7. 2. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 2. 2005

Jak tomu bylo s Pannou Marií

Provádí se redakce článků, které vycházejí v BL? ptá se Jakub Žytek:

Ondřej Slačálek dnes píše: "...lidé, kteří si zcela vážně myslí, že panna Maria porodila jako panna..." Copak nikdo neví, že spojení "Neposkvrněné početí Panny Marie" neznamená, že Marie počala jako panna, nýbrž to, že ona sama byla počata z panenského, čistého svazku (vždyť jedině tak pak mohla porodit Božího Syna, že).

Jak víme, z lingvistického hlediska jde ovšem o pouhou záměnu genitivu objektového a subjektového (podobně např. "křivdy sudetských Němců") :-)

Poznámka JČ: Jakub Žytek má samozřejmě pravdu, mně to uniklo. Pojem "neposkvrněného početí" - znamená, že se Panna Maria narodila bez dědičného hříchu, jímž je postiženo lidské pokolení od Adama a Evy poté, co podlehlo ďáblovu pokušení v ráji.

Poznámka ŠK: V loňském prosinci uběhlo 150. let od vyhlášení dogmatu neposkvrněného početí Marie jako předpokladu nutného pro vtělení Božího Syna papežem Piem IX. ve Vatikánské basilice v encyklice "Ineffabilis Deus", 8. prosince 1854: "Učení, že nejblahoslavenější Panna Maria byla od prvního okamžiku svého početí ojedinělou výsadou milosti všemohoucího Boha se zřetelem k zásluhám Ježíše Krista, Spasitele lidského pokolení, uchráněna neporušenou od všeliké poskvrny prvotní viny, je od Boha zjeveno, a proto mu všichni věřící musí pevně a stále věřit." Celou teorii rozpracovává mariologická katedra teologické fakulty Papežské university sv. Antonína, jejíž patronem je blahoslavený Giovanni Duns Scoto. Giovanni Duns Scoto svým učením značně přispěl k vytvoření nauky o Neposkvrněném početí P. Marie, jež bylo prohlášeno papežským dogmatem. Neposkvrněné početí míní Mariinu nevinnost, tj. její nedotčenost dědičným hříchem. Tím se Maria stala protitypem hříšné Evy. Podle tradice Maria porodila Ježíše, aniž pozbyla svého tělesného panenství. S Josefem žila v panenském manželství a neměla další děti. Evangelisty zmiňovaní "bratři" a "sestry" Ježíšovy nepokládá katolická církev za tělesné sourozence, ale za příbuzné. Mariánská dogmata stavějí ekumenický proces před velké problémy. Také uvnitř římskokatolické církve jsou v nejnovější době prudké kontroverze o adekvátním mariánském chápání. Neposkvrněné početí Panny Marie katolická církev vyznávala již v prvních staletích své existence. Na "křesťanském Východě" je tento svátek doložen již v 9. století, v českých zemích se jeho oslavy ustálily až počátkem 15. století.

Podrobnosti: Encyklopedie náboženství ZDE

Tridentský koncil kromě toho vyhlásil, že Panna Maria zůstala dokonce bez jakéhokoli osobního hříchu. Papež Pius XII. vyhlásil r. 1950 v konstituci: "Je Bohem zjevenou pravdou víry, že neposkvrněná, vždy panenská matka Boží Maria byla po skončení svého pozemského života vzata s tělem i duší do nebeské slávy." Tentýž papež ozdobil Pannu Marii r. 1954 titulem "Královna nebe a země". O deset let později představil papež Pavel VI. Pannu Marii na 2. vatikánském koncilu jako "Matku církve".

Ekumenický koncil v Efesu roku 431 vyhlásil nejstarší dogma o Mariině Božím mateřství: "Kdo nevyzná, že Emanuel je pravý Bůh a proto svatá Panna rodička Boží, protože Slovo, pocházející z Boha, které se stalo tělem, porodila v těle, ten budiž vyobcován." Od 3. stol. dosvědčují liturgická vyznání víry, že Maria při početí Ježíše z Ducha svatého byla panna. Tento názor vyzvedl ekumenický koncil v Konstantinopoli roku 381 jako článek víry. Celá historka s neposkvrněným početím navazuje na závěr první kapitoly Matoušova evangelia.

1,18 Narození Ježíšovo se událo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého.

1,19 Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají.
1,20 Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: "Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého.
1,21 Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů."
1,22 To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka:
1,23 'Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel', to jest přeloženo 'Bůh s námi'.
1,24 Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě.
1,25 Ale nežili spolu, dokud neporodila syna; a dal mu jméno Ježíš.

