28. 4. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 4. 2005

Poslední soud

Hospodin: Národy slyšte! Přikázal jsem svým andělům, aby shromáždili všechny živé lidské bytosti, vzkřísili mrtvé a přivedli je sem, aby všichni prostřednictvím posledního soudu poznali, že já jsem Bůh, Hospodin zástupů. Nebudu soudit lidstvo jako celek, budu posuzovat skutky každého člověka zvlášť, a to podle Mojžíšova zákona ve smyslu pozdějších apokalyptických novelizací a dalších právních předpisů. Tak se naplní litera Zákona a každý konečně pozná, že já jsem Spravedlivý. Zahajuji přelíčení. Satan: Vaše Stálá Uraženosti, jménem svých mandantů vznáším námitku proti podjatosti soudu.

Hospodin: Cože?!

Satan: Není možné, aby soudcem byla domněle -- což zdůrazňuji, neboť důkazní řízení dosud neproběhlo -- poškozená strana, v tomto případě Vaše Všemocnost. Podle všech právních předpisů světa je Vaše Žárlivost podjatá a nemůže tedy předsedat přelíčení.

Hospodin: Námitka se zamítá, jsem nejspravedlivější bytost vesmíru a funkci soudce mám zaručenu vesmírnou ústavou. Zahajuji přelíčení!

Satan: Taková kumulace zákonodárné, exekutivní a soudní moci v jedněch rukou skutečně není zárukou příliš spravedlivého procesu, ale na diskuzi o ústavních principech zřejmě nebude -- vzhledem k počtu obžalovaných -- příliš mnoho prostoru.

Hospodin: Vyzývám pana obhájce, aby konečně umožnil přednesení obžaloby. Pane vesmírný zástupče...

Satan: Námitka, Vaše Ukřivděnosti.

Hospodin: Co se vám zase nelíbí?

Satan: Jménem svých mandantů označuji celý soud za diskriminační. Mí klienti mají nárok na spravedlivý proces v souladu se zákonnou normou.

Hospodin: Vždyť mi ho nedovolujete ani zahájit!

Satan: Vaše Věčnosti, podívejte se prosím do tváří mých mandantů. Jedná se o zcela jasnou rasovou diskriminaci. Ze všech lidských ras byla vybrána pouze jediná, aby jí -- jak ráčíte kdesi sám psát -- trnuly zuby za všechny. Zákon mluví jasně, že budou souzeni všichni lidé, tato nečetná skupinka druhu Homo sapiens sapiens však rozhodně neznamená celé lidstvo. Pokud Vaše Velikost nehodlá rušit svůj vlastní Zákon a dále uvádět v pochybnost již tak dosti otřesenou víru našich mandantů ve spravedlivý proces, měla by povolat všechny příslušníky lidského druhu, neandrtálce, sinantropy, lidi heidelbergské i vzpřímené, jávanský typus...

Hospodin: Zadržte, pane obhájče. Pithecantropy soud nepředvolá, protože pak bychom museli žalovat i šimpanze a gorily.

Satan: Musíme na tom trvat. Někteří mí mandanti z dob úsvitu stvoření jsou toho názoru, že se jejich životní styl, inteligence a způsob vyjadřování v ničem nelišil od současných goril a šimpanzů.

Hospodin: Předvolám pouze ty, kteří umí mluvit.

Satan: Nikdo z mých mandantů nikdy nevyslovil hlásku.

Hospodin: Předvolám pouze ty, kdo pracovali s ohněm.

Satan: Nikdo z nich nikdy ani neškrtl.

Hospodin: Já přece vím, co dělali.

Satan: Ale má k tomu Vaše Spravedlnost svědky? Vesmírnou ústavou jsme nuceni přistoupit na to, že soudu přesedá domněle - což zdůrazňuji - poškozená strana, ale nikde není psáno, že si může i sama svědčit! Mí mandanti jednomyslným mlčením popírají, že by kdy mluvili, nebo škrtali ohněm. Není, kdo by proti nim svědčil. Za těchto okolností žádám o zrušení celého procesu, protože není obžalovaných.

Hospodin: Svědčit budou andělé!

Satan: To je totéž. Každý přece ví, že andělé nepřetržitě myslí jen na to, jak by se Vaší Rafinovanosti zalíbili. Nezbývá mi, než jménem svých mandantů označit celý proces za zinscenovaný, soud za podjatý a svědecké výpovědi již předem prohlásit za účelové. Žádám o přeložení procesu k jinému soudu!

Hospodin: Soud nařizuje rozšíření obžaloby na všechny primáty a doplnění důkazních materiálů. Soud se odročuje.

(Později...)

Hospodin: Utište ty opice! Ticho! Ticho! Vyvětrejte tady konečně! Co to je? Pane obhájče, můžete mi vysvětlit tu strašnou hromadu lejster?

Satan: Většina obžalovaných -- jak Vaše Všemohoucnost ví -- zemřela za tak strašných okolností, že to zanechalo stopy na jejich psychice. Zde jsou řádná lékařská dobrozdání o jejich psychické nezpůsobilosti podstoupit namáhavou a vyčerpávající soudní proceduru.

Hospodin: A kolik je jich tedy celkem řádně omluveno?

