18. 7. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
FOTOREPORTÁŽ: Demonstrace ČMKOS proti reformě veřejných financí
18. 7. 2003

Ohlédnutí za odboráři: fiasko protestů proti reformě veřejných financí

V druhé polovině června jsme byli po dlouhé době svědky pouliční aktivity českých odborů. Chtělo by se říct konečně, protože dosud to vypadalo spíše tak, že se odbory změnily ve sbor vládních fanoušků a že je k nějakému vyjádření odporu nepřiměje už vůbec nic. Co se zdálo být nemožné, se ovšem podařilo Špidlovi a jeho protisociální reformě.

Demonstrace ČMKOS proti "vládnímu balíčku" REPORTÁŽ BL GALERIE BL

Na první pohled možná důvod k jásotu. Opravdu ale jen na první pohled. Při méně povrchním přístupu si totiž musíme všimnout, jakým naprostým krachem odborové akce skončily. Ale nejen to. Uvědomíme si rovněž, že cíle jejich protestů nebyly o mnoho "sociálně citlivější" než sama reforma. Dlužno dodat, že být ani nemohly.

"Sociální smír" a "ekonomická nutnost"

Odbory prohlašovaly, že vláda ruší "sociální smír", vláda se zaštiťovala "ekonomickou nutností". Abychom neanalyzovali situaci jen naprosto povrchně, musíme se podívat na skutečný obsah těchto slov - přesněji řečeno na to, proč je za nimi namísto skutečného obsahu spíše jen ideologické harampádí. "Sociální smír", tolik opěvovaný jak vládou tak odbory, byl spíše než "smírem" jakousi "smlouvou o neútočení". Hodně v kostce řečeno - polistopadové vlády dostaly volnou ruku k obnově klasického soukromého kapitalismu výměnou za to, že nebudou sahat na základní sociální jistoty většiny obyvatelstva. "Smlouva o neútočení" přitom dostane hodně nepěknou příchuť špinavého politického kšeftu, pokud si uvědomíme, že odbory neprojevily skoro žádnou solidaritu celé řadě menšin, které byly obětovány transformaci, a že se naopak nejvyšší odboroví předáci stali součástí politického establišmentu (dostalo se jim dokonce míst v senátu).

Hlavním problémem "sociálního smíru" byla ale jeho neudržitelnost. Stát nemohl přijmout kapitalistickou logiku jenom napůl, takové věci se vyskytují jen v pohádkách pro hodné sociálně demokratické děti, kterým nevěří ani ti, kdo je vyprávějí (a doufejme, že jim časem přestanou věřit i ti, kdo je poslouchají). Nemohl se dokořán otevřít nadnárodnímu kapitálu (a zapojit se do jeho ekonomických, politických a vojenských struktur) a zároveň zde ponechávat relativní sociální jistoty, zejména ne ty, které zbývaly z minulého režimu a byly často vázány na už neexistující ekonomické základy "reálného socialismu". Existovalo jediné řešení - nepopulární sociální kroky odkládat a táhnout státní rozpočet na dluh.

Takový přístup ale není dlouhodobě udržitelný a jednoho dne musela přijít změna. Říkat, že reforma veřejných financí nebyla nutná, je pravdou pouze pokud opustíme logiku kapitalismu. V jejím rámci nutná byla a je, a odbory, které tuto logiku za žádnou cenu opustit nechtějí, se s tím musely smířit a také smířily. Tato reforma přišla nyní - je celkem vtipné, že za premiéra Špidly, který se vždy profiloval jako velmi levicový, a ne za jeho pravicových nebo středových předchůdců. Krásná ukázka toho, jak dnes už nezáleží na jednotlivých politicích a už vůbec ne na jejich pečlivě pěstované "image".

Fiasko v ulicích

Odbory se rozhodly proti reformě poměrně razantně postavit. Po poměrně dlouhé době dokonce svolaly pouliční demonstrace. Právě jejich výsledek ale nelze označit za nic jiného než za naprostý propadák.

Odborové svazy se především nedokázaly ani k tak významné příležitosti sjednotit a prokázaly tak, že jim je důležitější vzájemná řevnivost jejich špiček než zájmy jejich členů i celé společnosti, jimiž se zaštiťují.

První odborová demonstrace se konala 19. června během dopoledních hodin v Praze. Pořádala ji Asociace samostatných odborů. Jednalo se o pomalý pochod necelých dvou tisíc lidí z Letenské pláně na Staroměstské náměstí, kde si odboroví předáci trošku zahřímali. Aby byla fraška dokonalá, nechali promluvit i členy Strany za životní jistoty (pohrobky broukožrouta Kremličky) a na závěr si účastníci dokonce vyposlechli českou hymnu (navíc v dost otřesném instrumentálním provedení). Na řadě účastníků bylo znát, že je na akci zlákala spíše vidina nákupního výletu do Prahy - a upřímně řečeno se jim vůbec nešlo divit.

