28. 4. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 4. 2005

Advokátní komora a agenti StB

Nedávno v Britských listech publikovaný článek Borise Cveka Obec spisovatelů a agenti StB" otevřel téma, které se citelně dotýká i jiných subjektů. V případě zmíněné Obce spisovatelů však nejde o právnickou osobu, jíž by byl státem svěřen výkon správy. Pro to, aby někdo mohl být spisovatelem, nemusí ještě být členem Obce spisovatelů. O to víc je třeba hodnotit, že v Obci spisovatelů se otevřeně hovoří o návrzích uveřejnit na webu Obce spisovatelů informace o tom, kteří členové byli vedeni jako spolupracovníci StB a otevřít tak diskusi.

Po přečtení tohoto článku, jehož obsahem je apel k otevřenosti, která odmítá uměle tabuizovaná témata a snaží se nalézt cestu z určité společenské schizofrenie, se mi vybavila paralela se stavem v České advokátní komoře. Jde o instituci, jíž byl státem svěřen výkon správy v oblasti advokacie, kterou se rozumí poskytování právních služeb formou svobodného povolání. Zatímco spisovatel členem Obce spisovatelů být může ale také nemusí, je členství v advokátní komoře pro advokáty ze zákona povinné. Stát (prostřednictvím zákona o advokacii a řady navazujících právních předpisů Ministerstva spravedlnosti, jež stanoví kupř. Advokátní kárný řád aj.) tak pověřil advokátní komoru na poli advokacie výkonem správy, čímž se advokátní komora dostala do pozice srovnatelné s postavením státního orgánu.

Dalo by se očekávat, že taková úctyhodná instituce, jakou by advokátní komora měla jistě být, má otázku, jež trápí Obec spisovatelů, dávno vyřešenou. Skutečnost je však zcela jiná. Příkladem je oficiální časopis advokátní komory Bulletin advokacie. Za roční členský příspěvek 8 000 korun tak každý ze 7 763 advokátů (stav k počátku roku 2005) kromě odborných pojednání, která jsou jinak v hojné míře běžně dostupná v řadě jiných ryze právně orientovaných publikacích, má možnost seznámit se s půtkami a zákulisními boji jednotlivých frakcí ve vedení komory, které se točí (jak jinak) kolem způsobu nakládání s příjmy komory.

Oblíbenou náplní Bulletinu jsou články, v nichž se funkcionáři komory navzájem chválí. Své místo tu nalézají i slabé literární pokusy stále stejných autorů z okruhu vedení advokátní komory. Skutečně závažné judikáty, které by měly pro výkon advokacie význam, se komora otevřeně brání publikovat. Velkou část Bulletinu zabírají publikovaná kárná rozhodnutí komory, vydaná komorou v kárných řízeních, v nichž bylo shledáno snížení důstojnosti advokátního stavu kárně obviněným advokátem. Většinou se jedná o stále se opakující případy, kdy advokát špatně vyúčtuje svou odměnu, nevrátí klientovi po skončení zastoupení spisy, bez omluvy se nedostaví k jednání soudu a tím jednání zmaří atd. Povinnost dbát na důstojnost advokátního stavu a nesnižovat ji je stanovena přímo zákonem (ustanovení § 17 zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii).

Jelikož zákon důstojnost advokátního stavu nijak dál nedefinuje (význam slova důstojnost je dostatečný), jsou oblíbenými tématy Bulletinu pojednání o této důstojnosti advokátního stavu, doprovázená nářky na degradaci advokátů ze strany široké veřejnosti, upírající advokátům vážnost a noblesu, kterou by si advokáti právem zasloužili.

Není pak ukázkovým příkladem schizofrenie, když Bulletin advokacie prostřednictví dopisu svého šéfredaktora z dubna 2005 odmítá seznámit široký advokátní stav s důležitými rozsudky soudů (kupř. Nejvyššího správního soudu), jež se významně dotýkají výkonu advokacie, aby současně ve stejném čísle (4/2005) dal plnou stranu pro podrobný (nikoli však úplný) životopis zasloužilého dlouholetého člena advokátní komory a pění chvály o něm? Jenom jedna věc v životopisu schází. Krycí jména a registrační čísla agenta a informátora StB, jehož udavačství (prostřednictvím svědectví udávaných, kteří si v jeho zprávách pro StB početli) je celkem známou věcí.

Česká advokátní komora se namísto komory pro advokátní obec dokonale proměnila v komoru pro vedení advokátní komory. Je nepředstavitelné, aby takový subjekt, jakým je Česká advokátní komora, byl schopen o jakékoli otevřené diskusi na dané téma jen uvažovat. V tomto směru i před malými krůčky Obce spisovatelů smekám.

                 
Obsah vydání       28. 4. 2005
28. 4. 2005 Nebylo to nedospělé rozhodnutí nějakého spratka Jan  Čulík
28. 4. 2005 Jak to opravdu bylo s Giulianou Sgrenovou
28. 4. 2005 Osud evropské ústavy na vážkách Kateřina  Hodická
28. 4. 2005 Vatikán má jen minimální vliv na sexuální chování lidí ve vyspělých zemích Jaroslav  Zvěřina
28. 4. 2005 Benedikt XVI. - strach, alebo nádej?
28. 4. 2005 Joseph Pulitzer Karina  Némethová
28. 4. 2005 Slovensko: Minister Fronc zavádza a tají pravdu Braňo  Ondruš
28. 4. 2005 Advokátní komora a agenti StB Aleš  Uhlíř
27. 4. 2005 Vzniká depozitář české vědecké etiky a miskondaktu Zdeněk  Slanina
28. 4. 2005 Je průběžný penzijní systém hrozbou, nebo jen strašákem na děti? Jan  Hošek
28. 4. 2005 Reforma školství je vážně ohrožena
27. 4. 2005 Poslední soud Filip  Sklenář
27. 4. 2005 Mongolské vraždění
26. 4. 2005 Nad nesmyslností diskriminace homosexuálů Bohumil  Kartous
27. 4. 2005 Naštěstí... Bohumil  Kartous
27. 4. 2005 Prečo Amerika nechce dôchodkovú "reformu" Joseph E. Stiglitz
27. 4. 2005 Italská novinářka ostře kritizovala americkou zprávu
27. 4. 2005 Metody práce publicistiky - ukázka z jednoho dne Štěpán  Kotrba
27. 4. 2005 Slovensko: Bože, ochraňuj vysokoškolákov! Jakub  Topol
27. 4. 2005 Lepšie dôchodky mať nebudeme Braňo  Ondruš
27. 4. 2005 List čitatelky slovenského týždenníku Slovo, nad ktorým sa rozplačete
27. 4. 2005 Kolko nás budú stáť "lepšie dôchodky"? Ivan  Lesay, Miroslav  Spišák
27. 4. 2005 Za "socialistickou a bezpečnou" Evropu? Štěpán  Kotrba
27. 4. 2005 Historický proces vývoje socialismu a jeho perspektiva
9. 4. 2005 Hospodaření OSBL za únor a březen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce