26. 1. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 1. 2004

Co nového na Šumavě?

Šumava není odtažité lokální téma, jak si vesměs myslí naši deníkáři, spor o Šumavu byl v posledním desetiletí sporem modelovým, sporem o budoucnost. Jde o obecný model našeho chování k přírodě, k zatloukané minulosti i vyprodávané budoucnosti, model naší odpovědnosti k potomkům, model naší pýchy i pokory před něčím, co nás přesahuje (a o co projeví průměrný pražský redaktor zájem teprve tehdy, když mu díky holení pohraničních hvozdů teče rozvodněná Vltava pod okny kavárny Slávie).

Jde i o model naší otevřenosti sousedům a světu -- zda to s běžnými evropskými normami ochrany přírody myslíme vážně, nebo zda je naší filosofií potěmkinská ves a nová železná opona. Deset let to vypadalo, že v tomto modelu vítězí technokratická pýcha a chamtivost, která umí všechno, včetně lesnické vědy, překroutit ku svému prospěchu a ke korupci.

Truchlivými svědky desetiletého šumavského příběhu jsou lidé, kteří si sami říkají vědci, učí na prestižních univerzitách, houfují se v národovecky vymezených a omezených organizacích typu Národní lesnický komitét - a přitom se nechali zneužít, ať už ze ziskuchtivosti, ze strachu o bydlo nebo z nevyléčitelné fachidiocie, až k ponižujícímu sprejování dvěstě až třistaletých stromů, odsouzených v Trojmezenském pralese k smrti (prof. R.Mrkva aj.). V tu chvíli přestali být vědci a stali se z nich mistři popravčí. Jejich čas naštěstí skončil. Takzvaný "spor o kůrovce" -- který je v kterémkoli jiném než českém Národním parku jen trapným pseudosporem - rozhodly snad už definitivně světové ochranářské organizace (IUCN, WWF).

Teď je to na nás

Šumava se konečně zbavila ředitele, jenž svým arogantním, velkopanským chováním k veřejnosti a k médiím připomínal čtenářům Váchalovy Očarované Šumavy občas až černého myslivce, udržujícího ve strachu celý kraj. Ať už měl či neměl dobré úmysly, Žlábek už bude napořád symbolem devastace přírody, korupčního chování a bagatelizace krádeží (do deseti procent je podle něj možné v nejpřísněji chráněných zónách státem dotované krádeže tolerovat).

Zůstane i symbolem technokratického fanatismu s nulovým přírodovědeckým kreditem, zato však s neprůhlednými vazbami na dřevařské akciovky a jejich zisky. Posunem od Ivana Žlábka k mravně i odborně nezpochybnitelnému biologovi Aloisu Pavličkovi dostal největší český národní park jedinečnou šanci zařadit se mezi standardní evropské rezervace, ztratit konečně svou mezinárodní pověst "etiketního podvodu", "parku jen na papíře" či "tunelu na dříví".

A zároveň s tím může získat po deseti letech spolu se ztracenou pověstí i právo na dotace z evropských strukturálních fondů, tedy šanci na prosperitu regionu. Aby se to všechno zdařilo stejně dobře jako v sousedním Bavorsku -- a dokonce lépe, protože skromnost stranou, přírodního bohatství včetně jezer a slatí máme na naší straně rozhodně víc! - to záleží teď už jedině na nás.

Záměrně šířené temno

Nejsem zdaleka sám, kdo spatřuje nejhorší zločin Žlábkova vedení (samozřejmě kromě krádeží, holin a erozních rýh v jádrovém území) v záměrně zanedbané ekologické osvětě mezi místním obyvatelstvem. Měli na to deset let. Měli dost času na to, aby obyvatelům, včetně starostů, trpělivě vysvětlovali zásadní rozdíl mezi hospodářským lesem a národním parkem, v němž stromy umírají ve stoje, a v jehož jádrové zóně kůrovec není hrobařem, ale porodníkem nové generace porostů.

Mohli uspořádat stovky exkurzí do Bavorska, kde by viděli naši lidé suchý les, zdálky sice hrozivý hřbitov, zblízka však turistickou atrakci první třídy - vzrušující přírodní divadlo umírání starého a zrodu nového (pod stinnou ochranou umírajících rodičů se tu mají k světu už desítky milionů spontánně zrozených dětí). Mohli tisíckrát objasňovat základní smysl národních parků kdekoli ve světě ("přírodu ponechat jí samé"), včetně obrovských přínosů pro region (dotace, prosperita z turistů od nás i ze světa, kteří nepojedou stovky kilometrů proto, aby v národním parku spatřili totéž, co znají z domova, tj. normálně obhospodařovaný les).

Namísto toho všeho Žlábek, Zatloukal, Juha a Kantořík vtloukli občanům do hlavy, že Šumava má pouze dva nepřátele: kůrovce a ekology. Ti první Šumavu sežerou a nikdo na ni nebude zvědavý (lež, kterou vyvracejí holá fakta o nejnavštěvovanějším národním parku Německa -- Bavorském lese). Ti druzí by tu chtěli mít jen divočinu, vlky, medvědy a aktivisty, kteří místní rodáky nepustí do lesa a nedovolí jim tu, například podle jihočeského zastupitele Vlacha, normálně žít a podnikat (opět lež jako věž, jíž vyvrací bavorský, polský, rakouský, slovinský, krátce kterýkoli příklad národního parku v Evropě, z něhož plynou obcím nejen omezení, ale i kompenzace a další zisky, především ze služeb a turistiky).

Přitom to byla právě správa našeho parku (ing. Martanová aj.), kdo deset let brzdil ekologicky šetrné podnikání a soukromníkům, kteří chtěli obnovovat tradiční penziony s šetrnou, např. koňskou dopravou, a tím podporovat měkkou turistiku, vnucoval jako jedině možnou formu podnikání farmu (Knížecí Pláně, Bučina aj.). Nejsou to ekologové, byli to dřevožrouti z parku, kdo na Šumavě deset let nepřáli občanské iniciativě při obnovování sítě chybějících služeb turistům a milovníkům přírody.

Životní nutnost změny myšlení

Tím vším Žlábkova správa úspěšně odváděla pozornost od tajemného mizení kmenů z nejpřísněji chráněných zón a od celkového neprůhledného byznysu se dřívím, odváženým traktory i vrtulníky z míst, kam turistova nesměl.Ba co hůř, budila lživý dojem, že jediné, čím se lid šumavský může uživit, je pěstování hospodářského lesa, tj. výsadba, těžba, transport a prodej dřeva. (Zdeněk Kantořík: "Kvůli zcela zastaveným pracím v lesích NP Šumava (i v pěstební činnosti) by v soukromých firmách přišlo o práci kolem 1 500 lidí").

Z renomovaných přírodovědců akademických ústavů dělala správa, jmenovitě Žlábek a Zatloukal, v médiích v lepším případě politováníhodné neumětely, kteří se jí svou nekvalifikovanou kritikou pletou do řemesla - a v horším případě zemské škůdce. Žalostným výsledkem takovéto "osvěty" jsou ti představitelé obcí, kteří nadále vidí v trvale udržitelné těžbě dřeva jedinou alternativu prosperity Šumavy -- a naopak v ohrožení této těžby, ať již kůrovcem, přírodovědci nebo aktivisty, zkázu regionu.

Neznalí smyslu národních parků obecně a faktů ze sousedního parku konkrétně, vytrvale opakují kolovrátek o kůrovci, který jim vnutila minulá správa. (Starosta Nových Hutí Jiří Petráň: "Jsem zvědavý, co vymyslí nový ředitel převratného pro park -- a jak bude bojovat s kůrovcem jinak". Starostka Borových Lad Stanislava Barantálová: "Stále budeme stát za tím, že je třeba zasahovat. Nechceme tady suchý les a pokud nedorostou mladé nálety, tak šumavské lesy budou stále hospodářské. (!) Když necháme 1. zóny sežrat kůrovcem, tak sem nikdo z turistů nepřijde!"). Podobně neznale mluví i starostové obou Kvild, Hartmanic i Srní (naštěstí, ač by rádi, těžko mohou mluvit za celou Šumavu). Pro ně Šumava = les, les = kůrovec, kůrovec = ohrožení statisíců kubíků dřevní hmoty.

