kvantifikaci významu těch faktů co nejbližší shodě názorů renomovaných vědců historiků (nikoliv propagandistických institucí!) z obou zemí. Nejlepší by bylo přímo uveřejnit jejich hodnocení celkové vyváženosti té expozice. Pokud se ti vědci shodnou na tom, že ta expozice je aspoň přiměřeně vyvážená (nebo pokud se o tom sám přesvědčím), omluvím se tu za svůj předsudek, že jde o další propagandistickou akci typu popsaného v těch dopisech, a budu velmi rád.


----- Original Message -----
From: "Tomas Peceny"
To: udalosti@bohumildolezal.cz
Sent: Friday, January 27, 2006 11:39 AM
Subject: Re Re "okradeni"

Pane Doležale,

soudě podle obrazu v televizi, jste asi můj věkový vrstevník, takže jste nacistickou okupaci také sám zažil a pro řadu z těch věcí není potřebí se ani odvolávat na literaturu.

Nacismus a ta okupace Československa měla v té souvislosti významný rys: byla vedena výslovně a důsledně ve jménu toho, že Němci jsou vyšší rasa a my jsme proto povinni jim sloužit, i doslovně jako pokusná zvířata.

Víte, co je to "sudetoněmecký"? To je termín specielně vytvořený teprve začátkem dvacátého století, tj. pro boj proti českému (československému) státu, nenáviděné "Tschechei". To se nepopírá ani v té tak typické brožuře.

Vaší odpovědi musím oponovat. Píšete:

U nás nebyl zkonfiskován jen "říšskoněmecký majetek", tj. majetek německého státu, ale plošně veškerý soukromý majetek všech německých občanů

ovšem německých občanů Hitlerovy Velkoněmecké Říše. Pro odškodnění se proto mají obracet na následnický stát Hitlerovy Říše, tj. na SRN; pokud vím byli již dávno odškodněni, zčásti i penězi pocházejícími v rámci smířlivých počinů z Československa. Jim ani Vám to nebrání se mimo jiné dožadovat neplatnosti jakýchkoliv náhrad těch nesmírných škod, které nám velkoněmecká okupace způsobila.

Z hlediska ČSR vzhledem k nim: oni by byli museli získat generální prominutí německých závazků ze strany ČSR. Ale to by bylo muselo být, jako v demokratické společnosti, na základě celospolečenského konsenzu v ČSR. Já nevím, dovedete-li si úspěch takového pokusu v té situaci představit; já ne. A také následné soužití: oč slabší nenávist k své vlasti a ostatním jejím občanům teď třeba mají potomci francouzských přistěhovalců a jak to tam dopadlo!

Dále píšete:

Byly teprve dodatečně schváleny tzv. Prozatímním národním shromážděním, které nebylo voleno, ale najmenováno, ...


Takže Váš odsudek činnosti našich vrcholných představitelů v nouzové situaci, která vznikla v důsledku války vyvolané mimo jiné těmi 'občany', se týká i toho českého rozhodnutí nejvyšších soudních instancí z polistopadové doby?! "Pochlubte se" svým čtenářům!

Pokud jde o vaše renomované historiky, s jejich pracemi jsem většinou obeznámen, jsou to tvůrci současné české státní doktriny, která je chybná a nemravná. Podle mého názoru by se historik k něčemu takovému neměl snižovat...

Vy zřejmě své oponenty "nediskvalifikujete"; jde přitom o nejvýznamnější historiky toho období; Vám dala nějaké ocenění "Sudetoněmecká akademie věd"? A co fakta?!

...opakuje argumenty tisíckrát vyvrácené a přitom si připadá, že objevil Ameriku ...

(opakuji: Vy zřejmě své oponenty "nediskvalifikujete".)

Vyvrácené extremisty z Landsmannschaftu na základě takových argumentů jako je zfalšovaná fotografie v té typické brožuře?!

Jde o výřez z fotografie z nádraží v Hamburgu, která neměla s transferem (odsunem) z Česka nic společného, vydávaný za doklad nelidských podmínek při transferu a doplněný textem, jak byli odsunovaní nahnáni do dobytčích vagónů. Na obálce té brožury je také zdůrazněna vyhláška o povinném chování německého obyvatelstva při transferu, ale bez uvedení toho, že jde o prakticky doslovný přepis vyhlášek, které nedávno před tím vydávali ti lidé pro nás.

