31. 1. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 2. 2004

Šéf organizace musí lidi inspirovat, aby si věřili a pracovali tvůrčím způsobem

Greg Dyke: Závěry lorda Huttona jsou právně chybné

" Já jsem strašně rád pracoval v BBC a strašně rád jsem pracoval s těmi lidmi. Snažil jsem se je inspirovat, aby dělali svou práci, jak nejlépe to umějí. To je podle mého základním úkolem šéfa každé organizace. Dovolit lidem, aby se chovali tvůrčím způsobem. Dovolit jim, aby věřili sami v sebe a vydali ze sebe všechno. A když to umíte, oni lidi dělají daleko lepší práci."

"Jak to dokazuje můj dopis premiéru Blairovi, který je dnes v Sunday Times, máme v demokracii odlišné role. Je naprosto v pořádku, aby se vláda snažila na nás vyvíjet nátlak, je také naprosto v pořádku, abychom my řekli vládě, kam si to má strčit.

Kdykoliv jde Británie do války, vzniká obrovský tlak a velmi obtížný vztah mezi BBC a vládou. V tomto případě to bylo ještě komplikovanější, protože do války nešla jednotná Británie. V ulicích Londýna protestoval proti válce milion lidí. A kdosi jednou řekl: Když je Británie nejednotná, odnáší to vždycky BBC. A tak jsme to dostali. "

"Právníci mě informovali, že lord Hutton dospěl k právně chybným závěrům. My jsme konstatovali, že dr. Kelly byl autoritativní zdroj, jeden z nejvýznamnějších světových odborníků na zbraně hromadného ničení, a ten nám sdělil, že má vážné pochybnosti o zprávě, kterou vypracovala vláda, že to je v podstatě jen PR. A ten dokument vypracovala jako důvod, proč jít do války. Jako BBC máme povinnost o tom informovat. Jestliže část těch informací byla nepřesná, pak je to chyba. Ale to vůbec neznamená, že bylo nesprávné odvysílat reportáž obsahující názory dr. Kellyho. Naopak, to bylo naprosto správné. Avšak lord Hutton argumentuje, že zákon nám něco takového nedovoluje. Všichni čelní právníci, s nimiž jsem hovořil, mi zdůrazňují, že se lord Hutton mýlí. To je dost znepokojující, vzhledem k tomu, že to byl Lord Chief Justice v Severním Irsku. Člověk by očekával, že by měl rozumět právu. Jestliže dělal mediální případ, měl si přečíst mediální právo. On se v právních věcech mýlí. A pokud bude dovoleno, aby byla přijata jeho interpretace zákona, má to nesmírně vážné následky pro elektronickou i pro tiskovou novinářskou práci v této zemi. Znemožnilo by to totiž informovat o tom, co médiím sdělí osoby, kteří ve státní správě či ve vládě objeví nějaké chyby nebo skandály."

Greg Dyke si myslel, že hovoří příliš otevřeně na to, aby kdy byl jmenován generálním ředitelem BBC. Když však byl před čtyřmi lety do této funkce jmenován, jeho energický styl, praktický přístup a charisma znamenaly, že si ho zaměstnanci BBC, jak se zdá, velmi oblíbili, pokud to máme posuzovat podle demonstrací na jeho podporu, které ve čtvrtek doprovázely jeho odchod z BBC, konstatoval David Frost v úvodu svého televizního rozhovoru s Gregem Dykem v televizi BBC v neděli dopoledne. Vyjímáme z něho některé pasáže:

Moderátor: Udělal byste nyní ze zpětného pohledu něco od 29. května jinak?

Greg Dyke: Ano. Jak jsem řekl Huttonovu vyšetřování, mrzí mě, že když si Alastair Campbell poprvé začal zuřivě stěžovat při zasedání parlamentního výboru pro zahraniční záležitosti a pak nám poslal další obrovskou oficiální stížnost a požadoval na ni odpověď do 4 hodin, že jsem neřekl: Moment - do 4 hodin odpovídat nebudeme, možná ani do 4 týdnů a měl jsem zahájit interní vyšetřování. Ale ze zpětného pohledu se mi to hovoří: Tisk od nás vyžadoval okamžitou odpověď. Byla to velmi veřejná záležitost.

Moderátor: A v Sunday Times dnes píšete, že když jste dostal stížnost od premiéra, že BBC zastává protiválečné postoje, že takovýto nátlak sílil a že to mělo dopad na vaši reakci, když si vláda začala stěžovat na Gilligana.

Greg Dyke: Jak se zdá, Hutton absolutně pominul veškeré důkazy, které jsme jeho vyšetřování poskytli my, o tom, co se dělo v měsících před válkou, během války i po válce. Byli jsme zaplavováni stížnostmi od Alastaira Campbella. Každý týden dostával šéf zpravodajství Richard Sambrook tirády od Alastaira Campbella. Alastair Campbell se jasně snažil zastrašovat BBC, abychom vysílali jen to, co on chtěl, abychom vysílali, na rozdíl od toho, co jsme chtěli vysílat my. Já proti tomu nic nenamítám, to bylo náplní jeho práce, ale náplní naší práce je se tomu protivit.

Poté, co se odvysílala Gilliganova reportáž, dostali jsme dva dopisy od Alastaira Campbella, v nichž si vůbec nestěžoval na to, na co si pak nakonec začal stěžovat. Richard Sambrook je vyřídil stejně, jak vyřídil předchozích 10 nebo 15! Byl to člověk, který nám pořád psal.

Moderátor: Ale někdo měl zkontrolovat ty poznámky, které měl Andrew Gilligan. Koncem června to bylo trochu pozdě, ne?

Greg Dyke: Ty poznámky byly v elektronickém bloku. Andrew Gilligan nikdy netvrdil, že všechno, co řekl v té reportáži, bylo zaznamenáno v tom elektronickém bloku. Promluvte si s jakýmkoliv novinářem. Často píší novináři své reportáže bez poznámek, někde si ty informace zjistili. V tomto konkrétním případě nám Andrew Gilligan až do Huttonova vyšetřování říkal, že jeho reportáž byla podle poznámek a podle toho, co si pamatoval z rozhovoru s dr. Kellym, že jeho reportáž byla přesná. Když došlo k Huttonovu vyšetřování, trochu své svědectví pozměnil. Ale tak jsme se o tom dověděli.

Moderátor: Noviny dnes píší, že si lidé přejí, obrovskou většinou, dvě ku jedné, aby vám bylo vráceno vaše zaměstnání. Co si o tom myslíte?

Greg Dyke: Nemyslím si, že v Radě BBC existuje většina 2:1, že by mě chtěli zpátky. Davide, pro mě je to velmi smutné, protože jsem byl strašně rád v BBC, mám tam ty lidi rád, přišel jsem před čtyřmi lety do organizace, jejíž vedení lidi většinou nenáviděli. Když jsem minulý týden odtamtud odcházel, tisíce lidí demonstrovaly, abych neodcházel. To je pro mě můj úspěch v BBC. Tak je mi líto, že tam už nejsem, ale představa, že mi vrátí mé místo kvůli průzkumu veřejného mínění v novinách není zrovna pravděpodobná.

(...)

Moderátor: Bojíte se o budoucnost BBC, myslíte si, že se bude schopna postavit se vládě tak, jak byste si to přál vy?

Greg Dyke: O budoucnost BBC se nebojím. Důsledkem totiž toho, co se minulý týden stalo, je, že vláda najednou, jak se zdá, objevila, že lidi dávají daleko větší přednost nám než skupině nejnovějších politiků, kteří jsou teď náhodou ve vládě. Jak říkal právě Mark Byford, podstatou existence BBC je důvěra. Pokud ztratíte důvěru, kterou mají britští občané v BBC, nemá smysl mít BBC. Jakmile začne BBC lézt vládě kamsi, můžete ji klidně zavřít.

Jak to dokazuje můj dopis premiéru Blairovi, který je dnes v Sunday Times, máme v demokracii odlišné role. Je naprosto v pořádku, aby se vláda snažila na nás vyvíjet nátlak, je také naprosto v pořádku, abychom my řekli vládě, kam si to má strčit.

Kdykoliv jde Británie do války, vzniká obrovský tlak a velmi obtížný vztah mezi BBC a vládou. V tomto případě to bylo ještě komplikovanější, protože do války nešla jednotná Británie. V ulicích Londýna protestoval proti válce milion lidí. A kdosi jednou řekl: Když je Británie nejednotná, odnáší to vždycky BBC. A tak jsme to dostali.

Moderátor: Myslíte si, že reportáž Andrewa Gilligana byla "v podstatě správná"?

