29. 4. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 4. 2004

Rasizmus na Slovensku - áno, ale naruby

Je rasizmom, ak averziu nespôsobuje farba kože či etnický pôvod, ale takmer výlučne spôsob života daného etnika?

Včerajší článok Dariusa Nosretiho o "akútnom štádiu slovenského rasizmu" ZDE potrebuje nevyhnutne polemickú reakciu. Autor totiž súdnemu čitateľovi neposkytol nijakú možnosť utvoriť si vlastný názor. Naopak, vrcholne jednostranne naservíroval obraz priemerného Slováka, ktorý sa v podstate nepohne z domu bez myšlienky, ako zahubiť úbohých spoluobčanov inej farby kože. Nikdy ale nenájdeme cestu ku správnym riešeniam, ak nebudeme mať pred očami starú pravdu: Moja sloboda a moje práva sa končia tam, kde sa začína sloboda a práva druhého. Lenže túto tézu treba aplikovať obojstranne. Pri istotu to zopakujme: Obojstranne!

Sociálne a spoločenské teórie tzv. postmodernistického charakteru, skonštruované v duchu politickej korektnosti, majú jednu veľkú nevýhodu. V dôslednej konfrontácii s tvrdými faktami zlyhávajú a ak sú napriek tomu umelým spôsobom v praxi presadzované, vedú do pekla po príslovečnej ceste vydláždenej dobrými úmyslami. Ich tvorcovia väčšinou nie sú prístupní vecnej argumentácii a konfrontácii s realitou.

Je napríklad v podstate nemožné ekologistovi vysvetliť, že na tavenie kremíku, výrobu polovodičov, skla, plastov, inštaláciu, údržbu, atď., ním toľko vzývaných solárnych článkov sa spotrebuje oveľa viac energie, než sa z nich pri premenlivých podmienkach využitia, dá za celý čas ich životnosti vyzískať. Rovnako nemožné je evidentne fanatikovi political correctness predložiť pravý stav vecí. Napriek tomu sa o to treba stále a stále pokúšať, lebo ak by sme v tom prestali, tak ako vieme z fyziky, bol by potom pohyb týchto "mysliteľov" neobmedzený.

Toľko na úvod, prečo má predsa len zmysel sa vôbec do podobnej syzifovskej polemiky púšťat. Poďme k veci. Koreňom celého problému rasizmu nielen na Slovensku ale i vo svete je vôbec náplň tohto termínu. Je rasizmom, ak averziu nespôsobuje farba kože či etnický pôvod, ale takmer výlučne spôsob života daného etnika? Na toto nech si každým odpovie sám.

D. Nosreti si odporuje:

"Nezapomínejme, že stále častěji dochází ke smíšeným manželstvím, takže postižení romských jednotlivců (vyvolané zejména chudobou a špatnou rodinnou výchovou) a jeho důsledky padají i na majoritu. Kanálů, kterými se zanedbání romského etnika přenáší i na bílé obyvatelstvo, je však mnohem více. Minimálně je třeba připomenout kriminalitu, obchod s drogami, šíření různých nemocí apod."

Inými slovami, pre majoritu, teda priemerného "bieleho" chlapca, je dievča rómskeho pôvodu takisto primeranou sexuálnou, či životnou partnerkou, ako každá iná. Ak teda (čo D. Nosreti tvrdí sám) sú takéto prípady stále častejšie - kde je tá údajná nenávisť ku rase ako takej?

"Snížení podpor na Slovensku přineslo snížení účinnosti sociální sítě a více škod než užitku, navíc jde i o škody vznikající na dětech, které budeme splácet dlouhodobe. V rámci moderní společnosti se prostě romské etnikum bez silné sociální podpory a pozitivní diskriminace neobejde."

Skúsme si zadefinovať, čo je to "účinnosť sociálnej siete". Mnoho ľudí si sociálne dávky zamieňa s náhradou za mzdu za vykonávanú prácu. To je hlboké nedorozumenie. V skutočnosti ide len o prostriedok sociálnej solidarity produktívnej majority s jedincami, ktorí sa z rozličných príčin nemôžu zapojiť do spoločenskej deľby práce. Nič menej - ale ani nič viac.

Treba priznať, že všetky porevolučné (nielen) slovenské vlády túto tézu v tichosti nedodržiavali a sociálnymi dávkami si de facto "kupovali" pokoj a problém odsúvali do budúcnosti. Lenže tá budúcnosť je už tu! Ako vec okamžite a ihneď riešiť ? Môžeme napr. poslúžiť príkladom z USA. Stovka ľudí ručne zarovnávala stavebný pozemok, i keď bolo jasné, že jediný buldozér by to zvládol za pol hodiny. Na našu otázku o zmysluplnosti podobnej "umelej zamestnanosti" sme dostali odpoveď, že zmysel rozhodne má. Každý jedinec si takto vštepuje, že nič nedostane od systému zadarmo, udržuje si pracovné návyky, je aspoň čiastočne izolovaný od kriminogénneho prostredia, apod.

Je jednoznačne vinou ponovembrových exekutív, že miesto takéhoto prístupu nechali davy nezamestaných (presnejšie prevažne nezamestnateľných) nielen Rómov pasívne čakať na šek od štátu, naviac úplne absurdne lineárne závislý od počtu potomkov.

Nemožno sa vôbec v súlade s prírodou potom čudovať, že plodenie detí pochopili mnohí ako doslova živnosť - len sa správali v zle nastavenom systéme zo svojho pohľadu racionálne. Ku terajšej vládnej garnitúre možno mať mnoho oprávnených výhrad, ale že sa čo aj nešikovne, alebo miestami priam babrácky pokúša toto postaviť z hlavy na nohy - to si zaslúži pochvalu.

Ku pozitívnej diskriminácii - jeden pokus tu bol. Vzišiel nie z rómskych radov, ale napadol slovutného akademického funkcionára, profesora Pavla Traubnera. Na jeho lekársku fakultu v Bratislave chcel prijímať študentov rómskeho pôvodu, ktorí by splnili kritériá prijímacích skúšok aspoň na 50 percent. Búrka nevôle sa zdvihla - z rómskych organizácií ! Hnevlivo hovorili o tom že práve toto cítia ako diskrimináciu a "nechcú žiadnych pololekárov"!

Čo k tomu dodať ? A úplne naivným dojmom pôsobí volanie po

"stylovém romském městečku s romskými kováři, chovateli koní, truhláři, hudebníky, zpěváky, tanečnicemi, léčiteli apod."

Ako by v praxi fungovalo ? Asi tak, ako myšlienky utopických socialistov 19. storočia. Aj tí zistili, že v nimi umelo vytvorených komunitách sa ľudia okamžite začali správať - racionálne. Bez akéhokoľvek idealizmu dávali remeselníci do spoločného skladu len odpadové produkty a čerpali prvotriedne. Fungovalo to, kým extenzívny zdroj zvonku nevyschol...

Argumentovanie pozitívnymi príkladmi integrácie Rómov z iných krajín je nekorektné. Alebo inak povedané, korektné asi tak, ako keby sme, poznajúc jednu milú levicu Elzu, chceli v buši "bez predsudkov" pohladkať všetky veľké mačky. Taký dobrodruh by asi dlho nažive neostal.

Ako zaobchádzať (nie v hmlistej budúcnosti, ale hneď teraz, dnes) s etnikom, ktorého väčšina príslušníkov aktívne odmieta vzdelanie a nezdravo si navykla na doslova parazitický spôsob existencie? S každým treba hovoriť rečou, akej je ešte schopný porozumieť.

