15. 6. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 6. 2004

"Boj proti terorismu" jako marketingový tah - malá, česká verze

Pak se mi dostalo překvapivě otevřeného objasnění: kontroly slouží k odebrání donesených nápojů, je to tak na přání pořadatele, jinak by nic nevydělal...

Při nedávném hudebním festivalu "United islands of Prague", kerý se konal od 29. 4. do 2. 5., procházeli návštěvníci při vstupu na jedno z jeho dějišť - Střelecký ostrov - přísnou osobní kontrolou: pod záminkou zajištění bezpečnosti prohledávali pracovníci soukromé bezpečnostní agentury jejich zavazadla (povětšinou "baťůžky"...). Vlastní smysl prohlídek byl ovšem zjevný přímo spektakulárně: před branou se vršily plastové lahve s nápoji, které si lidé do areálu vzít nesměli - podtrhuji: z bezpečnostních důvodů... Tak mi to i vysvětlil pracovník bezpečnostní agentury, kterého jsem se zeptal na důvod prohlídky. K mému úžasu podstupovali proceduru ostatní hudbymilovní příchozí bez jakýchkoli otázek nebo námitek - "boj proti terorismu" tedy již máme pod kůží. Podle toho, co jsem viděl, se ani ženy a dívky nebránily tomu, že kontroly jejich osobních zavazadel prováděli samí muži, což je přece nepřípustné ...

Nikdo si tedy nemohl na koncerty na Střeleckém ostrově přinést vlastní pití.

V poměrech právě tohoto festivalu to bylo obzvlášť drsné: hodně lidí se ve velmi teplém počasí pohybovalo z jednoho ostrova na druhý často opravdu přes celou Prahu, nápoje si s sebou přirozeně brala spousta z nich. A zde je konečně třeba dodat výmluvnou součást bezpečnostně-obchodní frašky - půllitrová láhev stolní vody ve stánku na Střeleckém ostrově stála 30 korun...

Podtrženo a sečteno: jedná se drobný, leč plakativní příklad zneužití "boje proti terorismu", v tomto případě pro komerční zájmy. Pokud by se pohoršení nad tím zdálo být malicherné vzhledem k jednorázovosti akce a nízkému vstupnému (v souvislosti se vstupem do EU stálo na každý z deseti festivalových ostrovů symbolicky ekvivalent 1 eura - 33 korun), odporuji: tím spíše je to trapné (tedy žádná EU-slavnostní velkorysost...), tím více pobuřuje nehoráznost uplatněné "bezpečnostní karty".

Vsadím se, že v proklamativní rovině jsou organizátoři i stánkaři ze Střeláku (má-li je vůbec smysl od sebe odlišovat) velikými liberály brojícími za "svobodnou soutěž" (zvlášť pikantní vzpomínka: free afrocopánky šéfa klobáskářů...) - návštěvníkům ale výběr mezi sortimentem nabízeným ve stáncích a zbožím prodávaným jinde neumožnili. Argument, že se to tak na koncertech dělá běžně, odmítám, stejně jako případné paralely k zákazu konzumace hosty donesených potravin v restauracích - návštěvou koncertu na Střeleckém ostrově snad člověk nevstupuje do žádné stravovny...

Nechme ale kupčíky být - zajímavější je zde vedle odevzdanosti návštěvníků vůči osobním prohlídkám také role Policie České republiky. Policisté totiž byli u brány promíšeni s pracovníky bezpečnostní agentury, a i když jsem je neviděl dělat osobní kontroly, byli do celé akce svou bezprostřední přítomností a živou komunikací se členy soukromé ochranky zapojeni a dodávali prohlídkám zdání legálnosti.

Když jsem se k bráně vrátil, abych se vyzbrojen novinářskou průkazkou pokusil zjistit, na základě jakého nařízení se kontroly provádějí, oslovil jsem v té věci dvojici dokládající výše uvedenou symbiózu soukromé ochranky a České policie: dva muže vytvářející dojem "smíšených hlídek" kousek za branou. Poté, co zkusili pár frází (bezpečnost, v oněch plastikových lahvích může být jed, žíravina...), se mi od nich - hlavně od pracovníka agentury, policista ovšem výrazně přitakával - dostalo překvapivě otevřeného objasnění: kontroly slouží k odebrání donesených nápojů, je to tak na přání pořadatele, jinak by nic nevydělal... Nechybělo ani bohorovné ubezpečení, že je to na koncertech normální...

O další ujišťování o "commonplaces" zábavního průmyslu ("Spojeným ostrovům" se přitom toto přízvisko moc dávat nechce, protože na nich hrálo množství výborných, nekomerčních hudebníků) jsem už nestál, a tak jsem si řekl, že na nehoráznost upozorním Českou televizi - snad by se jí to mohlo hodit jako reportáž. Už jsem v duchu viděl ty výmluvné záběry stovek PET-lahví následované snímky cenovek s přemrštěnými cenami.

Zavolal jsem tedy do zpravodajské služby ČT, řádně jsem se představil a s poukázáním na svoji vlastní částečnou přináležitost k novinářské obci jsem slečně s inteligentním hlasem i reakcemi popsal vše potřebné. Dozvěděl se, že se uvidí, že by to snad mohlo být pro pořad tuším Černá ovce. Jelikož jsem nějakému médiu dával tip vůbec poprvé, poněkud mne překvapilo, že pracovnici zpravodajské služby ČT nenapadlo vzít si na mne spojení - pro případné další informace, ověření zprávy atd.

Nedělal jsem si ovšem iluze, že bych České televizi nabídl obzvlášť zajímavou kauzu, a s obavou, že haldy lahví a cenovky nespíše nebudou natočeny, jsem zavolal do redakce Práva, zda by je to nezajímalo a neposlali by alespoň fotografa - článek že jim mohu napsat sám. Telefon zde ale zřejmě nezvedla redakční služba, čekající tu na případná ohlášení zaznamenáníhodných události, ale - soudě alespoň podle nedbalé artikulace i zjevně negativního vztahu k samotnému faktu zavolání - nejspíše vrátný. Řekl mi - a po mém udiveném opakování toho, proč volám ("nabízím vaší redakci téma ") již opravdu nevrle zopakoval: "je sobota a svátek k tomu, nikdo tady není".

Ač nerad, obrátil jsem se tedy na noviny, které mi vadí více než Právo - proto, že nejsou tím, čím by být mohly a snad i být měly (k vysokým měřítkům se přece samy hlásí zdůrazňováním tradic svého jména): Lidové noviny. Netušil jsem při vytáčení jejich čísla, že sice nedosáhnu zveřejnění kauzy s příslušným obrazovým doprovodem, ale že se mi dostane sondy do poměrů domácího tisku. Začátek byl přitom slibný, ba přímo podle mých představ: pracovník, který podle projevu asi také nebyl odbornou redakční službou, si na mne vzal číslo a slíbil, že se mi někdo ozve.

A stalo se - k mému překvapení však volal fotograf (či redaktor, přeslechl jsem to) z Mladé fronty Dnes! Tak se tedy šetří v té německé firmě, která u nás vlastní oba deníky... Popsal jsem mu, oč se jedná, a co je na tom podle mne zajímavého. Mladého muže to, alespoň jak se zdálo, zaujalo a řekl, že se noviny na věc snad podívají - že informaci předá kolegovi, který má "United islands of Prague" na starost a který se mi určitě ozve.

Nestalo se tak. Jak jsem si ověřil, podnět nedošel v žádném z obou deníků ohlasu. Do České televize jsem zavolal o den později, službu měla stejná slečna, která mi však sdělila "nenatočilo se to" tak lapidárně, že jsem se ani neptal, zda se o tom alespoň přemýšlelo, co tomu říkali apod. ... A pokud vím, nikdo jiný ani v ostatních médiích necítil potřebu na věc veřejně upozornit.

Ačkoli si nemyslím, že by se jednalo o bůhvíjakou mediální "bombu", chci dodat ještě následující: již po rozhovoru s pracovníkem "Mladé lidové novinové fronty" mne napadlo, jestli nejsou oba bratrské deníky náhodou "mediálním partnerem" hudebního festivalu, pak by asi nebylo co dodat. Vzpomeňme si např. na "zvláštní vztah" MF Dnes ke karlovarskému filmovému festivalu a problémy, když o něm loni chtěla kriticky napsat Sabina Slonková.

A o něco později jsem si vzpomněl na další věc, jež mne asi usvědčuje z veliké naivity: na plakátech "Spojených ostrovů" byla daleko nejviditelnější Česká spořitelna coby jejich hlavní sponzor. Propagační materiály dokonce byly vyvedeny v jejích barvách. Neměla snad i ona vliv na to, jak na ostrově, který se díky skvělé hudbě a milým, kultivovaně a jistě právem sebevědomě vyhlížejícím lidem vskutku zdál být "jedním z ostrovů svobody", nastavit pravidla "bezpečnosti vstupu a monopolního prodeje"? Ať tomu tak bylo či nikoliv, čekat od zmíněných deníků kritiku akce zaštítěné jejich velkým inzerentem asi nemá smysl. Vždyť právě jejich vydání v pátek 30. dubna bylo svorně obaleno do stejné spořitelní reklamy...

Jelikož se jména pořadatelských firem - Joe's garage a J.v.j. produkce - na plakátech zcela ztrácela mezi sponzory, postihla rozladěnost návštěvníků z "technických poměrů" akce (např. u stánků s klobásami - neoznačených jmény živnostníků - se šidilo ostošest ) zřejmě image právě oněch všude tak dobře viditelných sponzorů. Snad by si toto riziko měli obecně více uvědomovat.

Budou-li podobné, byť jakkoli drobné případy zůstávat mimo zájem médií, stane se postupně, obávám se, stejnou "přirozeností" i šizuňský kapitalismus vytvářející a zneužívající iracionální strach. Ten z terorismu bude "vytěžován" ještě hodně, hodně dlouho... Anebo je tomu tak, že v očích masmédií takové věci jako zmíněná kauza již leží ve "slepé skvrně", že je už nevnímají jako něco, co by stálo za kritiku či alespoň zmínku, a domnívají se stejně jako onen pěšák soukromé bezpečnostní agentury, že "je to tak normální"?

                 
Obsah vydání       15. 6. 2004
15. 6. 2004 "Boj proti terorismu" jako marketingový tah - malá, česká verze Petr  Šafařík
15. 6. 2004 Není pravda, že MPSV nechce klecová lůžka zakázat
15. 6. 2004 Navzdory výsledkům eurovoleb, Tony Blair svou politiku nezmění
14. 6. 2004 Když rodiče neporadí... Bohumil  Kartous
15. 6. 2004 V jako Victory Oldřich  Průša
14. 6. 2004 Po volbách-nevolbách, volky-nevolky, kdepak teď jsme? Miloš  Dokulil
15. 6. 2004 Bushova zahraniční politika terčem ostré kritiky
15. 6. 2004 Euroskeptikové z Britské strany za nezávislost chtějí Evropský parlament zničit
15. 6. 2004 Na protestní hlasování v eurovolbách chtějí reagovat politici vysvětlováním
15. 6. 2004 O našem čase, aneb o prostoru mezi medicínou a uměním Jan  Paul
15. 6. 2004 Čtyři britští vojáci budou postaveni před vojenský soud
15. 6. 2004 Zdravý rozum Ronalda Reagana Boris  Cvek
15. 6. 2004 Churchill pro pitomce
14. 6. 2004 Středověké mučení českých dětí
15. 6. 2004 Nebe a peklo se potřebují -- stejně jako křesťanská demokracie a mafie Ondřej  Slačálek
15. 6. 2004 Psychologie Romů? David  Halatka
15. 6. 2004 Buďme si vědomi zábavnosti světa! Efraim  Israel
15. 6. 2004 V Chicagu začala vysílat česko-americká televize
15. 6. 2004 Tramvaje zpět na Václavské náměstí?
11. 6. 2004 Zemřel Karel Brušák Jan  Čulík
14. 6. 2004 Jana Bobošíková a Vladimír Železný vás vítají v euro-mediokracii Štěpán  Kotrba
15. 6. 2004 KSČM nevolil každý pátý
15. 6. 2004 Srbsko a Černá Hora -- informace pro turisty
15. 6. 2004 Zpravodajství iráckého odboje ze dne 6.-8. června 2004
14. 6. 2004 Lze věřit ve změnu poměrů? Miloš  Dokulil
15. 6. 2004 Problém zahraniční zadluženosti musí být vyřešen jednou provždy Fidel Castro Ruz
14. 6. 2004 Volby do EP - trapné selhání sociologického výzkumu Petr  Baubín
15. 6. 2004 Když přejde generace a s ní zmizí voliči Jan  Samohýl
14. 6. 2004 Zelení na další křižovatce Klára  Kněžková
15. 6. 2004 Firma LUNA LEDER se omluvila
14. 6. 2004 Strkáš-li hlavu do písku, můžeš si být jist tím, že někdo přijde a kopne tě do zadku
14. 6. 2004 Desatero božích přikázání v reklamní praxi
14. 6. 2004 Americký gulag: Mučení za účelem získávání informací
14. 6. 2004 Strach za komunismu, strach za kapitalismu! Strach navždy? Milan  Valach
14. 6. 2004 Argumentace proti softwarovým patentům Jan  Samohýl
14. 6. 2004 V následujících 20 letech se ztrojnásobí onemocnění rakovinou
5. 6. 2004 Hospodaření OSBL za květen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
15. 6. 2004 "Boj proti terorismu" jako marketingový tah - malá, česká verze Petr  Šafařík
15. 6. 2004 Psychologie Romů? David  Halatka
15. 6. 2004 O našem čase, aneb o prostoru mezi medicínou a uměním Jan  Paul
15. 6. 2004 Churchill pro pitomce   
14. 6. 2004 Niall Ferguson: Američané by se měli chovat jako imperialisté   
14. 6. 2004 Zelení na další křižovatce Klára  Kněžková
14. 6. 2004 Středověké mučení českých dětí   
14. 6. 2004 Protestní hlas českých voličů Jan  Čulík
14. 6. 2004 Když rodiče neporadí... Bohumil  Kartous
14. 6. 2004 Po volbách-nevolbách, volky-nevolky, kdepak teď jsme? Miloš  Dokulil
14. 6. 2004 Strkáš-li hlavu do písku, můžeš si být jist tím, že někdo přijde a kopne tě do zadku   
14. 6. 2004 Železný, Sládek a Česká televize: Bizarní sen o volbách Bohumil  Kartous
14. 6. 2004 Strach za komunismu, strach za kapitalismu! Strach navždy? Milan  Valach
14. 6. 2004 Americký gulag: Mučení za účelem získávání informací   
12. 6. 2004 Psovodi z vězení Abu Ghraib: "Bylo nám nařízeno zastrašovat vězně psy"   

Asymetrická válka a to, co nazýváme terorismem RSS 2.0      Historie >
15. 6. 2004 "Boj proti terorismu" jako marketingový tah - malá, česká verze Petr  Šafařík
3. 6. 2004 Bush: "Válka proti terorismu je jako druhá světová válka"   
2. 6. 2004 Izrael není ve válce s palestinským lidem, ale s teroristy, kteří chtějí zničit židovský stát   
2. 6. 2004 USA, terorismus a Britské listy   
2. 6. 2004 Atentát v Saúdské Arábii vyvolal ropnou krizi   
30. 5. 2004 Ozbrojenci "usmrtili 22 osob" v Saúdské Arábii   
25. 5. 2004 Byla to skutečně svatba, ne teroristické hnízdo   
11. 5. 2004 Na "válku proti terorismu" doplácejí chudí   
5. 5. 2004 Používá Izrael skutečně teroristické metody? Jan  Maršák
4. 5. 2004 Mělo by se příslušníkům al Kajdy říkat "islámští teroristé"?   
30. 4. 2004 Izrael používá teroristické metody Jana  Malá
28. 4. 2004 Schily šokoval Zelené svým vyjádřením o teroristech   
22. 4. 2004 Mystický nihilismus islámských teroristů   
22. 4. 2004 Desítky mrtvých při teroristickém útoku v Basře   
16. 4. 2004 Hybáškové svědectví o sobě a o terorismu Miroslav  Polreich

Armáda, policie a lidská práva RSS 2.0      Historie >
15. 6. 2004 "Boj proti terorismu" jako marketingový tah - malá, česká verze Petr  Šafařík
15. 3. 2004 Britští vězni z Guantánama: Američané porušují lidská práva   
22. 10. 2003 Sloboda prejavu v období boja proti terorizmu Adrian Peter Pressburg

Orgie konsumerismu: kontroly návštěvníků na kulturních akcích RSS 2.0      Historie >
15. 6. 2004 "Boj proti terorismu" jako marketingový tah - malá, česká verze Petr  Šafařík