10. 5. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 5. 2005

Pár myšlenek o II. světové válce I.

O této válce se toho namluvilo a napsalo už velice mnoho... jisté je, že se jedná o nesmírně složitý komplex různých událostí, zákulisních jednání a historických faktorů, což všechno umožňuje značně rozdílné výklady a hodnocení. Můj text nemůže být historickou analýzou, je spíše pokusem o zdůraznění věcí, které se mně a dnes zdají velice důležité.

Jedním z jejích kořenů je nacionalismus. Oproti osmnáctému století, kdy si Angličan Sterne jen tak jezdil po Francii, s níž byla jeho vlast ve válečném stavu, nový věk přinesl opravdovou nevraživost a nedůvěru mezi evropskými národy. Nacionální izolacionismus a egoismus víc než kdy předtím prorůstal do širokých mas, pro něž jiný Evropan byl jinaký cizinec a dávno již ne především člověk téže kultury a týchž humánních ambicí jako za dob osvícenství. Tak jako bylo smeteno světoobčanství kdysi, může být smeteno i dnes.

V tomto ohledu je snad i škoda rozbití Rakouska-Uherska na malé nacionalistické státečky, mezi nimiž Československo bylo spíše světlou výjimkou. Jejich bezmoc a bezvýznamnost z hlediska velké evropské politiky se jim staly osudné. Takové státy existují na světě dodnes a nikoho příliš nepohoršuje, že se v nich Západ neangažuje (příkladem může být Tibet, Čečna, KLDR, moderní dějiny afrických států atd.).

Největší strach v meziválečném období měl civilizovaný svět patrně z komunistů. Ne snad proto, že by bohatým vzali jejich nadbytek a chudým dali, co jim chybělo, ale proto, že to byli hrdlořezové. Masaryk, který si Marxe upřímně velmi cenil, dovezl z Ruska jasnou zprávu: Lenin a jeho bolševici jsou nestoudní vrazi. Hrůzovláda Stalinova to jen potvrdila -- příkladem může být vyvraždění zhruba sedmi miliónů Ukrajinců uměle vyvolaným hladomorem na začátku třicátých let. Důležité je si uvědomit, že evropské komunistické strany v té době podléhaly centrálnímu řízení z Moskvy.

V Německu, zdecimovaném více francouzskou nacionalistickou nenávistí, vtělenou do tzv. versaillského systému, než první světovou válkou samotnou, rostla bída, pohrdání demokracií a liberalismem, čili i vliv komunistů. Hitler byl jasnou alternativou. Jevil se dostatečně ostrý a civilizovaný (likvidace židů byla i za dob Třetí říše přísně tajnou operací, tím méně o ní věděli němečtí občané před válkou), aby zabránil rudému nástupu. Stavěl se nepřátelsky vůči židům, kteří ztělesňovali kapitalismus, liberální řád a kteří především byli nenáviděni všude v Evropě po celá staletí. Zahrál také na romantickou strunu dávných krvelačných bojů, které oslavují nejen germánské legendy. Národ jako tribalistické společenství uspořádané kolem svého Vůdce, předurčené dějinami ke konečnému vítězství, jež přinese rozkvět celému světu, neboť každá rasa konečně přijde tam, kam podle pravdy (zjištěné vědou) patří. Úsvit kmenové civilizace byl nadosah...

Británie a Francie se zalekly preventivního úderu, který měl přijít po militarizaci Porýní. Ba angličtí mladí džentlmeni jezdili na výměnné pobyty do nacistického Německa. Nemalé části Evropanů Hitlerův kulturní sen musel lahodit, vycházel totiž z premis, které zdědili z hloubi devatenáctého století. A naděje, že se obrátí na Východ a zbaví kontinent strachu z bolševiků, byla jen přirozeným dovršením niterných sympatií.

Rakousko i Československo byly jen bezvýznamné státy, navíc překážely Hitlerovi v té cestě, již si Evropa tak vroucně přála -- na Východ. Kdo by se kvůli nim s Německem bil? Která západní matka, dojatá vlastním pacifismem a filantropií, by posílala svého syna umírat v tak strašné válce, jakou by rozpoutali Britové a Francouzi, kdyby neustoupili? Dost válek! Vezu vám mír! Mnichovská zrada, která nikdy žádnou zradou nebyla, nýbrž uzrála jako plod velice racionálního rozhodování, byla podepsána. Mezitím se Německo a SSSR začaly sbližovat. To, co je spojovalo, byl nepřítel i pohled na svět. Oba režimy nenáviděly Západ a zároveň sdílely naději ve šťastné zítřky garantované brutální genocidou, tyranií a lží. Spojenectví obou bylo nakonec podepsáno... a do Německa mířily bohaté zásoby obilí z Ukrajiny.

                 
Obsah vydání       10. 5. 2005
10. 5. 2005 Nacismus byl poražen v důsledku oběti 50 milionů ruských a čínských mrtvých
10. 5. 2005 Rusko během 2. světové války IV.
10. 5. 2005 Co se stane po odmítnutí euroústavy?
10. 5. 2005 Pár myšlenek o II. světové válce I. Boris  Cvek
10. 5. 2005 Smí mít pravda dva konce? Miloš  Dokulil
10. 5. 2005 Michael  Marčák
10. 5. 2005 Neveřejný tajný? Štěpán  Kotrba
10. 5. 2005 Mediální násilí -- nahodilost či logický důsledek stavu společnosti Petr  Sak
10. 5. 2005 Hedonismus doby - příležitost pro mravokárce Štěpán  Kotrba
7. 7. 2004 Péče o zdraví stojí spoustu peněz Miloš  Kaláb
10. 5. 2005 Sedmero rozchodů Irena  Zítková
10. 5. 2005 Modrá šance pro bydlení a regionální politiku Josef  Vít
10. 5. 2005 Lidé bděte. Probuďte se z modrého snu. Josef  Vít
10. 5. 2005 ODS rovnou daň nenavrhuje
9. 5. 2005 Příjemná zábava s novým Renčovým filmem Jan  Čulík
9. 5. 2005 "Žluč na jazyku, hlava plná ještěrů"
9. 5. 2005 "Protest proti lživé propagandě Britských listů
9. 5. 2005 Novozélandský "experiment" - kolosální selhání
9. 5. 2005 Strach z člověka Bohumil  Kartous
2. 5. 2005 Modrá šance -- doprava Josef  Vít
9. 5. 2005 Irák může směřovat k občanské válce mezi církevními skupinami David  Bacon
9. 5. 2005 Modrá šance - o peníze jde vždy až v prvé řadě Josef  Vít
9. 5. 2005 Případ Zachariase Moussaouiho Mojmír  Babáček
9. 5. 2005 Předseda SPD vzbudil nebývalé emoce kritikou kapitalismu Richard  Seemann
9. 5. 2005 Porušení ústavního pořádku v kauze "katarského prince" Zdeněk  Jemelík
9. 5. 2005 Děkujeme, odejděte (milí drobní akcionáři...) Marek  Orel
7. 5. 2005 Zlopověstné dítě přichází do kin Petr  Šafařík
9. 5. 2005 Soukromé vysoké školy v ČR - co o nich víme? Radim  Valenčík
22. 11. 2003 Adresy redakce
6. 5. 2005 Hospodaření OSBL za duben 2005