Satan: 152 miliard není v dostatečně dobrém psychickém stavu, aby se zúčastnilo procesu. 369 miliard obžalovaných se řádně omluvilo z důvodu přetrvávajících zdravotních potíží způsobených vzkříšením, 478 miliard musí v tuto chvíli pečovat o některého osamoceného příbuzného, 94 miliard obžalovaných dodalo řádnou omluvenku s tím, že se účastní některého jiného procesu, neboť čas kvapí a vkříšení žijí, a 54 miliard, jsou to samé ženy, právě kojí nově narozené děti... Ze všech obžalovaných -- včetně obžalovaných z rasy Homo sapiens sapiens -- je pak na základě znaleckých posudků plných devědatevadesát procent kvůli své negramotnosti a kulturnímu prostředí, v němž vyrůstali, nezpůsobilých k právním úkonům.

Hospodin: Způsobilý je každý. To nám pořád zůstává pro první přelíčení ještě osm set padesát tři miliard obžalovaných bez řádné omluvenky.

Satan: To je právě ta hromada dokumentů, které se vezou zprava. Všichni tito vzkříšení opět zemřeli stářím, než se proces mohl začít.

Hospodin: Dám je sem nahnat anděly, všechny! Nikdo na mne nebude zkoušet nějaké kličky... Soud se začne co nevidět!

Satan: Moment, Vaše Zuřivosti. Když ráčíte pohlédnout na levou stranu, uvidíte nekonečnou karavanu...

Hospodin: A co to je?

Satan: To jsou žaloby na Vaši Samolibost. Jsou jich biliony. Matky dětí zemřelých při hladomorech vás žalují pro neplacení výživného, spravedliví lidé, kteří na Vámi řízeném světě přišli o všechno, vás žalují za porušování povinností při správě svěřeného majetku, zplynovaní Židé za zanedbání povinné péče, čtenáři Vámi napsané Bible za ohrožování mravní výchovy mládeže, to však není všechno!

Nebudu Vaši Ješitnost žalovat za žádný zločin spáchaný lidmi, za 130 000 Japonců zemřelých v Hirošimě a Nagasaki, za miliony mrtvých Vietnamců, to ne. Žaluji Vás ale pro vraždu prvního stupně v případě každého námořníka, který utonul při bouři, žaluji Vás za vraždy spáchané sopečnými výbuchy, suchem i ledem, žaluji Vás pro nepřetržitou genocidu lidstva morovými ranami, cholerou, tuberou, žloutenkou, malárií, neštovicemi a nespočtem parazitů...

Žaluji Vás jménem obětí zemětřesení, tajfunů, mořských vln vzedmutých dopady meteoritů, žaluji vás za obzvláště ukrutné a rafinované týrání jménem každého mrzáčka, co se na Vámi řízeném světě narodil.

Ve tři sta padesáti miliardách žalob požaduji jménem svých klientů trest smrti.

Hospodin: Cože? Já jsem nejspravedlivější a nejlaskavější bytost Vesmíru, na mne nikdo žalovat nemůže...

Satan: Vaše Ješitnosti - tohle právě rozhodne soud.

                 
Obsah vydání       28. 4. 2005
28. 4. 2005 Nebylo to nedospělé rozhodnutí nějakého spratka Jan  Čulík
28. 4. 2005 Jak to opravdu bylo s Giulianou Sgrenovou
28. 4. 2005 Osud evropské ústavy na vážkách Kateřina  Hodická
28. 4. 2005 Vatikán má jen minimální vliv na sexuální chování lidí ve vyspělých zemích Jaroslav  Zvěřina
28. 4. 2005 Benedikt XVI. - strach, alebo nádej?
28. 4. 2005 Joseph Pulitzer Karina  Némethová
28. 4. 2005 Slovensko: Minister Fronc zavádza a tají pravdu Braňo  Ondruš
28. 4. 2005 Advokátní komora a agenti StB Aleš  Uhlíř
27. 4. 2005 Vzniká depozitář české vědecké etiky a miskondaktu Zdeněk  Slanina
28. 4. 2005 Je průběžný penzijní systém hrozbou, nebo jen strašákem na děti? Jan  Hošek
28. 4. 2005 Reforma školství je vážně ohrožena
27. 4. 2005 Poslední soud Filip  Sklenář
27. 4. 2005 Mongolské vraždění
26. 4. 2005 Nad nesmyslností diskriminace homosexuálů Bohumil  Kartous
27. 4. 2005 Naštěstí... Bohumil  Kartous
27. 4. 2005 Prečo Amerika nechce dôchodkovú "reformu" Joseph E. Stiglitz
27. 4. 2005 Italská novinářka ostře kritizovala americkou zprávu
27. 4. 2005 Metody práce publicistiky - ukázka z jednoho dne Štěpán  Kotrba
27. 4. 2005 Slovensko: Bože, ochraňuj vysokoškolákov! Jakub  Topol
27. 4. 2005 Lepšie dôchodky mať nebudeme Braňo  Ondruš
27. 4. 2005 List čitatelky slovenského týždenníku Slovo, nad ktorým sa rozplačete
27. 4. 2005 Kolko nás budú stáť "lepšie dôchodky"? Ivan  Lesay, Miroslav  Spišák
27. 4. 2005 Za "socialistickou a bezpečnou" Evropu? Štěpán  Kotrba
27. 4. 2005 Historický proces vývoje socialismu a jeho perspektiva
9. 4. 2005 Hospodaření OSBL za únor a březen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce