9. 6. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 6. 2004

Další záporná mezinárodní zpráva o lidských právech v České republice

Evropská komise proti rasismu a nesnášenlivosti /ECRI) vydala právě ve Štrasburku svou Třetí zprávu o České republice. Zpráva uznává určitý pokrok v oblasti lidských práv v ČR, avšak nicméně Českou republiku stále velmi ostře kritizuje za situaci Romů a za špatné postavení cizinců a žadatelů o azyl. Kritizuje také rasismus českých sdělovacích prostředků.

Zpráva v závěru také obsahuje reakci české vlády, která analýzu ECRI odmítá.

Kompletní zpráva v češtině je ZDE, na stránkách Evropské komise ve formátu pdf ZDE

Zprávy ECRI nejsou výsledkem průzkumu nebo svědeckých výpovědí, uvádí se v předmluvě. Jsou analýzou, vycházející z množství informací, získaných z široké škály různých zdrojů,. Zpráva ECRI konstatuje, že česká vláda v některých oblastech dosáhla pokroku. Avšak v předchozí zprávě ECRI byla celá řada doporučení, která nebyla realizována. Zejména jde o problémy spojené s potíráním diskriminace na místní úrovni. V situaci Romů nastalo jen pramalé zlepšení a jejich marginalizace ve většinové společnosti nadále nabývá fyzické podoby, ocitají se v ghettech nevyhovujících sídlišť na okraji měst.

Problémy podle zprávy mj. přetrvávají v oblasti trestního soudnictví. Stížnosti na rasově motivované skutky někdy policie zamítá a pokud je akceptuje, zhusta je špatně klasifikuje. K vyšetřování podobných stížností často nedojde vůbec, nebo je neadekvátní. Navíc je policie sama obviňována z páchání aktů rasově motivovaného násilí, což má neblahý dopad na ochotu obětí policii obdobné skutky hlásit. U soudů dochází k častým průtahům, způsobeným nepřítomností obviněných. I v případech, kde je obžaloba úspěšná, bývají často skutky obviněných přehodnoceny jako méně závažné, v rozsudcích pak posuzovány shovívavě a trestány podmíněně.

ECRI je toho názoru, že je nutno podniknout další kroky na všech úrovních trestního soudního systému - u policie, státního zastupitelství i soudů - aby se zlepšila účinost ustanovení trestního zákona zaměřených na potírání rasově motivovaných činů.

ECRI také znovu opakuje své doporučení, že obětem diskriminace bez vlastních prostředků by měla být poskytnuta bezplatná právní pomoc.

Pokud jde o postavení uprchlíků a žadatelů o azyl v České republice, ECRI už ve své předchozí zprávě zaznamenala příklady nesnášenlivých výroků o cizincích bez občanství ze strany některých "veřejných osobností", které sdělovací prostředky rozšířily, a zdůraznila, že podobné výroky přispívají k vytvoření ovzduší napětí. České úpřady mají dohlížet na uplatňování opatření, jejichž cílem je integrace uprchlíků, obzvláště na místní úrovni. Součástí profesionální přípravy úředníků, kteří se zabývají uprchlíky, by měly být programy zaměřené na jiné kultury a na lidská práva.

Četné novely české legislativy v oblasti azylové politiky a přistěhovalectví zpřísnily v poslední době podmínky pro žadatele o azyl. Tyto novely neumožňují uchazečům o azyl po dobu jednoho roku v zemi pracovat a pro ty, kteří zůstávají mimo azylová střediska, se finanční podpora omezuje jen na tři měsíce. I když po uplynutí roční lhůty mají uchazeči o azyl možnost pracovat, zůstávají nadále v nejistém a zranitelném postavení, protože jim cizinecká policie prodlužuje vízum vždy jen o dva měsíce.

Odvolání v azylovém řízení většinou trvá pva a půl roku. Většina žadatelů tráví tuto dobu v azylových střediscích, jsou to většinou bývalá kasárna v osamocených lokalitách.

ECRI doporučuje, aby vzhledem k potenciálnímu dopadu na všeobecné klima a názory na menšiny a na osoby cizího původu a vzhledem k rasistickým a xenofobním extremistickým hnutím české úřady přehodnotily legislativu i svůj postup vůči uchazečům o azyl a emigrantům.

ECRI je znepokojena tím, že migranti, jejichž totožnost se nepodaří prokázat anebo jsou podezřelí, že se budou vyhýbat vyhoštění, jsou běžně umisťováni do záchytných středisek. Podmínky v záchytných střediscích jsou zhusta popisovány jako vězeňské, lidé jsou zadržováni v celách, jejich kontakt s vnějším světem je omezen. V těchto záchytných střediscích jsou zadržovány i nezletilé osoby.

Osoby, které se octnou v záchytných střediscích, nebo se neprokázala jejich totožnost, jsou po šesti měsících propouštěni s vízem pro opuštění země do pěti dnů. Takto se lidé ocitají v situaci, kdy cokoliv udělají, bude nelegální. Nemohou legálně překročit hranici bez osobních dokladů a nemohou také legálně zůstat v České republice. Stávají se tak snadnou obětí převaděčů nebo jsou zneužiti jiným způsobem, například pro sexuální průmysl nebo na černém pracovním trhu.

ECRI znovu zaznamenává poškozující zobrazování Romů ve sdělovacích prostředcích, podporující stereotypy a zdůrazňující chování, jež je odlišné a pro Čechy "problémové". ECRI doporučila, aby sdělovací prostředky přijaly profesionální kodex seberegulace, aby napomohly vyváženějšímu podávání informací o příslušnících menšinových skupin. Etičtěji referují o Romech a menšinách jen některé české sdělovací prostředky, některá většinová periodika a elektronická média i nadále podporují negativní stereotypy o menšinách, obzvlášť Romech, a rozdmychávají tak klima rasismu.

ECRI už ve své předchozí zprávě doporučovala, aby české úřady zřídily nezávislý mechanismus posuzování veškerých obvinění z policejní zvůke. ECRI je obzvlášť znepokojena pokračujícími zprávami o případech hrubého zacházení a násilí vůči příslušníkům romské menšiny, včetně případů úmrtí ve vyšetřovací vazbě. Ačkoliv došlo k jistému vyšetřování a byla vznesena obvinění, nezdá se, že by pachatelé byli předáni spravedlnosti.

ECRI vyjadřuje hluboké znepokojení nad žalostnou situací Romů na místní úrovni. Marginalizace Romů nabývá fyzické podoby především ve sféře bydlení. Běžnou praxí obecních úřadů je např. stanovení kritérií pro přidělování, která jsou na první pohled neutrální, ale diskvalifikují neúměrně vysoký počet Romů, například požadavek stálého zaměstnání a stálého bydliště v dané obci. Dalším příkladem takovýchto kritérií je požadavek na čistý trestní rejstřík, což neúměrně vysoký počet Romů postrádá, částečně díky diskriminaci v jiných oblastech života, jako je výkon spravedlnosti a někdejší postup při získávání občanství.

ECRI hluboce lituje, že většina místních úřadů se nezdá být motivována k akcím, zaměřeným na zlepšení situace Romů. Naopak, někteří místní činitelé se snaží o politické body tím, že rasismu zneužívají a iniciují akce, jež Romy z místního společenství vylučují. Soudní kontrolu nad diskriminačními rozhodnutími brzdí absence účinných nařízení občanského a správního práva, jež by diskriminaci v patřičných oblastech postihovaly.

ECRI je znepokojena, že jsou romské děti nadále posílány do zvláštních škol a taktéž zprávami, že počet romských dětí, které jsou odebírány z rodin a umísťovány do státních institucí je nadále vysoký. Jde prý odhadem až o čtvrtinu všech dětí umístěných v takovýchto zařízeních.

Zpráva ECRI, ač vydána až 8. června 2004, obsahuje stav v České republice do 5. prosince 2003. V souladu s individuálním postupem, jejž ECRI uplatňuje v jednotlivých zemích, byla tato zpráva předmětem důvěrného dialogu s českými úřady. Mnoho jejích připomínek vzala ECRI v úvahu a zařadila do zprávy, praví se v jejím závěru.

                 
Obsah vydání       9. 6. 2004
9. 6. 2004 Další záporná mezinárodní zpráva o lidských právech v České republice
9. 6. 2004 Třetí zpráva o České republice
9. 6. 2004 "Vladimír Pecha vyskočil z okna"
9. 6. 2004 Skončilo americké nakladatelství, které vydávalo překlady českých knih Robert  Wechsler
8. 6. 2004 Rada bezpečnosti OSN schválila novou rezoluci o Iráku
9. 6. 2004 Skončila včera pro Blaira a Bushe irácká válka?
9. 6. 2004 Co si o rezoluci OSN myslí Iráčané
9. 6. 2004 Česká republika poskytla Registru konvenčních zbraní OSN nekvalitní zprávu
9. 6. 2004 Děsivé dědictví Reaganových let
8. 6. 2004 Politická abstinence Britských listů
9. 6. 2004 Násilí v médiích je odrazem násilí ve společnosti Štěpán  Kotrba
8. 6. 2004 BBC se rozhodla poskytnout svým novinářům ozbrojenou ostrahu
5. 6. 2004 Hospodaření OSBL za květen 2004
9. 6. 2004 Aneb proč místo sečítání tu není závažné upozornění? Miloš  Dokulil
9. 6. 2004 Povrchní Hynek Hanke: lidé, kterými pohrdá, obdivují přírodu jinak
9. 6. 2004 Putin slubuje mocné Rusko Adrian Peter Pressburg
8. 6. 2004 Jařab o kritice výboru OSN: Nejsme přesvědčeni, že "oni" rozumějí dostatečně "naší" realitě Jan  Čulík
9. 6. 2004 V pozoru Antonín Jaroslav Liehm
9. 6. 2004 Masaker na Námestí nebeského pokoja Peter  Greguš
9. 6. 2004 Odmeny manažérov rastú, platy pracujúcich klesajú Jakub  Topol
9. 6. 2004 Drogy hýbou světem Jiří  Šimůnek
9. 6. 2004 Robert Capa: Tváře dějin Jindřich  Zíka
8. 6. 2004 Reagan: "Při krizi mě vzbuďte, i když budu na zasedání vlády"
8. 6. 2004 Ronald Reagan "nebyl velká osobnost"
8. 6. 2004 George Novotny: Soud má nejen moji adresu...
8. 6. 2004 Emil Hakl: Autentické svědectví o světě Jan  Čulík
8. 6. 2004 Blízká setkání Emil  Hakl
8. 6. 2004 Učit se lásce Václav  Dušek
7. 6. 2004 Nový světový řád a jeho neřádné zdroje Marek  Hrubec, Martin  Brabec
7. 6. 2004 Kdo se bojí Michaela Moora Martin  Škabraha
7. 6. 2004 Právo jako nástroj v rukou neschopných Jan  Sýkora
7. 6. 2004 Třetí vlna mystifikace - nástup odložených Jiří  Bystřický
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce

Rasismus RSS 2.0      Historie >
9. 6. 2004 Další záporná mezinárodní zpráva o lidských právech v České republice   
31. 5. 2004 Městská policie Praha: V metru se nesmí sedět na dvou místech najednou! Jan  Čulík
27. 5. 2004 Válka proti globálním hodnotám   
26. 5. 2004 Zoufalá situace v oblasti lidských práv   
25. 5. 2004 Protiromské vysílání České televize Petr  Uhl
10. 5. 2004 Český chřestýš Efraim  Israel
29. 4. 2004 Rasizmus na Slovensku - áno, ale naruby Lubomír  Sedláčik
29. 4. 2004 Definice rasismu   
29. 4. 2004 Hospodářská deprese v Evropě   
29. 4. 2004 Co s romským problémem Jan  Čulík
28. 4. 2004 Xenofobie a rasismus na Slovensku se dostávají z chronického do akutního stádia Darius  Nosreti
26. 4. 2004 "Nejsem rasista. Jsem idiot."   
13. 4. 2004 Ať hodí kamenem ... Petr  Horák
13. 4. 2004 "Dej mi čouda" - o rozpadu muslimských hodnot   
8. 4. 2004 Británie: pravicový tisk posedlý obavami z východoevropských přistěhovalců Jan  Čulík

Šikana od Cizinecké policie RSS 2.0      Historie >
9. 6. 2004 Další záporná mezinárodní zpráva o lidských právech v České republice   
9. 6. 2004 Třetí zpráva o České republice   
12. 6. 2002 ČTK píše jako komunistická Obrana lidu před dvaceti lety: "Převaděč vezl emigranty!"   
7. 3. 2002 Cizinecká policie, byrokracie a úplatkářství Fabiano  Golgo
7. 3. 2002 Anna Šabatová: Cizinecká policie nepochybila Tomáš  Pecina
27. 2. 2002 Irácký student Majid Majed smí opět cestovat Tomáš  Pecina
18. 12. 2001 Případ Majida Majeda v americkém listě Boston Globe: Tvrdý kurs ohrožuje v ČR emigranty z Blízkého východu   
9. 11. 2001 Cizinecká policie: Žádáme o vyjádření iráckou ambasádu Tomáš  Pecina