15. 6. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 6. 2004

Nebe a peklo se potřebují -- stejně jako křesťanská demokracie a mafie

otevřený dopis Křesťansko-demokratické unii -- České straně lidové

Nevážení a nemilí, nevážené a nemilé,

nepíši Vám proto, abych Vás k něčemu vyzýval, abych Vás o něco žádal nebo abych se Vás byť i jen snažil o něčem přesvědčit. Těžko přesvědčovat ty, kterým byla všechna pravda o světě už před tisíci lety zjevena. Píši Vám jen proto, abych dal najevo své zhnusení z Vaší politiky -- a proto, abych se pokusil vyvrátit jednu iluzi. Každá politická síla vychází z nějakého zájmu. Vy ale tvrdíte, že žádný jasně identifikovatelný zájem nehájíte.

Vy ale tvrdíte, že žádný jasně identifikovatelný zájem nehájíte. Přesněji řečeno, že hájíte zájmy toho, který prohlásil "mé království není z toho světa" -- a pak samozřejmě také "všech slušných lidí". Ty "slušné lidi" (často jen vámi vykonstruované trapné měšťáky) nechám teď na pokoji -- nestojí mi za to s nimi ztrácet čas. Budu se tu zabývat tím, pro koho pracujete především -- tedy mafiemi, respektive různými sítěmi organizovaného násilí, ať už nelegálními (u nichž to zvláště pikantní) anebo legálními. Právě ony totiž tyjí z toho, jak se lidem snažíte nalajnovat život podle tisíce let starých falzifikátů údajné boží vůle.

Začněme u tématu, u něhož to je zcela jasné a u kterého na to také bylo mnohokrát poukázáno. "Náboženství je opium lidstva" -- tento výrok je starý víc než sto let a platný bez ohledu na to, kdo ho poprvé vyslovil. Možná proto Vás tak štve skutečné opium a jiné drogy -- ta Vaše v konkurenci s nimi prostě prohrává. OK, Vaši dealeři mají serióznější frňáky a obřadnější oblečky a navíc ještě můžete tvrdit, že Vaše droga uchová lidi zdravé (fyzicky, o psychice bych se radši nebavil) až do pozdního věku, přičemž mohou pracovat a platit daně. Jenže lidem toužícím po extázi teď a tady asi nevysvětlíte, že chodit jednou týdně do kostela je lepší než si píchat perník a že jim návštěva svatého přijímání dá víc než šlukování marjánky. Prostě smůla, co? Věčný život od Církve svaté s.r.o. už netáhne, kšefty nejsou co bývaly a oveček ubývá... Konkurenci je potřeba zakázat, viďte? Jenže pokud drogy zakážete, ony jaksi samy nezmizí. Už bezpočtukrát bylo popsáno, že se budou prodávat ilegálně, bez možnosti kontroly jejich kvality, se stigmatizací jejich uživatelů a uživatelek, která je značnou překážkou v tom, aby jim byla poskytnuta kvalitní lékařská péče. Co tomu říká vaše křesťansky slitovné srdce? Asi nic. A co říká tomu, že vaše represivní politika vytváří nelegální obchod s drogami a další a další represe vyhání nahoru jejich cenu? Co říkáte tomu, že Vaši politici jen sypou obchodníkům s drogovou smrtí do kapsy další a další peníze? Narkomafiáni volí "klidnou sílu"!

Ale pojďme dál. Bojujete prý proti zločinnosti. Nalistujte si schválně v Bibli pasáž, kolikrát denně máte odpouštět svým bližním. Vy jim nejste ochotni odpustit ani třikrát za život. Posilujete tím všemocnost policistů, kteří jsou už nyní organizovanými bandami násilníků a násilnic pohybujícími se často na hranici zákonnosti. Znám příliš mnoho lidí, s nimiž policie nakládala násilně a nelegálně -- sám patřím mezi ně. Příliš mnoho lidí bylo zmláceno na demonstracích nebo v policejních celách, ale i za jiných okolností. Policejní zvůli už teď nemírní skoro nic. Dáte policii možnost nadosmrti zavřít, koho se jí zamane po třech zinscenovaných obviněních? A umožníte jim, aby se každý drobný kriminálník utíkal pod křídla "kmotrů", kteří mu zajistí ochranu před doživotním kriminálem -- výměnou za cenné služby v podobě dalších a dalších zločinů? Zase sloužíte jen a jen mafiím -- ať už těm ilegálním, nebo těm zřízeným "ze zákona".

Další, komu sloužíte, je bezpochyby organizovaný kšeft s vírou, katolická církev, ono stádečko ovcí, které vzaly příliš vážně páně spasitelovo tvrzení "blahoslavení chudí duchem". Ale především jsou to pastýři těchto oveček, jejichž hlavní český kmotr má příznačné jméno Vlk. Bojujete i za to, aby si nikdo nedovolil zpochybnit privilegia poskytovaná těmto stupidním organizacím věřících. Proč by měl stát platit duchovenstvo? Platí snad funkcionáře v zájmových spolcích ateistů? Proč by měly mít církve nějaký majetek a společenský vliv, když občan Nazaretský tolik nabádal k chudobě a slabosti? Chápu, že žárlivě střežíte, aby se tyto otázky nediskutovaly. Ani ehm, křesťanský, ehm, demokrat si pod sebou nebude podřezávat větev.

A samozřejmě, že hájíte majetek soukromých kapitalistů -- tak jako Vaše strana po čtyřicet let věrně bránila v rámci Národní fronty státní kapitalismus se všemi jeho odpornými a utlačovatelskými prvky. Děláte to podobně jako nejsympatičtější biblická postava, Máří Magdaléna před obrácením se na pravou víru -- s každým. Když je potřeba utáhnout opasky a rozkrást státní majetek, spojíte se s pravicí. Když je třeba zajistit, aby další utahování opasků proběhlo "sociálně" a bez vážnějších problémů, spojíte se se sociálně demokratickou levicí. A když už byste zase chtěli trochu přitvrdit, tak půjdete zas s ODS -- ale šli byste s kýmkoli jiným. Hlavně že Váš drogový byznys zůstane netknut. Výměnou za to budete střežit i bezpečnost byznysu jiných.

A pochopitelně, velmi žárlivě hájíte i mikrokosmos autority, kterým je tradiční rodina (přinejmenším ve Vašem pojetí). Dáváte si moc velký pozor na to, aby náhodou monopolní výhody této instituce nebyly čímkoli narušeny a chcete je ještě posílit. Jak by mohly být jednotlivé formy soužití vzájemně rovnoprávné, když od pánbíčka je jen jedna? A tak hodláte tato rodinná pouta ještě posílit. Stát nemá na důchody, protože peníze vyplácal na militaristické projekty a sanace soukromých rozkrádaček? Výborně, zavedete nám v rámci posilování "mezigenerační solidarity" vyživovací povinnost dětí vůči rodičům. To asi aby si děti dobře rozmyslely, jestli si mají nějaké rodiče pořizovat...

Co na to, že řada rodin je příznivým prostředím maximálně pro domácí násilí a traumatizaci dětí? Co na tom, že rigidní morálka "věrnosti" a vzájemného vlastnictví, která je ve Vašem pojetí rodiny obsažena, ve skutečnosti až příliš často vede ke kultuře nevěry, lži a odcizení v mezilidských vztazích? Jistě Vám nevadí, že v situaci, kdy Vaše odporná křesťanská morálka pokládá jakékoli vybočení z Vašich norem rodinného chování jednoduše za "hřích", je pak už celkem jedno, za jakých okolností je tento "hřích" "spáchán". "Pro udržení rodiny je prostituce nezbytná," napsal jeden z mnoha skutečně povedených křesťanů, Lev Nikolajevič Tolstoj. I zde přispíváte mafiím -- ohromnému a odpornému byznysu s (především) ženskými těly, všem organizovaným pasákům a dalším. Svým trváním na zastydlé, dvě tisíciletí staré morálce pro něj vytváříte poptávku. S vytrvalostí hodnou lepších věcí předkládáte neustále návrhy, které mají za cíl zakázat interrupce anebo alespoň znepříjemnit život ženám, které se je rozhodnou podstoupit.

A opět -- jediným možným výsledkem úspěchu takové iniciativy je to, že interrupce už nebudou záležitostí lékařů a lékařek, ale ilegálního byznysu.

Vaše rodinná politika je ale také nástrojem šikany homosexuálů a lesbických žen. Máte potřebu jim dávat neustále najevo, že "normální" je heterosexuální rodina, zatímco oni jsou jakousi nenormální "úchylkou", kterou ze své velkodušnosti tolerujete. Omyl, pánové a dámy! To vy jste nenormální (a nemorální), to vy omezujete sami sebe a svou přirozenost tisíciletí starými plky o tom, jak by se člověk měl a neměl chovat. A jestliže dosud přispíváte k tmářskému postoji vůči homosexualitě, jste spoluodpovědní za osobní tragédie lidí, kteří se v "normálně-heterosexuálním světě" nebyli schopni vlivem xenofobních tlaků okolí srovnat se svou sexuální identitou. Poraďte se o tom se svým zpovědníkem!

Není koneckonců divu, že sloužíte organizovanému zločinu a že se jej snažíte zvětšit, sami jste z něj vzešli. Čím jiným byla a je katolická církev? Kolik lidí už poslala na hranice, kolika hromadným vraždám požehnala?

Tak jako Bůh potřebuje svého Satana, jehož peklem by strašil bezbožné, tak i Vy potřebujete nějaké záporné hrdiny, kteří by pro Vás vytvořili hrozbu pozemského pekla. Vedle drog či homosexuality se chytáte zločinů "komunismu" (ač na nich Vaše strana měla také podíl) a brojíte proti "třídnímu boji" -- aniž by Vaše prosté dušičky byť i jen tušily, co to je. Fajn, vezmu Vás za slovo. Pojďme soudit "zločiny křesťanství", odsuďme hlásání zvrácené křesťanské ideologie a usilujme o to, aby se této ideologie křesťané a křesťanky vzdali.

Vaše politika je politikou strachu, politikou viny a trestu a politikou komplexu. Uvědomujete si velmi dobře svou malost a nanicovatost, a proto jste si vytvořili absolutního Boha, k němuž vzhlížíte. Boha o němž říkáte, že jej milujete. Dlužno dodat, že Váš milostný vztah má z boží strany výrazně sadistický a z Vaší strany výrazně masochistický podtext -- neustále Vám vydává omezující příkazy a vy se jimi stále řídíte. Nehledě na to, že se svou láskou k bohu dopouštíte nevěry ve svých bigamních vztazích a v případě mužů i Vámi tak odmítané homosexuality -- protože i z Bible lze doložit známý reklamní slogan, že "Bůh je muž". Jediné, co Vás může utěšit je to, že Bůh stejně neexistuje, takže jste nevěrní jen ve svých představách.

Proti této politice stojí politika naděje. Nevíme sice přesně, co nás čeká po smrti (jen něco tušíme a ty vyhlídky nejsou podle moderní vědy moc vábné), za to ale víme, že máme jeden život tady na Zemi, a že si ho chceme prožít svobodně a také ve vzájemné rovnosti, bez zvýhodňování těch, kteří se vejdou do Vašich předpisů o správném životě a bez obtěžování a šikanování těch, kteří se do nich nevejdou.

Ještě jednou: Nehodlám Vás o čemkoli přesvědčovat. Prostě na Vás zvysoka kašlu. Píši Vám jen, abych Vám sdělil, že jsem připraven se proti Vašemu stupidnímu klerikálnímu útlaku podle okolností bránit (a myslím, že rozhodně nejsem sám). A věru nemusejí být posledním slovem pokojné demonstrace, jakých proti Vaší politice proběhlo již mnoho. I když se mi násilí jako snad nikomu rozumnému nelíbí, jsou situace, kdy je nevyhnutelné. Druhou tvář Vám nastavovat nebudu, Vy to ostatně také neděláte. Je tu dosti dlouhá tradice různých proticírkevních vzbouřenců a vzbouřenkyň a bojovných ateistů a ateistek, kteří narušovali katolická procesí. Existuje i tradice anarchistů a anarchistek, kteří ve Španělsku zapalovali kostely a popravovali kněží spolupracující s fašisty. Myslete i na tyto tradice, než příště přijdete s nějakou zákonodárnou iniciativou...