V celém jejím textu není ani zmínka např. o tom, že

- Němci při vytváření svého státu několik desetiletí před československým také nemohli dát kolektivní práva sebeurčení menšinám, např. Lužickým Srbům,

- Němci v českých zemích byli po první světové válce zejména zklamáni tím, že ztratili statut vládnoucí vrstvy,

- zemědělská reforma se dotkla stejně i českých velkostatkářů,

- soužití obou našich národů nebyla taková idylka jak se píše v brožuře; i za první války si naši frontoví vojáci dobře zapamatovali zacházení, jakého se jim dostalo od německých důstojníků a vojenských "lékařů",

- k jedné stránce seznamu zabitých 4.3.1919 patří také tlustý svazek se seznamem jmen i českých obětí ostatních období,

- státní moc za první republiky se teprve konsolidovala; při odporu proti policii byli zabiti i Češi,

- bez totalitních prostředků a v situaci tehdejší ČSR nebylo možné podstatně ovlivňovat nezaměstnanost v krajích, kde je převážně průmysl oborů, nejvíce postižených krizí,

- činnost německých obyvatel okrajových částí ČSR ve třicátých a čtyřicátých letech ovlivňovali významně K. Henlein a Adolf Hitler s cílem zlikvidovat český národ,

- zároveň s vítáním nacistických okupačních jednotek ti obyvatelé vyhnali z českého pohraničí většinu Čechů (mohu Vás s některými seznámit),

- ti obyvatelé se významně podíleli na přípravě a vedení války a okupace, se všemi myslitelnými hrůzami,

- demokratičtí němečtí emigranti za války v Anglii kladli exilové vládě ČSR překážky společnému boji proti Hitlerovi.

za prvé, myslet si a psát, že ČSR byla Fehlkonstruktion, není nic trestného, je to názor do diskuse

Ale tady nejde o žádný názor do diskuse. Můžete to přeložit svým čtenářům, stejně jako termín "Fehlgeburt" (pozn. red.: potrat), zároveň vyřvávaný o vzniku naší republiky, aby viděli, od koho ty Vaše argumenty pocházejí a na jakou úroveň se dostávají ty Vaše články? Tady jde o název publikace, nejspíš nacistické z doby začátku okupace, 'Rolf -Josef Eibich "Die Tschechoslowakei, das Ende einer Fehlkonstruktion" (pozn. red.: Československo -- konec jedné nepovedené konstrukce)', z níž také extremisté z Landsmannschaftu ty Vaše argumenty čerpají.

Jako 'politolog' znáte jistě článek historika Valenty: 'Benešovy dekrety - podivná diskuse' (na Internetu: http://www.blisty.cz/art/11016.html). Právě proto, že mi některé jeho informace o goebbelsovském obsahu, tónu a rozsahu lživé "sudeťácké" propagandy, včetně té brožury a jejího šíření v Česku i tehdejší podpory od nejvyšších německých státních činitelů, připadaly těžko uvěřitelné a abych získal konkrétní doklad, obrátil jsem se na velvyslanectví Spolkové republiky Německo s dotazem, kde mohu tu brožuru získat; příslušná instituce mi ji pak opravdu poslala.

Přitom se zcela jasně ukázalo, že ta protičesky šovinistická propaganda, které podléháte i Vy, je podle očekávání pro slušné Němce nepřijatelná. A to i v té podobě maskované řečmi o soužití národů, křesťanství a o lidských právech. (Víme, že ve všech národech, i mezi Čechy, jsou nacionalističtí extremisté; vzpomeňte si na požadavky znovupřipojení Podkarpatské Rusi a snad dokonce i Lužice. Myslíte si, že takovým někdo v Německu soustavně veřejně přizvukuje, navíc tak horlivě jako Vy těm německým?)

Četl jsem nedávno v denním tisku i Váš článek, kde píšete o maďarských občanech, kteří zůstali proti své vůli na území ČSR v r. 1918 a také v té věci se dožadujete revize. Ale jak typické: nemáte v něm ani zmínku o tom, že na území Slovenska pod předchozí maďarskou vládou nebyla žádná střední škola vyučující slovensky, ani že Maďaři se proti osvobození Slováků vojensky postavili. Pak je Vaše obecná zmínka o strategických důvodech zavádějící, protože neříká jasně, že náš nový stát nemohl vůbec existovat bez hranice, udržitelné tehdejšími vojenskými prostředky. (Ony totiž požadavky tak absolutně dokonalých řešení, že nemohou existovat, patří k standardní řečnické výbavě demagogů, i těch rudých i hnědých.)

Ty Valentovy informace jsou do puntíku přesné!

V současném německém právním řádu je zakotven termín 'osvětimská lež' jako trestný čin. Čin 'sudetská lež' pokud vím v zákonech není, i když je podle mého názoru nebezpečnější: Šiřitelé té osvětimské pokud vím nepožadují výslovně pokračování v arizaci a 'odpykání'. Kdyby v našem právním řádu ten pojem byl, už byste měl sedět (aspoň 'pro nedbalost') a p. Mandler by - podle amerických zvyklostí s délkou trestu - měl být odsouzen na 2000 let! Naivitu, s níž si další Váš český názorový spřízněnec snad vykládá tu 'die Sühne' (pozn. red.: má i ten hrozivý význam 'odpykání') jako 'pokání' a do té podvodné brožury bez aspoň dodatečného dementi také přispěl, asi nelze postihovat právně; holt 'blahoslavení chudí duchem'.

konflikt v Jugoslávii byl provázen etnickými čistkami brutalitou srovnatelnými s vyhnáním Němců z ČSR

Ale je přece známo, že
- vlastní transfer (odsun, die Vertreibung) v období, které mohl ovlivnit československý stát, probíhal na tehdejší poměry tak humánně, že získal uznání příslušných činitelů spojeneckých okupačních jednotek v Německu,

- zcela jinak než Češi řešily podle dnešního pohledu na humanitu svůj vztah k Němcům koncem války jiné evropské státy; proto na ně není tolik "vzpomínek", i když přemisťování bylo v postižené Evropě běžné.

