7. 2. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Šanghaj - nová Čína
7. 2. 2005

Globalizace není proces pozápadňování

Američané bojují na Blízkém východě, budoucnost je v Indii a v Číně

Prezident Bush řekl ve svém inauguračním projevu slovo "svoboda" za dvacet minut více než pětadvacetkrát. Američtí neokonzervativci chtějí přizpůsobit svět zájmům své supervelmoci. Spojené státy neuznávají, že by mohly existovat hranice jejich moci a ambic," píše Martin Jacques v deníku Guardian:

Dvě světové války, vznik moci Spojených států a Sovětského svazu a boj proti kolonializaci přinesly Evropě povědomí, že moc je vždycky omezená. Proto dnes Evropa ve většině případů nechce užívat vojenské moci.

Spojené státy jsou jiné. Není to pouze vlivem neokonzervativců, ale je tou součástí americké mentality - podnikavost a expanzivnost, jak při kolonizaci "divokého Západu" a původního domorodého obyvatelstva Ameriky.

Není přirozeně pro USA vůbec obtížné prosazovat svou moc na Blízkém východě, v chudém a poraženém regionu, který v globalizaci výrazně prohrál.

Avšak toto není hlavní příběh naší doby. Vzestup Číny a Indie bude mít na svět daleko větší vliv než skupinka islámských teroristů.

Ano, psychotické vzývání amerických hodnot, opakování toho, že americké hodnoty platí pro všechny země na světě, je poněkud bizarní v historickém okamžiku, kdy, poprvé za půlstoletí od jeho vzniku, nebude v blízké budoucnosti moderní svět monopolem Západu.

Je zjevné, že v polovině jednadvacátého století budou Čína i Indie patřit mezi pět největších ekonomik na světě. A Čína bude pravděpodobně nejvlivnější mocností na světě.

A nejde jen o hospodářství. S ekonomickou silou totiž přichází ruku v ruce i politický, kulturní a vojenský vliv. Tak tomu bylo se vznikem všech velmocí.

Tato skutečnost a její význam se obrovským způsobem podceňuje. Převažujícím názorem na globalizaci je, že je to proces pozápadňování.

Jenže modernita, moderní kultura není jen snímkem současnosti. Je důsledkem historie. Není jen funkcí trhů a technologie, ale je důsledkem vzniku kultury. Pak je představa, že budoucnost může být jen čistě západní, zcela falešná.

Není možno pochopit americkou modernitu - a to, čím se odlišuje od evropské modernity - bez porozumění americké historii, zejména tomu, že svou podstatou jsou Spojené státy osadnickou společností, bez zkušenosti s feudalismem.

Jestliže tedy nyní ostře pociťujeme, jak se Evropa a Spojené státy od sebe odlišují v důsledku své odlišné minulosti, o co výraznější bude tento rozdíl v případě Indie a Číny, kořeny jejichž civilizace se od západních civilizačních kořenů radikálně odlišují.

Čína i Indie jistě během svého modernizačního procesu přijmou mnoho prvků západní kultury. Ale zároveň přejmou i mnoho z vlastní historie a kultury. Výsledkem bude v každém případě komplikovaný hybrid.

V budoucnosti už nebude slovo "mezinárodní" automaticky znamenat "západní".

Dnešní globální politický a intelektuální jazyk, obsahující pojmy jako občanská společnost, svoboda, svobodný tisk a nezávislé soudnictví, je téměř výlučně západní. Tak tomu ale navždy nebude.

Přínos Indie a Číny globálnímu diskursu bude částečně pozitivní a částečně regresivní - stejně tak tomu bylo v případě západních hodnot. Ze dvou důvodů je však zatím nesmírně obtížné předpovědět, co vznikne. Zaprvé, vzhledem k tomu, že v Číně vládne komunistická strana, hovoří se v souvislosti s touto zemí o komunistické straně, nikoliv o nesmírně bohaté a složité místní kultuře. Zadruhé, tyto společnosti jsou zatím relativně zaostalé a nemají, tváří v tvář západní hegemonii, ještě dostatečné sebevědomí. Jeji domácí tradice vnímá Západ i samotná Indie a Čína jako rysy zaostalosti a jako charakteristiky čistě domácí, nikoliv kosmopolitní. To se změní, jakmile tyto společnosti nabudou sebevědomí.

V důsledku toho bude muset Západ vstupovat do interreakce s těmito zeměmi úplně novým způsobem. Vznikne globální konkurence o pojmu univerzálnosti. Kulturní provoz už nepůjde jen jedním směrem.

Jistě se například velmi rozšíří pastorální postoj čínského státu, vědomí povinnosti, že se stát musí postarat o občany, který se datuje nazpět až k povinnostem císařovým, a také se to týká vzájemných povinností příbuzenstva.

Kontrast mezi Čínou a Spojenými státy je obrovský. Čínská tradice je dlouhá tisíce let, americká ne o moc víc než 200 let. Číňané jsou produktem starobylé civilizace, Američané jsou umělý národ, jehož občané pociťují loajalitu vůči politickému dokumentu, ústavě. Není tedy divu, že Američané pociťují nutnost se neustále znovu vynalézat a definovat - Číňané tento problém nemají, neboť vědí přesně, kdo jsou. Tyto hluboké kulturní rozdíly se už dnes objevují ve vašem místním kině - Hollywood kontra nová generace populárních čínských filmů. V jednadvacátém století budou americké - a západní hodnoty zpochybňovány více, než tomu bylo kdy předtím.

