9. 5. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 5. 2005

Modrá šance - o peníze jde vždy až v prvé řadě

    MODRÁ    
ŠANCE

Hned v úvodu Modré šance pro resort financí nám Vlastimil Tlustý sděluje, že "Vláda ČR se rozhodla zahájit reformu veřejných financí. Stalo se tak dlouho poté, co na jejich neudržitelný vývoj opakovaně v minulých letech ODS upozorňovala".

Škoda, že se Vlastimil Tlustý nezmínil o tom, že 70% státního dluhu zahrnuje sanaci vytunelovaných bank za vlády předsedy ODS Václava Klause. První polovina zprávy je polemika s programem sociálně demokratické vlády. Bohužel zpráva není zrovna aktuální, když srovnání provádí vůči vládě Špidlově. Vlastimil Tlustý nemá čas inovovat svoji zprávu. Nebo mu za to nestojí?

V první části modré šance se autor věnuje kritice opatření současné vlády s poznámkami, jak to udělá ODS lépe. Bohužel si při tom nerozumí. Kritizuje např. snahu vlády o zvyšování spotřební daně slovy "zvýšení sazeb představuje další plošné zdražení". Zapomněl už, že chce zvyšovat DPH o 15%, která představuje zdražení mnohem větší, protože se bude týkat hlavně potravin.

Snahu vlády o omezení kriminality jako je zákaz prodeje tabáku a lihovin na tržištích nebo kolkování lihovin považuje ODS "ztížení podmínek podnikání". Pro pana Tlustého je zřejmě prodej pašovaných cigaret nebo prodeje ilegálně vyrobeného a tím nezdaněného alkoholu "podnikání". Někdo by mohl říci, že posláním ODS je podpora kriminálních podnikatelů. Nakonec o  úloze ODS v kauze LTO si povídají vrabci na střeše.

Zvyšování odvodů (prostřednictvím zvyšování vyměřovacího základu) na sociální a zdravotní pojistné a na nemocenskou pro OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné) považuje ODS za "Opatření pro likvidaci OSVČ, zvýšení nezaměstnanosti a zvýšení cen. ODS zcela zásadně nesouhlasí s úpravami, které se týkají OSVČ. Spatřuje v nich zřetelný útok na drobné podnikání a důsledkem může být pouze zvýšení nezaměstnanosti. ". Je ale v zájmu OSVČ platit vyšší pojistné. Z něho totiž bude vycházet jejich příští penze. V novém systému se bude penze vypočítávat z celkového celoživotního výdělku a nikoli z posledních 5 nebo 10 let jako tomu bylo. Budou-li OSVČ platit minimum, jakou potom budou mít penzi? Jako sláma z bot čouhá z těchto snah ODS, aby si na penze OSVČ platili v soukromých penzijních fondech.

Toto opatření není zrovna populární - hezky se kritizuje, ale v případě ODS je to licoměrnost. Účelová licoměrnost. Protože to, co připravuje ODS v této oblasti, je přímo likvidační. Spoření na penzi v soukromých fondech, "nepovinné" zdravotní pojištění, jsou systémy, se kterými jde ruku v ruce bída a smrt - doslova. Nepovinné zdravotní pojištění bude znamenat, že více než polovina obyvatel u nás nebude mít žádné zdravotní pojištění. Je otázkou, zda soukromé penzijní fondy nebudou "svobodně" vytunelovány. Máme ještě v živé paměti vytunelované penzijní fondy Enronu nebo Wordcomu. .A co to znamená, si spočítá každý. Více tom bylo v dalším článku o sociálních věcech.

Druhá polovina zprávy je návod, jak si ODS představuje spravování veřejných financí. "Naší prioritou je vytvořit takové podmínky, které motivují všechny ekonomické subjekty zvýšit vlastní výkonnost a alokovat zdroje efektivněji, než to dokáže stát".

A jaké jsou to podmínky? "Nejdůležitějšími faktory této politiky jsou jednoduchý daňový systém, racionální rozpočtová soustava státu a příznivé prostředí pro podnikání". Tedy nic nového. V praxi by to mělo fungovat takto:

Základní body reformy veřejných financí podle ODS

Daňový systém - rovná daň

"Pro ODS je dlouhodobě cílovým řešením daňové reformy zavedení rovné daně ve výši 15%. Tato rovná daň by byla stejná jak pro daň z příjmů právnických a fyzických osob, tak i DPH. Předností rovné daně je nízká, patnáctiprocentní sazba daně. Všechny příjmy jsou zdaňovány stejně, neexistují žádné speciální daňové výjimky. Rovná daň snižuje motivaci zatajovat příjmy a unikat ze zdanění a tím omezuje daňové úniky". Je spravedlivá, protože odstraňuje sociální solidaritu. Tak je tomu v představách pana Tlustého. Skutečnost je bohužel jiná a mnohem smutnější. Rovná daň DPH ve výši 15% znamená rasantní zdražování. Dojde k dramatickému zvyšování cen, protože už dnes máme více než 40% spotřebního koše v nulové nebo v 5% sazbě DPH. Doplatí na to sociálně nejslabší. ODS chce kompenzovat snížení daní pro bohaté zvýšením nepřímých daní (DPH) pro všechny. Bohatí takto ušetří desetitisíce, zatímco velká většina těch nejchudších to zaplatí za ně.

V tomto návrhu je přímo vidět, o co politikům ODS jde. Nic nebrání oddělit daň z příjmu od daně DPH, která by u potravin mohla zůstat na 5%. Jenže to nejde ! Peníze z vyšší daně za potraviny musí nahradit chybějící peníze, které nezaplatili bohatí ze svých vysokých příjmů. A o vysoké zisky bohatých jde politikům především. Pravděpodobně předpokládají, že jim bohatí poskytnou část těchto ušetřených peněz. Prostě že ukápne z bohatého stolu něco pro služebnictvo.

Dalším velkým problémem pro pana Tlustého je tzv. dvojí zdanění. Dvojí zdanění je zločin sociálního státu. Ten nejdříve zdaní zisk firem a potom podruhé zdaní dividendy akcionářů. S tím udělá ODS krátký proces. "Stejný objem daní, jaký se vybere dohromady na dani z dividend a na dani ze zisku firem, lze vybrat buď vyšším zdaněním firem bez existence zdanění dividend, nebo nezdaněním zisku firem a vyšším zdaněním dividend. Systém opakovaného zdanění je nelogickým prvkem dnešního systému". Bohužel si asi neuvědomil, když to psal, že to odporuje jeho jednotné 15% dani. Pokud podnik platí 15% daně ze zisku a akcionáři 15% daně z příjmu, je to dohromady 30%. Nenapsal už, jak chce novou daň zavést - jako 15% nebo 30% pro firmu nebo akcionáře. Navíc je to trochu nelogické. Zapomněl úplně, že firma nemůže celý zisk rozdat akcionářům, přesto je nutno jej zdanit. Část zdaněného zisku (tu větší) by firma měla investovat do nových technologií a rozvoje firmy.

Rovná daň znamená odstranění opakovaného zdaňování. Tady odhalili politici ODS, co je to vlastně rovná daň. Rovná daň je prostě žádná daň - tedy pro akcionáře a pro bohaté. Akcionáři už nebudou platit žádnou daň. Do tohoto zrušení daní samozřejmě nebudou zahrnuti např. zaměstnanci i když by mohli. Ne, osvobozeni od daní budou jen akcionáři - tedy bohatí. To je totiž cíl ODS - úplné zrušení daní pro bohaté. Veškeré neustálé snižování daní, které je alfou i omegou liberálů z ODS (i z US a lidovců), musí vést k jejich úplnému zrušení - tedy alespoň pro někoho. Jen pro bohaté. Někdo ty daně totiž platit musí a budou je platit chudí. Nakonec, kde by vzali peníze na policii, kterou budou stále víc a víc potřebovat.

Základní teze ODS reformy veřejných financí

ODS nese odpovědnost za zabránění kolapsu veřejných financí před svými voliči a před celou zemí. Nemáme žádnou radost z toho, kam ČR dovedla pětiletá vláda sociální demokracie. Naše obavy zvyšuje způsob, jakým se k dnešní situaci vláda staví a jak ji hodlá (ne)řešit. Chceme proto ujistit občany, že ODS je připravena a že má program, který dokáže naši zemi vrátit mezi státy úspěšné a zdravé. Proto vznikly i tyto základní teze reformy veřejných financí. Chceme ukázat veřejnosti, jak tento problém vidíme my a jak bychom jej řešili, pokud bychom k tomu dostali důvěru občanů.

Recept na ozdravění veřejných financí je jednoduchý. "Pouze výkonná a rostoucí ekonomika je schopna vyprodukovat dostatek zdrojů pro potřeby veřejného sektoru. Nejdůležitějšími faktory této politiky jsou jednoduchý daňový systém, racionální rozpočtová soustava státu a příznivé prostředí pro podnikání.

