22. 4. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 4. 2005

Katolický konzervatismus jako strašák?

aneb Poznámky ke dvěma častým výtkám vůči oficiálnímu učení katolické církve

Z článků uveřejňovaných v poslední době v BL (ale nejen tam) na téma katolického morálního učení by člověk mohl nabýt dojmu, jako by předmět kritiky bylo možno vyřešit jen stylem "buď, anebo", jako by nebyla jiná cesta.

Jedním takovým případem jsou stále dokola opakované námitky vůči negativnímu názoru katolické církve k používání antikoncepce, případně doplněné dilematem, zda zemřít (následkem AIDS), nebo názor církve nerespektovat. Souběžně je mj. poukazováno na to, že (mimomanželský) "sex" patří k přirozenosti člověka.

Byl bych rád, kdyby ti, kteří hájí své názory odvoláváním se na přirozenost (tedy pudové, vůlí člověka neovlivněné chování) - např. pan Kartous v článku Dogma, dogma - mohli objasnit, v čem je přirozené používání umělých překážek, sloužících k zabránění početí.

Dále si dovolím tvrdit, že člověk se liší od zvířat např. právě tím, že je v sexuální oblasti schopen (výrazně více) používat kromě instinktů i intelekt a vůli, a tedy je schopen, na základě vědomí a svědomí, sexuální zdrženlivosti. Sebeovládání (resp. sexuální zdrženlivost) není snadné a lehké (a pro mnohé lidi, žijící v realitě "možnosti všeho", jistě ne snadno představitelné) - nikdo také netvrdí, že následování Krista je procházka růžovým sadem - ale je možné. Tím spíš, pokud člověk ví, že takový přístup má smysl, byť se tím může jevit ostatním jako podivín.

V článku "Smrt, anebo užívání prezervativů?" se poukazuje na morální zásadu o dvojím účinku, ovšem mlčky se přechází, že rozhodování o dilematu "zabránit prezervativem nákaze HIV+, ale zároveň i možnému početí?" by mělo následovat až po poctivém zodpovězení otázky "opravdu pro nás nemůže být východiskem sexuální zdrženlivost?", kdy v případě oboustranné odpovědi "může" je k dispozici řešení bez etických "berliček".

Ještě doplním, že prezervativ není podle Pearlova indexu - sledujícím počet těhotenství na určitý počet žen během určitého období - 100% ochranou před početím, a tedy ani před virem HIV+. Jeho spolehlivost je zhruba 98 - 85 %, tedy k otěhotnění dojde při každém 50. pohlavním styku, pokud počítáme s oněmi devadesáti osmi procenty. Při patnácti procentech je četnost otěhotnění samozřejmě vyšší. Takováto "jistota" nakazit se HIV+ je pro propagátory prezervativů mezi nakaženými přijatelná? Titulek "Smrt, anebo užívání prezervativů?" se jeví jako trochu nelogický, neboť druhá možnost v sobě do jisté míry zahrnuje i možnost první.

Druhou poznámku chci věnovat (dez)interpretaci postoje církve ohledně homosexuality, respektive homosexuálního jednání. Zdá se, že mnohým kritikům církve uniká jeden jazykově nepatrný, ale z hlediska etiky významný rozdíl, a to rozdíl mezi sexuální orientací a sexuálním chováním. Sexuální orientace jako taková není hříšná, hříšné může být až jednání, ke kterému může sexuální orientace vést. V opačném případě by hříšníky museli být všichni lidé, např. i ti, kteří čekají s heterosexuálním soužitím až do manželství.

A právě v tomto rozlišení mezi sexuální orientací a tím, jak s ní člověk naloží, spočívá hodnocení katolické církve, podle které nejsou hříchem homosexuální sklony jako takové - viz Ratzingerův "List biskupům..." z roku 1986 (- ale objektivně jsou hříšné až sexuální praktiky.