Kompletní článek v angličtině ZDE

                 
Obsah vydání       7. 2. 2005
7. 2. 2005 Američané bojují na Blízkém východě, budoucnost je v Indii a v Číně
7. 2. 2005 Útok na španělský konzulát
7. 2. 2005 Duch Pepy z Hongkongu aneb optimismus páchne blbostí Ivan  David
7. 2. 2005 Why I don't trust some newspapers Jan  Čulík
7. 2. 2005 Směnečné variace Zdeněk  Jemelík
7. 2. 2005 Česko na úrovni Velké Británie: loňský obchodní schodek byl nejnižší v historii Štěpán  Kotrba
7. 2. 2005 Komunikace banální pravdy o premiérovi a o židovi Ladislav  Žák
5. 2. 2005 Pohádka o dobrém strýci Vikovi a kouzelníku Rodovi Fabiano  Golgo
7. 2. 2005 Michael  Marčák
5. 2. 2005 Nevěřím novinářům ani politikům Jan  Čulík
4. 2. 2005 Grossovi půjčil na byt "bývalý akcionář podniku MAFRA" Jan  Čulík
5. 2. 2005 Stereotypní kolektivní soudy?
7. 2. 2005 Je Itálie synonymem korupce? Fabiano  Golgo
7. 2. 2005 Uhl Štětinovi: Vaše postoje nejsou postoji Strany zelených Petr  Uhl
7. 2. 2005 Michael  Marčák
7. 2. 2005 Pak teče i krev a jsou mrtví; a není "v tom" jen škola... Miloš  Dokulil
7. 2. 2005 Za český ateismus nemůže KSČ, ale katolická církev Ondřej  Slačálek
7. 2. 2005 Jak tomu bylo s Pannou Marií
7. 2. 2005 Vylučování křesťanství je koncem Evropy Jan  Rajlich
7. 2. 2005 Nesnesitelná lehkost českého ateismu Boris  Cvek
6. 2. 2005 Za článek o ateismu na Kubu! Filip  Sklenář
7. 2. 2005 Michael  Marčák
6. 2. 2005 Dva zámky plný prezidentů Jiří  Jírovec
7. 2. 2005 Oznámení o zrušení nezávislosti
7. 2. 2005 Kultivujme tradici, nestavme pomníky Karel  Dolejší
7. 2. 2005 K Janu Palachovi jsem kritický Aleš  Kozelský
7. 2. 2005 Zkaženost mládeže a malé dědictví Václav  Dušek
7. 2. 2005 Prašivá doba Václav  Dušek
7. 2. 2005 Co nám schází?! Přestaňme po sobě plivat Ladislav  Žák
5. 2. 2005 Porušují protestanté svoji zásadu sola scriptura? Karel  Sýkora
7. 2. 2005 Význam médií a nových informačních a komunikačních technologií při utváření znalostní a informační společnosti Petr  Sak
7. 2. 2005 Kdo uhlídá hlídače
7. 2. 2005 Na české univerzitě v Brně se vyučuje rakouskému právu (a německy) Zdeněk  Moravčík
6. 2. 2005 Brit z Guantánama bude žalovat britskou vládu
22. 11. 2003 Adresy redakce
22. 1. 2005 Hospodaření OSBL za prosinec 2004

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
7. 2. 2005 Američané bojují na Blízkém východě, budoucnost je v Indii a v Číně   
7. 2. 2005 Česko na úrovni Velké Británie: loňský obchodní schodek byl nejnižší v historii Štěpán  Kotrba
7. 2. 2005 Význam médií a nových informačních a komunikačních technologií při utváření znalostní a informační společnosti Petr  Sak
7. 2. 2005 Uhl Štětinovi: Vaše postoje nejsou postoji Strany zelených Petr  Uhl
7. 2. 2005 Oznámení o zrušení nezávislosti   
6. 2. 2005 Dva zámky plný prezidentů Jiří  Jírovec
5. 2. 2005 Porušují protestanté svoji zásadu sola scriptura? Karel  Sýkora
4. 2. 2005 Našlo křesťanství inspiraci v řeckém pohanství? Karel  Sýkora
4. 2. 2005 Leo Strauss: guru neokonzervativců Greg  Evans
4. 2. 2005 Eurasianistický neokonzervatismus: Třetí pilíř světa nočních můr Karel  Dolejší
4. 2. 2005 Skladiště vzpomínek Zdena  Bratršovská, František Hrdlička
4. 2. 2005 Davos: Amerika se hádá s Evropou, budoucnost je v Asii   
4. 2. 2005 Největší Čech - věc veřejná Bohumil  Kartous
3. 2. 2005 Vrací se éra studené války? Martin  Škabraha

Čína RSS 2.0      Historie >
7. 2. 2005 Američané bojují na Blízkém východě, budoucnost je v Indii a v Číně   
19. 10. 2004 Svetlá a tiene čínskej revolúcie Peter  Greguš
7. 6. 2004 Čína: Největší experiment v dějinách Oskar  Krejčí
1. 6. 2004 Návštěva tibetského představitele v Paříži Simone  Radačičová
30. 3. 2004 Čína -- velmoc současnosti Miroslav  Polreich
2. 2. 2004 Microsoft dodal Číně technologii, která jí umožnila uvěznit disidenty   
17. 12. 2003 Lidská práva -- pozor na ně ! Miroslav  Polreich
8. 12. 2003 Situace v Číně je jiná, než jak ji prezentuje Česká televize Miroslav  Polreich
2. 12. 2003 Vedou česká média v otázce Tibetu protičínskou kampaň?   
21. 10. 2003 Tibet v nové době Miroslav  Polreich
11. 9. 2003 Je to divný svět: jak komunistická Čína financuje Spojené státy   
17. 4. 2003 Čína, Tibet, Američané a Irák Radim  Dvořák