Dokud se nevymaní z tohoto materialistického myšlenkového schématu, nenahlédnou ani, proč mnozí z nich nosí na rukávech i na služebních autech emblém Šumavského národního parku, v němž kromě zeleného stromu figuruje i strom uschlý. Jedno tady odjakživa podmiňuje druhé, a teprve obé dohromady tvoří estetiku a poetiku Šumavy,. Šumava není jen les, ale i slatě, mrazová vrchoviště, jezera, morény, bystřiny, horské louky, pastviny, skály a kamenná moře. Z celé nesmírně rozmanité šumavské fauny a flóry však naši fachidioti, atˇuž mezi vědci či publicisty, už deset let popularizují, hýčkají i atakují jediného broučka. Už je čas s jeho kultem v národním parku přestat -- zbytek republiky na technokratický apetit Žlábkových pohrobků snad bohatě postačí. Být ředitelem, rozbiju v prvé řadě komunisty i Žlábkem pečlivě budovanou síť asfaltek, abych co nejvíc ztížil další rabování lesů kdykoli v budoucnosti. Dokud se tu neobnoví přirozené lesní cesty, jež teprve přilákají z celého světa standardní návštěvnickou klientelu národních parků, nikoli jen cyklistické lapače kilometrů, dokud se nezmění na Šumavě myšlení lidí, nezavede základní osvěta a nevyšetří krádeže , dotud i sebeosvícenější ředitel zmůže méně než nic.

Vzkaz starostce Balounové

Vrchol arogance moci a udivující legislativní negramotnosti (a dost možná pro mne i důvod k budoucímu trestnímu oznámení) představuje ovšem starostka Kašperských Hor, ing. Alena Balounová. Potěšila mě milým dopisem, jenž mi poslala, když jsem objevil v lesích, které na území Národního parku její obec spravuje, stovky metrů dlouhé a až půl metru hluboké erozní rýhy až na skálu (flagrantní porušení zákona č. 114/92 Sb, jenž za podobné přečiny v NP ukládá až milionové pokuty). Paní starostka mi "považovala za potřebné sdělit, že pobyt a působení osob, majících v úmyslu jakkoliv hodnotit a vyjadřovat se k hospodaření a činnostem na pozemcích Města Kašperské Hory, je v našich lesích možné pouze se souhlasem města -- vlastníka pozemků a v doprovodu odborného lesního personálu námi zřízené společnosti Kašperskohorské městské lesy. Pro ostatní (!) návštěvníky našich lesů samozřejmě platí ustanovení § 19 lesního zákona a omezení vyplývající z režimu NPŠ"

Vyhledal jsem si příslušný paragraf lesního zákona a zjistil, že ho paní starostka (a co je horší, i její lesní poradkyně a inspirátorka dopisu ing. Naušová) nezná. Už preambule zákona mluví o lesu nikoli jako o soukromém pašalíku, ale o "národním bohatství, tvořícím nenahraditelnou složku životního prostředí" A hned první věta § 19 říká, že "každý" -- tedy i já- "má právo vstupovat do lesa". A jsou tam vyjmenovány všechny okolnosti, za nichž jedině lze toto nezadatelné právo dočasně omezit (ochrana lesa, zdraví a bezpečnost občanů). Žádné "hodnocení a vyjadřování se k hospodaření" mezi důvody zákazů vstupu do lesa nejsou. Paní starostka a její povedená lesní inženýrka dělí občany na ty, kteří "hodnotí" (např. já) -- a na ty ostatní. Jak budou ale sami v Kašperských Horách hodnotit, kdo jim tam jde hodnotit, a kdo jde na houby? To budou mít na kraji lesa nějaké vyhodnocovací komise? Co když budu maskován košíkem? Dopis neomylně prozrazuje nečisté svědomí (co by ještě u nás mohl ten šťoura proboha objevit!). Je pro mne trvalou vstupenkou do lesa, pobídkou k hlubšímu pronikání do kašperskohorských lesů, které určitě ukrývají lecjaká tajemství. Samozřejmě, že se o ně se čtenáři podělím!