Na závěr podotýkám, že ani jednu z obou problematik není možné vidět černobíle a že je třeba posuzovat rozdíly mezi objektivním ideálem a jednáním jedince individuálně - to ovšem neznamená, že by církev měla v postmoderním světě rezignovat na šíření názoru, že manželská věrnost a sexuální zdrženlivost nejsou jen přežitky středověku, že k sexualitě nerozlučně patří i možnost daru předávání života, a že výchozím přístupem k tomuto daru nemá být nepřirozené bránění se mu (zde samozřejmě záleží v konkrétní situaci na dalších okolnostech - viz (pasáž o kompromisu svědomí od pana ThDr. Skoblíka - a na tom, zda manželé upřímně - ne jen předstíraně či z pohodlnosti - opravdu nevidí východisko v (dočasné) zdrženlivosti - viz opět dr. Skoblík - a chtějí být na cestě k církví všeobecně doporučovaným přístupům.

                 
Obsah vydání       22. 4. 2005
24. 4. 2005 Prozrazeno, že britský generální prokurátor měl pochybnosti o legalitě útoku na Irák
23. 4. 2005 Martínek: Jsme už orvaní jak starý vlk Štěpán  Kotrba
23. 4. 2005 Nový papež ostře odsoudil španělský zákon dovolující homosexuální manželství
22. 4. 2005 Konec ropné éry?
23. 4. 2005 Politické hry a novinářští rukojmí
22. 4. 2005 Na Brusel! Bohumil  Kartous
22. 4. 2005 Republiku si rozvracet nenecháme! Vít  Klíma
22. 4. 2005 Je "Na tý louce zelený" opereta? Miloš  Dokulil
22. 4. 2005 Francie: Odpor vůči ústavě stále roste Simone  Radačičová
22. 4. 2005 Úředníci sobě Pavel  Křivka
22. 4. 2005 Šokující! Nový papež je katolík!
22. 4. 2005 Křesťané pod útokem sprosťáků na diskusních fórech Jan  Lipšanský
22. 4. 2005 Proč spojovat církev s Bohem? Jan  Žižka
22. 4. 2005 Katolický konzervatismus jako strašák? Tomáš  Mosler
21. 4. 2005 Neinformovanost? Jan  Čulík
21. 4. 2005 Duchovní prázdnota českých médií a Klepetko jako totem vlezle podlézavého tónu Michal  Vimmer
22. 4. 2005 Britské listy jsou webem iráckých vzbouřenců ...
21. 4. 2005 ČT opět jako stanice katolické církve
22. 4. 2005 Prečo Francúzi váhajú voliť "Áno"? Andrea  Lešková-Poterie
22. 4. 2005 Osvětim -- svědomí 20.století Milan  Kulhánek
21. 4. 2005 Benedikt "slíbil, že změkčí svou tvrdou linii"
21. 4. 2005 Tony Blaire, myslíte, že vám lidi budou ještě někdy věřit?
21. 4. 2005 Jak se vyznat v záplavě informací a pseudoinformací? Štěpán  Kotrba
21. 4. 2005 Američané se hádají o Ratzingera už léta
20. 4. 2005 Papa tedesco Miloslav  Zima
21. 4. 2005 Nejde o školné, ale o úlohu vzdelania Igor  Daniš
20. 4. 2005 Literární noviny -- po valné hromadě Jiří  Vančura
9. 4. 2005 Hospodaření OSBL za únor a březen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
23. 4. 2005 Nový papež ostře odsoudil španělský zákon dovolující homosexuální manželství   
22. 4. 2005 Katolický konzervatismus jako strašák? Tomáš  Mosler
22. 4. 2005 Křesťané pod útokem sprosťáků na diskusních fórech Jan  Lipšanský
22. 4. 2005 Šokující! Nový papež je katolík!   
22. 4. 2005 Britské listy jsou webem iráckých vzbouřenců ...   
21. 4. 2005 Velký inkvizitor u vesla Jindřich  Jůzl
21. 4. 2005 Smrt, anebo užívání prezervativů?   
21. 4. 2005 Američané se hádají o Ratzingera už léta   
21. 4. 2005 Benedikt "slíbil, že změkčí svou tvrdou linii"   
21. 4. 2005 ČT opět jako stanice katolické církve   
21. 4. 2005 Neinformovanost? Jan  Čulík
21. 4. 2005 Duchovní prázdnota českých médií a Klepetko jako totem vlezle podlézavého tónu Michal  Vimmer
20. 4. 2005 Řítí se na nás ďáblovi advokáti? Miloš  Dokulil
20. 4. 2005 Nahlas o tichém promlčení Bohumil  Kartous
20. 4. 2005 Ratzinger jako zastánce fundamentalismu