10. 5. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 5. 2005

Sedmero rozchodů

Irena Zítková

Petr Šabach, Iva Pekárková, Miloš Urban, Daniela Fischerová, Ivan Klíma, Zdena Bratršovská a František Hrdlička, Alexandra Berková, Kateřina Rudčenková, Eva Kantůrková: Už tě nemiluju. Nakladatelství Listen, 142 stran, cena 185 Kč, ISBN 80-86526-15-1, Jihlava 2005

Zejména Čechům žijícím v zahraničí a ovšem též budoucím bohemistům, prozatím univerzitním posluchačům, kteří se začínají rozhlížet v soudobé literární tvorbě, představují komponované povídkové sbírky pravidelně uváděné nakladatelstvím Listen (editor Boris Dočekal) přední, dnes nejčtenější a často nejpřekládanější prozaiky. Proto by bylo vhodné na obálce či v závěru připomenout jejich stručnou bibliografii a několik životopisných dat, samozřejmě vedle obvyklého doporučení již publikovaných svazků.

Nejnovější antologie současných povídek nazvaná Už tě nemiluju vychází opět -- jako tomu bylo v šesti předchozích -- z promyšlené výzvy adresované významným osobnostem střední a starší generace prozaiků, kteří již vytvářejí jakýsi okruh vstřícných spolupracovníků nakladatelství. Je to okruh občas inovovaný a zdravě se rozšiřující, jak roste čtenářská popularita a stoupající prestiž těchto souborů. Například v Už tě nemiluju se poprvé setkáváme s Evou Kantůrkovou, Kateřinou Rudčenkovou a autorskou dvojicí Zdenou Bratršovskou a Františkem Hrdličkou, vedle Alexandry Berkové, Daniely Fischerové, Ivana Klímy, Ivy Pekárkové, Petra Šabacha a Miloše Urbana, zastoupených v některém z dřívějších svazků.

Rámcově určeného tématu se každý z nich zmocnil podle svého naturelu. Kdo z čtenářů alespoň trochu zná jejich umělecký rukopis, způsob fabulace a náladu jejich próz, rozeznal by jejich práce, i kdyby byly publikovány anonymně.

Všimněme si třeba průběhu ukončení vztahu, většinou, avšak nikoli vždycky, dlouholetého.

Nejbrutálnější je u Šabacha a Urbana, pokaždé s černě "humornou" pointou, na jakou jsme v jejich pracech zvyklí. V Šabachově Neděli přichází na samém konci zničehonic. Urbanova Smrtečka po dost dlouhé přípravě na tragédii uzavřené ironickým gestem -- bláznovským dlouhým nosem namířeným na čtenáře, přináší v dovětku ještě další, už stručnou otázku: jak se z obtížného vztahu vyvléknout?

Klímova oba protagonisty už otravující "bokovka" ústí do ženiny schizofrenie, přijímané ze strany milence celkem ohleduplně, zatímco spisovatelka Pekárková samozřejmě stojí spíše za opuštěným děvčetem a hrdinka Rudčenkové, poté, co poznává přítelovo rodinné zázemí, teprve vznikající vztah energicky sama ukončuje.

Nejvypracovanější, psychologicky přesvědčivé literární zpracování shledávám v povídce Dům U Zmoklé hrdličky Ivy Pekárkové. Třebaže ji znám jen z řady jejích cestopisných (i dřívějších necestopisných) knih, chování jejich povídkových hrdinů Honzy a Hedviky věřím.

Stejně tak Dámě se žlutými růžemi Evy Kantůrkové. Vlastně i zde jde o dávno uzavřený "vztah", zdá se, že více přátelský než milostný, v době totality. Ženy, jejíž přednormalizační minulost si musíme jen domýšlet, a muže lety sedmdesátými kariérně nepostiženého, jenž ji občas navštěvuje v obchodě s gramodeskami, kde je tehdy (nuceně) zaměstnaná. Muž je jeden z posledních někdejších přátel, jenž -- ač sám není na "černé listině" -- se s ní neobává stýkat. Jak se však ukáže, jen do určité chvíle. "Po čase, po nějaké nepříjemnosti s policií zjistil, že krámek, jeho útulek, útočiště jeho svobody... je patrně odposloucháváno, a přestal svou vzácnou Múzu navštěvovat. Slyšela ho říci, nemohl jsem tě dál ohrožovat..." (str. 136 -- 137).