PS: V Bibli je psáno, že snáze projde velbloud uchem jehly, nežli boháč do království nebeského. Kolik z Vás rozdalo své poslanecké a senátorské platy potřebným? Kolik z Vás půjde do nebe a kolik do pekla?

Bez pozdravu

Ondřej Slačálek
redaktor časopisu A-kontra

psáno pro časopis A-kontra 3/2004

                 
Obsah vydání       15. 6. 2004
15. 6. 2004 "Boj proti terorismu" jako marketingový tah - malá, česká verze Petr  Šafařík
15. 6. 2004 Není pravda, že MPSV nechce klecová lůžka zakázat
15. 6. 2004 Navzdory výsledkům eurovoleb, Tony Blair svou politiku nezmění
14. 6. 2004 Když rodiče neporadí... Bohumil  Kartous
15. 6. 2004 V jako Victory Oldřich  Průša
14. 6. 2004 Po volbách-nevolbách, volky-nevolky, kdepak teď jsme? Miloš  Dokulil
15. 6. 2004 Bushova zahraniční politika terčem ostré kritiky
15. 6. 2004 Euroskeptikové z Britské strany za nezávislost chtějí Evropský parlament zničit
15. 6. 2004 Na protestní hlasování v eurovolbách chtějí reagovat politici vysvětlováním
15. 6. 2004 O našem čase, aneb o prostoru mezi medicínou a uměním Jan  Paul
15. 6. 2004 Čtyři britští vojáci budou postaveni před vojenský soud
15. 6. 2004 Zdravý rozum Ronalda Reagana Boris  Cvek
15. 6. 2004 Churchill pro pitomce
14. 6. 2004 Středověké mučení českých dětí
15. 6. 2004 Nebe a peklo se potřebují -- stejně jako křesťanská demokracie a mafie Ondřej  Slačálek
15. 6. 2004 Psychologie Romů? David  Halatka
15. 6. 2004 Buďme si vědomi zábavnosti světa! Efraim  Israel
15. 6. 2004 V Chicagu začala vysílat česko-americká televize
15. 6. 2004 Tramvaje zpět na Václavské náměstí?
11. 6. 2004 Zemřel Karel Brušák Jan  Čulík
14. 6. 2004 Jana Bobošíková a Vladimír Železný vás vítají v euro-mediokracii Štěpán  Kotrba
15. 6. 2004 KSČM nevolil každý pátý
15. 6. 2004 Srbsko a Černá Hora -- informace pro turisty
15. 6. 2004 Zpravodajství iráckého odboje ze dne 6.-8. června 2004
14. 6. 2004 Lze věřit ve změnu poměrů? Miloš  Dokulil
15. 6. 2004 Problém zahraniční zadluženosti musí být vyřešen jednou provždy Fidel Castro Ruz
14. 6. 2004 Volby do EP - trapné selhání sociologického výzkumu Petr  Baubín
15. 6. 2004 Když přejde generace a s ní zmizí voliči Jan  Samohýl
14. 6. 2004 Zelení na další křižovatce Klára  Kněžková
15. 6. 2004 Firma LUNA LEDER se omluvila
14. 6. 2004 Strkáš-li hlavu do písku, můžeš si být jist tím, že někdo přijde a kopne tě do zadku
14. 6. 2004 Desatero božích přikázání v reklamní praxi
14. 6. 2004 Americký gulag: Mučení za účelem získávání informací
14. 6. 2004 Strach za komunismu, strach za kapitalismu! Strach navždy? Milan  Valach
14. 6. 2004 Argumentace proti softwarovým patentům Jan  Samohýl
14. 6. 2004 V následujících 20 letech se ztrojnásobí onemocnění rakovinou
5. 6. 2004 Hospodaření OSBL za květen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce