29. 1. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 1. 2004

O tragické situaci českého školství

Snem snad každého britského kantora je studentská iniciativa. Ať si student vymýšlí práci pro sebe a pro ostatní. Dohled je nezbytný, ale především vstřícný. V našich zeměpisných šířkách se však o vlastní tvořivosti nedá hovořit. Někdy se zdá, jakoby se tomuto fenoménu učitelé dokonce bránili.

Hned první pokus o vlastní úsudek se setkal s velkým neporozuměním. To když se jeden student rozhodl studovat na skotské vyskoké škole po sotva dokončených dvou letech gymnázia. Rozmlouvání a nesouhlas tehdejšího koordinátora tohoto projektu provázely studentovo rozhodnutí, kterého on dnes rozhodně nelituje. Druhý pokus o jistou studentskou autonomii při tvorbě programu se odehrál při společné konferenci studentů všech zúčastněných škol. Odpovědí byla naprostá lhostejnost učitelek, které studenty doprovázely (za peníze studentů), jejich neúčast na prezentacích, kritika úplně celé konference při společných setkáních učitelů všech škol a nakonec pořádná česká ostuda. O dvou zapšklých českých učitelkách se mezi učiteli a studenty z této konference povídají vtipy dodnes.

Svědectví o tom, jak se učitelé na jedné české střední škole snaží zlikvidovat studentskou výměnu se školami v zahraničí.

Snad jen naprost‎ý cizinec by se mohl přít o tragičnosti našeho vzdělávacího systému. Problémem zůstává, jestli jsme ho již nepohřbili tak hluboko, že jeho vykopávání, neřku-li oživování se jeví jako úkol nadlidsk‎ý. Jako student s poměrně bohatou zkušeností se středním školstvím v několika zemích světa, ať už přímou coby student či nepřímou jako pozorovatel, ztrácím veškeré iluze. Z mé zkušenosti se na střední školy dostávají učitelé nekreativní, bez ideálů a naneštěstí často tak neflexibilní, že jak‎ákoli výzva je buď hned odradí anebo je zlomí a oni pak hořknou. Mluvím zde o generační výměně učitelského sboru na jednom středně velkém gymnáziu na Moravě.

Již v posledních letech komunistického režimu se tomuto gymnáziu podařilo navázat spolupráci se střední školou ve Skotsku. Odhodlání obou stran a plné nasazení při práci na společných projektech se během několika let osvědčilo do té miry, že se z partnerství dvou škol stalo partnerství šesti škol, kromě té české a skotské také švédské, německé, japonské a jihoafrické. V dnešní době zahrnuje tato spolupráce několik projektů, kromě výměnných take jeden výzkumný a jeden vzdělávací. Bohužel si však nikdo nemůže být jistý, zdali o tuto možnost čeští studenti pomalu, ale jistě nepřicházejí.

Mnohé se za oněch patnáct let spolupráce změnilo, a to především na české straně. Mezinárodní projekty se na tomto gymnáziu svěřují anglickému oddělení, které je snad nejvíce ze všech postižené generační výměnou učitelů. Původní iniciátorka této spolupráce na škole již dávno neučí, a tak přišla řada na učitele, kteří začali se svou pedagogickou praxí teprve před nedávnem. Snad přilákáni vábničkou cestování či zahraničních kontaktů, do práce se jich nahrnula celá řada. Rychlost, s jakou tento projekt však zavrhli, je až překvapivá. Dožíváme se toho, že se tohoto vskutku originálního projektu znovu ujímá generace učitelů, která jej započala. Důvody bych shrnul asi v jedné větě: projektu se chopili studenti.

Zdá se to nelogické? Snem snad každého britského kantora je studentská iniciativa. Ať si student vymýšlí práci pro sebe a pro ostatní. Dohled je nezbytný, ale především vstřícný. V našich zeměpisných šířkách se však o vlastní tvořivosti nedá hovořit. Někdy se zdá, jakoby se tomuto fenoménu učitelé dokonce bránili.

Hned první pokus o vlastní úsudek se setkal s velkým neporozuměním. To když se jeden student rozhodl studovat na skotské vyskoké škole po sotva dokončených dvou letech gymnázia. Rozmlouvání a nesouhlas tehdejšího koordinátora tohoto projektu provázely studentovo rozhodnutí, kterého on dnes rozhodně nelituje. Druhý pokus o jistou studentskou autonomii při tvorbě programu se odehrál při společné konferenci studentů všech zúčastněných škol. Odpovědí byla naprostá lhostejnost učitelek, které studenty doprovázely (za peníze studentů), jejich neúčast na prezentacích, kritika úplně celé konference při společných setkáních učitelů všech škol a nakonec pořádná česká ostuda. O dvou zapšklých českých učitelkách se mezi učiteli a studenty z této konference povídají vtipy dodnes. Místo omluvy nebo přiznání chyby se studenti dočkali nálepek zpychlých a arogantních dětí nové střední třídy, kterým peníze rodičů otvírají ústa.

Při třetí události, nejnedávnější, si studenti gymnázia domluvili studium na skotské partnerské škole sami. Pověst českých studentů zde dosahuje takové kvality, že je zde velice rádi bez jakýchkoli problémů přijali. Oba by chtěli studovat v Británii vysokou školu, a tak se studium na střední jevilo jako logická volba. Ne však již z pohledu gymnázia.

Tentokrát šlo podle učitelů o odsávání talentů, díky němuž si naše partnerská škola zlepšuje své oficiální výsledky. Netřeba zmiňovat, vzájemné kontakty jsou v posledních několika letech vlažné, občas téměř nepřátelské. Pravidelné problémy studentů s komunikací s těmito učitely, nezájem vedení gymnázia o přivítání více zahraničních studentů na vlastní půdě a neochota ostatních učitelů z partnerských škol komunikovat s našimi vrcholí v situaci, kdy projekt na škole zachraňuje hrstka nadšených studentů.

Smutné na celé situaci je, že se nedostatek tvořivosti, flexibility a participace studentu na tvorbě nedotýká pouze angličtinářů, ale celého učitelského sboru. Jakákokoli kritika je sváděna na nepružnost systému, požadavky osnov, potažmo inspekce a když dojdou argumenty, tak se to svede na málo peněz a nedostatek příplatků. Já osobně studuji na anglické vysoké škole a zažívám na vlatní kůži přechod z českého školství na to anglické.

Esejový typ vzdělávání, nutnost přečíst originální výzkumné práce profesorů místo biflování se skript a práce na cvičeních mi vskutku vyhovují, připraven na ně jsem však zcela jistě nebyl. Když se mě o Vánocích má bývalá angličtinářka zeptala, co mě gymnázium naučilo, dlouho jsem nebyl schopen odpovědět. Pak jsem jí řekl, že si vážím toho, co mě naučili v matematice a v němčině. Až o něco později jsem si uvědomil, proč. Matematiku mě učil výborný kantor, koncepci výuky němčiny měli na starosti němečtí lektoři. Snad někdy využiji i tu tunu dat, zeměpisných údajů a vzorečků. Velké uplatnění jim však nepředvídám.

Přes to přezevšechno tu svítí jiskřička naděje. Jak jsem již zmínil, pověst českých studentů je opravdu dobrá, minimálně v prostředí ve kterém se sám pohybuju. Nejsme neschopní, jen se mi zdá, jakobychom si neuměli udělat pořádek ve vlastních záležitostech. Školství potřebuje reformu, nový impuls a zcela jistě peníze. Potřebuje vizi, aby mohlo nalákat kvalitní učitele mezi žáky a studenty a kvalitní manažery lidského vzdělávání do jejich správy. Nepřítomnost reformy a staré pořádky, které lákají učit opět pouze mladé "konzervativce", naše školy ubíjejí a ničí. Snad máme jako společnost dost síli na to, abychom jim dodali potřebnou energii.

                 
Obsah vydání       29. 1. 2004
30. 1. 2004 Nebudeme zkoumat, proč jsme šli z falešných důvodů do války, bylo by to rozptylování pozornosti
29. 1. 2004 Zaměstnanci BBC demonstrovali za odstoupivšího ředitele
30. 1. 2004 Jak rezignoval Greg Dyke
29. 1. 2004 Britský tisk se energicky postavil na obranu BBC
29. 1. 2004 Channel Four News: Proč nerezignovali žádní politici?
29. 1. 2004 Odstupující šéf Rady BBC zpochybnil Huttonovu zprávu
29. 1. 2004 David Kay: Američtí špioni se mýlili
28. 1. 2004 Reakce: Je zpráva lorda Huttona "útokem na nejnezávislejší média v Evropě"? Jan  Čulík
28. 1. 2004 Smrt dr. Kellyho: Huttonova zpráva kritizuje BBC
28. 1. 2004 Předseda Rady BBC Gavyn Davies odstoupil
29. 1. 2004 Britská vláda bude nyní moci BBC svobodně zastrašovat
29. 1. 2004 Co lord Hutton ve zprávě pominul
29. 1. 2004 Byla rázem zavedena v Británii omezení investigativní novinářské práce?
29. 1. 2004 Hutton je protinovinářský soudce!
29. 1. 2004 O tragické situaci českého školství Jan  Baláč
29. 1. 2004 Kájínek - náš vzor Zdeněk  Jemelík
29. 1. 2004 Jaká budou "nová" média a jací budou "noví" lidé Štěpán  Kotrba
29. 1. 2004 Blahoslavení chudí duchem Zdeněk  Bárta
30. 1. 2004 Omyly společné domácnosti a co je trvalé bydliště Štěpán  Kotrba
28. 1. 2004 ČT: druhý krok správným směrem Štěpán  Kotrba
29. 1. 2004 Hooligans nejsou fašisté ani skini Zdeněk  Plachý
29. 1. 2004 Izrael ignoruje mezinárodní zákony a základní lidská práva Palestinců Jana  Malá
29. 1. 2004 Neoliberalismus-neomilitarismus
28. 1. 2004 O Kájínkovi a vizuální manipulaci Jan  Paul
28. 1. 2004 Jak jsem večeřel s Castrem
28. 1. 2004 Human Rights Watch: USA a Británie nezaútočily na Irák z humanitárních důvodů
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
31. 12. 2003 Hospodaření OSBL za prosinec 2003
22. 11. 2003 Adresy redakce

Školství RSS 2.0      Historie >
29. 1. 2004 O tragické situaci českého školství Jan  Baláč
26. 1. 2004 České základní školství je tragédie Jan  Paul
24. 1. 2004 O školství - v ČR i jinde Jan  Čulík
20. 1. 2004 Je univerzitní školné ve výši 150 000 Kč ročně jedinou možností, jak hospodářsky přežít?   
19. 1. 2004 Je potřebné umět číst s porozuměním Ondřej  Hausenblas
5. 1. 2004 Školství Jana  Poslová
2. 1. 2004 České školství: Není fér svádět vinu na studenty Jan  Raszyk
30. 12. 2003 Není to vina jen učitelů Jana  Poslová
30. 12. 2003 Dobré učitele je nutno zaplatit Tomáš  Gawron
29. 12. 2003 České školství: problémem nejsou učitelé, na sobě musí pracovat každý sám Josef  Vít
29. 12. 2003 Britský ministr školství: násilí v televizi vede ve školách k šikaně   
29. 12. 2003 Převážně bídné školství Ondřej  Hausenblas
22. 12. 2003 České školství se už nemá kam dál rozkládat Hynek  Hanke
22. 12. 2003 Je české školství skutečně tak mizerné? Ivo  Poláček
10. 12. 2003 Jazyková bariéra Petr  Jánský