Tedy nic nového. Růst - růst - růst doplněný o nízké nebo žádné daně. To je bůh všech liberálů. Růst je růst výroby - ale proč by měla výroba růst, když už dneska není odbyt na současnou výrobu. Vážení politici, nemluvte o růstu HDP - mluvte o růstu spotřeby! Hledejte, jakým způsobem u nás zvýšit spotřebu. A spotřeba bude růst, jen když lidé budou mít peníze. A potom bude všechno v pořádku. Zvýší se výroba, lidé budou mít více peněz, budou víc nakupovat. Pro stát bude více příjmů z daní, nebudou chybět peníze na důchody, nemocenskou. To je jediná reálná cesta jak z bláta. Má však jedinou chybu - budou menší zisky firem, menší dividendy. A v tom je jádro pudla. Obávám se, že to nepůjde. Přesvědčit kapitalisty, že investují-li trochu do lidí, tak nakonec se zvýší i jejich zisky, je nad možnosti jejich chápání. Ti vidí nejdál k příští výplatě dividend. Víc od nich nelze čekat.

Aby lidé mohli více utrácet, musí mít více peněz. A tady máme určité rezervy. Četl jsem článek o Francii. Zaujalo mě tam, že průměrná mzda byla 12 500 franků. Ale státem určená minimální mzda byla 10 000 franků. To znamená 80% průměrné mzdy! U nás je minimální mzda menší než 40% průměrné. A to je ta rezerva. Zvyšovat mzdy je lepší cesta pro zvyšování příjmu státu, než zvyšování daní - nota bene DPH a spotřebních daní.

Podle ODS však růst výroby jednoduše zařídí rovná a hlavně nízká daň. Pro ODS je dlouhodobě cílovým řešením daňové reformy zavedení rovné daně ve výši 15%. Tato rovná daň by byla stejná jak pro daň z příjmů právnických a fyzických osob, tak i DPH. Jak jednoduché, jak prosté. Mohlo by se říci spíše prostoduché.

"Ústřední myšlenkou rovné daně je, že všechny příjmy jsou zdaňovány stejně, aby se snížily ekonomické distorze a zvýšila spravedlnost zdanění". Pro ODS je spravedlivé, když všichni platí stejnou daň v našem případě 15%. Stejnou daň zaplatí podnikatel s milionovými zisky i dělník nebo pokladní, pracující za minimální mzdu. Podle pana Topolánka je to solidární, jak řekl v rozhovoru pro Právo. Vlastně ano, to je solidární, protože ten bohatý zaplatí více než chudý. Takže je-li to solidární, tak to není rovná daň. Rovná daň je stejná pro všechny. Prostě rovná daň je, když každý zaplatí třeba 5000 měsíčně. Milionář i prodavačka pracující za minimální mzdu. Teda zatím minimální mzdu, protože státem stanovenou minimální mzdu chce ODS také zrušit.

Pro vytvoření příznivého podnikatelského prostředí je třeba "spíše se postarat o to, aby jiní než soukromí podnikatelé neexistovali". To jsou zlatá slova. A prozrazují všechno. Likvidace státního a komunálního sektoru je konečným cílem ODS. Privatizace veřejných služeb je cílem ODS. A to znamená i razantní zvýšení cen za tyto služby. Družstevní podnikání je nepřítelem státu - teda alespoň ODS. Nakonec je to plně v intencích Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Bohužel realizace těchto cílů v některých zemích vedla k sociálním bouřím, když se ceny za tyto služby staly neúnosné. v Bolivii americká firma Bechtel zprivatizovala vodárenství a rázem náklady rodiny  na vodu dosáhli 80% příjmu. Tak si představovali svobodné podnikání. Bolivijci však vyšli do ulic - president do nich dal střílet kulomety. Za pár dní musel pan president utéci do USA a Bechtel s ním. Krach Argentiny způsobila privatizace důchodového systému, který se zhroutil po pár letech.  Principy sociální reformy ODS budou mít stejné následky.

"Tato reforma má dvě oblasti, a to oblast sociální pomoci a oblast důchodovou. V tomto smyslu je třeba přehodnotit dávky státní sociální podpory, dávky sociální potřebnosti, podpory v nezaměstnanosti a způsob financování sociálních služeb. Cílem je zvýšení komfortu klientů sociálního systému. Vzhledem k současnému vývoji, kdy se situace ve veřejných financích neustále zhoršuje a sociální systém je nutno zásadně reformovat, se stává aktuální úvaha nad zavedením tzv. rovné sociální dávky. Tato nově ověřovaná zvláštní varianta negativní daně by postupně nahradila všechny dosavadní sociální dávky. Rovná (nejlépe nulová) sociální dávka je pro občany vysoce motivující k aktivnějšímu vyhledávání zaměstnání a k odpovědným úvahám o vlastní budoucnosti".

Negativní daň je další hit ODS. Protože ji autor více nerozvádí, odkazuji vás na můj článek  v oddíle Práce a sociálních věcí. Stejně tak oblast důchodů a důchodové reformy. Tam jsou popsány revoluční myšlenky  pana Tlustého, autora této brožury.

                 
Obsah vydání       9. 5. 2005
9. 5. 2005 Novozélandský "experiment" - kolosální selhání
9. 5. 2005 Petr Uhl: "Ministr spravedlnosti porušil v případě katarského prince soudní pravomoci"
9. 5. 2005 Porušení ústavního pořádku v kauze "katarského prince" Zdeněk  Jemelík
9. 5. 2005 Případ Zachariase Moussaouiho Mojmír  Babáček
9. 5. 2005 Příjemná zábava s novým Renčovým filmem Jan  Čulík
9. 5. 2005 Capitalist lapses, Communist lures Jan  Čulík
9. 5. 2005 "Žluč na jazyku, hlava plná ještěrů"
9. 5. 2005 "Protest proti lživé propagandě Britských listů
9. 5. 2005 Předseda SPD vzbudil nebývalé emoce kritikou kapitalismu Richard  Seemann
9. 5. 2005 Modrá šance - o peníze jde vždy až v prvé řadě Josef  Vít
9. 5. 2005 Čím se Češi liší od svých sousedů? Miroslav Václav Steiner
9. 5. 2005 Strach z člověka Bohumil  Kartous
9. 5. 2005 Děkujeme, odejděte (milí drobní akcionáři...) Marek  Orel
9. 5. 2005 Michael  Marčák
9. 5. 2005 Oslovily Vatikán představy o Bohu-Hodináři nebo Bohu-Návrháři? Miloš  Dokulil
7. 5. 2005 Vatikán "donutil jezuitu, aby rezignoval z šéfredaktorské funkce"
7. 5. 2005 Zlopověstné dítě přichází do kin Petr  Šafařík
9. 5. 2005 Irák může směřovat k občanské válce mezi církevními skupinami David  Bacon
9. 5. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 18. - 27. dubna 2005
9. 5. 2005 Soukromé vysoké školy v ČR - co o nich víme? Radim  Valenčík
9. 5. 2005 Místopředseda vlády odpovědný za ekonomiku státu neumí počítat Josef  Vít
9. 5. 2005 Michael  Marčák
9. 5. 2005 Jsme stejné krve Irena  Zítková
9. 5. 2005 Proč Policie ČR jednala na příkaz bolševického pohlavára?
9. 5. 2005 Ministerstvo vnitra "analyzuje návrh na zrušení KSČM"
6. 5. 2005 Držte hubu, máme přece demokracii!
6. 5. 2005 Hospodaření OSBL za duben 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Modrá šance ODS RSS 2.0      Historie >
9. 5. 2005 Místopředseda vlády odpovědný za ekonomiku státu neumí počítat Josef  Vít
9. 5. 2005 Novozélandský "experiment" - kolosální selhání   
9. 5. 2005 Modrá šance - o peníze jde vždy až v prvé řadě Josef  Vít
2. 5. 2005 Modrá šance -- doprava Josef  Vít
2. 5. 2005 Svátek práce v sociálním státu Boris  Cvek
29. 4. 2005 Začít vyrobené zboží prodávat Marťanům Josef  Vít
27. 4. 2005 Přemysl Sobotka přebírá iniciativu Boris  Cvek
26. 4. 2005 Modrá šance pro venkov Josef  Vít
25. 4. 2005 Modrá šance pro vzdělávání Josef  Vít
15. 4. 2005 Cesta slepou ulicí znamená nutnost návratu Ivan  David
14. 4. 2005 Slovenské zdravotnictví - reforma k horšímu Ivan  David
11. 4. 2005 Modrá šance: ministerstvo vnitra Josef  Vít
8. 4. 2005 Modrá šance zdravotnictví Josef  Vít
6. 4. 2005 Modrá šance pro svobodu volby v sociálním systému Josef  Vít
4. 4. 2005 Rudá šance! (?) Martin  Škabraha