Greg Dyke: Musíte se vrátit zpět k podstatě argumentu. A právníci mě informovali, že lord Hutton dospěl k právně chybným závěrům. My jsme konstatovali, že dr. Kelly byl autoritativní zdroj, jeden z nejvýznamnějších světových odborníků na zbraně hromadného ničení, který nám sdělil, že má vážné pochybnosti o zprávě, kterou vypracovala vláda, že to je v podstatě jen PR. A ten dokument vypracovala jako důvod, proč jít do války. Jako BBC máme povinnost o tom informovat. Jestliže část těch informací byla nepřesná, a část skutečně zřejmě byla nepřesná, bylo to jeho dojem ohledně toho, co dr. Kelly řekl, na rozdíl od toho, co skutečně řekl, pak je to chyba. Ale to vůbec neznamená, že bylo špatné odvysílat reportáž obsahující názory dr. Kellyho. Naopak, to bylo naprosto správné. Avšak lord Hutton argumentuje, že zákon nám něco takového nedovoluje. Všichni čelní právníci, s nimiž jsem hovořil, mi zdůrazňují, že se lord Hutton mýlí. To je dost znepokojující, vzhledem k tomu, že to byl Lord Chief Justice v Severním Irsku. Člověk by očekával, že by měl rozumět právu. Jestliže dělal mediální případ, měl si přečíst mediální právo. On se v právních věcech mýlí. A pokud bude dovoleno, aby byla přijata jeho interpretace zákona, má to nesmírně vážné následky pro elektronickou i pro tiskovou novinářskou práci v této zemi. Znemožnilo by to totiž informovat o tom, co médiím sdělí osoby, kteří ve státní správě či ve vládě objeví nějaké chyby nebo skandály.

Davide, vy jste viděl ty záběry všech těch lidí, co demonstrovali v ulicích. Já jsem strašně rád pracoval v BBC a strašně rád jsem pracoval s těmi lidmi. Snažil jsem se je inspirovat, aby dělali svou práci, jak nejlépe to umějí. To je podle mého základním úkolem šéfa každé organizace. Dovolit lidem, aby se chovali tvůrčím způsobem. Dovolit jim, aby věřili sami v sebe a vydali ze sebe všechno. A když to umíte, oni lidi dělají daleko lepší práci.

Moderátor: Měl jste ale třeba poslouchat tu nahrávku toho pořadu dřív?

Greg Dyke: Kdybych poslouchal nahrávku toho pořadu dřív, nemělo by to žádný význam. Gilligan měl částečný záznam schůzky s dr. Kellym, tvrdil, že ostatní, co bylo řečeno, je pravda. Když jsme našli nahrávku rozhovoru Susan Wattsové s dr. Kellym, na kterou se jaksi zase zapomnělo, lord Hutton se skoro vůbec o této nahrávce nezmiňuje. Vláda tvrdí, že Gilliganova reportáž nebyla pravdivá. Poslechněte si tu nahrávku Susan Wattsové (český překlad ZDE ) a ptejte se, jak vláda ospravelňuje tu svou oficiální zprávu?

                 
Obsah vydání       31. 1. 2004
31. 1. 2004 Kam se poděla krev dr. Kellyho?
1. 2. 2004 Bush a Blair navrženi na Nobelovu cenu míru za útok na Irák bez mandátu OSN Štěpán  Kotrba
1. 2. 2004 Rozzuřená BBC se dává do boje proti Huttonovi, nikoliv však ve vysílání
1. 2. 2004 Čelní reportéři televize BBC hrozí, že rezignují
1. 2. 2004 Greg Dyke: Závěry lorda Huttona jsou právně chybné
1. 2. 2004 Byford: Podívejte se, jak kvalitně BBC informuje o nynější krizi
1. 2. 2004 Dyke: britská vláda BBC "systematicky zastrašovala"
1. 2. 2004 "BBC udělala chyby, ale vládní činitelé lžou"
1. 2. 2004 Independent: generální ředitel BBC "rezignoval proti své vůli"
31. 1. 2004 "Zdrcení" pracovníci BBC podpořili inzerátem odstoupivšího generálního ředitele a jeho principy
1. 2. 2004 BBC nebo "naše stanice"? Jan  Čulík
31. 1. 2004 Týden mediálních ohlasů Huttonovy zprávy
1. 2. 2004 STV zakládá dceřinné společnosti s ručením omezeným Štěpán  Kotrba
30. 1. 2004 Omyly společné domácnosti a co je trvalé bydliště Štěpán  Kotrba
29. 1. 2004 Křesťané či pánbíčkáři? Zdeněk  Bárta
30. 1. 2004 O portrétech Štefan  Švec
30. 1. 2004 Jak si políčit na Nobelovu cenu Miroslav Václav Steiner
30. 1. 2004 Jakou unii bude Evropa potřebovat? Alexej  Bálek
30. 1. 2004 Soros bude investovat velké peníze proti Bushově znovuzvolení
29. 1. 2004 Američané propustili děti, zadržované v Guantánamu
29. 1. 2004 O tragické situaci českého školství Jan  Baláč
29. 1. 2004 Izrael ignoruje mezinárodní zákony a základní lidská práva Palestinců Jana  Malá
31. 12. 2003 Hospodaření OSBL za prosinec 2003
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
31. 1. 2004 Kam se poděla krev dr. Kellyho?   
28. 1. 2004 Trinidad jako hrozba terorismu Miloš  Kaláb
28. 1. 2004 Koupili jsme nový server - děkujeme Jan  Čulík
27. 1. 2004 Karlovy Vary jásají: Slizký ruskojazyčný zločinec před soudem Radek  Mokrý
27. 1. 2004 I v Německu zuří bouře ohledně vysokého školství   
27. 1. 2004 Stane se Francie muslimskou zemí?   
27. 1. 2004 Bushova vláda přestala tvrdit, že měl Irák zbraně hromadného ničení   
26. 1. 2004 Předvídání budoucích válek Štěpán  Kotrba
26. 1. 2004 České základní školství je tragédie Jan  Paul
26. 1. 2004 Co nového na Šumavě? Vladimír  Just
26. 1. 2004 Sarkozy nabývá na váze Josef  Brož
26. 1. 2004 George Soros: Spojené státy jsou v rukou extremistů   
24. 1. 2004 O školství - v ČR i jinde Jan  Čulík
23. 1. 2004 Fukuyama: Spojené státy se musejí naučit, jak zavádět demokracii v jiných zemích   
23. 1. 2004 "Zázračná" Atkinsova dieta: Jak to, že můžete jíst, co chcete, a přesto hubnete?   

