7. 2. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Papež Jan Pavel II. s monstrancí
7. 2. 2005

Za český ateismus nemůže KSČ, ale katolická církev

Jedná se o ukončení vleklé diskriminace ateistické většiny

Filip Sklenář je právem hrdý na to, že žije ve společnosti, jejíž většina je možná ateistická, ale určitě neochotná podřizovat se církevním dogmatům. Zcela legitimně má radost z toho, že o jeho životě nerozhodují lidé, kteří si zcela vážně myslí, že panna Maria porodila jako panna, že císař Karel Habsburský konal po své smrti zázraky a že každý, koho zvolí kolegium kardinálů papežem, se tím pádem také stane neomylným. Rovněž naprosto oprávněně varuje před evangelizační činností různých křesťanských církví, které v dnešní společnosti šíří produkty společenských podmínek starých dva tisíce a více let.

V reakci na jeho článek píše Jan Sládek, že prý se autor vlastně zastává komunistů, protože ti jejich aktivita prý tvoří "kořeny ateismu v naší zemi", jejíž sekularizace "měla podobu lágrů, zapisování, udávání a lhostejnosti." Zde se autor ocitá na štíru s historickou pravdou.

Kořenem českého ateizmu a agnosticismu totiž není aktivita komunistické strany, ale katolické církve. Pokud by autor trval na svém názoru, musel by vysvětlit, proč v sousedním Polsku, které prošlo srovnatelnou epochou diktátorské vlády komunistické strany, je stále tak velký počet křesťanů.

Pan Sládek asi neví, že moc katolické církve se zde začala hroutit už ve 14. a 15. století, kdy zde husitství znamenalo podle historičky Markéty Machovcové první středověké heretické hnutí, které nebylo sektou, ale celospolečenským fenoménem a slovy filosofa Roberta Kalivody reformaci sto let před reformací. Neví, že toto hnutí katolictví dílem potlačilo, dílem pohltilo, že se později velmi intolerantně snažilo potlačovat reformaci a České bratry, což se mu po roce 1620 také podařilo. Asi nikdy neslyšel o alianci "trůnu a oltáře" jinými slovy o spolupráci katolické církve s rakousko-uherským mocnářstvím. Asi neví, že národní obrození bylo z velké části neseno silným antiklerikálním étosem. Asi nikdy nečetl Karla Havlíčka Borovského, třeba jeho epigram, v němž reagoval na verš z Bible "Co je císařovo, odevzdejte císaři, a co je Boží, Bohu" svými slovy:

"Řeknu vám, až budu smít:
není Bůh a císař nemá být."

Vzhledem k tomu není divu, že za první republiky došlo pod heslem "Pryč od Říma" k takřka raketovému růstu počtu osob bez vyznání. V dvaapadesátimilionovém Rakousku-Uhersku jich bylo 34 000 (dlužno dodat, že i kvůli úřední šikaně ze strany aparátu katolického státu), ve čtrnáctimilionovém Československu v roce 1931 už jeden milion.

Pak přišla druhá světové válka. Bojovná česká katolická inteligence už před jejím vypuknutím stranila spojenci nacistického Německa a fašistické Itálie, španělskému klerofašistickému diktátoru Francovi, nehledě na to, že se velmi nepěkně smočila v (mimo jiné antisemitském) bahnu druhé republiky. Na Slovensku se ustavil svébytný klerofašistický režim. Tehdejší papež podle svého slovníkového hesla, "za 2. světové války udržoval jako papež přísnou neutralitu, i když se válce pokusil zabránit zprostředkováním jednání 1939 -- 40 a organizováním kontaktů Velké Británie a Německa 1943. V komunismu viděl větší nebezpečí než v nacismu." (Encyklopedie Diderot). Přečtěme si to ještě jednou: V době, kdy bylo prováděno "konečné řešení" (je pravda, že tajně -- ale kupříkladu vyvražděním Lidic a jinými svými válečnými zločiny se nacisté chlubili) nejvyšší představitel katolické církve organizoval kontakty Velké Británie a Německa. Dodejme, že jeho blízcí spolupracovníci pomáhali utéct nacistickým válečným zločinům. To nebyla zrovna situace, která by podporovala příchylnost lidu k církvi.

Nehledě na to, že tragický prožitek druhé světové války musel být otřesem pro každého věřícího člověka. Dobrým svědectvím o tom může být báseň velkého českého židovského básníka a rozhodně ne žádného protikřesťanského horlitele Jiřího Ortena:

"Marně lomcují opratě,
bič bije vzduch,
neuhodí tě, nemá tě,
marně lomcují opratě,
odkud odešel Bůh.

Kam šel? On jenom ví to, kam,
šel za cosi se bít,
dát vítr mlýnským lopatám
a šel a šel, on sám ví kam,
šel do své lásky vbit.

Je jinde, jak to neříci,
jednou se vrátí snad.
Hle, pomatení biřici
jdou bohaprázdnou ulicí
životy zhasínat."

Jak si vysvětlit mlčení Boha vůči takovým krutostem, k jakým docházelo, jak si vysvětlit, že jeho "neomylný" pozemský náměstek pokládal za větší hrozbu komunismus než nacismus?

Že po válce došlo k režimním represím proti církvi je pravda, stejně jako to, že byly namnoze velmi tvrdé a kruté. Že nebyly ani zdaleka tak tvrdé a kruté, jako represe proti nevěřícím v tehdejších režimech, které katolická církev podporovala (jako ve Francově Španělsku) je ovšem pravda rovněž. Pokud jde o pozici církve v české společnosti, znamenaly represe padesátých let uříznutí uhnívající větve. Kdyby se v české společnosti nedržela katolická církev převážně svou zděděnou mocí, ale vírou a přesvědčením svých oveček, nikdy by o svůj vliv nepřišla, dosti pravděpodobně by si KSČ ani nedovolila sáhnout k tak tvrdým represím.

Dnes je v ČR katolická církev lukrativním podnikem, který neprůhledně hospodaří s miliardami a tahá ze státu další. Krom toho je vlivnou politickou lobby, která mimo jiné ztrpčuje život homosexuálům a dalším menšinám. A do třetice je rovněž silnou kulturně-propagandistickou institucí, která ovlivňuje veřejnou diskusi i povědomí o našich dějinách. A tak i odpůrci církve přijímají absurdní demagogii, že nás jejího vlivu zbavily až represe KSČ.

Jsem svobodomyslný a proto je mi proti mysli pronásledování křesťanů. Jen si myslím, že by v žádném případě neměli být státem zvýhodňováni. "Proč by měl stát platit duchovenstvo? Platí snad funkcionáře v zájmových spolcích ateistů?" ptal jsem se ve svém otevřeném dopise KDU-ČSL "Nebe a peklo se potřebují -- stejně jako křesťanská demokracie a mafie". Je příznačné, že mi na něj nikdo neodepsal. A dodejme -- proč by měli mít věřící své zvláštní televizní a rozhlasové pořady ve veřejnoprávních médiích? Běží snad v TV rovněž "Paprsky ateizmu"? A ještě něco -- sleduje-li stát extremisty a vytváří-li jejich seznamy, mělo by se to týkat právě i křesťanských organizací. Jejich dějiny, věrouka i politické postoje mnohých jejich členů jsou oproti pluralistickému a demokratickému pohledu na svět zcela jistě extrémem.

Aby bylo jasno -- žádný z těchto návrhů neznamená nějaké potlačování křesťanství. Jedná se pouze o jeho zrovnoprávnění -- a o ukončení vleklé diskriminace ateistické většiny.

                 
Obsah vydání       7. 2. 2005
7. 2. 2005 Američané bojují na Blízkém východě, budoucnost je v Indii a v Číně
7. 2. 2005 Útok na španělský konzulát
7. 2. 2005 Duch Pepy z Hongkongu aneb optimismus páchne blbostí Ivan  David
7. 2. 2005 Why I don't trust some newspapers Jan  Čulík
7. 2. 2005 Směnečné variace Zdeněk  Jemelík
7. 2. 2005 Česko na úrovni Velké Británie: loňský obchodní schodek byl nejnižší v historii Štěpán  Kotrba
7. 2. 2005 Komunikace banální pravdy o premiérovi a o židovi Ladislav  Žák
5. 2. 2005 Pohádka o dobrém strýci Vikovi a kouzelníku Rodovi Fabiano  Golgo
7. 2. 2005 Michael  Marčák
5. 2. 2005 Nevěřím novinářům ani politikům Jan  Čulík
4. 2. 2005 Grossovi půjčil na byt "bývalý akcionář podniku MAFRA" Jan  Čulík
5. 2. 2005 Stereotypní kolektivní soudy?
7. 2. 2005 Je Itálie synonymem korupce? Fabiano  Golgo
7. 2. 2005 Uhl Štětinovi: Vaše postoje nejsou postoji Strany zelených Petr  Uhl
7. 2. 2005 Michael  Marčák
7. 2. 2005 Pak teče i krev a jsou mrtví; a není "v tom" jen škola... Miloš  Dokulil
7. 2. 2005 Za český ateismus nemůže KSČ, ale katolická církev Ondřej  Slačálek
7. 2. 2005 Jak tomu bylo s Pannou Marií
7. 2. 2005 Vylučování křesťanství je koncem Evropy Jan  Rajlich
7. 2. 2005 Nesnesitelná lehkost českého ateismu Boris  Cvek
6. 2. 2005 Za článek o ateismu na Kubu! Filip  Sklenář
7. 2. 2005 Michael  Marčák
6. 2. 2005 Dva zámky plný prezidentů Jiří  Jírovec
7. 2. 2005 Oznámení o zrušení nezávislosti
7. 2. 2005 Kultivujme tradici, nestavme pomníky Karel  Dolejší
7. 2. 2005 K Janu Palachovi jsem kritický Aleš  Kozelský
7. 2. 2005 Zkaženost mládeže a malé dědictví Václav  Dušek
7. 2. 2005 Prašivá doba Václav  Dušek
7. 2. 2005 Co nám schází?! Přestaňme po sobě plivat Ladislav  Žák
5. 2. 2005 Porušují protestanté svoji zásadu sola scriptura? Karel  Sýkora
7. 2. 2005 Význam médií a nových informačních a komunikačních technologií při utváření znalostní a informační společnosti Petr  Sak
7. 2. 2005 Kdo uhlídá hlídače
7. 2. 2005 Na české univerzitě v Brně se vyučuje rakouskému právu (a německy) Zdeněk  Moravčík
6. 2. 2005 Brit z Guantánama bude žalovat britskou vládu
22. 11. 2003 Adresy redakce
22. 1. 2005 Hospodaření OSBL za prosinec 2004

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
7. 2. 2005 Za český ateismus nemůže KSČ, ale katolická církev Ondřej  Slačálek
7. 2. 2005 Vylučování křesťanství je koncem Evropy Jan  Rajlich
7. 2. 2005 Jak tomu bylo s Pannou Marií   
3. 2. 2005 Chci nového papeže, tenhle už je rozbitý Fabiano  Golgo
2. 2. 2005 Papež Jan Pavel II. byl odvezen do nemocnice   
20. 1. 2005 Kolektivní vina a nesnášenlivost vůči "cizím vírám a kulturám" Jan  Čulík
13. 1. 2005 Papež apeloval na lidi, aby se modlili za mrtvé v Iráku   
31. 12. 2004 Katolická církev podpoří kampaň proti kouření   
22. 12. 2004 My Evropané, naše církve a zlý islám Boris  Cvek
21. 12. 2004 Přizpůsobí se katolická církev modernímu světu?   
20. 12. 2004 A-kontra o "tak trochu jiné" ultrapravici Ondřej  Slačálek
8. 10. 2004 Slačálkův proticírkevní výlev   
8. 10. 2004 Karel I. schválil užití jedovatého plynu   
5. 10. 2004 Blahořečí katolická církev Saddáma Husajna? Ondřej  Slačálek
1. 10. 2004 Graham Greene -- básník trapnosti Jan  Čulík

Karol Wojtyla - papež Jan Pavel II. RSS 2.0      Historie >
7. 2. 2005 Za český ateismus nemůže KSČ, ale katolická církev Ondřej  Slačálek
7. 2. 2005 Vylučování křesťanství je koncem Evropy Jan  Rajlich
7. 2. 2005 Jak tomu bylo s Pannou Marií   
3. 2. 2005 Chci nového papeže, tenhle už je rozbitý Fabiano  Golgo
2. 2. 2005 Papež Jan Pavel II. byl odvezen do nemocnice   
20. 1. 2005 Kolektivní vina a nesnášenlivost vůči "cizím vírám a kulturám" Jan  Čulík
13. 1. 2005 Papež apeloval na lidi, aby se modlili za mrtvé v Iráku   
12. 1. 2005 Terry Jones: Proč se nevybírají peníze pro irácké mrtvé?   
31. 12. 2004 Katolická církev podpoří kampaň proti kouření   
22. 12. 2004 My Evropané, naše církve a zlý islám Boris  Cvek
21. 12. 2004 Přizpůsobí se katolická církev modernímu světu?   
5. 10. 2004 Blahořečí katolická církev Saddáma Husajna? Ondřej  Slačálek
2. 8. 2004 Úkolem ženy je čekat a poslouchat, míní Vatikán   
31. 7. 2004 Papež kritizuje feministické hnutí   
5. 6. 2004 Papež zkritizoval Bushe