7. 2. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 2. 2005

Porušují protestanté svoji zásadu sola scriptura?

Je to zcela evidentní a můžete se o tom přesvědčit sami. Pokud si otevřete internetové stránky kterékoliv z evangelikálních církví. V podmínkách vstupu do těchto církví je nebiblická podmínka. Je to závazná podmínka věřit v Trojjediného Boha. Avšak pojmenování Boha přívlastkem Trojjediný nikde v Bibli nenaleznete.

Na vysvětlenou musím dodat, že se reformace a její děti, tj. křesťané z evangelikálních církví "ohánějí" pravidlem sola scriptura. S touto myšlenkou přišel Martin Luther a je jedním z prohlášení, které vlají jako prapor v přední linii reformace. Sola scriptura znamená -- pouze písmo. Tím se myslí pouze biblické texty. Závěr z této zásady je takový, že se všechno bude posuzovat podle biblických textů. Bible má být měřítkem každého učení, nauky, myšlenky. To si předsevzala reformace v čele s Martinem Lutherem jako své motto. Reaguje tak na tradici při výkladu biblických textů, která se "navršila" v průběhu staletí v katolické církvi.

Zda je celá otázka Boží Trojjedinosti omyl nebo ne, nyní opusťme. Co je daleko důležitější pro tuto úvahu, že celé toto učení "vykrystalizovalo" na církevních koncilech. O tom vás poučí každý jen trochu vzdělaný teolog. Tak se o tom dočtete také v každé teologické publikaci zaobírající se tímto tématem.

V čem je tedy problém? Co je na tom špatného? Reformace si vzala za cíl jako měřítko pouze biblické texty. To je ono pravidlo sola scriptura. Ale učení o Trojjediném Bohu ve své finální podobě nemá svůj původ v Bibli. O její finální podobu se "postaraly" církevní koncily. Až teprve ke konci třetího století se dá hovořit o konečné podobě této nauky. Byl to Konstantinopolský koncil (381 AD), který uzavřel tuto nauku s "věčnou" platností. Boží Trojjedinost je vysvětlovaná z těchto koncilů za pomocí filosofických termínů. Jako je hypostase, usia, substance a mnohé další. Celá nauka je popsaná těmito pojmy, které byste ale v Bibli hledali marně. Katolická církev tvrdí, že spolu s písmem tady máme ještě tradici. Bylo by na jinou debatu, jiný článek zda je takové tvrzení opodstatněné.

Co mně však daleko víc vadí je přístup evangelikálních věřících. Ti argumentují pravidlem sola scriptura v okamžiku, kdy dojde na téma reformace. Avšak pokud jde o učení Boží Trojjedinosti, neváhají se odvolávat na všemožné svaté, koncily a jejich závěry. Také při popisu tohoto učení postupují úplně stejně jako katolíci. Popisují toto učení za podpory termínů, které mají filosofický původ. A tak porušují vlastní zásadu, se kterou tak rádi "šermují" v ekumenických rozhovorech právě s katolíky.

Vážení čtenáři, rád bych, abyste pochopili, že toto učení nemá svůj základ v svatých textech Bible, ale v církevní tradici, respektive v katolické tradici. Bible je v tomto případě brána jenom jako druhotná podpora této nauky. Jsem přesvědčen, že se nauka o Trojjediném Bohu bude jenom velice svízelně, s obrovskými obtížemi dokazovat samotnou Biblí. Naši bratři protestanté jsou postaveni před dvě nelehká rozhodnutí. První je, dokázat tuto tzv. ústřední nauku církve za pomocí toho, co přinesly koncily. S jejím pojmoslovím, apologetikou atd. Ale v tom okamžiku ruší pravidlo na kterém je postavená celá reformace - sola scriptura. Nebo začít obhajovat celé učení Trojjedinosti bez podpory a výsledků koncilů, jenom s Biblí v ruce.

Což je dle mého soudu téměř nemožné. Protože už jakákoliv diskuse je vlastně dopředu odepsaná. Označení Pána Boha coby Trojjediného totiž nikde ve svatých textech Bible nenajdete!

Zrovna nedávno jsem se účastnil diskuze nad článkem, který jsem napsal a uveřejnil na křesťanském servru Grano Salis. Pokouším se v tomto článku dokázat omyl církve v otázce Trojjedinosti. Na podporu svých argumentů si beru jenom Bibli. Bratři protestanté z tohoto článku a jeho závěrů byli tak říkajíc "na větvi". Jako protiargumentaci mně uváděli zpočátku mimo jiné argumenty, jako je soupodstatnost aj. V okamžiku, kdy obhajoba probíhala pouze na podkladu Bible, tak se dostali do velkých nesnází. Považte jenom sami. Jedna z ústředních výpovědí celé Bible je v modlitbě Ježíše Krista -- "A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista." Janovo evangelium 17. kapitola 3. verš Moji oponenti se mnou polemizovali, že ten jediný pravý Bůh je vlastně Ježíš Kristus! A to i přesto, že i takový Lojza Novák z Dolního Vidlákova, který má vychozenou pouze základní školu, vidí, že to není možné. Jediný pravý Bůh a Ježíš nemohou být ta samá nebeská bytost! Při dokazování těchto názorů za podpory svatých textů Bible se dostali tito věřící do úzkých. Můj názor je takový, že tato nauka má svůj původ mimo Bibli a jakou takovou ji musím brát a posuzovat.

Na závěr chci všechny ujistit, že tyto otázky nemají vliv na spásu křesťanů. Ale vepsaly svoji nesmazatelnou stopu v diskusích jak s židy tak i muslimy. Přesto vidím velkou neupřímnost a sebeklam reformace v této otázce. Tvrdí-li sola scriptura, potom by se tímto pravidlem měla také řídit. Nejenom v okamžicích, kdy to protestantům vyhovuje, ale neustále. Vždyť podmínka vstupu do všech evangelikálních církví, kdy musíte vyznat Trojjediného Boha, je porušením tohoto základního pravidla reformace! Protože pojmenování Boha přívlastkem Trojjediný nikde v Bibli nenaleznete. Tak kam se potom vytratila zásada sola scriptura?

                 
Obsah vydání       7. 2. 2005
7. 2. 2005 Američané bojují na Blízkém východě, budoucnost je v Indii a v Číně
7. 2. 2005 Útok na španělský konzulát
7. 2. 2005 Duch Pepy z Hongkongu aneb optimismus páchne blbostí Ivan  David
7. 2. 2005 Why I don't trust some newspapers Jan  Čulík
7. 2. 2005 Směnečné variace Zdeněk  Jemelík
7. 2. 2005 Česko na úrovni Velké Británie: loňský obchodní schodek byl nejnižší v historii Štěpán  Kotrba
7. 2. 2005 Komunikace banální pravdy o premiérovi a o židovi Ladislav  Žák
5. 2. 2005 Pohádka o dobrém strýci Vikovi a kouzelníku Rodovi Fabiano  Golgo
7. 2. 2005 Michael  Marčák
5. 2. 2005 Nevěřím novinářům ani politikům Jan  Čulík
4. 2. 2005 Grossovi půjčil na byt "bývalý akcionář podniku MAFRA" Jan  Čulík
5. 2. 2005 Stereotypní kolektivní soudy?
7. 2. 2005 Je Itálie synonymem korupce? Fabiano  Golgo
7. 2. 2005 Uhl Štětinovi: Vaše postoje nejsou postoji Strany zelených Petr  Uhl
7. 2. 2005 Michael  Marčák
7. 2. 2005 Pak teče i krev a jsou mrtví; a není "v tom" jen škola... Miloš  Dokulil
7. 2. 2005 Za český ateismus nemůže KSČ, ale katolická církev Ondřej  Slačálek
7. 2. 2005 Jak tomu bylo s Pannou Marií
7. 2. 2005 Vylučování křesťanství je koncem Evropy Jan  Rajlich
7. 2. 2005 Nesnesitelná lehkost českého ateismu Boris  Cvek
6. 2. 2005 Za článek o ateismu na Kubu! Filip  Sklenář
7. 2. 2005 Michael  Marčák
6. 2. 2005 Dva zámky plný prezidentů Jiří  Jírovec
7. 2. 2005 Oznámení o zrušení nezávislosti
7. 2. 2005 Kultivujme tradici, nestavme pomníky Karel  Dolejší
7. 2. 2005 K Janu Palachovi jsem kritický Aleš  Kozelský
7. 2. 2005 Zkaženost mládeže a malé dědictví Václav  Dušek
7. 2. 2005 Prašivá doba Václav  Dušek
7. 2. 2005 Co nám schází?! Přestaňme po sobě plivat Ladislav  Žák
5. 2. 2005 Porušují protestanté svoji zásadu sola scriptura? Karel  Sýkora
7. 2. 2005 Význam médií a nových informačních a komunikačních technologií při utváření znalostní a informační společnosti Petr  Sak
7. 2. 2005 Kdo uhlídá hlídače
7. 2. 2005 Na české univerzitě v Brně se vyučuje rakouskému právu (a německy) Zdeněk  Moravčík
6. 2. 2005 Brit z Guantánama bude žalovat britskou vládu
22. 11. 2003 Adresy redakce
22. 1. 2005 Hospodaření OSBL za prosinec 2004

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
7. 2. 2005 Američané bojují na Blízkém východě, budoucnost je v Indii a v Číně   
7. 2. 2005 Česko na úrovni Velké Británie: loňský obchodní schodek byl nejnižší v historii Štěpán  Kotrba
7. 2. 2005 Význam médií a nových informačních a komunikačních technologií při utváření znalostní a informační společnosti Petr  Sak
7. 2. 2005 Uhl Štětinovi: Vaše postoje nejsou postoji Strany zelených Petr  Uhl
7. 2. 2005 Oznámení o zrušení nezávislosti   
6. 2. 2005 Dva zámky plný prezidentů Jiří  Jírovec
5. 2. 2005 Porušují protestanté svoji zásadu sola scriptura? Karel  Sýkora
4. 2. 2005 Našlo křesťanství inspiraci v řeckém pohanství? Karel  Sýkora
4. 2. 2005 Leo Strauss: guru neokonzervativců Greg  Evans
4. 2. 2005 Eurasianistický neokonzervatismus: Třetí pilíř světa nočních můr Karel  Dolejší
4. 2. 2005 Skladiště vzpomínek Zdena  Bratršovská, František Hrdlička
4. 2. 2005 Davos: Amerika se hádá s Evropou, budoucnost je v Asii   
4. 2. 2005 Největší Čech - věc veřejná Bohumil  Kartous
3. 2. 2005 Vrací se éra studené války? Martin  Škabraha

Rituály - co židy, křesťany a muslimy rozděluje a co je spojuje RSS 2.0      Historie >
5. 2. 2005 Porušují protestanté svoji zásadu sola scriptura? Karel  Sýkora
18. 1. 2005 Kdo nese zodpovědnost za vznik islámu? Karel  Sýkora
3. 12. 2004 Na koledu chodily i prostitutky Štěpán  Kotrba
2. 12. 2004 Diskriminuje islám ženy?   
3. 7. 2004 Proč pravoslavní neslaví svátek svatých Cyrila a Metoděje dne 5. července?   
3. 7. 2004 Konstantin a Metoděj mezi Římem a Byzancí Jiří  Ovčáček
3. 7. 2004 Apologie víry -- Velká Morava   
21. 6. 2004 Vyberte si svého Boha. Udělejte to moderně - nainstalujte si náš software Štěpán  Kotrba
11. 4. 2004 Boží hod velikonoční - máme být svědky vzkříšení Zdeněk  Bárta
11. 4. 2004 Počátky křesťanství Lenka  Kužvartová
8. 4. 2004 Týden Pesachu a Velikonoc   
7. 4. 2004 K Velikonocům I.... Miloš  Dokulil
7. 4. 2004 K Velikonocům II Miloš  Dokulil
5. 4. 2004 Velikonoce 2004 tak hezky česky... Ivo V. Fencl
6. 3. 2004 Purim mezi dobrem a zlem Štěpán  Kotrba