Při svých cestách do Německa jsem se sám setkal s lidmi, kteří prošli transferem. Měli se docela dobře a jejich postoj se dá vyjádřit asi tak slovy 'Jsme teď mezi našimi. Místo i práce tu pro nás je. Mohli jsme dopadnout hůř.'

Nechci bagatelizovat výstřelky z naší strany, i když se staly před obdobím, které mohl ovlivnit československý stát. Ale srovnejte si je co do rozsahu s předcházejícím a organizovaným počínáním německých okupantů. Opravdu bylo naše a polské počínání a ne předchozí jednání okupantů podle Vás hlavním vzorem pro masakry v té Jugoslávii?!

Něco mi nehraje s mou představou o německé důslednosti: Když je v Česko-německé deklaraci podepsáno jasné prohlášení o tom, že obě strany nebudou své vztahy zatěžovat problémy z minulosti, jak to, že současná kancléřka pokračuje v oživování a podněcování dávných sporů zřizováním "Centra proti vyhánění"??

Nebo myslíte, že by bylo dobře, kdyby statisíce Čechů začaly teď na oplátku "sudeťáckých" žalob žalovat (SRN) o náhradu za poškození zdraví špatnou výživou a šokujícími zážitky z dětství? Např. moje žena k tomu má víc než dostatečné podklady.

Rozum do hrsti!

RNDr. Tomáš Pečený

Praha

(Tento článek byl na výslovné přání autora

dne 29.5.06 formálně upraven beze změny smyslu a doplněn o popis, kde najít tištěné informace a o nejčerstvější reakci.)

                 
Obsah vydání       17. 5. 2006
17. 5. 2006 Vysokoškolská stávka: Je to jako sledování automobilové havárie ve zpomaleném filmu
17. 5. 2006 Jak vyhrát volby Oskar  Krejčí
17. 5. 2006 Hledání vlastních zájmů Oskar  Krejčí
17. 5. 2006 ČRo: Svoboda sprostořekosti a odpovědnost Štěpán  Kotrba
17. 5. 2006 Čulíkova proč.... Ladislav  Žák
17. 5. 2006 Hospodský sonet Václav  Daněk
16. 5. 2006 Pentagon donucen zveřejnit videozáznam z 11. září
17. 5. 2006 Ruský medvěd je zpátky -- a tentokrát je na plyn
17. 5. 2006 Bohumil Doležal, extremismus a petice Tomáš  Pečený
17. 5. 2006 Zelení: Kam jsi to vlezl? Ven ! Štěpán  Kotrba
17. 5. 2006 Květnová nostalgie Pavel  Kopecký
17. 5. 2006 Závažné selhání protijaderného propagandisty Ivan  Brezina
17. 5. 2006 Opravdu parodie
16. 5. 2006 Na východní frontě klid...?! Ladislav  Žák
16. 5. 2006 Jeden z vynálezců internetu bude přednášet v Glasgow
17. 5. 2006 Truncheons and other pre-electoral tools Irena  Ryšánková
17. 5. 2006 Political thuggery and strong women Jan  Čulík
16. 5. 2006 Salon kritického myšlení, Litoměřice
16. 5. 2006 Německo chce zvýšit pokuty pro piráty silnic Radek  Vogl
16. 5. 2006 "Kolaborant Palata" - Psovi psí smrt? Jan  Čulík
17. 5. 2006 Klaus, Edelmannová a Palata
16. 5. 2006 "Být šťastný" jako slogan naší doby
16. 5. 2006 Domácí učitelé z třetího světa vyučují americké studenty na dálku
16. 5. 2006 Snižování daní nevede k zvýšení státních příjmů
16. 5. 2006 Maturity z logického a systémového myšlení Miroslav  Prokeš
16. 5. 2006 Komunismus a genocida Milan  Černý
16. 5. 2006 Racionální volič a labilní respondent Jan  Punčochář
16. 5. 2006 Zahraničně-politická témata v českých volbách 2006 Jiří  Pehe
15. 5. 2006 Českému Novákovi primitivní hospodské kecy v rádiu nevadí Jan  Čulík
15. 5. 2006 Dobré zprávy převažují Jiří  Pehe
6. 5. 2006 Hospodaření OSBL za duben 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce