10. 5. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 5. 2005

Hedonismus doby - příležitost pro mravokárce

Můžeme si za to sami. Tím je ve zkratce řečeno vše na téma násilí a média.

Začali to pradědové vzpourou třetích stavů. Pokračovali dědové národně osvobozeneckým a sociálně emancipujícím bojem dělníků a otcové bojem proti fašismu, případně za jiné ideály. Tak se dostalo násilí do povědomí mnoha generací. A tak se přirozeně odrazilo v hrách "malých mužů". Akceptace rozdílných rolí v dětství sice rozčiluje všechny feministky i feministy, ale společností je neustále přijímána jako standard. Hra je předobrazem reálného života. Hra je zároveň vštěpováním modelových rolí a akcí. A pokud měl pravdu Johann Huizinga v knize Homo ludens aneb o původu kultury ve hře, pak je hra i archetypem kultury a společnosti.

Násilí společnosti je násilím reálným. Proč by virtuální svět měl být jiný? Protože je to svět fantazie? Ale je to svět naší fantazie.

A pokud jsme kdy v minulosti velebili hrdiny, prince přemáhající draky a zachraňující princezny, pokud jsme připustili při výchově svých dětí vliv rytíren dob minulých či současných, "ideály cti, za které stojí zato bojovat" (včetně boje proti všem formám okupace), vliv vojevůdců a chrabrých králů, Dia, Jana Žižky či kapitána Klosse, pak sklízíme jen to, co jsme zasili. Protože šíp Vinetoua je stejně smrtící, jako palcát Žižky, meč krále Artuše či pistole hrdinného Klosse. Není dobrá smrt a špatná smrt - je jen smrt.

Pokud trávíme třetinu svého bdělého stavu s médii, nutně se musí jejich virtuální prostor prolínat s prostorem mýtů knižních či mýtů vyprávění. Na počátku bylo přeci slovo - nebo ne? Bible je plná ukrutností a krve. Nepřátel i přátel. Rozdíl mezi fantazií a realitou splývá stejně rychle, jak se prolíná virtuální svět mediální se světem reálné práce a simulované reality zábavy. Stejně tak, jak se produkty sci-fi stávají realitou a inspirují naši představivost, naplňují náš ideál pokroku, stejně tak matou i etické hranice mezi filmovou krví a reálnou krví. Mezi virtuálním dopisem a reálným psaním. Mezi virtuální smrtí a reálnou smrtí. Mezi virtuálním násilím a reálným násilím. Protože hrdinové vždy poráželi své nepřátele a krev stříkala. Protože jen Karafiátovi Broučci a Rychlé šípy neužívali agresi k řešení konfliktu. Fantasy horory se stávají realiou, protože to chceme.

Hodnotové žebříčky jsem upravili v honbě za poklady kapitalismu - abstraktním ziskem za cenu něčí bídy. Konkrétním ziskem za peníze. Žebráka dnes do domu nepozveme, ačkoliv za časů šnorerů to byla povinnost slušného občana. A chlkebem neházíme po těch, kdo po nás kamenem. Heslem doby je boj. Proti terorismu, který byl zaviněn naší lačností. Proti bídě, na kterou vydáváme stokrát méně, než za zbraně zbytečných žoldáckých armád. Proti sociálnímu vyloučení, které jsme zavinili vlastní lhostejností při plánování svého světa.

A my si dnes stěžujeme na média? Copak po nich nechceme voyerismus a bulvarizaci? Copak po nich chceme zprostředkování pozitivních informací? Dobrá zpráva, žádná zpráva... Žádná krev, žádná zpráva. Vzpomeňte si na Grosse. Pradoxní jev nastane, když televize, která přivedla "světové" násilí a "světové hvězdy" tohoto násilí do českých chaloupek, přijímá "etický kodex" své "práce". Přichází snad nová Nova? Ne. Je to stále tatáž Nova.

A pak najednou mravokárci, toužící romanticky po lásce bližních i vzdálených, praví spolu s Bolkem Polívkou v roli šaška své královny: A co ty děcka?

A co ty děcka? Odpověď zní: Jsou taková, jaká jsme si je vychovali. Jsou taková, jací jsme my.

                 
Obsah vydání       10. 5. 2005
10. 5. 2005 Nacismus byl poražen v důsledku oběti 50 milionů ruských a čínských mrtvých
10. 5. 2005 Rusko během 2. světové války IV.
10. 5. 2005 Co se stane po odmítnutí euroústavy?
10. 5. 2005 Pár myšlenek o II. světové válce I. Boris  Cvek
10. 5. 2005 Smí mít pravda dva konce? Miloš  Dokulil
10. 5. 2005 Michael  Marčák
10. 5. 2005 Neveřejný tajný? Štěpán  Kotrba
10. 5. 2005 Mediální násilí -- nahodilost či logický důsledek stavu společnosti Petr  Sak
10. 5. 2005 Hedonismus doby - příležitost pro mravokárce Štěpán  Kotrba
7. 7. 2004 Péče o zdraví stojí spoustu peněz Miloš  Kaláb
10. 5. 2005 Sedmero rozchodů Irena  Zítková
10. 5. 2005 Modrá šance pro bydlení a regionální politiku Josef  Vít
10. 5. 2005 Lidé bděte. Probuďte se z modrého snu. Josef  Vít
10. 5. 2005 ODS rovnou daň nenavrhuje
9. 5. 2005 Příjemná zábava s novým Renčovým filmem Jan  Čulík
9. 5. 2005 "Žluč na jazyku, hlava plná ještěrů"
9. 5. 2005 "Protest proti lživé propagandě Britských listů
9. 5. 2005 Novozélandský "experiment" - kolosální selhání
9. 5. 2005 Strach z člověka Bohumil  Kartous
2. 5. 2005 Modrá šance -- doprava Josef  Vít
9. 5. 2005 Irák může směřovat k občanské válce mezi církevními skupinami David  Bacon
9. 5. 2005 Modrá šance - o peníze jde vždy až v prvé řadě Josef  Vít
9. 5. 2005 Případ Zachariase Moussaouiho Mojmír  Babáček
9. 5. 2005 Předseda SPD vzbudil nebývalé emoce kritikou kapitalismu Richard  Seemann
9. 5. 2005 Porušení ústavního pořádku v kauze "katarského prince" Zdeněk  Jemelík
9. 5. 2005 Děkujeme, odejděte (milí drobní akcionáři...) Marek  Orel
7. 5. 2005 Zlopověstné dítě přichází do kin Petr  Šafařík
9. 5. 2005 Soukromé vysoké školy v ČR - co o nich víme? Radim  Valenčík
22. 11. 2003 Adresy redakce
6. 5. 2005 Hospodaření OSBL za duben 2005