9. 12. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 12. 2004

Co je smyslem vyučování?

Studie OECD opět poukázala na palčivé místo českých dětí - špatně rozumějí čtenému textu, neumějí ho dobře interpretovat. (ČTK)

V Česku se ujal názor, že kulturní člověk je ten, kdo zná všelijaká fakta, byť o nich vůbec nedovede přemýšlet.

Když jsem se prostřednictvím médií seznámil s výsledky průzkumu kvality školství, který pořádá OECD pravidelně ve svých členských státech, položil jsem si několik otázek, o jejichž důležitosti jsem přesvědčen stále více.

Předně je stejně překvapivé jako rozumné a pochopitelné, že OECD testuje kvalitu školství dle jeho výsledků, dle schopností, které si žáci osvojili. Nesleduje plnění tematických plánů nebo to, zda učitel vyučuje podle desítky let starých tradic a uctívaných, ještě z rudých dob pocházejících učebnic. Náš český pohled je ovšem jiný než pohled OECD, sdílíme ho spolu s ostatními postkomunistickými státy a jeho kořeny sahají do padesátých let, kdy se zásadně změnila společenská role učitelů. Tuto změnu vystihují následující slova převzatá ze serveru www.totalita.cz: "Pro postavení učitele byl charakteristický politický tlak, kontrola a neúcta k jeho práci. Postavení učitele hluboce pokleslo ve společenském žebříčku. Dřívější poslání kulturních činitelů vytlačila funkce pouhého vykonavatele směrnic a nařízení -- jeho postavení pokleslo na úroveň služebníků moci. Učitelé měli za povinnost se plně angažovat v tzv. budovatelském úsilí -- v kolektivizaci, ateistické výchově. Museli vykonávat administrativní práce ve veřejné správě. Podle plnění těchto úkolů je úřady posuzovaly."

V této souvislosti stojí za zmínku postoj, který mnoho českých učitelů ať vědomky nebo ne úplně vědomky uplatňuje vůči svým žákům: ti jsou chápáni jako vychytralí hajzlíci, které je třeba stále k učení nutit a tlačit. Představa, že člověk má k učení přirozený odpor, je v české společnosti zakořeněná stejně hluboce, jako je mylná. O Komenském se u nás v Česku sice často mluví, jeho výroky zdobí chodby našich škol, nicméně jeho pedagogické zásady, jež se staly pilířem moderního školství, učitelé opakují jen verbálně, nebo je spíše znají jenom z komunistických parafrází. Komunismus místo soustavné podpory autentické zvídavosti a přemýšlivosti dětí a mládeže zavedl ve školství oceňování konformity. Konformní žáci jsou velice ceněni, považují se za "hodné", nevybočují, harmonují dobře s východisky a životním obzorem učitelů. Samostatnost, touha po diskusi, kritičnost, autentická jinakost, to všechno je v českém školství stále vnímáno velice negativně. A nic na tom nemění potěmkinovská hesla a všelijaká rétorika hlásající, že žák má právo vyjádřit názor a debatovat o něm se svými pedagogy.

S oceňováním konformity úzce souvisí pojetí výuky jako memorování. Jestliže učitel řekne, že je něco tak a tak, žák to má automaticky přijmout, naučit se to, osvojit si informaci jako pravdu samu (podobně jako si občané kdysi měli osvojovat závěry vzešlé z ÚV KSČ). Smysl pro dynamiku objevování, pro zpochybňování a hledání lepších řešení je smrtelně ochromen.

Ostatně i díky tomu, že kultura obecně byla za komunistů netvůrčí, že myslet bylo do značné míry nebezpečné, ujal se v Česku názor, že kulturní člověk je ten, kdo zná všelijaká fakta, byť o nich vůbec nedovede přemýšlet. Vzpomínám si, jak ještě i ve mně byla pěstována představa velkých vědců jako velkých kompendií, z nichž do všech stran putovalo nepřeberné množství vědomostí. Až mnohem později jsem pochopil, že vědecká a kulturní velikost prostě není v tom, co člověk zná, ale v tom, jak dokáže zacházet s informacemi, jež vyčte z knih a ze své vlastní zkušenosti. Znát bychom měli to, co často používáme, ostatní znalosti mají smysl jen pro snoby. Někteří čeští učitelé ohrnují nos nad žáky z USA, kteří mají z jejich pohledu otřesně málo vědomostí. Svědčí to podle nich o nízké úrovni amerického školství. Ale to je pohled příliš jednostranný, postkomunistický.

Předně USA jsou z hlediska vědeckého výzkumu světová velmoc. Američané také velice často dostávají Nobelovy ceny a do USA utíkají vědecké mozky z EU. Jestliže někdo v USA chce býti vědcem, má možnost získat špičkové vzdělání a podporu svého výzkumu, o níž se nám v EU ani nesnilo. Nicméně většina lidí prostě vědci býti nechce. Co s nimi? Mají být vedeni k tomu, aby dokázali řešit školské úlohy, aby byli úspěšní v prostředí, jež uměle budují jejich učitelé, nebo by se školy měly spíše podvolovat životu a schopnosti absolventů obstát ve svém budoucím povolání, na trhu práce, mezi lidmi? Dle výsledků OECD jsou čeští žáci průměrní v řešení školských úloh, ale naprosto pod průměrem v praktické schopnosti pracovat s informacemi. Leč doby, kdy stačilo jen být konformní, plnit požadavky komunistů, opakovat jejich lži a kdy měl každý tzv. "právo na práci" (pod pojmem "práce" se myslelo neefektivní mrhání časem a obživu kdekdo sháněl spíše zlodějinou), jsou díky Bohu snad už navždy pryč.

Dovedu si ale představit promptní reakci mnoha českých učitelů na zmíněný výzkum OECD. Ve svém srdci nikdy autoritu OECD neuznají, se snadností ignoranta zpochybní vše a nad OECD postaví Českou školní inspekci s "odborníky", jež vzdělaly a vychovaly kádry KSČ (když už ne příslušníci StB). Nebo také jinými slovy: zkušenosti jsou nade vše...

                 
Obsah vydání       9. 12. 2004
9. 12. 2004 Británie "diskriminovala Romy z ČR"
9. 12. 2004 Co je smyslem vyučování? Boris  Cvek
9. 12. 2004 Nejlepších výsledků dosahuje tradiční, autoritářské školství
9. 12. 2004 Nejhorší zločin na světě
9. 12. 2004 Každých pět vteřin stále na světě umírá jedno dítě hladem
9. 12. 2004 Michael  Marčák
9. 12. 2004 USA chtějí pozorně naslouchat Evropanům
9. 12. 2004 Američtí konzervativci útočí na generálního tajemníka OSN
9. 12. 2004 Je přijatelné, aby ministerští úředníci soukromě vydělávali ve své pracovní době?
9. 12. 2004 Používání laptopu vám ohřívá varlata a snižuje vaši plodnost
9. 12. 2004 Michael  Marčák
9. 12. 2004 Monitor tisku Ministerstva vnitra necenzurujeme
9. 12. 2004 Michael Moore bojuje s neokonzervativci
8. 12. 2004 Američtí vojáci kritizovali Rumsfelda
8. 12. 2004 Další týrání iráckých vězňů Američany
8. 12. 2004 Šéf CIA: Irák se propadá do chaosu
8. 12. 2004 Trojí pohled na tuto zemi Oskar  Krejčí
8. 12. 2004 "Už víte, co kapitalismus přináší: mafii a vše kolem" Štěpán  Kotrba
8. 12. 2004 Zmizel živel Petr  Baubín
8. 12. 2004 Mám rád děti celého světa... Tomáš  Koloc
8. 12. 2004 Jak se v Jihlavě opět myslelo filmem Petr  Šafařík
8. 12. 2004 Čtyři tváře Strany Zelených a Strany pro otevřenou společnost Pavel  Pečínka
8. 12. 2004 17. listopad trochu jinak Miroslav  Polreich
7. 12. 2004 Pouze Čína může zastavit pád amerického dolaru Miloš  Kaláb
8. 12. 2004 Tajný svět George W. Bushe - V síti víry, obchodu a moci Ondřej  Slačálek
7. 12. 2004 Zachraňte nás před politiky, kteří vzývají Pánaboha
6. 12. 2004 Hospodaření OSBL za listopad 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů

Školství RSS 2.0      Historie >
9. 12. 2004 Co je smyslem vyučování? Boris  Cvek
9. 12. 2004 Je přijatelné, aby ministerští úředníci soukromě vydělávali ve své pracovní době?   
9. 12. 2004 Nejlepších výsledků dosahuje tradiční, autoritářské školství   
6. 12. 2004 Orientovat školství na elitu, nebo na širokou veřejnost? Miroslav Václav Steiner
29. 11. 2004 Problémy českého školství je třeba pojmenovat, až potom je můžeme začít řešit   
29. 11. 2004 Princip zkoušení je z pedagogického hlediska sporný Radek  Sárközi
26. 11. 2004 Co je to "test" Boris  Cvek
23. 11. 2004 Princ Charles uprostřed kontroverze ohledně kvality školství   
18. 11. 2004 Je vhodnější ústní forma zkoušení nebo písemné testy? Vladimír  Wagner
16. 11. 2004 Já ústnímu zkoušení naopak fandím Ignác  Pospíšil
16. 11. 2004 Školství politiky nezajímá Radek  Sárközi
16. 11. 2004 Kam kráčíš, česká techniko?   
15. 11. 2004 Je ústní zkoušení v chemii a ve fyzice na gymnáziu nutné? Boris  Cvek
15. 11. 2004 Na zkoušení trvají jen ti učitelé, kteří neumějí učit Jan  Čulík
5. 11. 2004 Postmoderní média pro děti jako zdroj alternativní historie Štefan  Švec