Isteže, do budúcnosti môžeme v dobrej viere očakávať výsledky skultúrňovacích, vzdelávacích, apod. programov. Ale ako sa správať dnes ku tým, ktorí už agresívne a hromadne začali vymáhať svoje domnelé právo na sociálne "vezenie sa" s produktívnou majoritou? Nekončia sa tieto "práva" práve tam, kde sa začína právo tých ostatných?

Dovolíme si mať odlišný názor ako D. Nosreti. Treba obdivovať tolerantnosť slovenskej majority, ktorá, až na výnimky, pociťuje odpor výlučne voči sociálnej a spoločenskej neadaptibilite veľkej časti tunajšieho rómskeho etnika. Nie voči jeho rasovému pôvodu. Apologéti politickej korektnosti práveže umelým potláčaním reality vytvárajú živnú pôdu pre budúci nástup ozajstného, zatiaľ stále len ojedinelého rasizmu.

                 
Obsah vydání       29. 4. 2004
29. 4. 2004 Antonín Dvořák: starý muž z nového světa Martin  Škabraha
29. 4. 2004 Hospodářská deprese v Evropě
29. 4. 2004 Nedokončená symfonie
29. 4. 2004 Irák: Američané - možná - odcházejí z města Fallúdža
29. 4. 2004 Hlásám vám podčlověka Bohumil  Kartous
29. 4. 2004 Co s romským problémem Jan  Čulík
29. 4. 2004 Mobilní telefony nejsou výhradně pro přátelské popovídání Miloš  Kaláb
29. 4. 2004 Atilla: politický punkový básník Petr  Gočev
29. 4. 2004 Rasizmus na Slovensku - áno, ale naruby Lubomír  Sedláčik
29. 4. 2004 Definice rasismu
28. 4. 2004 Xenofobie a rasismus na Slovensku se dostávají z chronického do akutního stádia Darius  Nosreti
28. 4. 2004 Překvapení: Praha leží západněji než Vídeň!
29. 4. 2004 Nejskromnější umění v Brně Martin  Vaněk
29. 4. 2004 Astrologické zpravodajství ČTK Štěpán  Kotrba
28. 4. 2004 Kdo se v Praze serve na Prvního máje? Ondřej  Slačálek
28. 4. 2004 Schily šokoval Zelené svým vyjádřením o teroristech
28. 4. 2004 Studený čumák 2. Jan  Paul
28. 4. 2004 Zákon o DPH -- mediální fraška Petr  Baubín
30. 4. 2004 Mají Haló noviny redakci?
28. 4. 2004 Jak Václav Klaus "privatizoval" české hospodářství Václav  Žák
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
7. 4. 2004 Chcete učit češtině na Glasgow University?
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
7. 4. 2004 Hospodaření OSBL za březen 2004

Rasismus RSS 2.0      Historie >
29. 4. 2004 Rasizmus na Slovensku - áno, ale naruby Lubomír  Sedláčik
29. 4. 2004 Definice rasismu   
29. 4. 2004 Hospodářská deprese v Evropě   
29. 4. 2004 Co s romským problémem Jan  Čulík
28. 4. 2004 Xenofobie a rasismus na Slovensku se dostávají z chronického do akutního stádia Darius  Nosreti
26. 4. 2004 "Nejsem rasista. Jsem idiot."   
13. 4. 2004 Ať hodí kamenem ... Petr  Horák
13. 4. 2004 "Dej mi čouda" - o rozpadu muslimských hodnot   
8. 4. 2004 Británie: pravicový tisk posedlý obavami z východoevropských přistěhovalců Jan  Čulík
29. 3. 2004 Pomoc Romům je ve své podstatě rasistická Tomáš  Gawron
22. 3. 2004 Rada Evropy proti rasismu Simone  Radačičová
17. 3. 2004 Je třeba Primu potrestat za šíření "zločinecké ideologie"? Jan  Čulík, Boris Cvek
6. 3. 2004 Purim mezi dobrem a zlem Štěpán  Kotrba
23. 2. 2004 BBC TV News 24: O "vlně středoevropských přistěhovalců"