5. 11. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 11. 2004

Britové protestují proti útoku na Fallúdžu

Pravidelný pořad rozhlasu BBC Any answers, v němž posluchači reagují na předchozí diskusi politiků a osob z veřejného života v pořadu Any questions se proměnil v sobotu odpoledne ve vášnivý protest těch britských občanů, kteří se do rozhlasového studia dovolali, proti britské a americké vojenské politice v Iráku, zejména v souvislosti s připravovanou ofenzívou na město Fallúdža. Bylo to zřejmě proto, že si politikové a veřejné osobnosti v pořadu Any questions příliš notovali v tom smyslu, že útok na Fallúdžu je nutný a politika George Bushe je správná. Jedním z panelistou v pořadu Any questions byla totiž americká právnička a Republikánka Coleen Graffy, která zastává názor, že Británie je obětí "stádovitého myšlení". Britové podle ní totiž zastávají názor: "Bush je špatný a jakákoliv fakta, která tomu protiřečí, jsou nepřijatelná."

"Fallúdžu je nutno vyčistit"

Prvním tématem diskuse v pořadu Any questions byla připravovaná vojenská ofenzíva proti městu Fallúdža a varování od generálního tajemníka OSN Kofi Annana, který vyjádřil názor, že pokud k tomuto útoku dojde, povede to v Iráku k takovému nepřátelství, že všeobecné volby v lednu 2005 nebudou možné. Americká právnička Coleen Graffy k tomu v diskusi řekla:

"Je zjevné, že mají-li se v Iráku konat volby, tyto oblasti, které ovládají povstalci, musejí být zvládnuty. Bohužel, posledně, protože docházelo k civilním úmrtím, armáda váhala a nebyla schopna provést ve Fallúdže konečné řešení. Pan premiér Alláví byl tady v Londýně a měl vizi pro Irák, která byla velmi atraktivní: Všichni Iráčané se jí měli účastnit. A to, že někteří Iráčané tuto vizi nechtějí přijmout, chtějí být disidenty, chtějí způsobovat smrt a škody, to není, v co irácký lid věří. Četla jsem někde, že z 350 000 lidí, kteří žili ve Fallúdže, už více než polovina odjela a někteří obyvatelé Fallúdže jsou zadržováni jako rukojmí těmito individuy, kteří se nechtějí v zájmu země přizpůsobit. Takže - bude to tragické, ale nemůžeme ponechat situaci ve Fallúdže, jaká je. Musíme pomoci lidem ve Fallúdže i v Iráku, aby postoupili kupředu. A to znamená přijmout tvrdá opatření. A musíme se zocelit, abychom mohli pomoci, aby k této změně došlo."

Ostatní panelisté, britští politikové, včetně ministra vnitra Davida Blunketta, s tím v podstatě souhlasili. Ministr vnitra David Blunkett k tomu např. řekl:

"Zjevně se v této věci všichni shodneme, protože zde nejde o alternativní vládu, o lidi, kteří by chtěli alternativní demokracii, o lidi, kteří by měli alternativní vizi pro Irák. Jde většinou o lidi, kteří se do Iráku přestěhovali ze zahraničí a chtějí zlikvidovat veškeré šance, že by z Iráku mohla kdy vzniknout bezpečná a stabilní země. A základnu mají ve Fallúdže a musíme přijmout obtížná a zásadní rozhodnutí. Váhání často vede přesně ke katastrofě. Musíme samozřejmě naslouchat generálnímu tajemníku OSN, ale v tomto případě se naprosto mýlí. Mají-li se konat demokratické volby a má-li vzniknout bezpečnost a stabilita a budoucí demokratický Irák, teroristé musejí být vykořeněni. Pro Iráčany i pro nás. Protože pokud se zmocní Iráku, udělají to, co udělal Taliban v Afghánistánu. Začnou poskytovat prostor výcvikovým táborům, stanou se základnou pro ty lidi, kteří by neváhali a usmrtili všechny osoby zde v tomto sále i v naší zemi.Protože nejde jen o to, že oni nesouhlasí s našimi názory a hodnotami, oni nenávidí všechno, co my zosobňujeme."

Moderátor: "Avšak jestliže další ztráty na civilních životech - a víme, že přišly o život už desetitisíce civilistů, nikdo přesně neví kolik - povedou k tomu, že to zvýší podporu pro povstalce - nemyslíte, že z toho vznikne zcela podstatný problém tak, jak ho definoval Kofi Annan, že nebude možné nebo bdue nesmírně obtížné všeobecné volby uspořádat?"

Ministr vnitra David Blunkett: Ne, to si nemyslím. Opakuji, že povstání je vedeno zvnějšku. Jejich cílem není poskytnout alternativu, ale zničit šanci na demokratické volby v Iráku.

Je pravda, že mezi námi všemi v tomto vládnou neshody. Nejen, že se v této věci neshodneme v naší politické straně, ale neshodneme se v národě, hádáme se o tom v rodinách, u večeře, a já musím říkat, proboha, už se nebavme o Iráku, jinak nám bude po jídle špatně. Říkám si to každý den ráno, když si pouštím zpravodajský pořad rozhlasu BBC, Today, který je Irákem posedlý. Ale pokud to v Iráku nevyčistíme, dokud tam budou kapsy ozbrojeného odporu, které poskytují naději těm, kdož chtějí zničit všechno to, o co se tam pokoušíme, musíme rázně jednat."

Morální hodnoty George Bushe

Dále se pořad Any questions dotazoval panelistů, vzhledem k tomu, že George Bush vyhrál americké prezidentské volby kvůli svému "morálnímu postoji", co si oni představují pod pojmem "morálka". Ukazuje se totiž podle průzkumů veřejného mínění, že v amerických volbách hrála roli "morálka", otázky potratů, náboženské otázky a otázky homosexuálů daleko větší roli než i válka v Iráku a otázky bezpečnosti.

Americká právnička a Republikánka Coleen Graffy řekla:

"Ano, myslím si, že levé a pravé pobřeží USA chtějí vytvořit jinou Ameriku a vnutit ji lidem, kteří v tom obrovském prostředku v USA s tím nesouhlasí. A tito lidé chtějí mít společnost, založenou na hodnotách, aniž by byli nuceni přijímat něco jiného, s čím nesouhlasí.

Ale nejde jen o morálku. Obávám se, že tady v Británii vy to interpretujete jako že v Americe došlo k revoluci "znovuzrozených" křesťanů, že jde o mlácení Biblí do stolu (Bible thumping) . Ráda bych vás upozornila na to, že tito lidé, kteří chodí do kostela, dělají obrovské množství komunitní práce. To nejsou takoví fašisté, jaký o nich existuje dojem v této zemi. Jsou to solidní lidé, pracují pro komunitu. Bez nich byste neměli pomoc pro bezdomovce, pro chudé, pro nemocné, pro staré lidi, jimž tito lidé přinášejí obědy a večeře, navštěvují je. Mezi lidmi v Americe vládne pocit, že komunita je nesmírně důležitá a že hodnoty a morálka se týkají života komunity, nejde ani tak o interpretaci Bible. Pan prezident Bush řekl na své tiskové konferenci: "Jsem prezidentem pro všechny Američany, ať to jsou muslimové, křesťani, židé, anebo nemají žádné náboženství. A to je právě ta silná stránka Ameriky, že můžete či nemusíte chodit do kostela, jak chcete."

Moderátor: Znamená to tedy, že on nebude prosazovat, jak se navrhuje, změnu zákona, takže například má být změněna ústava, aby jednotlivé státy nemohly schválit homosexuální manželství, i kdyby chtěly, vzhledem k tomu, že polovina voličů to nepodporuje. Jestliže je Bush pro celou Ameriku, bude to prosazovat, jak to chtějí fundamentalističtí křesťané?

Coleen Graffy: Z voleb vyplývá, že většina států chce přijmout Zákon na ochranu manželství, podle něhož manželství musí být mezi mužem a ženou. Ale jednotlivé státy budou mít pořád právo na svém území rozhodovat, jak budou chtít, ústavní dodatek se přijímat v této věci nebude. Ani nebude federální zákon zakazovat potraty.

Hovoří se pořád o americkém extremismu, který neexistuje. Jde daleko více o to, že chceme zůstat v centru politického spektra a nechceme se dostat ani příliš doprava, ani příliš doleva."

Britští diskutující v pořadu silně nesouhlasili s představou, že by bylo lze definovat morálku úzce nábožensky.

Protesty posluchačů

V pořadu Any answers, který následuje, reagovali posluchači na předchozí diskusi s pozoruhodným důrazem:

Nick Howard, Sheffield: Připadlo mi, že ten pořad byl nesmírně zaujatý. Dosud jsem nikdy neslyšel žádný panel diskutujících osob, natolik zaujatých ve prospěch války v Iráku, jako byl dnešní panel. Okamžitě mě napadají tři věci. Jednak, ať už se stávají americké a bohužel i britské jednotky terčem útok, drtivá většina lidí v Iráku nechce, aby jejich země byla okupována cizí armádou. To opakovaně a systematicky dokazují průzkumy veřejného mínění. A spojovat blížící se totální útok - už to probíhá - proti Fallúdže s nadcházejícími volbami v Iráku, to ignoruje skutečnost, že na jihu Iráku se už konaly místní volby, tam nejsou obležená města, pokud vím, tak není tak silné hnutí odporu jako v tom tzv. trojúhelníku, a přesto i na tomto relativně pokojném území byla účast v těchto volbách podle BBC jen 12 procent!

A kromě toho, zatahovat do toho otázku cizích bojovníků - často se nám pořád zdůrazňuje, že tohle je taková válka, jakou já jsem zažil, když jsem byl malý, když jsme bojovali proti nacistům. Ale když jsme za druhé světové války bojovali proti nacistům, i tady v Británii byli zahraniční bojovníci a byli tu vítáni - Poláci, Belgičané, Francouzi, dokonce i Američané přišli do této země a pomáhali nám bojovat proti nacismu. Jistě, obě války nejsou srovnatelné, ale jestliže mají pravdu ty průzkumy veřejného mínění, zdá se mi, že většina zahraničních bojovníků, kteří přicházejí do Iráku a bojují tam proti cizím okupantům, Američanům a Britům, jsou v Iráku vítáni a podporováni.

Bill Cozen, Hampstead, Londýn: "Ano, skutečnými teroristy jsou angloamerické okupační jednotky a "koalice podplacených", mnozí z nichž naštěstí nyní už odcházejí, Maďaři, Poláci a další. Mně se zdá, že je situace velmi podobná španělské občanské válce! Mnoho zahraničních civilistů soukromě a hrdě šli bojovat za demokracii ve Španělsku a lidi jsou na to dodneška hrdi. Britové a Američané jsou skutečnými teroristy. Irácké hnutí odporu a jejich hrdinní spojenci ze zahraničí jsou podle mého názoru těmi skutečnými demokraty."

Moderátor: Vy si myslíte, že premiér Allaví nemá žádnou legitimitu?

Bill Cozen: Absolutně žádnou. Je to loutka. Bez ohledu na jeho politováníhodnou osobní historii. Pan McGio v listě Sidney Morning Herald tvrdí, že Alláví osobně bez soudu zavraždil šest osob, údajně podezřelých z terorismu. A Allaví byl baathistickým násilníkem. Teď je důležitější, že je placeným sluhou Američanů při jejich agresivní politice vůči Iráku. Teď je jejich loutkou. Jeho vláda není vůbec suverénní. Dělá, co po něm Američané chtějí. Nemůže dělat vůbec nic jiného."

Moderátor: Takže vy byste zahraniční vojska stáhl a nechal situaci na Iráčany?

Bill Cozen: Ano, stáhl bych vojska a nechal bych to na Iráčany, aby si určili svou vlastní budoucnost. Jakýkoliv stát, který vznikne za přítomnosti 150 000 - 175 000 po zuby ozbrojených vojáků, pod kontrolou George Bushe či Tonyho Blaira, ten nemůže mít žádný demokratický mandát. Je to jen předstírání, že je to demokratický režim. Podobný loutkový režim byl ve Vietnamu, tam se taky konaly volby."

Chris Burton, Sudbury, Suffolk: Pan ministr Blunkett tvrdí, že je nesprávné být posedlý Irákem. No, já jsem sloužil v praporu Black Watch. Mnozí z nás, kteří byli na vojně, se ztotožňují s tím, co se děje. A jsme posedlí Irákem a jsme hluboce znepokojeni. Ze dvou důvodů.

Jedním je, že mladí muži přicházejí o život a nevím, neexistuje jasný důvod, za co vlastně svůj život obětovali. Zadruhé, tento pluk má být zrušen, jakmile se tito vojáci vrátí domů. Bojovat za těchto okolností vyžaduje největší profesionalitu. Obdivuju je.

Moderátor: K výrokům Davida Blunketta přišlo množství emailů. Toto napsal reverend David Rushdon:

"Diví se snad někdo, proč si tolik lidí v Británii zoufá nad politiky, kteří ignorují moudrost generálního tajemník OSN ohledně útoku proti Fallúdže, když ignorovali deklaraci OSN a nepoučili se z historie, z níž vyplývá, že nové systémy vlády nelze vnucovat imperialistickou mocí lidem z jiných kultur a přesvědčení. Británie se to široce snažila dělat v 19. století a zoufale při tom selhala. Cožpak se David Blunkett cítí skutečně natolik vinný ohledně toho, co se svými kolegy provedli, že nesnese diskusi o Iráku ani nemůže poslouchat rádio?

A James Douglas píše:

Pan ministr vnitra v dnešním pořadu dokázal, jak je nesmírně necitlivý a hloupý. Přátelé a rodinní příslušníci jiných lidí byli uneseni, sťati, bombardováni a zastřeleni, a to v důsledku toho, co David Blunkett a jeho vláda dělají v Iráku. Pane Blunkette, lidé jsou posedlí debatou o Iráku, protože je to strašlivá, lidmi vytvořená tragédie. Měl byste to poslouchat pořád. Je to skutečnost a vy za to nesete větší odpovědnost než většina lidí.

A Tom Mac Faddien z Glasgow:

V týdnu, kdy přišli britští vojáci o život, a připravuje se strašlivý útok na Fallúdžu, jsem přesvědčen, že drzé poznámky Davida Blunketta o tom, že debata o Iráku při večeři může lidem způsobovat žaludeční nevolnost, dokazuje, že tenhle člověk nemá ve vládě co dělat.

Lisa Harney z Isligntonu v Londýně:

"Chci se vyjádřit k jazyku, což jaksi jen podtrhuje to, co už bylo řečeno. Poklud vím, tak pan Blunkett hovořil o tom, že je třeba tato místa "vyčistit" a tyto lidi "vykořenit". To není jazyk, jakého smí používat člen vlády. Takové výrazivo očekávám v nějakém hollywoodském filmu. Jazyk, jaký používá, prozrazuje hrubost jejich strategie. Ráda bych věděla, zda si skutečně myslí, že můžeme ve světě "vyčistit" a "vykořenit" všechny ty, kdo se nám kdy budou chtít postavit."

Desmond Grant, Upton Clark, Londýn:

"Mám velmi silný pocit. že se tato válka rozšířila a myslím,ž e musíme přijít k situaci, kdy musí vláda hlasovat,z da máme s touto eskalací zůstat v Iráku anebo zda máme oznámit konkrétní datum, pokud to bude nutné i jednostranně, bez Američanů, kdy bychom měli odejít.

Moderátor: A co když se rozhodnou v tom pokračovat?

Desmond Grant: Pokud se takto rozhodnou, že musejí s touto válkou v Iráku pokračovat, s britskými vojsky pod kontrolkou amerických generálů, musejí taky dovolit volné hlasování v Dolní sněmovně, bez povinnost ipodporovat poslanecký klub. Pokud to většinově parlament schválí, ať tomu tak je. Ale jestliže parlament jasně schválí, že máme do určité doby stáhnout svá vojska z Iráku, vláda přce ta vojska bude muset stáhnout.

Bill Beaton, Edinburgh:

První věc, co chci říct, se váže k tomu, co říkal váš první posluchač, jak pravicový byl váš panel a jak používat opravdu hnusnou sofistiku o tom, k čemu má dojít ve Fallúdže. Hovořili o tom, že se musíme "zocelit" a jednat. Tím dávají najevo, že potenciálně stovky, možná tisíce nevinných lidí přijde o život. A před tím se máme "zocelit"?

Moderátor: Podle nich ale není jiná možnost, pokud nemají teroristé dál vládnout, nelegitimně v některých částech Iráku.

Bill Beaton: Ale ono to smrdělo sofistikou, nemluvili pravdu. Navozovali, že jde o chrabrost na straně koaličních vojáků.

A druhá věc, a nemíním to nijak nacionalisticky, i když jsem Skot, jde o britskou armádu. Mohl by nám nějaký politik někdy říct jasně, za co tam tito vojáci umírají?"

Leo Burton z Tregier v Bretani, ve Francii:

Bylo deprimující slyšet všechny čtyři členy panelu, jak podporují vládu a většinu médií pro útok na Fallúdžu. Oni to podporují se všemi těmi lžemi a iracionalitou, jakých se používalo při útoku na Guernicu za španělské občanské války. Už o tom hovořil jeden z vašich předchozích posluchačů, jsem rád, že nejsem jediný, kdo vidí tyto paralely. Šlo také o útoky na město, kde nebyla žádná protiletecká obrana. A používaly se stejné lži, že je to město okupováno zahraničními bojovníky, když to obyvatelstvo bylo velkou měrou civilní. A účelem bylo mu vnutit pravicovou vládu, která byla nelegální. To byla jiná situace. Byla to vláda, která povstala proti legálně zvolené vládě. Byl to vražedný útok proti Guernice, tak jak se teď blíží vražedný útok na Fallúdžu. A možná někteří umělci, stejně jako Picasso, se tam půjdou podívat. A dostane se to do historie, Fallúdža se dostane do historie tak jako Guernica, jako vražedný útok na město bez právního důvodu.

Moderátor: Já bych chtěl jen připomenout, protože jsme dostali celou řadu telefonátů a emailů, stěžujících si na to, že panelisté shodně podpořili válku v Iráku, že během mnoha týdný a měsíců, vlastně roků, co hovoříme o Iráku, se v tomto pořadu velmi často děje, že všichni členové panelu hluboce nesouhlasí s britskou vládní politikou proti Iráku. (...)

Druhá věc je, že mnoho lidí protestuje, já jsem ale všechny tyto telefonáty vynechal, že mi David Blunkett řekl "ať jdu do háje". Posluchači to považují za urážlivé. Jeden posluchač napsal: "Poté, co David Blunkett řekl Jonathanovi, ať jde do háje, ztratil můj respekt a už pro něho nebudu hlasovat. Tohle není jazyk státníka, ale stoky." Musím říci, že David Blunkett to myslel jako vtip, nikoliv jako urážku, ale bylo mi připomenuto, a možná, že by si toho měl povšimnout i David Blunkett, že policejního Opatření proti narušitelům veřejného pořádku lze užít proti osobám, používajícím urážlivého jazyka. (...) Nyní k otázce morálky amerického prezidenta. Jeff Bradford z Kentu:

Nechápu, jak někdo může považovat George Bushe za prezidenta s vysokou morálkou. Staví se proti potratům a proti průzkumu kmenových buněk a tvrdí, že je to kvůli posvátnosti lidského života. Ano. Jako americký vrchní velitel armády a svým bombardováním Bagdádu je Bush odpovědný za usmrcení a zmrzačení mnoha tisíc iráckých žen a dětí. Celé mi to připadá jako pokrytectví a nikoliv jako křesťanské morální zásady. A v každém případě téměř padesát procent amerických voličů hlasovalo proti Bushovi.

(...)

                 
Obsah vydání       5. 11. 2004
7. 11. 2004 Irák vyhlásil výjimečný stav
7. 11. 2004 V krajských i v senátních volbách zvítězila ODS
7. 11. 2004 S upřímností leda pojdeš Bohumil  Kartous
7. 11. 2004 Vážený pane Grossi... Boris  Cvek
6. 11. 2004 Adam Curtis - Vymítač duchů
6. 11. 2004 Bush "zaujme nadstranický postoj"
6. 11. 2004 Britové protestují proti útoku na Fallúdžu
5. 11. 2004 Hněv nad usmrcenými britskými vojáky
5. 11. 2004 Michael  Marčák
6. 11. 2004 Američané zvyšují vojenský tlak na město Fallúdža
6. 11. 2004 Příště bude muset Demokratický kandidát také vzývat Pánaboha
5. 11. 2004 Americké volby vyhrál Ježíš... Fabiano  Golgo
5. 11. 2004 Jásir Arafat v komatu
5. 11. 2004 Válka? Nezaměstnanost? Ne, Bush vyhrál, "protože má charakter"
5. 11. 2004 Diakonie: sociální práce a evangelická církev Zdeněk  Bárta
5. 11. 2004 Politika prázdných žvástů Radek  Batelka
5. 11. 2004 O drobném, ale významném posunu slov
5. 11. 2004 Trochu předvolební americké ironie
5. 11. 2004 Tam, kde mysli lidí ovládá strach... Martin  Škabraha
5. 11. 2004 Mé první úvahy nad volbami Michael  Moore
4. 11. 2004 Korupční kapři a výlov policejního rybníka Štěpán  Kotrba
5. 11. 2004 Britský ministr zahraničí: "Útok na Írán je nemyslitelný"
4. 11. 2004 Prezident Bush "využije svého politického kapitálu"
5. 11. 2004 Proti Kerrymu byla vedena "falešná homosexuální kampaň"
5. 11. 2004 Ve sněmovně prošlo zvýšení celoplošnosti - pokrytí signálu ČT ze 70 na 95% Štěpán  Kotrba
5. 11. 2004 Digitalizaci hrozí legislativní zmatek Štěpán  Kotrba
5. 11. 2004 Měli by být chirurgové nuceni zveřejňovat úmrtnost při srdečních operacích?
5. 11. 2004 Sametová revoluce: pohled ze Strakovky Oskar  Krejčí
5. 11. 2004 Slam poetry 2004 Tomáš  Krček
5. 11. 2004 Postmoderní média pro děti jako zdroj alternativní historie Štefan  Švec
5. 11. 2004 Dědictví minulosti Václav  Dušek
4. 11. 2004 Francouzská nemocnice popřela izraelské zprávy, že je Arafat mrtev
4. 11. 2004 Palestinský vůdce Jásir Arafat"je v bezvědomí", mluví se o komatu Josef  Brož
4. 11. 2004 Al Kajdá neexistuje
4. 11. 2004 Jak si stáhnout z internetu film The Power of Nightmares Tomáš  Stýblo
4. 11. 2004 Michael  Marčák
5. 11. 2004 Obnovení pomníku Jana Švermy
5. 11. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 20. - 28. října 2004
5. 11. 2004 Propustit Kubajsího !
5. 11. 2004 Předsedkyně CDU Angela Merkelová také nepodpoří žaloby sudetských Němců před mezinárodními soudy Radek  Vogl
5. 11. 2004 SRN: Letos opět rekordní počet bankrotů a v září opět nižší obrat maloobchodu
3. 11. 2004 George Bush: "Naše armáda přinesla Americe čest"
3. 11. 2004 John Kerry: "Amerika potřebuje smíření"
3. 11. 2004 "Blairovi přinese Bushovo vítězství problémy"
21. 10. 2004 Jak neokonzervativci a islamisté vytvořili nový "svět globálního terorismu"
28. 10. 2004 Podivný svět fantazie, lhaní, násilí a strachu, v němž dnes žijeme
1. 11. 2004 Hospodaření OSBL za říjen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
7. 11. 2004 S upřímností leda pojdeš Bohumil  Kartous
6. 11. 2004 Britové protestují proti útoku na Fallúdžu   
6. 11. 2004 Příště bude muset Demokratický kandidát také vzývat Pánaboha   
5. 11. 2004 Politika prázdných žvástů Radek  Batelka
5. 11. 2004 Dědictví minulosti Václav  Dušek
5. 11. 2004 Postmoderní média pro děti jako zdroj alternativní historie Štefan  Švec
5. 11. 2004 Americké volby vyhrál Ježíš... Fabiano  Golgo
5. 11. 2004 Hněv nad usmrcenými britskými vojáky   
3. 11. 2004 Pozdní důkaz u britských soudů: Britší imigrační úředníci v Ruzyni Romy skutečně rasisticky diskriminovali   
3. 11. 2004 Nový fašismus Milan  Valach
2. 11. 2004 Pravicová Lidová fronta? Tomáš  Krček
2. 11. 2004 Jak to opravdu vypadá, když se pokusíte pracovat v Británii   
1. 11. 2004 Marešův Usáma: V České republice je zakázána satira Jan  Čulík
1. 11. 2004 Rozhodne o výsledcích amerických voleb náboženské nadšení voličů?   
1. 11. 2004 Existuje řádná kontrola silničních oprav? Michal  Rusek

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
7. 11. 2004 Irák vyhlásil výjimečný stav   
6. 11. 2004 Britové protestují proti útoku na Fallúdžu   
5. 11. 2004 Hněv nad usmrcenými britskými vojáky   
30. 10. 2004 Usáma bin Ladin: "Naše útoky na USA byly odplatou za nesnesitelné zlo"   
30. 10. 2004 V Iráku bylo usmrceno 100 000 civilistů, konstatuje studie   
30. 10. 2004 Co znamená bin Ladinův pokus ovlivnit americké volby?   
30. 10. 2004 Úřad Tonyho Blaira zpochybňuje studii o iráckých mrtvých   
29. 10. 2004 Předehra a doznívání 11. září 2001 Miloš  Kužvart st.
27. 10. 2004 Al Jazeera odvysílala další video s unesenou Margaret Hassanovou   
20. 10. 2004 Iráčtí extremisté unesli charitativní pracovnici, která byla proti válce   
19. 10. 2004 Teroristickým útokům z 11. září mohlo být zabráněno Mojmír  Babáček
15. 10. 2004 Nemůže to dlouho trvat, než někdo Blaira zažaluje kvůli irácké válce   
15. 10. 2004 Vlastenec musí být připraven hájit svou zemi proti její vládě   
14. 10. 2004 Stovky kurdských mrtvol nalezeny v hromadných hrobech v Iráku   
14. 10. 2004 Je "objev" masových hrobů v Iráku americkou předvolební manipulací?