20. 1. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 1. 2004

Vývoj vztahů Bůh - USA - EU

Zájmy Spojených států amerických a zájmy Evropské unie (dříve EHS) byly, v podmínkách studené války, přibližně do roku 1990 v podstatě shodné. Projevovalo se to v mnoha směrech, zde můžeme vyzdvihnout zvláště existenci NATO. Koncem devadesátých let minulého století se však situace začala měnit. USA se staly, po rozpadu Sovětského svazu, ekonomicky a vojensky nejsilnější - staly se supervelmocí a Američané si jsou toho vědomi. Toto vědomí zde bylo i před tím, což dokazuje mimo jiné i citát Ronalda Reagana "Bůh nám svěřil nejen osud naší země, ale i velkou sjednocující sílu pro celé lidstvo". Od poloviny devadesátých let 20. století vědomí zbožštěné "zodpovědnosti za lidstvo" sílilo a sílí, a to nejen v nejnovějších projevech prezidenta Bushe, ale i ve výzkumech veřejného mínění, podpořené masivní hollywoodskou propagandou.

Jelikož se autor kriticky dotýká článku Bohumila Doležala v MfD, nabídl tento text nejdříve redakci Mladé fronty Dnes. V e-mailové odpovědi se dozvěděl, že článek je dobrý, ale hodil by se spíše do odborného časopisu. Doufejme, že inteligence čtenářů MfD není tak nízká...

USA jako jediná "supervelmoc" je systém, který zcela objektivně -- a systémová teorie to potvrzuje - musí usilovat o svou reprodukci. Proto se zájmy USA s evropskými musí nutně v určitých situacích rozcházet.

Vidíme to už dnes v ekonomice, v zápasu dolar X euro, v politice např. ve vztahu k okupaci Iráku, v problematice ochrany životního prostředí. Tyto problémy se v budoucích desetiletích budou prohlubovat a další se budou různě vynořovat.

Rozdílnost zájmů EU a USA se bude zvětšovat, protože svět se vyvíjí a bude vyvíjet vícerychlostně, a to se v zájmech EU a USA bude projevovat odlišně. Vícerychlostnost vývoje světa bude pravděpodobně vytvářet politické, ekonomické či ekologické konflikty různé intenzity a různé podoby s nestejnými dopady na EU a USA, což dokládá i Huntington ve svém Střetu civilizací. Evropa, nebude-li silná jako celek, nebude připravena jim čelit.

Ačkoliv dlouhodobým národním zájmem České republiky je a musí být silná Evropská unie, která by byla schopná obhájit zájmy evropského kontinentu, obíhají u nás i názory, které jsou proamerické a zároveň v dlouhodobějším pohledu protievropské. Je to jednak výsledkem orientace některých kruhů v České republice pouze na okamžité a individuální zájmy, jednak výsledkem absence poznání budoucnosti, danou nedostatečnou analýzou změn, které nastaly po roce 1990.

Amerika, vzhledem ke svému současnému postavení supervelmoci, nemá a nemůže mít zájem na silné Evropě. Nemá a nemůže mít zájem na Evropské unii jako "superstátu". Je tomu tak proto, že slabá Evropa by se musela podřizovat Spojeným státům a angažovat se za americké zájmy, i když nebudou v její prospěch. Konečně je to markantně vidět v současnosti, kdy se snaží -- a možná bohužel úspěšně -- v rámci akce obnovy Iráku o zainteresování některých států EU25, přes jejich aktuální ekonomické zájmy, na rozmělnění ústavy Evropské unie. To dokazuje i článek politologa Bohumila Doležala "S Amerikou nebo proti ní?" v Mladé fronta Dnes ze dne 27. prosince 2003.

Mnozí nevidí nebo nechtějí vidět, že pro USA jsou zcela pochopitelně na prvním místě jejich zájmy. Je to přece obecný úkaz v celém světě.

NATO bylo zformováno jako nástroj proti Sovětskému svazu a východnímu bloku. Dnes přestává mít smysl, a to jak proto, že minulá situace už není, tak proto, že předivo zájmů je jak dnes, tak zítra ve světě jiné, než dříve. Z toho z dlouhodobého hlediska vyplývá, že v EU budou hledány cesty, jak z NATO vycouvat a nahradit je spojenectvím pro jednotlivé případy. Samozřejmě toto poznání politici unie tiše obchází, ale to přece patří k diplomacii.

Nová světová situace vytváří tomu odpovídající specifické zájmy Evropské unie. Jsou tedy objektivní a nejde je pominout ani .ve vojenské oblasti. Proto EU začala budovat své vlastní vojenské síly. Evropská unie je nepotřebuje formovat jako protiváhu Spojeným státům americkým, ale pouze pro obhajobu svých zájmů. To rozhodně neznamená, že by neúčinkovaly spolu s americkými, v případech shodných zájmů.

Používá-li tedy někdo proti eurooptimistům a politickým odpůrcům ideologické fráze minulosti - např. "bojovat proti americkému imperialismu", zřejmě neví, kudy jede vlak. Realita je taková, že některé oblasti zájmů USA a EU se prolínají a některé rozcházejí. Z toho vyplývá, že pro všechny státy -- členy Evropské unie, tedy i pro Českou republiku, musí být na prvním místě zájem Evropy. Pokud tak nečiní, bojují proti sobě samým.

Z uvedeného vyplývá, že od roku 1990 je zvyšující se diferenciace zájmů USA a EU výsledkem objektivních procesů a že je to nutno vzít na vědomí, zvláště když jde o dlouhodobý proces. My žijeme v Evropě.

                 
Obsah vydání       20. 1. 2004
20. 1. 2004 Romové Británii: Nashledanou v květnu!
20. 1. 2004 Británie: čtyřicet procent bělochů nechce mít za souseda černocha
20. 1. 2004 Vybouchlé migrační mýty na konci minulého roku
20. 1. 2004 Smrt Davida Kellyho: 48% Britů zastává názor, že Blair lhal
20. 1. 2004 ČT musí průběžně sledovat případy, o nichž informovala
20. 1. 2004 Jak bít manželku
20. 1. 2004 Kontroverzní či fundamentalistický Šaron? Jan  Paul
20. 1. 2004 No konečně
19. 1. 2004 Irák: 100 000 demonstrantů požadovalo volby
20. 1. 2004 Palestinci nevylučují, že izraelská vláda přistoupí k jejich odsunu
20. 1. 2004 Vdova po vojákovi požaduje odstoupení britského ministra obrany
20. 1. 2004 Sociální demokracie v masochistické defenzívě Vladimír  Vokál
19. 1. 2004 Je potřebné umět číst s porozuměním Ondřej  Hausenblas
19. 1. 2004 Odbory podporují Petra Mareše v požadavku vypracovat zcela nový školský zákon Radek  Sárközi
20. 1. 2004 Index Big Mac: Ostaneme chudobnejší ako Únia
20. 1. 2004 Česko bohatne, ale v únii bude chudobné
20. 1. 2004 Informačná spoločnosť -- globálna výzva v novom miléniu
20. 1. 2004 Bushove priority pre rok 2004 - dostať USA z Iraku Robert  Fisk
20. 1. 2004 STV: Nový začiatok so starými tvárami Peter  Takáč
20. 1. 2004 Vývoj vztahů Bůh - USA - EU Alexej  Bálek
20. 1. 2004 Univerzální služba je univerzální služba Jaromír  Kunát
20. 1. 2004 WSF 2004: I jiný svět je možný Štěpán  Kotrba
20. 1. 2004 Pomník všem opožděným vynálezcům Darius  Nosreti
19. 1. 2004 Sexuální obtěžování mýtů zbavené, aneb kdy už budeme normální? Anna  Čurdová
20. 1. 2004 TeleMele Miloslava  Kodoňová
20. 1. 2004 Prekážky na ceste k mieru Jana  Machatová
20. 1. 2004 Ruské voľby a nebezpečné podobnosti Daniel  Šmihula
20. 1. 2004 Sprivatizovalo KDH Slovenskú televíziu? Robert  Žanony
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
31. 12. 2003 Hospodaření OSBL za prosinec 2003