8. 6. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 6. 2004

Učit se lásce

Láska nebeská v písni dokáže dojmout i zatvrzelá srdce, ale jen někdy. Svět kolem nás upadl v nelásku. Armády lačnících po cizím se předhánějí v krutostech a slova miluji tě slýcháváme do omrzení v televizních filmech druhé i třetí kategorie, i ve filmech kvalitních. Mimo celuloidový pásek ovšem nepanuje století milování, nepanovalo ani to předešlé. V bolestech a lásce rodí ženy - matky děti, iluze o jejich genialitě a kráse z nich nedokáže vyrvat ani reálná pravda, že z nemluvněte vyrostl galaktický mizera.

Lásky se nám nedostává, lásky k ženě, ale i lásky k bližnímu. Je nás zřejmě hodně, tísníme se na malé planetě a dokazujeme, s jakou bezcitností zacházíme s matkou přírodou, vzájemně se k sobě chováme ne-li hrubě, pak cynicky a přezíravě, v představě o své dokonalosti a nezbytnosti si pěstujeme sebevědomé filmové náhražky, nejednou žijeme v operetním rytmu a v růžových výpravách - jevištěm je nám nejbližší okolí, neboť za humny nikoho nevzrušujeme, za hranicemi našich všedních dnů po nás ani pes neštěkne. Všichni nebo většina z nás touží po lásce, ale my sami ji nedokážeme darovat. Dávat a přijímat se musíme znovu učit. I lásce se je třeba učit. A nejen lásce.

Kolem nás zuří nenávistné boje, smířlivost je zřejmě přežitkem katolické víry v dobrého člověka, poslušnou ovečku, v jeho schopnost být druhému bratrem, sestrou, oporou ve vichřici hlouposti, nenávisti třídní, náboženské a politické v nenávisti posilované ubohostí, pýchou, nepřejícným tokem banálních polopravd a mrzkých duchovních zločinů. Z úst povolaných slýcháme nehoráznosti, při kterých naskakuje citlivějším osobám husí kůže a slabí neváhají skoncovat se životem -- duchovní barikády narůstají a síla ducha se začíná poměřovat s dokonale pěstovanou necitlivostí.

My nemáme zapotřebí, aby na našem hrobu jednou někdo říkal: to byl slušný člověk, člověk lásky a bohaté duše, pevného charakteru a dobrého srdce. Chceme žít hned, právě nyní v této vteřině, v pomíjivosti myšlenkových výpadů, i za cenu nejvyšší - že nikdy nepoznáme lásku, kterou buď dostaneme a nebo sami předáme.

Ve společenství byť silně pofidérním je mnohému člověku lépe, potřebuje se před poryvy vichru schovat, mít jistotu, že se může opřít o druha v planetárním jiskření, kdy jde leckdy o holý život, nebo alespoň živobytí.

Láska dokáže přikrýt svou silou nejednoho slabého jedince. Ne každý je předurčen k bojům, k výpravám na lovištích zhusta chudých, neboť lovců přibývá, nelásky k matce přírodě také a výsledek je jasný: z našeho okolí vyprchává jistota, že zdroje vedoucí k bohatství jsou nevyčerpatelné. Naopak vyčerpávali jsme a vyčerpáváme stále více energie, dosahujeme závratných objevů ve vědě, ve společenském uplatnění nových postojů, myšlenek, názorových katapultáží do meziplanetárních civilizací. Věříme prchavým úspěchům, zabýváme se milionem zbytečností a chybí nám velká neutuchající a pravá láska - není ke koupení, pronájmu, nikdo ji nemůže nařídit.

Základem špatné výchovy a následných odsouzeníhodných činů je neschopnost vyložit mladému člověku věrohodným způsobem, že láska a důvěra v druhého člověka může naplnit jeho život klidem a úspěchem, jistě nebude to úspěch materiální, ale duchovní. Materialismus vyhraněný je zhoubou pro každé společenství a vede k otupělosti a mravní bídě člověka někdy si stále neuvědomujeme sílu slov básníka Villona: nuzota z lidí lotry činí a vlky z lesů žene hlad. Pokud se stane a jeho slova dojdou naplnění, pak stěží budeme hledat lásku a pochopení.

V našem reálném čase vídáme za našimi hranicemi vlny hrubého a nejhrubšího násilí, člověk člověku je katem a všechno začíná vždy zvolna, nenápadně, myšlenka nepěkná zmocní se kohosi, zlé slovo je zaseto pomocí mediální scény, rozvířeno oficiálními a polooficiálními kruhy, tamtamy a bubny svolávají vlastenecky založené osoby, stále přítomný a číhající moloch vpadne do vyhlédnutých regionů a započne utrpení. Později se ptáme, jak se to mohlo přihodit? Přitom vinu nese každý, kdo někdy vyvolal soukromé běsnění, zažehl plamen nenávisti, podezíravosti, neúcty k souputníku odlišného názoru (nechci ani pomyslet na rozdmýchávání vášní politických, náboženských nebo rasových) jen proto, že nevyhovuje našemu omezenému vkusu, slavomanskému nazírání na naši osobu patřící v soukromém zrcadle na nejvyšší posty a určené k ovládání druhých.

Cit je výsledkem vývoje člověka od bytosti otupělé, nemravné, lačnící po krvi a zachování holého života, k bytosti vnímající potřeby druhého, schopné a ochotné vydat ze sebe to neviditelné a potřebné druhým - láska je žádaným produktem, tím co hledáme po celý svůj život a někdy si jí později po jejím nálezu neumíme vážit.

Měsíc lásky by mohl v budoucnu hrát významnou roli, stát se svátkem mezinárodního významu, jenže, to by pro člověka musel existovat určitě jen jeden Bůh, víra v sílu lidskosti a skutečného bratrství. Zdá se to příliš donkichotské? Možná, ale nezačít s tím nyní znamená podlehnout moru z minulého tisíciletí.

                 
Obsah vydání       8. 6. 2004
8. 6. 2004 Rada bezpečnosti OSN schválila novou rezoluci o Iráku
8. 6. 2004 Politická abstinence Britských listů
8. 6. 2004 George Novotny: Soud má nejen moji adresu...
8. 6. 2004 Jařab o kritice výboru OSN: Nejsme přesvědčeni, že "oni" rozumějí dostatečně "naší" realitě Jan  Čulík
8. 6. 2004 Praktická ekologie před volbami aneb kam s autobaterií Petr  Baubín
8. 6. 2004 Předvolební teleshopping Bohumil  Kartous
8. 6. 2004 Reagan: "Při krizi mě vzbuďte, i když budu na zasedání vlády"
8. 6. 2004 Ronald Reagan "nebyl velká osobnost"
8. 6. 2004 Emil Hakl: Autentické svědectví o světě Jan  Čulík
8. 6. 2004 Blízká setkání Emil  Hakl
8. 6. 2004 Nepsal jsem o disidentech František  Hájek
8. 6. 2004 Lidé se za komunismu nebáli?
8. 6. 2004 K diskusi o strachu za komunismu Vojtěch  Polák
8. 6. 2004 Francie: Jak běloši konvertují k islámu Simone  Radačičová
8. 6. 2004 Učit se lásce Václav  Dušek
8. 6. 2004 Volit, či nevolit? Toť otázka? Miloš  Dokulil
8. 6. 2004 Opsáno z cedule
8. 6. 2004 Jiřina Fuchsová na obranu Čechů v Americe
7. 6. 2004 AI ČR požaduje bezpečí pro ruskou občanku
8. 6. 2004 Česká BBC: Jde tu jen o kupecké počty? Miloš  Dokulil
5. 6. 2004 "Jste Ruska, ale předstíráte, že jste z Británie"
7. 6. 2004 Právo jako nástroj v rukou neschopných Jan  Sýkora
7. 6. 2004 Kdo se bojí Michaela Moora Martin  Škabraha
7. 6. 2004 Třetí vlna mystifikace - nástup odložených Jiří  Bystřický
7. 6. 2004 Čína: Největší experiment v dějinách Oskar  Krejčí
5. 6. 2004 Hospodaření OSBL za květen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
8. 6. 2004 Emil Hakl: Autentické svědectví o světě Jan  Čulík
8. 6. 2004 Učit se lásce Václav  Dušek
8. 6. 2004 Ronald Reagan "nebyl velká osobnost"   
8. 6. 2004 Reagan: "Při krizi mě vzbuďte, i když budu na zasedání vlády"   
8. 6. 2004 Blízká setkání Emil  Hakl
7. 6. 2004 Čína: Největší experiment v dějinách Oskar  Krejčí
7. 6. 2004 Nový světový řád a jeho neřádné zdroje Marek  Hrubec, Martin Brabec
7. 6. 2004 Třetí vlna mystifikace - nástup odložených Jiří  Bystřický
7. 6. 2004 Kdo se bojí Michaela Moora Martin  Škabraha
7. 6. 2004 Právo jako nástroj v rukou neschopných Jan  Sýkora
7. 6. 2004 Richard Perle: Reagan, muž kterého jsem znal   
5. 6. 2004 "Jste Ruska, ale předstíráte, že jste z Británie"   
4. 6. 2004 Čína si může dovolit skoro všechno...(?) Miloš  Dokulil
4. 6. 2004 Strategická východiska pro českou ekonomiku Valtr  Komárek