20. 1. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 1. 2004

Ruské voľby a nebezpečné podobnosti

Ruské voľby patria medzi najvýznamnejšie udalosti, ktoré sa odohrali v poslednom mesiaci roku 2003. Sú svojím spôsobom aj varovaním pre Slovensko, predovšetkým preto, že mentalitou obyvateľstva a zložením politickej scény sa zo všetkých stredoeurópskych krajín asi najväčšmi približuje Rusku. V oboch krajinách je stredná vrstva veľmi ohrozená a v oboch dominujú na politickej scéne ideologicky neurčité subjekty, sformované okolo silných vodcov.

Problémom ruských volieb, samozrejme, nie je to, že sa do Štátnej dumy nedostali pravicové strany (Zväz pravých síl a Jabloko), môžu si za to samy vďaka svojej rozhádanosti. Navyše ich vodcovia (Nemcov a Javlinskij) sú vlastne politicky bezperspektívni -- pre ruských voličov sú priveľmi spojení s ekonomickými a sociálnymi experimentmi deväťdesiatych rokov, ktoré viedli k veľkému prepadu životnej úrovne. A nie je korektné vyhlasovať voľby za nedemokratické len preto, že v nich neuspeli strany a ľudia, ktorí sú sympatickí nejakým americkým a západoeurópskym liberálnym intelektuálom a finančným centrám.

Voľby v Rusku však boli potvrdením dvoch fenoménov:

Prvým je tradičná podoba organizácie moci v Rusku, ktorú -- ako sa ukazuje -- jeho obyvatelia vlastne akceptujú a vyhovuje im. A tou je dominancia výkonnej moci reprezentovanej silným centrom v štáte, ktoré kladie veľký dôraz na medzinárodné postavenie Ruska a armádu a ktoré dokáže udržať v krajine "poriadok". To dnes pre väčšinu Rusov predstavuje Putin.

Samostatná angažovanosť obyvateľstva v politike, vyjadrená napríklad aktívnym členstvom v masových ideologicky zameraných politických stranách, v ich pridružených organizáciách, či v treťom sektore, nepatrí k doterajším ruským tradíciám. A je nezmyslom vyčítať Rusku a jeho obyvateľstvu, aké je a aké má politické preferencie. Niektoré náhľady na svet aj u bežných Rusov sa zdajú priemernému Stredoeurópanovi nepochopiteľné, ba až odpudivé -- napríklad až neprirodzene nadmerne rozšírená predstava o nutnosti veľmocenského štatútu Ruska a o jeho výnimočnosti, no len pokiaľ si neuvedomíme, že Rusko sa vlastne považuje za nástupnícky štát viacerých impérií: ZSSR, Ruskej ríše, Zlatej hordy, Kyjevskej Rusi, Byzancie a teda i Rímskej ríše, a jeho obyvatelia sú takto vychovávaní. (No nelíšia sa v tom až tak veľmi od Britov, Francúzov, Američanov či Číňanov.)

A druhý fenomén je všeobecne platný a bol iba znova potvrdený. Demokracia, v ktorej sa má obyvateľstvo priamo zapájať do politiky, diskutovať a usilovať sa kontrolovať vládnu moc, má význam len tam, kde je sformovaná silná, početná, vzdelaná a sebavedomá stredná trieda. Chudobné obyvateľstvo sužované každodenným zápasom o základné prežitie nemá čas ani vôľu sa priveľmi venovať politike a študovať nejaké politické programy. Stranícky systém je redukovaný na zoskupenia záujmových skupín, ktoré nie sú od seba príliš ideovo diferencovateľné, nemajú stabilnú členskú základňu, sú perzonifikované so svojimi vodcami a plne závisia od finančných sponzorov. Aký varovný príklad aj pre Slovensko!

Prezident Vladimir Putin výrazne posilnil svoju moc. V krajine prakticky neexistuje nijaká štandardná opozícia. Ako s touto mocou naloží a či sa mu podarí skutočne nasmerovať Rusko na cestu vedúcu k modernej blahobytnej a demokratickej spoločnosti, ukáže blízka budúcnosť. Isté šance má. No musí pri tom akceptovať fakt (mnohým reformátorským vládcom nemilý), že v istom momente nemôžu reformy pokračovať bez toho, aby samotný reformátor nesúhlasil s takými vývojovými tendenciami, ktoré skôr alebo neskôr budú oslabovať vlastné mocenské postavenie reformátora...

Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       20. 1. 2004
20. 1. 2004 Romové Británii: Nashledanou v květnu!
20. 1. 2004 Británie: čtyřicet procent bělochů nechce mít za souseda černocha
20. 1. 2004 Vybouchlé migrační mýty na konci minulého roku
20. 1. 2004 Smrt Davida Kellyho: 48% Britů zastává názor, že Blair lhal
20. 1. 2004 ČT musí průběžně sledovat případy, o nichž informovala
20. 1. 2004 Jak bít manželku
20. 1. 2004 Kontroverzní či fundamentalistický Šaron? Jan  Paul
20. 1. 2004 No konečně
19. 1. 2004 Irák: 100 000 demonstrantů požadovalo volby
20. 1. 2004 Palestinci nevylučují, že izraelská vláda přistoupí k jejich odsunu
20. 1. 2004 Vdova po vojákovi požaduje odstoupení britského ministra obrany
20. 1. 2004 Sociální demokracie v masochistické defenzívě Vladimír  Vokál
19. 1. 2004 Je potřebné umět číst s porozuměním Ondřej  Hausenblas
19. 1. 2004 Odbory podporují Petra Mareše v požadavku vypracovat zcela nový školský zákon Radek  Sárközi
20. 1. 2004 Index Big Mac: Ostaneme chudobnejší ako Únia
20. 1. 2004 Česko bohatne, ale v únii bude chudobné
20. 1. 2004 Informačná spoločnosť -- globálna výzva v novom miléniu
20. 1. 2004 Bushove priority pre rok 2004 - dostať USA z Iraku Robert  Fisk
20. 1. 2004 STV: Nový začiatok so starými tvárami Peter  Takáč
20. 1. 2004 Vývoj vztahů Bůh - USA - EU Alexej  Bálek
20. 1. 2004 Univerzální služba je univerzální služba Jaromír  Kunát
20. 1. 2004 WSF 2004: I jiný svět je možný Štěpán  Kotrba
20. 1. 2004 Pomník všem opožděným vynálezcům Darius  Nosreti
19. 1. 2004 Sexuální obtěžování mýtů zbavené, aneb kdy už budeme normální? Anna  Čurdová
20. 1. 2004 TeleMele Miloslava  Kodoňová
20. 1. 2004 Prekážky na ceste k mieru Jana  Machatová
20. 1. 2004 Ruské voľby a nebezpečné podobnosti Daniel  Šmihula
20. 1. 2004 Sprivatizovalo KDH Slovenskú televíziu? Robert  Žanony
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
31. 12. 2003 Hospodaření OSBL za prosinec 2003