29. 11. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 11. 2004

Problémy českého školství je třeba pojmenovat, až potom je můžeme začít řešit

Tisková zpráva

Organizace Asociace školských odborů -- Učitelský odborový klub vyzvala textem Učitelé, nevolte ČSSD a stávkujte za české školství, aby pedagogové přistoupili k volbám jako k referendu o stavu českého školství a jeho budoucím vývoji. Volební výsledek ČSSD i dalších vládních stran ukazuje, že veřejnost jejich kroky v oblasti školství nepodporuje.

Vláda by se měla zamyslet nad tím, co ve svém přístupu ke školství změnit. Je především nutné pojmenovat hlavní problémy a připustit si, že existují. Až potom můžeme vláda začít hledat jejich řešení, a to společně s odbory, neziskovými organizacemi působícími ve školství, reprezentanty škol a pedagogickými odborníky. Bohužel vláda zatím nezačala ani s první fází. Reforma školství probíhá chaoticky a neopírá se o žádný dokument, který by nabízel jasnou celkovou koncepci. České školství se začne pomalu dostávat z krize, až když vznikne smysluplná koncepce reformy školství a vzdělávání a bude dostatečně finančně pokryta. Pokud se tak nestane, krize se bude dále prohlubovat a negativní tendence se nezastaví!

Za naši organizaci nabízíme alespoň pojmenování hlavních problémů českého školství:

Personální situace

1) Masivní nárůst nekvalifikovaných učitelů na základních školách, který v některých krajích dosahuje už 25% a stále stoupá.

2) Přestárlost učitelské populace a chybějící generace mladších učitelů pod 40 let ve školách. Průměrný věk učitele se pohybuje kolem 50 let a stále roste. Ve školách je zaměstnáváno přes 10% učitelů v důchodovém věku a jejich počet stále roste.

3) Přílišná feminizace školství. Počet učitelů-mužů stále klesá.

4) Učitelé, kteří učili před rokem 1989, neprošli systematickými kurzy, které by jim osvětlily rozdíl mezi vzděláváním obyvatel totalitního státu a občanů demokratické země.

5) Pedagogické fakulty připravují spíše oborové odborníky než praktické pedagogy se znalostmi s oblasti psychologie.

Finanční situace

6) Školy mají obrovské vnitřní dluhy na movitém i nemovitém majetku.

7) Výdaje na žáka klesají.

8) Poměr školství na HDP je pod průměrem zemí EU.

9) Platové podmínky učitelů jsou tristní vzhledem k ostatním vysokoškolsky vzdělaným zaměstnancům i jiným zaměstnancům veřejné sféry.

Pracovní podmínky

p> 10) Ve školách chybějí asistenti učitelů, psychologové a vedoucí informačních center.

11) Ve školách chybějí studovny a knihovny. MŠMT jejich vznik žádným programem nepodporuje.

12) Nedostatečné je vybavení škol moderní technikou - počítače, dataprojektory, přístroje na pokusy atd.

13) Nedostatečná je rychlost připojení škol k internetu, počet počítačů ve školách je nízký.

14) MŠMT nijak nepodporuje vznik kvalitních výukových programů, učebnic a dalších didaktických pomůcek.

Administrativní a právní podmínky

15) Školský zákon byl schválen, přestože ho odmítla učitelská veřejnost, ředitelé škol i kraje.

16) Přechod od osnov k rámcovým vzdělávacím programům nebyl dostatečně připraven a připomínky učitelské veřejnosti nebyly respektovány, čímž je ohroženo zavedení pozitivních změn do vzdělávání.

17) Pedagogové ani ředitelé škol nemají vlastní pedagogickou komoru danou zákonem. Politické strany ji odmítají.

18) Česká republika stále nenaplňuje Chartu učitelů, kterou přijalo UNESCO.

Celková situace

19) V mezinárodní studii Education at a Glance skončila Česká republika na posledním místě ze všech zemí OECD v klíčových srovnávacích kritériích.

20) Politici se o problematiku školství nezajímají a jejich výroky na toto téma jsou velmi povrchní a nepoučené. Bohužel nejhorším příkladem je právě ministryně školství Petra Buzková.

21) Veřejnost nevnímá vzdělání jako jednu z nejvyšších hodnot pro jednotlivce i celou společnost.

Tyto problémy může těžko řešit laik, jakým je Petra Buzková. Pokud se nezmění vedení ministerstva školství, budou zřejmě další dva roky pouhým přešlapováním na místě, jako tomu bylo dosud. Změnit by se měl ale přístup celé vlády, všech politiků i většiny občanů k problémům školství. Jinak České republice hrozí, že neobstojí v mezinárodní konkurenci.

Mgr. Radek Sárközi

Předseda AŠO-UOK www.volny.cz/uok

                 
Obsah vydání       29. 11. 2004
29. 11. 2004 OSN by měla účinněji zasahovat ve státech, které selhaly
29. 11. 2004 Východní Ukrajina požaduje autonomii
29. 11. 2004 Odcházející ukrajinský prezident navrhuje nové volby
29. 11. 2004 Víme, co se vlastně děje na Ukrajině? Bohumil  Kartous
27. 11. 2004 Ukrajina: Revoluce proměněná v televizní show
27. 11. 2004 Jde o demokratické právo Ukrajinců, nikoliv o jednoho či druhého kandidáta
29. 11. 2004 Novým předsedou francouzské UMP: Nicolas Sarkozy Josef  Brož
29. 11. 2004 Babylon 2004 Václav  Dušek
29. 11. 2004 Michael  Marčák
29. 11. 2004 "Chráníme vaše sny" Jaroslav  Polák
29. 11. 2004 Revoluce po pracovní době Petr  Miller
29. 11. 2004 Schröder, Zapatero a Gross vyzvali evropské občany k schválení Evropské ústavy
29. 11. 2004 Softwarové patenty v Radě EU odloženy David  Maxera
29. 11. 2004 Vynikající socha Quido Kociána Mrtvý Ábel symbolizuje současný svět Jan  Paul
29. 11. 2004 Výzva členů loni odvolané Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Radě současné
29. 11. 2004 Princip zkoušení je z pedagogického hlediska sporný Radek  Sárközi
29. 11. 2004 Problémy českého školství je třeba pojmenovat, až potom je můžeme začít řešit
29. 11. 2004 Francie: 100 dní od únosu novinářů Simone  Radačičová
29. 11. 2004 Bůh ochraňuj oranžové! Josef  Provazník
29. 11. 2004 Chile con carne
29. 11. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. - 20. listopadu 2004
28. 11. 2004 Advent: Žijte, jako by Boha nebylo Zdeněk  Bárta
27. 11. 2004 V městě Fallúdža zahynulo při americké ofenzívě prý až 6000 občanů
26. 11. 2004 Juščenka podporuje Amerika, ale není to jasný prodemokratický kandidát
26. 11. 2004 Za pozdvižením na Ukrajině je Američany organizovaná kampaň
26. 11. 2004 Feminismus a bezpředsudkové myšlení?" táže se udiveně Petra Konrádová v Reflexu. "Žurnalismus a nepředsudečné myšlení?" nepodivuji se příliš... Jan  Matonoha
26. 11. 2004 PR ano či ne: Co jsou Česká média? Fabiano  Golgo
26. 11. 2004 Co je to "test" Boris  Cvek
1. 11. 2004 Hospodaření OSBL za říjen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce

Školství RSS 2.0      Historie >
29. 11. 2004 Problémy českého školství je třeba pojmenovat, až potom je můžeme začít řešit   
29. 11. 2004 Princip zkoušení je z pedagogického hlediska sporný Radek  Sárközi
26. 11. 2004 Co je to "test" Boris  Cvek
23. 11. 2004 Princ Charles uprostřed kontroverze ohledně kvality školství   
18. 11. 2004 Je vhodnější ústní forma zkoušení nebo písemné testy? Vladimír  Wagner
16. 11. 2004 Já ústnímu zkoušení naopak fandím Ignác  Pospíšil
16. 11. 2004 Školství politiky nezajímá Radek  Sárközi
16. 11. 2004 Kam kráčíš, česká techniko?   
15. 11. 2004 Je ústní zkoušení v chemii a ve fyzice na gymnáziu nutné? Boris  Cvek
15. 11. 2004 Na zkoušení trvají jen ti učitelé, kteří neumějí učit Jan  Čulík
5. 11. 2004 Postmoderní média pro děti jako zdroj alternativní historie Štefan  Švec
22. 10. 2004 Soutěž školních časopisů   
16. 10. 2004 Kancléř Oxfordské univerzity pohrozil privatizací   
16. 10. 2004 "Školství má nyní úplně novou roli"   
6. 10. 2004 Oxford Blairovi: "Odvezte si tanky z našeho trávníku"