Příběh Evy Kantůrkové je zarámován do průběhu jeho kremace a čajové růže, jež jí kdysi nosíval, jsou symbolem vztahů, které v té době uvadly.

Daniela Fischerová a Alexandra Berková vytvořily naopak povídky povýtce literární. První z jmenovaných, Fischerová, dějově semknutou o věrných manželech, připomínajících Filemonu a Baucise, které rozdělila až ženina smrt, a on si (neprávem) vyčítá, že se jí během dvacetiletého soužití dost nevěnoval, že upřednostňoval své povolání koncertního umělce-harfenisty. Druhá, z pera Berkové, nese rysy její příznačné rozevlátosti v líčení kolísavého vztahu mezi dcerou a matkou, vzdáleně rovněž připomínající antické drama, v němž autorka ponechává dostatek prostoru čtenářově fantazii v dotváření zápletky.

Nakonec jsem nechala povídku Vyrážka od Zdeny Bratršovské a Františka Hrdličky, která, jak je tomu vždy u společných prací této dvojice, nazírá rozchod mileneckého páru z obou stran: z ženiny i mužovy.

Obě mladé literární postavy, biolog Karel a socioložka Romana, zatím spolu dlouho nežijí, vlastně teprve poprvé tráví společnou dovolenou, spojenou se studiem tamějšího biotopu, v chatce u lužní rezervace.

Karel, nejenže si pečlivě zapisuje výskyt rostlinných druhů a ptačí zpěv, ale se stejnou pedantérií pozoruje a hodnotí chování a jednání své přítelkyně. Dokonce ji vystavuje mezním situacím, snad aby se přesvědčil o jejích morálních kvalitách. Obstojí v jeho přísných kritériích -- nebo nikoliv? A když ne -- není schopen ji pochopit ani odpustit... "'Myslel jsem, že jsi silnější...' -- Stála u stěny se schýlenou hlavou a zírala do prázdna; neřekla nic. Dveře za ním zaklaply..." (str. 92). -- Samozřejmě neprozradím rozuzlení, jen to podtrhnu, jak nebezpečná se může stát rigidní mravokárnost. A jaký to rozdíl od závěrečného velkorysého gesta hrdinky povídky Evy Kantůrkové!

V každém případě: máme před sebou sto čtyřicet stránek, jež stojí nejen za přečtení. I za zamyšlení a porovnávání.

                 
Obsah vydání       10. 5. 2005
10. 5. 2005 Nacismus byl poražen v důsledku oběti 50 milionů ruských a čínských mrtvých
10. 5. 2005 Rusko během 2. světové války IV.
10. 5. 2005 Co se stane po odmítnutí euroústavy?
10. 5. 2005 Pár myšlenek o II. světové válce I. Boris  Cvek
10. 5. 2005 Smí mít pravda dva konce? Miloš  Dokulil
10. 5. 2005 Michael  Marčák
10. 5. 2005 Neveřejný tajný? Štěpán  Kotrba
10. 5. 2005 Mediální násilí -- nahodilost či logický důsledek stavu společnosti Petr  Sak
10. 5. 2005 Hedonismus doby - příležitost pro mravokárce Štěpán  Kotrba
7. 7. 2004 Péče o zdraví stojí spoustu peněz Miloš  Kaláb
10. 5. 2005 Sedmero rozchodů Irena  Zítková
10. 5. 2005 Modrá šance pro bydlení a regionální politiku Josef  Vít
10. 5. 2005 Lidé bděte. Probuďte se z modrého snu. Josef  Vít
10. 5. 2005 ODS rovnou daň nenavrhuje
9. 5. 2005 Příjemná zábava s novým Renčovým filmem Jan  Čulík
9. 5. 2005 "Žluč na jazyku, hlava plná ještěrů"
9. 5. 2005 "Protest proti lživé propagandě Britských listů
9. 5. 2005 Novozélandský "experiment" - kolosální selhání
9. 5. 2005 Strach z člověka Bohumil  Kartous
2. 5. 2005 Modrá šance -- doprava Josef  Vít
9. 5. 2005 Irák může směřovat k občanské válce mezi církevními skupinami David  Bacon
9. 5. 2005 Modrá šance - o peníze jde vždy až v prvé řadě Josef  Vít
9. 5. 2005 Případ Zachariase Moussaouiho Mojmír  Babáček
9. 5. 2005 Předseda SPD vzbudil nebývalé emoce kritikou kapitalismu Richard  Seemann
9. 5. 2005 Porušení ústavního pořádku v kauze "katarského prince" Zdeněk  Jemelík
9. 5. 2005 Děkujeme, odejděte (milí drobní akcionáři...) Marek  Orel
7. 5. 2005 Zlopověstné dítě přichází do kin Petr  Šafařík
9. 5. 2005 Soukromé vysoké školy v ČR - co o nich víme? Radim  Valenčík
22. 11. 2003 Adresy redakce
6. 5. 2005 Hospodaření OSBL za duben 2005

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
10. 5. 2005 Nacismus byl poražen v důsledku oběti 50 milionů ruských a čínských mrtvých   
10. 5. 2005 Sedmero rozchodů Irena  Zítková
10. 5. 2005 Mediální násilí -- nahodilost či logický důsledek stavu společnosti Petr  Sak
9. 5. 2005 Strach z člověka Bohumil  Kartous
9. 5. 2005 Příjemná zábava s novým Renčovým filmem Jan  Čulík
6. 5. 2005 Tolik válečných mýtů, jako je národů   
6. 5. 2005 Horory v domácím balení František  Hrdlička
6. 5. 2005 Může být demokracie funkční?   
6. 5. 2005 Česká republika legalizuje porušování lidských práv v ústavech sociální péče   
6. 5. 2005 Neřest rozkládá státní moc Zdeněk  Jemelík
6. 5. 2005 Konopí a zlá čarodějka marihuana Bushka  Bryndová
6. 5. 2005 Konopí způsobuje duševní choroby   
5. 5. 2005 Velikost velikánů Alex  Koenigsmark
5. 5. 2005 Drobečky Jaroslav  Hutka
5. 5. 2005 Brazílie odmítla americkou finanční pomoc pro boj proti AIDS   

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
10. 5. 2005 Sedmero rozchodů Irena  Zítková
6. 5. 2005 Horory v domácím balení František  Hrdlička
14. 4. 2005 Neprožívám žádné velké excesy Filip  Sklenář
21. 1. 2005 K čemu je podivné myšlení o takových věcech, jako je například literatura Pavel  Janoušek
19. 1. 2005 Jana Černá neboli Honza Krejcarová, dcera Mileny Jesenské, milenka Egona Bondyho, černá lyra nebo bílá labuť s poraněnou perutí Bohumila Hrabala ... Ludvík  Hess
14. 12. 2004 "Kolik budu muset studovat literatury?" Rajendra A. Chitnis
14. 12. 2004 `How much literature do I have to do?' Rajendra A. Chitnis
6. 12. 2004 Supermarket sovětských hrdinů v časopise Téma   
6. 12. 2004 Na genologické vycházce František  Hrdlička
1. 12. 2004 Autorské čtení "nezavedených" spisovatelů   
19. 11. 2004 Divoké víno Ludvík  Hess
15. 11. 2004 S Josefem Škvoreckým o pádu komunismu v Československu   
5. 11. 2004 Slam poetry 2004 Tomáš  Krček
27. 10. 2004 Cesta do noci Jaroslav  Hutka
27. 10. 2004 Poprava květinky Jaroslav  Hutka