Zdroj: Mat 1,18-25

                 
Obsah vydání       7. 2. 2005
7. 2. 2005 Američané bojují na Blízkém východě, budoucnost je v Indii a v Číně
7. 2. 2005 Útok na španělský konzulát
7. 2. 2005 Duch Pepy z Hongkongu aneb optimismus páchne blbostí Ivan  David
7. 2. 2005 Why I don't trust some newspapers Jan  Čulík
7. 2. 2005 Směnečné variace Zdeněk  Jemelík
7. 2. 2005 Česko na úrovni Velké Británie: loňský obchodní schodek byl nejnižší v historii Štěpán  Kotrba
7. 2. 2005 Komunikace banální pravdy o premiérovi a o židovi Ladislav  Žák
5. 2. 2005 Pohádka o dobrém strýci Vikovi a kouzelníku Rodovi Fabiano  Golgo
7. 2. 2005 Michael  Marčák
5. 2. 2005 Nevěřím novinářům ani politikům Jan  Čulík
4. 2. 2005 Grossovi půjčil na byt "bývalý akcionář podniku MAFRA" Jan  Čulík
5. 2. 2005 Stereotypní kolektivní soudy?
7. 2. 2005 Je Itálie synonymem korupce? Fabiano  Golgo
7. 2. 2005 Uhl Štětinovi: Vaše postoje nejsou postoji Strany zelených Petr  Uhl
7. 2. 2005 Michael  Marčák
7. 2. 2005 Pak teče i krev a jsou mrtví; a není "v tom" jen škola... Miloš  Dokulil
7. 2. 2005 Za český ateismus nemůže KSČ, ale katolická církev Ondřej  Slačálek
7. 2. 2005 Jak tomu bylo s Pannou Marií
7. 2. 2005 Vylučování křesťanství je koncem Evropy Jan  Rajlich
7. 2. 2005 Nesnesitelná lehkost českého ateismu Boris  Cvek
6. 2. 2005 Za článek o ateismu na Kubu! Filip  Sklenář
7. 2. 2005 Michael  Marčák
6. 2. 2005 Dva zámky plný prezidentů Jiří  Jírovec
7. 2. 2005 Oznámení o zrušení nezávislosti
7. 2. 2005 Kultivujme tradici, nestavme pomníky Karel  Dolejší
7. 2. 2005 K Janu Palachovi jsem kritický Aleš  Kozelský
7. 2. 2005 Zkaženost mládeže a malé dědictví Václav  Dušek
7. 2. 2005 Prašivá doba Václav  Dušek
7. 2. 2005 Co nám schází?! Přestaňme po sobě plivat Ladislav  Žák
5. 2. 2005 Porušují protestanté svoji zásadu sola scriptura? Karel  Sýkora
7. 2. 2005 Význam médií a nových informačních a komunikačních technologií při utváření znalostní a informační společnosti Petr  Sak
7. 2. 2005 Kdo uhlídá hlídače
7. 2. 2005 Na české univerzitě v Brně se vyučuje rakouskému právu (a německy) Zdeněk  Moravčík
6. 2. 2005 Brit z Guantánama bude žalovat britskou vládu
22. 11. 2003 Adresy redakce
22. 1. 2005 Hospodaření OSBL za prosinec 2004

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
7. 2. 2005 Za český ateismus nemůže KSČ, ale katolická církev Ondřej  Slačálek
7. 2. 2005 Vylučování křesťanství je koncem Evropy Jan  Rajlich
7. 2. 2005 Jak tomu bylo s Pannou Marií   
3. 2. 2005 Chci nového papeže, tenhle už je rozbitý Fabiano  Golgo
2. 2. 2005 Papež Jan Pavel II. byl odvezen do nemocnice   
20. 1. 2005 Kolektivní vina a nesnášenlivost vůči "cizím vírám a kulturám" Jan  Čulík
13. 1. 2005 Papež apeloval na lidi, aby se modlili za mrtvé v Iráku   
31. 12. 2004 Katolická církev podpoří kampaň proti kouření   
22. 12. 2004 My Evropané, naše církve a zlý islám Boris  Cvek
21. 12. 2004 Přizpůsobí se katolická církev modernímu světu?   
20. 12. 2004 A-kontra o "tak trochu jiné" ultrapravici Ondřej  Slačálek
8. 10. 2004 Slačálkův proticírkevní výlev   
8. 10. 2004 Karel I. schválil užití jedovatého plynu   
5. 10. 2004 Blahořečí katolická církev Saddáma Husajna? Ondřej  Slačálek
1. 10. 2004 Graham Greene -- básník trapnosti Jan  Čulík

Karol Wojtyla - papež Jan Pavel II. RSS 2.0      Historie >
7. 2. 2005 Za český ateismus nemůže KSČ, ale katolická církev Ondřej  Slačálek
7. 2. 2005 Vylučování křesťanství je koncem Evropy Jan  Rajlich
7. 2. 2005 Jak tomu bylo s Pannou Marií   
3. 2. 2005 Chci nového papeže, tenhle už je rozbitý Fabiano  Golgo
2. 2. 2005 Papež Jan Pavel II. byl odvezen do nemocnice   
20. 1. 2005 Kolektivní vina a nesnášenlivost vůči "cizím vírám a kulturám" Jan  Čulík
13. 1. 2005 Papež apeloval na lidi, aby se modlili za mrtvé v Iráku   
12. 1. 2005 Terry Jones: Proč se nevybírají peníze pro irácké mrtvé?   
31. 12. 2004 Katolická církev podpoří kampaň proti kouření   
22. 12. 2004 My Evropané, naše církve a zlý islám Boris  Cvek
21. 12. 2004 Přizpůsobí se katolická církev modernímu světu?   
5. 10. 2004 Blahořečí katolická církev Saddáma Husajna? Ondřej  Slačálek
2. 8. 2004 Úkolem ženy je čekat a poslouchat, míní Vatikán   
31. 7. 2004 Papež kritizuje feministické hnutí   
5. 6. 2004 Papež zkritizoval Bushe