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
31. 1. 2004 Týden mediálních ohlasů Huttonovy zprávy   
31. 1. 2004 Gilligan: "Velkou část v krizi BBC sehrály nevyvážené úsudky lorda Huttona"   
31. 1. 2004 "Zdrcení" pracovníci BBC podpořili inzerátem odstoupivšího generálního ředitele a jeho principy   
30. 1. 2004 Omyly společné domácnosti a co je trvalé bydliště Štěpán  Kotrba
30. 1. 2004 Jak rezignoval Greg Dyke   
30. 1. 2004 Nebudeme zkoumat, proč jsme šli z falešných důvodů do války, bylo by to rozptylování pozornosti   
30. 1. 2004 Al Džazíra: I v případě Huttonovy zprávy jde o neexistující zbraně hromadného ničení   
29. 1. 2004 Odstupující šéf Rady BBC zpochybnil Huttonovu zprávu   
29. 1. 2004 Hutton je protinovinářský soudce!   
29. 1. 2004 Jaká budou "nová" média a jací budou "noví" lidé Štěpán  Kotrba
29. 1. 2004 Britská vláda bude nyní moci BBC svobodně zastrašovat   
28. 1. 2004 Armádní technologie, balastní informace a internetová drbna Štěpán  Kotrba
28. 1. 2004 Digitalizace -- řeší se jak začít Zdeněk  Duspiva
28. 1. 2004 ČT: druhý krok správným směrem Štěpán  Kotrba
28. 1. 2004 Smrt dr. Kellyho: Huttonova zpráva kritizuje BBC   

BBC, Alastair Campbell, Saddám Husajn a "45 minutová hrozba" z Iráku RSS 2.0      Historie >
31. 1. 2004 Týden mediálních ohlasů Huttonovy zprávy   
31. 1. 2004 Gilligan: "Velkou část v krizi BBC sehrály nevyvážené úsudky lorda Huttona"   
31. 1. 2004 "Zdrcení" pracovníci BBC podpořili inzerátem odstoupivšího generálního ředitele a jeho principy   
31. 1. 2004 Kam se poděla krev dr. Kellyho?   
30. 1. 2004 Jak rezignoval Greg Dyke   
30. 1. 2004 Nebudeme zkoumat, proč jsme šli z falešných důvodů do války, bylo by to rozptylování pozornosti   
30. 1. 2004 Al Džazíra: I v případě Huttonovy zprávy jde o neexistující zbraně hromadného ničení   
30. 1. 2004 Nepříjemné otázky, jimž se lord Hutton záměrně vyhnul   
30. 1. 2004 Reportér BBC Andrew Gilligan rezignoval   
29. 1. 2004 Channel Four News: Proč nerezignovali žádní politici?   
29. 1. 2004 Odstupující šéf Rady BBC zpochybnil Huttonovu zprávu   
29. 1. 2004 Hutton je protinovinářský soudce!   
29. 1. 2004 Byla rázem zavedena v Británii omezení investigativní novinářské práce?   
29. 1. 2004 Britská vláda bude nyní moci BBC svobodně zastrašovat   
28. 1. 2004 Smrt dr. Kellyho: Huttonova zpráva kritizuje BBC