29. 4. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 4. 2004

Definice rasismu

Účelem je vytvořit údajnou "bělošskou" rasovou skupinu, která usiluje o legitimizaci vlastního společenského vzestupu pomocí proměnlivého sortimentu "bělošských" kulturních praktik, které jsou definovány jako "bělošské" nikoliv na nějakém předpokládaném biologickém základě, ale na základě "ideologického bělošství" - v oblasti rasového diskursu a reprezentace.

Rasismus je globální systém správy rozdělování hmotných a symbolických zdrojů. Šíře je definován v souladu s těmito zásadami:

Zásada 1: Rasismus je ideologický, strukturální a historický stratifikační proces, jehož prostřednictvím je populace evropského původu, za pomoci svých individuálních i institučních nátlakových praktik, schopna podporovat, ke svému největšímu prospěchu, dynamický mechanismus společenské mobility směrem nahoru nebo dolů k všeobecné nevýhodě obyvatelstva, označeného jako nebělošské (v globálním měřítku) užíváním barvy kůže, pohlaví, třídy, etnické příslušnosti či nezápadní národní příslušnosti. To jsou hlavní ukazatelová měřítka, jichž se užívá k vynucování diferenčního rozdělování zdrojů, které vede k podstatným změnám v relativním rasovém postavení, a to způsoby, které dávají přednost obyvatelstvu označovanému jako "bělošské".

Zásada 2. Účelem tohoto speciálního stratifikačního procesu, který existuje od roku 1492, je vytvořit údajnou "bělošskou" rasovou skupinu, jejíž společenský status systematicky stoupá, která je vnitřně stratifikována a která usiluje o legitimizaci vlastního společenského vzestupu pomocí proměnlivého sortimentu "bělošských" kulturních praktik, které jsou definovány jako "bělošské" nikoliv na nějakém předpokládaném biologickém základě, ale na základě "ideologického bělošství" - v oblasti rasového diskursu a reprezentace.

Zásada 3. Konceptuální obsah tohoto historicky a politickým obsahem naplněného pole podporují rasové faktory, které mnoha způsoby artikulují a ospravedlňují potlačování "ideologického černošství" (a veškeré další formy nebělošství, které z toho mohou vyplývat). To bývá doprovázeno mnoha oficiálními i neoficiálními prostředky instituční nadvlády, zavedenými interpersonálními interakcemi, kulturním imperialismem nebo jinými rasovými prostředky kontroly informací.

Zásada 4. Jako generativní princip rasismu se "ideologické bělošství" týká dvojího procesu chování, jehož součástí je vytváření identifikačních struktur a legitimizace přístupu ke zdrojům. Obojí to kdysi byla praxe, otevřeně uznávaná jako "bělošská nadvláda", avšak nyní je to praxe, která bývá opakována jemnějším a skrytějším způsobem a je nyní pozorovatelná jako zavedená množina implicitně preskriptivních, explicitně však odmítaných bělošských vládnoucích principů, o nichž očekávají všichni, kdož se identifikují jako "běloši", že je budou dodržovat - zejména bělošští muži - pokud si mají zachovat své vlastní rasové postavení jako příslušníci těchto privilegovaných skupin a prosadit své právo k privilegovanému přístupu ke zdrojům.

Zásada 5. Kolektivně podporují příslušníci této "bělošské", rasově privilegované globální populace svůj sdílený politický úmysl vnucovat vzorce omezeného přístupu ke zdrojům rasově podřízeným obyvatelům a udržovat své právo předpisovat a diktovat menší přístup ke zdrojům pro určité aspirující členy "nebělošského" obyvatelstva, jehož internalizovaný rasismus, spolehlivá kompicita a pečlivě kontrolovaná ochota spolupracovat s rasově dominantními skupinami je neustále vyžadována a odměňována.

Definice rasismu od dr. Helan Enoch Pagové (Associate Professor, katedra antropologie, UMASS-Amherst), kterou v roce 1993 rozšířila organizace American Anthropological Association

text v angličtině >

Zeev Sternhell: Hamanovi potomci: rasismus - intelektuální základna nacismu BL

                 
Obsah vydání       29. 4. 2004
29. 4. 2004 Antonín Dvořák: starý muž z nového světa Martin  Škabraha
29. 4. 2004 Hospodářská deprese v Evropě
29. 4. 2004 Nedokončená symfonie
29. 4. 2004 Irák: Američané - možná - odcházejí z města Fallúdža
29. 4. 2004 Hlásám vám podčlověka Bohumil  Kartous
29. 4. 2004 Co s romským problémem Jan  Čulík
29. 4. 2004 Mobilní telefony nejsou výhradně pro přátelské popovídání Miloš  Kaláb
29. 4. 2004 Atilla: politický punkový básník Petr  Gočev
29. 4. 2004 Rasizmus na Slovensku - áno, ale naruby Lubomír  Sedláčik
29. 4. 2004 Definice rasismu
28. 4. 2004 Xenofobie a rasismus na Slovensku se dostávají z chronického do akutního stádia Darius  Nosreti
28. 4. 2004 Překvapení: Praha leží západněji než Vídeň!
29. 4. 2004 Nejskromnější umění v Brně Martin  Vaněk
29. 4. 2004 Astrologické zpravodajství ČTK Štěpán  Kotrba
28. 4. 2004 Kdo se v Praze serve na Prvního máje? Ondřej  Slačálek
28. 4. 2004 Schily šokoval Zelené svým vyjádřením o teroristech
28. 4. 2004 Studený čumák 2. Jan  Paul
28. 4. 2004 Zákon o DPH -- mediální fraška Petr  Baubín
30. 4. 2004 Mají Haló noviny redakci?
28. 4. 2004 Jak Václav Klaus "privatizoval" české hospodářství Václav  Žák
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
7. 4. 2004 Chcete učit češtině na Glasgow University?
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
7. 4. 2004 Hospodaření OSBL za březen 2004

Rasismus RSS 2.0      Historie >
29. 4. 2004 Rasizmus na Slovensku - áno, ale naruby Lubomír  Sedláčik
29. 4. 2004 Definice rasismu   
29. 4. 2004 Hospodářská deprese v Evropě   
29. 4. 2004 Co s romským problémem Jan  Čulík
28. 4. 2004 Xenofobie a rasismus na Slovensku se dostávají z chronického do akutního stádia Darius  Nosreti
26. 4. 2004 "Nejsem rasista. Jsem idiot."   
13. 4. 2004 Ať hodí kamenem ... Petr  Horák
13. 4. 2004 "Dej mi čouda" - o rozpadu muslimských hodnot   
8. 4. 2004 Británie: pravicový tisk posedlý obavami z východoevropských přistěhovalců Jan  Čulík
29. 3. 2004 Pomoc Romům je ve své podstatě rasistická Tomáš  Gawron
22. 3. 2004 Rada Evropy proti rasismu Simone  Radačičová
17. 3. 2004 Je třeba Primu potrestat za šíření "zločinecké ideologie"? Jan  Čulík, Boris Cvek
6. 3. 2004 Purim mezi dobrem a zlem Štěpán  Kotrba
23. 2. 2004 BBC TV News 24: O "vlně středoevropských přistěhovalců"