10. 12. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 12. 2004

Jaké studenty má vychovávat vysoká škola?

Rád bych se připojil k zamyšlení Borise Cveka a dalších autorů nad povahou vyučování v českých školách, jednak svou osobní zkušeností, jednak několika obecnými poznámkami.

Krátce, od září tohoto roku, pracuji jako interní doktorand na filosofické fakultě. Vedu jeden nepovinný kurz, takže mé praktické zkušenosti pedagoga jsou skromné. O to čerstvější jsou zkušenosti studenta ("státnicoval" jsem nedávno). Jací jsou čeští studenti (na VŠ)? A jací by být měli, resp. jací bychom měli chtít, aby byli?

Pokud jsem při vedení svého semináře narážel na nějaký výraznější zádrhel, spočíval v malé chuti studentů projevit na nějakou věc svůj názor a to zřejmě z podvědomého strachu, že tento názor bude známkován.

Je to zlozvyk ze základní a snad i střední školy, který vede k taktice neříci raději vůbec nic než říct nějakou blbost. "Blbosti" jsou přitom často to nejcennější, co lze o nějakém problému pronést.

Problematika, o niž v semináři šlo, byla takového rázu, že i spíše laický názor mohl znít relevantně, navíc jsem nevedl žádnou evidenci toho, kdo odpovídá "špatně" nebo "dobře" (i kdyby to šlo); nevedl jsem si ani obávanou "prezenčku", takže jsem mohl předpokládat, že studenti chodí na hodiny dobrovolně, ze zájmu (pokud chodí). Jediným striktně stanoveným výstupem z kurzu byl text; nevelký rozsahem, nenáročný na odbornost vědomostí, avšak vyjadřující osobní názor studenta a testující schopnost tento názor formulovat a obhájit. (Podotýkám: to neznamená, že odborná erudice je pro text méně významná než jeho přesvědčivost, naopak: argumentace, která je erudovaná, je také přesvědčivější.)

Lze se jistě ptát, zda je fér udělit na konci kurzu tentýž zápočet tomu, kdo na seminář pravidelně chodil a dokonce diskutoval, i tomu, kdo se objevil jen na první hodině a na konci semestru jenom napsal nějaký svůj názor na něco. Taková námitka ale předpokládá, že chození na seminář je nepříjemnou povinností, a ten, kdo si ji odbude, by měl dostat nějakou odměnu (na rozdíl od toho, kdo se jí vyhne). Jsem přesvědčen, že chození na seminář nemá být nepříjemná povinnost (nota bene, když nešlo o "áčkový" předmět); má jít o projev zájmu o danou tematiku a odměnou je pak studentovi to, co nového nebo zajímavého se dozví (pokud nic, tak co by tam chodil). Je-li někdo v hodině aktivní, není odměněn tím, že vedoucí kurzu to vidí a udělá si pochvalnou čárečku, ale tím, že si v diskusi prověří své vlastní stanovisko, vyslechne jiná stanoviska, případně si v souboru dotazů a námitek uvědomí různé souvislosti problému.

Stále může přetrvávat dojem, že je přece správné, aby se student o dění v kurzu, z nějž chce zápočet, nezajímal jenom na začátku a na konci semestru, ale i v jeho průběhu. Jistě. Textový výstup z mého semináře měl být proto reakcí dotyčného studenta na konkrétní témata v semináři probíraná. Nepovažuji přitom za podstatné, zda potřebný přehled student čerpá přímo z návštěv semináře (případně mých www stránek, kde byly průběžně zveřejňovány některé mé přednášky či komentáře), nebo ze samostudia a obeznámenosti s doporučenou literaturou (jednou z podob zadaného textu mohla být recenze knihy). Podstatné je, že musí investovat nějaký čas a úsilí k tomu, aby se s tematikou seznámil (zná-li ji sám dobře či dokonce lépe, je to jeho plus) a závaznou (písemnou) formou vyjádřil svůj postoj.

Ještě dodávám, že obdržené texty chci nejen pročíst a každému pisateli odpovědět (což předpokládá, že texty nejsou příliš dlouhé a že studentů není příliš mnoho), ale udělat z nich i jakýsi přehledný výtah jakožto celkový výstup ze semináře (uveřejněný třeba na mém webu). Kdo se o problematiku zajímá, může pak toto číst jako organickou součást zprávy o celém kurzu. Což platí i o studentech, kteří budou seminář navštěvovat příště (pokud ho znovu otevřu) -- jejich možnost seznámit se se stanovisky kolegů pak mohu vzít v úvahu, předpokládat ji a požadovat případně její využití.

Jaké studenty má vychovávat vysoká škola? Má vychovávat odborníky? Určitě -- ale jaké odborníky? Je nutné vzít v úvahu charakter společnosti, v níž žijeme, a kterou Ulrich Beck nazval rizikovou společností (stejnojmenná kniha, jedno z nejzásadnějších děl ve společenských vědách, právě vychází v českém překladu). Riziková společnost je charakteristická mj. tím, že procesy, které jsou pro život lidí zásadní a o nichž je třeba přijímat politická rozhodnutí (zda třeba postavit uložiště jaderného odpadu), nejsou definovatelné jinak než v závislosti na odborných diskurzech.

Občan dnes a denně čelí rozhodnutím, jež mnohdy nenávratně ovlivní jeho život (např. povolená "mezní hodnota" nějaké látky v mléčných výrobcích, jež se projeví až po letech konzumace), a o jejichž správnosti neumí laicky usuzovat. Klíčovým problémem se pak stává schopnost vědců a obecně intelektuální elity zprostředkovávat patřičné vědění veřejnosti a umožnit co nejkompetentnější veřejnou debatu na daná témata. Bez této podmínky se společnost stává snadno manipulovatelnou masou v rukou neprůhledných odbornických klik, které se na nás dopouští nezodpovědných experimentů a jdou na ruku mocným a bohatým.

Jestliže by základní a střední školy měly vychovávat občany schopné porozumět vědeckým argumentům, měly by VŠ především vychovávat odborníky, kteří budou umět problémy patřičně připraveným lidem vysvětlit. To si mj. žádá, aby odborníci byli schopni vykračovat z laboratorních ghett svých úzce specializovaných disciplín a chápat u každého problému i jiné souvislosti než ty, jimiž se odborně zabývají, včetně tak "nevědeckých" argumentů, jako že ta a ta krajina je krásná a chladicí věže elektrárny ji zničí nebo že toho křečka to bolí.

Tyto vlastnosti je podle mého názoru třeba zvýrazňovat u dnešních studentů VŠ. Musí nejen znát dostatek faktů a jejich souvislosti, ale mít také cit pro to, jak nějaké vědění vzniká, jak je diskurzivně a v posledku i rétoricky "vyrobeno", jak je lze podávat přesvědčivě a společensky účinně, včetně toho, jak snadno se může stát předmětem manipulace. Bez ohledu na to, jde-li o češtináře nebo chemika. Nejde přitom ani tak o to, aby občan přesně znal teoretický princip, na kterém nějaký jev spočívá, ale o to, aby věděl, jaké možnosti a jaká rizika na sebe bere se schválením určitého rozhodnutí (např. o vypuštění GM potravin do oběhu). Praxe je bohužel taková, že se mu to řekne až v okamžiku, kdy už je trochu pozdě něco měnit.

Einstein prý jednou prohodil, že jsme teorii neporozuměli, pokud ji neumíme vysvětlit své babičce. Měl pravdu. Je ale třeba dodat, že tento požadavek nevychází z hodnoty vědecké správnosti, ale ze správnosti etické. O to je závažnější.

                 
Obsah vydání       10. 12. 2004
11. 12. 2004 Idnes konečně zasahuje proti rasismu
11. 12. 2004 Server Novinky.cz rasisticky zkreslil zprávu o diskriminaci Romů v Británii
12. 12. 2004 Palestinský šéf se omluvil za podporu Saddámovy invaze do Kuvajtu
11. 12. 2004 O impotenci hrubého vyjadřování Štěpána Kotrby
11. 12. 2004 Dělat z dětí politická rukojmí je nepřípustné Jan  Čulík
12. 12. 2004 Pořádně je prověřte!
12. 12. 2004 My o koze a oni o voze Jan  Čulík
12. 12. 2004 Mám pocit, že je mnou manipulováno
12. 12. 2004 Když europolicie udusila ženu v letadle, nikdo se nezajímal Ondřej  Slačálek
10. 12. 2004 Nenávist clonící oči i rozum Jakub  Jirsa
11. 12. 2004 Jak to bylo přesně s oběma kubánskými disidenty Marek  Sečkař
11. 12. 2004 Představte si, že by zadržovali někomu děti Američané Tomáš  Stýblo
11. 12. 2004 Rodiče mají právo žít se svými dětmi
11. 12. 2004 Děkuji Štěpánu Kotrbovi
11. 12. 2004 Nenávistný výlev Štěpána Kotrby Pavel  Urban
11. 12. 2004 Důchodkyně, kindrštúbe, Rožánek a "jiná hovada" Štěpán  Kotrba
11. 12. 2004 Kotrba par excellence Filip  Rožánek
12. 12. 2004 Jsem rád, že jsem nepotkal tramvajového milicionáře Bohumil  Kartous
11. 12. 2004 Juščenko "byl otráven"
11. 12. 2004 Americký voják, který zabil Iráčana, odsouzen na tři roky
10. 12. 2004 Proč nechtějí počítat irácké mrtvé?
9. 12. 2004 Británie "diskriminovala Romy z ČR"
10. 12. 2004 Češi mluví jen sami mezi sebou. Kdy se to změní? Jan  Čulík
10. 12. 2004 Michael  Marčák
10. 12. 2004 Jaké studenty má vychovávat vysoká škola? Martin  Škabraha
10. 12. 2004 Bývalý člen britské vlády zaútočil na Blairovu uzavřenost a nedemokratičnost
10. 12. 2004 Rodiče, kteří nejsou rodiče a drzost, která nezná mezí Štěpán  Kotrba
10. 12. 2004 Protokol z Kjóta je k ničemu
10. 12. 2004 Vynikající malířka o lidské identitě Jan  Paul
10. 12. 2004 Francie zákonem zakázala urážky menšin a žen
13. 12. 2004 Evropská demokratická strana oficiálně ustavena, místopředsedou Jiří Lobkowicz
10. 12. 2004 Trojí ohlédnutí za "Listopady" Petr  Miller
10. 12. 2004 Hlavně, aby lidé věděli, že žádné reformy nepotřebujeme Jan  Faltýsek
10. 12. 2004 Michael  Marčák
10. 12. 2004 Ženy jsou ignorované oběti konfliktů po celém světě
10. 12. 2004 Soud zakázal násilníkovi vstup do bytu
10. 12. 2004 Antikomunismus a antikomunismus Boris  Cvek
10. 12. 2004 IRA: Nenecháme se fotografovat
9. 12. 2004 Co je smyslem vyučování? Boris  Cvek
9. 12. 2004 Nejlepších výsledků dosahuje tradiční, autoritářské školství
9. 12. 2004 Je přijatelné, aby ministerští úředníci soukromě vydělávali ve své pracovní době?
9. 12. 2004 USA chtějí pozorně naslouchat Evropanům
9. 12. 2004 Američtí konzervativci útočí na generálního tajemníka OSN
8. 12. 2004 17. listopad trochu jinak Miroslav  Polreich
10. 12. 2004 Přehlídka animovaného filmu v Olomouci
10. 12. 2004 Prosba o pomoc
8. 12. 2004 Mám rád děti celého světa... Tomáš  Koloc
8. 12. 2004 Jak se v Jihlavě opět myslelo filmem Petr  Šafařík
6. 12. 2004 Hospodaření OSBL za listopad 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce

Školství RSS 2.0      Historie >
10. 12. 2004 Češi mluví jen sami mezi sebou. Kdy se to změní? Jan  Čulík
10. 12. 2004 Jaké studenty má vychovávat vysoká škola? Martin  Škabraha
9. 12. 2004 Co je smyslem vyučování? Boris  Cvek
9. 12. 2004 Je přijatelné, aby ministerští úředníci soukromě vydělávali ve své pracovní době?   
9. 12. 2004 Nejlepších výsledků dosahuje tradiční, autoritářské školství   
6. 12. 2004 Orientovat školství na elitu, nebo na širokou veřejnost? Miroslav Václav Steiner
29. 11. 2004 Problémy českého školství je třeba pojmenovat, až potom je můžeme začít řešit   
29. 11. 2004 Princip zkoušení je z pedagogického hlediska sporný Radek  Sárközi
26. 11. 2004 Co je to "test" Boris  Cvek
23. 11. 2004 Princ Charles uprostřed kontroverze ohledně kvality školství   
18. 11. 2004 Je vhodnější ústní forma zkoušení nebo písemné testy? Vladimír  Wagner
16. 11. 2004 Já ústnímu zkoušení naopak fandím Ignác  Pospíšil
16. 11. 2004 Školství politiky nezajímá Radek  Sárközi
16. 11. 2004 Kam kráčíš, česká techniko?   
15. 11. 2004 Je ústní zkoušení v chemii a ve fyzice na gymnáziu nutné? Boris  Cvek