29. 1. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 1. 2004

Odstupující šéf Rady BBC zpochybnil Huttonovu zprávu

Chci vznést některé důležité otázky o samotné Huttonově zprávě.

Zaprvé: Je opravdu možné sloučit odvážné závěry lorda Huttona ohledně přípravy vládní analýzy o Iráku ze září 2002 s převažujícími důkazy, které mu byly předloženy během jeho vlastního vyšetřování?

Zadruhé: Vzal jeho verdikt ohledně reportáží pana Gilligana řádně v úvahu to, co dr. Kelly řekl na nahrávce reportérce Susan Wattsové?

český překlad této nahrávky BL

Zatřetí: Vzala Huttonova kritika řádně v úvahu mimořádné okolnosti, které vznikly v důsledku veřejných útoků na BBC během války a po ní?

A konečně: Mají jeho závěry, podle nichž je nutno omezit užívání neověřitelných zdrojů při britské novinářské práci, spolehlivý právní podklad? Není pravda, že kdyby byly uvedeny do praxe, znamenaly by hrozbu svobodě slova a tisku v této zemi?

Jsem si jist, že se bude o těchto otázkách široce debatovat.

Toto je kompletní český překlad rezignačního prohlášení Gavyna Daviese, předsedy Rady BBC, který ve středu v podvečer složil svou funkci po ostré kritice BBC od lorda Huttona.

Když jsem se stal předsedou Rady BBC v roce 2001, řekl jsem, že toto jmenování je největší výsadou mého profesionálního života. Tak tomu bude i nadále.

BBC je nejkvalitnější sdělovací prostředek ze všech světových médií.

Má hlubokou úctu před pravdou.

Důvěřují jí a respektují ji stamiliony lidí po celém světě.

Pracují pro ni tisíce novinářů, kteří plně zastávají hodnoty veřejné služby.

Nesmíme dopustit, aby tito lidé pociťovali jakoukoliv hanbu v souvislosti s Huttonovou zprávou.

Nikdo v BBC za poslední rok neuvedl úmyslně veřejnost v omyl a nikdo nejednal na základě zlovolné motivace.

Společnost BBC nevlastní vláda, ale spravují ji navždy její guvernéři a ředitelství pro britský lid.

Veřejnost by neměla brát existenci BBC úplně za zaručenou.

BBC se často stává terčem útoků, od konkurence i od jiných, kteří nesdílejí její zásady, anebo jim nerozumějí.

Její přátelé příliš často mlčí, když je existence BBC ohrožena.

Mlčenlivá většina

V debatě o budoucí obnově Charty BBC musí obrovská mlčenlivá většina, která má BBC velmi ráda, častěji projevovat svůj hlas.

Jinak nemusí být budoucnost BBC zabezpečena.

Správci a vedení BBC jsou jmenováni pro to, aby sloužili britské veřejnosti a nikomu jinému.

Jsou schopni toto činit, protože ústava BBC zaručuje, aby byla správa BBC nezávislá na jakýchkoliv politických či komerčních zájmech, a protože zaručuje koncesionářský poplatek financování BBC vždy na dobu pěti let.

Pokud budou tyto dva sloupy podminovány, celá budova by se mohla zřítit.

Na jednom z těchto dvou sloupů spočívá nezávislost BBC na politických vlivech a na druhém spočívá důvěra, které se BBC těší u britské veřejnosti.

Vzhledem k tomu, že je BBC tak široce důvěřováno, je nezbytně nutné, aby její předseda přijal osobní zodpovědnost a zajistil, aby ve zpravodajství BBC byly dodržovány nejvyšší normy přesnosti a nestrannosti.

Plátci koncesionářských poplatků nebudou udržovat svou důvěru v to, co BBC vysílá, pokud nebudou mít důvěru ve vedení BBC.

Huttonova zpráva tuto důvěru ochromí.

Lord Hutton dospěl k závěru, že velká část reportáží Andrewa Gilligana o zbraních hromadného ničení byla chybná.

Konstatoval, že ediční a manažerské procesy v BBC jsou nedokonalé.

Pokud by to bylo pravda, byla by to závažná selhání.

Informace o válce

Velkou část Huttonovy kritiky manažerských procedur BBC už BBC během Huttonova vyšetřování přijala.

Podnikli jsme už kroky k nápravě.

Ještě závažnější bylo, že lord Hutton kritizoval činy členů Rady BBC.

Uznal však, že členové Rady BBC se octli od loňského července v obtížném postavení, nejen proto, že čelili neuměřenému útoku od pana Campbella, který bezpochyby narušil příjem na našich radarových obrazovkách ve vedení BBC.

Lord Hutton konstatoval, že členové Rady BBC měli právo hájit nezávislost BBC tváří v tvář obviňováním od pana Campbella, že prý bylo válečné zpravodajství BBC zaujaté.

Je důležité, že jeho lordstvo nekonstatovalo, že má vedení BBC systémové chyby, které by bylo zapotřebí odstranit.

Kritikové systému by si této skutečnosti měli pečlivě povšimnout.

Avšak lord Hutton dospěl k závěru, že ve vysoce nezvyklé situaci, k níž došlo loni v létě, měla Rada BBC provést své vlastní vyšetřování stížností od pana Campbella, kromě toho vyšetřování, které provádělo samo ředitelství BBC.

Je mi líto, že jsme o takové mimořádné vyšetřování loni v létě nepožádali.

I když pochybuji, zda by to v praxi vedlo k jinému sledu tragických událostí, které se tehdy začaly odvíjet (protože autoritativního rozhodnutí bychom bývali nemohli dosáhnout, aniž bychom mohli prozkoumat všechny verze připravované vládní zprávy). Avšak i vyšetřování, které by nedospělo k jasným závěrům, by ochránilo Radu BBC před následným útokem.

Když jsem svědčil u Huttonova vyšetřování, konstatoval jsem, že předseda Rady BBC musí přijmout konečnou odpovědnost za všechno, co BBC dělá.

To platí ještě více o činech členů Rady BBC než o celé organizaci.

Rád tuto konečnou odpovědnost přijímám.

Takže je nevyhnutelné, že zpráva lorda Huttona, která byla vypracována nesmírně pečlivě, vytvořila novou situaci, na niž je nutno reagovat.

Ale než se k tomu dostanu, chci vznést některé důležité otázky o samotné zprávě.

Svoboda tisku

Zaprvé, je opravdu možné sloučit odvážné závěry lorda Huttona ohledně přípravy vládní zprávy o Iráku ze září 2002 s převažujícími důkazy, které mu byly předloženy během jeho vlastního vyšetřování?

Zadruhé, vzal jeho verdikt ohledně reportáží pana Gilligana řádně v úvahu to, co dr. Kelly řekl na nahrávce reportérce Susan Wattsové?

Zatřetí, vzala Huttonova kritika řádně v úvahu mimořádné okolnosti, které vznikly v důsledku veřejných útoků na BBC během války a po ní?

A konečně, mají jeho závěry, podle nichž je nutno omezit užívání neověřitelných zdrojů při britské novinářské práci, spolehlivý právní podklad? Není pravda, že kdyby byly uvedeny do praxe, znamenaly by hrozbu svobodě slova a tisku v této zemi?

Jsem si jist, že se bude o těchto otázkách široce debatovat.

Avšak ať je výsledek jakýkoliv, byl jsem vychován v přesvědčení, že si nesmíte volit vlastního rozhodčího a že rozhodnutí rozhodčího je konečné.

V britském veřejném životě existuje čestná tradice, že ti, kterým byla svěřena autorita na vrcholku nějaké organizace, musejí přijmout odpovědnost za to, co se stane v té organizaci.

Proto dnes panu premiérovi nabízím písemně s okamžitou platností svou rezignaci na úřad předsedy Rady BBC.

Gavyn Davies

Zdroj v angličtině BBC

                 
Obsah vydání       29. 1. 2004
30. 1. 2004 Nebudeme zkoumat, proč jsme šli z falešných důvodů do války, bylo by to rozptylování pozornosti
29. 1. 2004 Zaměstnanci BBC demonstrovali za odstoupivšího ředitele
30. 1. 2004 Jak rezignoval Greg Dyke
29. 1. 2004 Britský tisk se energicky postavil na obranu BBC
29. 1. 2004 Channel Four News: Proč nerezignovali žádní politici?
29. 1. 2004 Odstupující šéf Rady BBC zpochybnil Huttonovu zprávu
29. 1. 2004 David Kay: Američtí špioni se mýlili
28. 1. 2004 Reakce: Je zpráva lorda Huttona "útokem na nejnezávislejší média v Evropě"? Jan  Čulík
28. 1. 2004 Smrt dr. Kellyho: Huttonova zpráva kritizuje BBC
28. 1. 2004 Předseda Rady BBC Gavyn Davies odstoupil
29. 1. 2004 Britská vláda bude nyní moci BBC svobodně zastrašovat
29. 1. 2004 Co lord Hutton ve zprávě pominul
29. 1. 2004 Byla rázem zavedena v Británii omezení investigativní novinářské práce?
29. 1. 2004 Hutton je protinovinářský soudce!
29. 1. 2004 O tragické situaci českého školství Jan  Baláč
29. 1. 2004 Kájínek - náš vzor Zdeněk  Jemelík
29. 1. 2004 Jaká budou "nová" média a jací budou "noví" lidé Štěpán  Kotrba
29. 1. 2004 Blahoslavení chudí duchem Zdeněk  Bárta
30. 1. 2004 Omyly společné domácnosti a co je trvalé bydliště Štěpán  Kotrba
28. 1. 2004 ČT: druhý krok správným směrem Štěpán  Kotrba
29. 1. 2004 Hooligans nejsou fašisté ani skini Zdeněk  Plachý
29. 1. 2004 Izrael ignoruje mezinárodní zákony a základní lidská práva Palestinců Jana  Malá
29. 1. 2004 Neoliberalismus-neomilitarismus
28. 1. 2004 O Kájínkovi a vizuální manipulaci Jan  Paul
28. 1. 2004 Jak jsem večeřel s Castrem
28. 1. 2004 Human Rights Watch: USA a Británie nezaútočily na Irák z humanitárních důvodů
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
31. 12. 2003 Hospodaření OSBL za prosinec 2003
22. 11. 2003 Adresy redakce

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
29. 1. 2004 Odstupující šéf Rady BBC zpochybnil Huttonovu zprávu   
29. 1. 2004 Hutton je protinovinářský soudce!   
29. 1. 2004 Jaká budou "nová" média a jací budou "noví" lidé Štěpán  Kotrba
29. 1. 2004 Britská vláda bude nyní moci BBC svobodně zastrašovat   
28. 1. 2004 Armádní technologie, balastní informace a internetová drbna Štěpán  Kotrba
28. 1. 2004 Digitalizace -- řeší se jak začít Zdeněk  Duspiva
28. 1. 2004 ČT: druhý krok správným směrem Štěpán  Kotrba
28. 1. 2004 Smrt dr. Kellyho: Huttonova zpráva kritizuje BBC   
28. 1. 2004 Předseda Rady BBC Gavyn Davies odstoupil   
28. 1. 2004 Reakce: Je zpráva lorda Huttona "útokem na nejnezávislejší média v Evropě"? Jan  Čulík
27. 1. 2004 Britská ironická komedie The Office vyhrála dva Zlaté glóby   
27. 1. 2004 Radko Kubičko a Štěpán Kotrba v pořadu Lidé od novin   
26. 1. 2004 Předvídání budoucích válek Štěpán  Kotrba
26. 1. 2004 Propagace fašismu v České televizi?   
23. 1. 2004 Hromadné sdělovací prostředky a metody manipulace veřejným míněním Noam  Chomsky

BBC, Alastair Campbell, Saddám Husajn a "45 minutová hrozba" z Iráku RSS 2.0      Historie >
29. 1. 2004 Channel Four News: Proč nerezignovali žádní politici?   
29. 1. 2004 Odstupující šéf Rady BBC zpochybnil Huttonovu zprávu   
29. 1. 2004 Hutton je protinovinářský soudce!   
29. 1. 2004 Byla rázem zavedena v Británii omezení investigativní novinářské práce?   
29. 1. 2004 Britská vláda bude nyní moci BBC svobodně zastrašovat   
28. 1. 2004 Smrt dr. Kellyho: Huttonova zpráva kritizuje BBC   
28. 1. 2004 Předseda Rady BBC Gavyn Davies odstoupil   
28. 1. 2004 Reakce: Je zpráva lorda Huttona "útokem na nejnezávislejší média v Evropě"? Jan  Čulík
22. 1. 2004 Případ dr. Kellyho: BBC udělala chyby, ale britská vláda zneužila výzvědné informace k politickým cílům   
22. 1. 2004 BBC ve vysílání kritizovala svého generálního ředitele   
21. 1. 2004 Dr. David Kelly dnes večer "vstane z hrobu"   
20. 1. 2004 Smrt Davida Kellyho: 48% Britů zastává názor, že Blair lhal   
12. 1. 2004 Smrt Davida Kellyho povede k radikální reformě v britské špionáži   
4. 1. 2004 Reportér Andrew Gilligan má dostat čtvrt milionu liber za svou knihu o Kellygate   
7. 12. 2003 Irácký plukovník: "Saddam skutečně měl možnost použít ZHN do 45 minut"