29. 4. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 4. 2004

Hospodářská deprese v Evropě

Většina lidí ve středovýchodní Evropě nevidí vstup do EU jako spravedlivé odškodnění za ztráty a oběti z devadesátých let. A lze argumentovat, že právě tvrdost podmínek EU pro vstup nových členských zemí zahnala Polsko do náruče USA a do jeho role ve válce a při okupaci Iráku.

Slovensko, které je inzerováno jako neoliberální vzor, možná ukazuje sociální a politickou cenu takovéto politiky sousedním zemím. Nedávno tam docházelo k násilnostem mezi ožebračenými romskými skupinami a v prezidentských volbách tam soupeřili dva pravicoví populisté.

Co způsobilo nynější hysterii ohledně přistěhovalců do západní ze středovýchodní Evropy? Že by si západní politikové najednou uvědomili, že se za posledních 15 let nezmenšil obrovský rozdíl v platech na Východě a na Západě?

Cožpak si teprve teď uvědomili, že takzvaný přechod k tržnímu hospodářství nebyl příliš úspěšný a dospěli k názoru, že lidé ve středoevropských zemích se budou nutně zoufale snažit dostat se do západní Evropy, kterou nebyli schopni dohnat přijetím tržních sil? Je-li tomu tak, mají západní politikové tak na padesát procent pravdu, píše v deníku Guardian maďarský ekonom Laszlo Andor:

Přechod k demokracii po pádu komunismu zakryl krutou hospodářskou transformaci. Bezprecedentní úpadek postkomunistických ekonomik lze srovnat jen s velkou hospodářskou krizí z třicátých let dvacátého století. V zemích, které měly štěstí, jako je Maďarsko, poklesl národní příjem jen asi o 20 procent. Hrubý národní produkt jiných zemí přitom poklesl až o 30-40 procent. Polsko bylo první kterému se podařilo vrátit se na úroveň z roku 1989, v roce 1997, jiným se to podařilo až v roce 2000 nebo později. To však neznamená, že míra spotřeby či průměrná životní úroveň byla obnovena stejně rychle.

Ideologové volnotržního kapitalismu prosazovali přechod k tržní ekonomice, aniž by strpěli jakákoliv alternativní řešení. Liberální strany, které se tvářily jako zastánkyně lidských práv a demokracie, v podstatě fungovaly jen jako politické křídlo Mezinárodního měnového fondu.

Evropská unie hrála v tomto procesu dvojí roli. Na jedné straně poskytovala oporu proti režimu, který prosazoval MMF, na druhé straně vlády a firmy z EU zneužívaly východoevropského ponížení. Západ opakovaně odmítl poskytnout středovýchodní Evropě pomoc prostřednictvím nového Marshallova plánu -- že prý tu pomoc poskytne soukromý kapitál. Jenže zahraniční investice v Maďarsku v devadesátých letech nevedly k vyššímu růstu, v porovnání s jinými zeměmi v regionu.

Brusel začal uzavírat dohody o volném obchodu se středovýchodní Evropou už v roce 1991, což rychle vedlo ke změně obchodní bilance mezi Východem a Západem ve prospěch Západu.

Destruktivní západní politika skončila v roce 1999 s válkou Severoatlantického společenství proti Jugoslávii. Západoevropské vlády si uvědomily, že pokud nebude muset být ke stabilizaci střední Evropy použito amerického letectva, bude nutno podniknout nějakou celoregionální iniciativu. Tak EU přislíbila vstup celé střední Evropy do EU, který ekonomicky nejúspěšnější postkomunistické země považovaly za urážku, který však nakonec dokázal se efektivněji zabývat širšími problémy středovýchodní Evropy a zabránit balkanizaci tohoto regionu.

Avšak EU zajistila, aby byla hospodářská pomoc střední Evropě udržována na minimální úrovni. Vyhlídky na vstup do EU vyvolaly v posledních letech podnikatelskou důvěru, ale vstup střední Evropy do EU velmi pravděpodobně nepovede v blízké budoucnosti k významnějšímu zlepšení životní úrovně. Většina lidí ve středovýchodní Evropě nevidí vstup do EU jako spravedlivé odškodnění za ztráty a oběti z devadesátých let. A lze argumentovat, že právě tvrdost podmínek EU pro vstup nových členských zemí zahnala Polsko do náruče USA a do jeho role ve válce a při okupaci Iráku.

Dalším problémem je případné přijetí eura, píše dále autor. Násilné vynucování maastrichtských kritérií a paktu o stabilitě EU může lehce vyvolat ve středovýchodní Evropě hospodářský rozklad. To by mělo katastrofální důsledky pro evropské politické síly a poskytlo by to munici antievropským nacionalistům. Slovensko, které je inzerováno jako neoliberální vzor, možná ukazuje sociální a politickou cenu takovéto politiky sousedním zemím. Nedávno tam docházelo k násilnostem mezi ožebračenými romskými skupinami a v prezidentských volbách tam soupeřili dva pravicoví populisté.

Z čistě hospodářského hlediska je rozšiřování EU směrem na Východ analogické vstupu Mexika do USA. Samotné ekonomické argumenty by nikdy pro rozšíření EU na Východ nestačily. Obrovský hospodářský rozdíl mezi Východem a Západem by bylo lze odstranit jen přerozdělováním, které by bylo alespoň dvakrát tak vyšší než nynější. Víme, že očekávat to není v současné politické situaci realistické.

Jinou možností by bylo, aby se Evropa otevřela inovaci svých institucí, aby dokázaly řešit problémy, které jí přinesou noví členové. Musel by vzniknout model s větší regulací tržních sil a s větší mírou sociálního a hospodářského plánování na evropské úrovni.

Kompletní článek v angličtině ZDE

                 
Obsah vydání       29. 4. 2004
29. 4. 2004 Antonín Dvořák: starý muž z nového světa Martin  Škabraha
29. 4. 2004 Hospodářská deprese v Evropě
29. 4. 2004 Nedokončená symfonie
29. 4. 2004 Irák: Američané - možná - odcházejí z města Fallúdža
29. 4. 2004 Hlásám vám podčlověka Bohumil  Kartous
29. 4. 2004 Co s romským problémem Jan  Čulík
29. 4. 2004 Mobilní telefony nejsou výhradně pro přátelské popovídání Miloš  Kaláb
29. 4. 2004 Atilla: politický punkový básník Petr  Gočev
29. 4. 2004 Rasizmus na Slovensku - áno, ale naruby Lubomír  Sedláčik
29. 4. 2004 Definice rasismu
28. 4. 2004 Xenofobie a rasismus na Slovensku se dostávají z chronického do akutního stádia Darius  Nosreti
28. 4. 2004 Překvapení: Praha leží západněji než Vídeň!
29. 4. 2004 Nejskromnější umění v Brně Martin  Vaněk
29. 4. 2004 Astrologické zpravodajství ČTK Štěpán  Kotrba
28. 4. 2004 Kdo se v Praze serve na Prvního máje? Ondřej  Slačálek
28. 4. 2004 Schily šokoval Zelené svým vyjádřením o teroristech
28. 4. 2004 Studený čumák 2. Jan  Paul
28. 4. 2004 Zákon o DPH -- mediální fraška Petr  Baubín
30. 4. 2004 Mají Haló noviny redakci?
28. 4. 2004 Jak Václav Klaus "privatizoval" české hospodářství Václav  Žák
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
7. 4. 2004 Chcete učit češtině na Glasgow University?
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
7. 4. 2004 Hospodaření OSBL za březen 2004

Evropská unie RSS 2.0      Historie >
29. 4. 2004 Hospodářská deprese v Evropě   
29. 4. 2004 Nedokončená symfonie   
28. 4. 2004 Vyplašení zajíci během honu Miloš  Dokulil
28. 4. 2004 Bláboly Ludvíka Vaculíka Vladimír  Rott
27. 4. 2004 Plán na likvidaci našeho národa je zpět na horizontu, ale bude proveden jinými metodami   
23. 4. 2004 Čeští občané od EU neočekávají mnoho, a tak nebudou zklamáni Václav  Žák
23. 4. 2004 Evropa: prostor, v němž si jednotliví občané vykalkulují své možnosti Václav  Žák
22. 4. 2004 "Jak se má předpověď zkázy Británie plní"   
21. 4. 2004 ČR: "Jsme malá, hrdá země, která překonala mnoho překážek"   
13. 4. 2004 Podajú si Mečiar s Klausom ruky v NATO a EÚ? Peter  Weiss
25. 3. 2004 Smlouva z Nice odchází na smetiště evropských dějin Josef  Brož
2. 3. 2004 Rozpaky nad smerovaním EÚ Adrian Peter Pressburg
18. 2. 2004 Militarizace Evropské unie Zdeněk  Štefek
17. 2. 2004 Je společná evropská armáda jedním z bilderbergských projektů? Štěpán  Kotrba
16. 2. 2004 Vzniká v EU vládnoucí triumvirát Francie, Británie a Německo?   

Rasismus RSS 2.0      Historie >
29. 4. 2004 Rasizmus na Slovensku - áno, ale naruby Lubomír  Sedláčik
29. 4. 2004 Definice rasismu   
29. 4. 2004 Hospodářská deprese v Evropě   
29. 4. 2004 Co s romským problémem Jan  Čulík
28. 4. 2004 Xenofobie a rasismus na Slovensku se dostávají z chronického do akutního stádia Darius  Nosreti
26. 4. 2004 "Nejsem rasista. Jsem idiot."   
13. 4. 2004 Ať hodí kamenem ... Petr  Horák
13. 4. 2004 "Dej mi čouda" - o rozpadu muslimských hodnot   
8. 4. 2004 Británie: pravicový tisk posedlý obavami z východoevropských přistěhovalců Jan  Čulík
29. 3. 2004 Pomoc Romům je ve své podstatě rasistická Tomáš  Gawron
22. 3. 2004 Rada Evropy proti rasismu Simone  Radačičová
17. 3. 2004 Je třeba Primu potrestat za šíření "zločinecké ideologie"? Jan  Čulík, Boris Cvek
6. 3. 2004 Purim mezi dobrem a zlem Štěpán  Kotrba
23. 2. 2004 BBC TV News 24: O "vlně středoevropských přistěhovalců"