29. 1. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 1. 2004

Koncesionářské poplatky

Omyly společné domácnosti a co je trvalé bydliště

Je však naprosto nesprávné vyvodit z tohoto, byť jen návrhu, že by měl platit každý člen domácnosti, nebo že bychom chtěli zatěžovat občany další administrativní činností. Ze zákona bude plátcem každý nad 18 let věku, ale poplatek se bude platit za domácnost podle místa trvalého bydliště. Toto ustanovení zákona je především zjednodušením pro kontrolní orgány. Prokáže-li se náhodně kontrolovaný subjekt, že má trvalé bydliště shodné s osobou, která už je evidováným plátcem poplatku, samozřejmě po něm nikdo nebude vyžadovat duplicitní platbu.
Kateřina Dostálová v rozhovoru pro Virtually

Ať žije minimalizace administrativy... Je vidět, že jsem iniciativu poslance Plevy chválil předčasně. Kateřina Dostálová nemá odvahu, kterou bych čekal od členky strany, odvolávající se na odkaz Margaret Thatcherové. Nemá odvahu minimalizovat úsilí státu vybrat poplatek za službu veřejnosti a říci: Ano , i konzervativní strana si dovoluje po vás chtít DAŇ. A to daň z hlavy. Daň z vašeho občanství.

I konzervativní strana má zájem na udržení veřejného statku a nutí vás všechny, abyste si uvědomili, že jste ona veřejnost.

Místo toho se i Plevova novela přes nakročení správným směrem neustále myšlenkově vrací k nesmyslným právním pojmům "domácnost", "přijímač" jako technické zařízení, a omezuje celkovou sumu na stávající množství. Média veřejné služby ale budou plnit v blízké budoucnosti úkoly, jejichž režie vzroste řádově. Právo nezná většinou pojem domácnost, neb je neurčitý a neprokazatelný - závisí pouze na čestném prohlášení. Pro někoho však čest má menší cenu, než stovka za koncesionářský poplatek. Dnes domácnost je a zítra nebude. Nebo naopak. Řídí se domácnost tím, že někde mám kartáček na zuby, slipy či že tam nakoupím ráno rohlíky? Stejně tak trvalé bydliště je pojem netotožný s pojmem domácnost. Trvalé bydliště mohu mít u manželky, bydlet a splečnou domácnost vést ale mohu už dávno u milenky - do té doby, než si najdu domácnost jinou... Je vidět, že Kateřina Dostálová žije usedlým, cnostným a ryze konzervativním způsobem života. Je ale vzhledem ke statistice v menšině.

Správný a jedině možný princip je PERSONÁLNÍ - voličský, případně v kombinaci s příjmovou diferenciací podnikatelských subjektů.

Koncesionářský poplatek by měl platit každý občan ČR, v roce následujícím po dovršení 18 let, který je plátcem některé z daní - ze závislé činnosti (daně ze mzdy) či daně z příjmu z nezávislé činnosti a také by jej měla platit každá právnická osoba, podávající ktreékoliv přiznání k dani z příjmu právnických osob. Platit bude za možnost příjmu obsahu vysílání médií veřejné služby jakýmkoliv způsobem a jakoukoliv technologií. Poplatek by pak byl vybírán státem prostřednictvím pověřených orgánů (finančních úřadů) v souběhu s platbami příslušných daní. Dle této logiky je chápán koncesionářský poplatek jako zvláštní, na třetí subjekt dedikovaná daň z hlavy. Daň by vybírala na zvláštní konto u ČNB ve prospěch médií veřejné služby bez manipulačních či správních poplatků. Úročena by byla běžnými úroky ČNB. Osvobozen od platby by měl být každý příjemce sociálních dávek a invalidního či starobního důchodu, který nemá jiné příjmy než tyto dávky. Rozhodné období pro platbu této daně by byl jeden kalendářní měsíc. Mělůo by být možno platit zálohovou platbou za delší období. Výše poplatku by se stanovovala dle míry inflace za rok předcházející a tuto inflaci by kopírovala skokem.

Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona by platily poplatek stejný jako občan, právnické osoby podnikající dle obchodního zákoníku či zvláštních právních předpisů - neplátci DPH pak dle počtu provozoven v rozhodném období. Právnické osoby a všichni plátci DPH by měli platit ve výši 5 násobku základního poplatku dle počtu provozoven v rozhodném období.

Cílem není přeci uškrtit příjmy médií veřejné služby na stávající výši, ale dát těmto médiím možnost omezit příjmy z reklamy (v celkové výši přibližně 1,5 mld. Kč) až do té míry, že by bylo možné v určitou chvíli realizovat veřejnou službu bez reklamy. Což znamená, že příjmy z poplatku by musely pokrýt stávající příjem z reklamy v plném rozsahu a umožňovat tak dlouhodobější finanční plánování.

Pokud by měla televize či rozhlas možnost dalšího výdělku vydavatelskou a nakladatelskou činností, prodejem práv a pronájmem nemovitostí či dočasně nevyužitého majetku, byly by to dostatečné stimuly pro její nadstandardní potřeby i do budoucna. Pokud by navíc mohla pronajmout určitou nevyužitou část frekvencí komerčním subjektům - tím mám na mysli frekvence dlouhých či středních vln pro vysílání DRM, či provozování dopravního vysílání či vysílání do zahraničí způsobem odpovídajícím dnešnímu vysílání ČRo 7, pak by měla média veřejné služby možnosti rozvoje omezeny pouze iniciativou nápaditostí a manažerským umem. Racionalita propojení ČT, ČRo a případně i ČTK by dostala nový impuls a byli by to určitě sami manažeři těchto médií, kteří by do parlamentu přišli s požadavkem na svou fůzi. Protože omezit fixní náklady lze i jinak, než jen propouštěním a "outsourcingem". Rybníčkovská cesta vede do smrti z povyživení, nikoliv k evropské kvalitě.

                 
Obsah vydání       29. 1. 2004
30. 1. 2004 Nebudeme zkoumat, proč jsme šli z falešných důvodů do války, bylo by to rozptylování pozornosti
29. 1. 2004 Zaměstnanci BBC demonstrovali za odstoupivšího ředitele
30. 1. 2004 Jak rezignoval Greg Dyke
29. 1. 2004 Britský tisk se energicky postavil na obranu BBC
29. 1. 2004 Channel Four News: Proč nerezignovali žádní politici?
29. 1. 2004 Odstupující šéf Rady BBC zpochybnil Huttonovu zprávu
29. 1. 2004 David Kay: Američtí špioni se mýlili
28. 1. 2004 Reakce: Je zpráva lorda Huttona "útokem na nejnezávislejší média v Evropě"? Jan  Čulík
28. 1. 2004 Smrt dr. Kellyho: Huttonova zpráva kritizuje BBC
28. 1. 2004 Předseda Rady BBC Gavyn Davies odstoupil
29. 1. 2004 Britská vláda bude nyní moci BBC svobodně zastrašovat
29. 1. 2004 Co lord Hutton ve zprávě pominul
29. 1. 2004 Byla rázem zavedena v Británii omezení investigativní novinářské práce?
29. 1. 2004 Hutton je protinovinářský soudce!
29. 1. 2004 O tragické situaci českého školství Jan  Baláč
29. 1. 2004 Kájínek - náš vzor Zdeněk  Jemelík
29. 1. 2004 Jaká budou "nová" média a jací budou "noví" lidé Štěpán  Kotrba
29. 1. 2004 Blahoslavení chudí duchem Zdeněk  Bárta
30. 1. 2004 Omyly společné domácnosti a co je trvalé bydliště Štěpán  Kotrba
28. 1. 2004 ČT: druhý krok správným směrem Štěpán  Kotrba
29. 1. 2004 Hooligans nejsou fašisté ani skini Zdeněk  Plachý
29. 1. 2004 Izrael ignoruje mezinárodní zákony a základní lidská práva Palestinců Jana  Malá
29. 1. 2004 Neoliberalismus-neomilitarismus
28. 1. 2004 O Kájínkovi a vizuální manipulaci Jan  Paul
28. 1. 2004 Jak jsem večeřel s Castrem
28. 1. 2004 Human Rights Watch: USA a Británie nezaútočily na Irák z humanitárních důvodů
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
31. 12. 2003 Hospodaření OSBL za prosinec 2003
22. 11. 2003 Adresy redakce

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
29. 1. 2004 Odstupující šéf Rady BBC zpochybnil Huttonovu zprávu   
29. 1. 2004 Hutton je protinovinářský soudce!   
29. 1. 2004 Jaká budou "nová" média a jací budou "noví" lidé Štěpán  Kotrba
29. 1. 2004 Britská vláda bude nyní moci BBC svobodně zastrašovat   
28. 1. 2004 Armádní technologie, balastní informace a internetová drbna Štěpán  Kotrba
28. 1. 2004 Digitalizace -- řeší se jak začít Zdeněk  Duspiva
28. 1. 2004 ČT: druhý krok správným směrem Štěpán  Kotrba
28. 1. 2004 Smrt dr. Kellyho: Huttonova zpráva kritizuje BBC   
28. 1. 2004 Předseda Rady BBC Gavyn Davies odstoupil   
28. 1. 2004 Reakce: Je zpráva lorda Huttona "útokem na nejnezávislejší média v Evropě"? Jan  Čulík
27. 1. 2004 Britská ironická komedie The Office vyhrála dva Zlaté glóby   
27. 1. 2004 Radko Kubičko a Štěpán Kotrba v pořadu Lidé od novin   
26. 1. 2004 Předvídání budoucích válek Štěpán  Kotrba
26. 1. 2004 Propagace fašismu v České televizi?   
23. 1. 2004 Hromadné sdělovací prostředky a metody manipulace veřejným míněním Noam  Chomsky