                 
Obsah vydání       26. 1. 2004
26. 1. 2004 Blair: Vím, že není jisté, zda tento týden přežiji v premiérské funkci Jan  Čulík
26. 1. 2004 Jak mailovat Britským listům
24. 1. 2004 Proč tvrdil Blair, že existují irácké zbraně hromadného ničení, když pro to neměl důkazy?
23. 1. 2004 USA: Hlavní expert na irácké zbraně hromadného ničení rezignoval
26. 1. 2004 David Kay: "Některé irácké zbraně jsou v Sýrii"
26. 1. 2004 George Soros: Spojené státy jsou v rukou extremistů
26. 1. 2004 Sarkozy nabývá na váze Josef  Brož
26. 1. 2004 Předvídání budoucích válek Štěpán  Kotrba
26. 1. 2004 České základní školství je tragédie Jan  Paul
24. 1. 2004 O školství - v ČR i jinde Jan  Čulík
26. 1. 2004 Co nového na Šumavě? Vladimír  Just
26. 1. 2004 Američtí velvyslanci a Gripeny
26. 1. 2004 Soumrak führerů v Německu? Miroslav Václav Steiner
26. 1. 2004 Potratová pilulka by měla být v USA volně dostupná
26. 1. 2004 Propagace fašismu v České televizi?
26. 1. 2004 Fanfarónstvo a fanfarón v STV Andrej  Školkay
23. 1. 2004 "Zázračná" Atkinsova dieta: Jak to, že můžete jíst, co chcete, a přesto hubnete?
23. 1. 2004 Pentagon chtěl prosadit svůj systém internetových voleb, neuspěl Štěpán  Kotrba
23. 1. 2004 Cuba Libre? - Svobodná Kuba? Fabiano  Golgo
23. 1. 2004 Točení v kruhu Milan  Valach
23. 1. 2004 Fukuyama: Spojené státy se musejí naučit, jak zavádět demokracii v jiných zemích
22. 1. 2004 ČRo 6 a česká sekce BBC: Kvalitní rozhlasové stanice by měly navzájem spolupracovat Jan  Čulík
21. 1. 2004 Finanční dary na nový server Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
31. 12. 2003 Hospodaření OSBL za prosinec 2003

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
26. 1. 2004 Předvídání budoucích válek Štěpán  Kotrba
26. 1. 2004 České základní školství je tragédie Jan  Paul
26. 1. 2004 Co nového na Šumavě? Vladimír  Just
26. 1. 2004 Sarkozy nabývá na váze Josef  Brož
26. 1. 2004 George Soros: Spojené státy jsou v rukou extremistů   
24. 1. 2004 O školství - v ČR i jinde Jan  Čulík
23. 1. 2004 Fukuyama: Spojené státy se musejí naučit, jak zavádět demokracii v jiných zemích   
23. 1. 2004 "Zázračná" Atkinsova dieta: Jak to, že můžete jíst, co chcete, a přesto hubnete?   
23. 1. 2004 Točení v kruhu Milan  Valach
23. 1. 2004 Cuba Libre? - Svobodná Kuba? Fabiano  Golgo
22. 1. 2004 Co všechno je kulturním dědictvím Evropy? Miroslav Václav Steiner
22. 1. 2004 BBC ve vysílání kritizovala svého generálního ředitele   
22. 1. 2004 ČRo 6 a česká sekce BBC: Kvalitní rozhlasové stanice by měly navzájem spolupracovat Jan  Čulík
22. 1. 2004 Raghu Rai "Éxposure" Miloš W. Mlčoch
22. 1. 2004 Případ dr. Kellyho: BBC udělala chyby, ale britská vláda zneužila výzvědné informace k politickým cílům