23. června se uskutečnil druhý díl frašky, tentokrát v režii Českomoravské komory odborových svazů (ČMKOS) a pouze staticky před úřadem vlády. Opět jen pár tisíc účastníků, opět chabé promluvy odborových bosů. Změna nastala jen v tom, že vystoupil i premiér Špidla a v tom, že demonstranti mávali spoustou žlutých vlaječek s logem ČMKOS. Asi nám chtěli potvrdit, že se skutečně jedná o žluťáckou organizaci.

Jediným výsledkem těchto procházek tak byla názorná ukázka naprosté neschopnosti odborů. Organizace kasající se tím, že zastupují statisíce pracujících a že v tomto případě hájí zájmy většiny společnosti, včetně svých nečlenů, nebyly schopné dostat do ulic víc než pár tisíc lidí. Těžko se pak divit, že tyto protesty nebyly vzaty vážně a naopak zasadily tvrdou ránu vážnosti odborů. Dlužno dodat, že celkem zaslouženě zapadly i cíle těchto protestů.

Co vlastně chtěly odbory?

Odbory se nerozhodly vybočit z logiky kapitalismu a popřít "ekonomickou nutnost" reformy. Ani je nenapadlo tuto ekonomickou nutnost ignorovat. Až příliš byla na jejich předácích vidět rozpolcenost - na jedné straně se cítí být zodpovědnou součástí politického establišmentu, na druhou stranu by teoreticky měli zastupovat zájmy obyčejných pracujících. Dilema hodné Hamleta.

Předáci jej rozřešili po svém. Shodli se s vládou na nutnosti reforem, ty má ale v podání odborů zaplatit "všichni občané podle svých příjmových a majetkových podmínek". Odbory iniciativně vypracovaly pár vlastních návrhů. Nad některými zůstává rozum stát.

Návrhy měly především postihovat živnostníky - ať už plošným zavedením registračních pokladen nebo dokonce zavedením minimální daně pro ty živnostníky, kteří dlouhodobě nevykazují zisk a tím pádem neplatí daně, přičemž by se tato daň počítala podle průměrné mzdy v daném oboru.

Musíme si přitom uvědomit, že pojem "živnostník" je fakticky velmi široký a zahrnuje neobyčejně početné vrstvy české populace. V mnoha případech to jsou jen lidé, kteří jsou zaměstnavatelem donuceni pracovat na živnostenský list, jinak by jednoduše nebyli zaměstnáni. V jiných případech to jsou samozaměstnavatelé nebo zaměstnavatelé několika málo lidí vystavení tvrdé konkurenci nadnárodních gigantů. Nemusíme trpět proudhonovskou idealizací maloživnostníků, abychom věděli, že takovýto přístup je ze strany odborů jen snahou svalit náklady reformy na jinou, ve své většině tvrdě neprivilegovanou a mnohdy také těžce vykořisťovanou část společnosti.

Jiným požadavkem odborů je skoncování s ilegálním zaměstnáváním cizinců. Jedná se o starší odborářské téma, na němž mají dobře placení předáci (a naneštěstí mnohdy též členská základna) odborů možnost projevit svou xenofobii. Ani náznak pochopení pro nelehkou situaci ukrajinských či jiných dělníků, kteří musí živit ze svých mezd své rodiny v cizině, ani náznak snah o společný postup proti kapitalistům. Namísto toho - štvaní jedněch proti druhým.

Celkově lze říci, že odbory nevystoupily proti vládě z pozic uvědomělých organizací hájících zájmy pracujících, ale daleko spíše z pozic zneuznaného daňového poradce, který se státu snažil neúspěšně našeptat, jaké jiné skupiny obyvatel se má pokusit ještě více vyždímat. Oficiální odborářství made in Česká republika se nám tak předvedlo v plné parádě.

Závěrem

Oficiální odbory byly během června v podstatě znevýznamněny, přesněji řečeno se znevýznamnily samy. Lze se z jejich debaklu alespoň nějak poučit? Dle mého názoru nám odborové akce přinášejí hned dvě významná poučení.

Především je třeba říct, že protestní hnutí tu není od toho, aby "konstruktivně" vymýšlelo alternativy v rámci kapitalismu. Nemůže sedět na dvou židlích, jako to předvádí odboroví předáci. Nemůže říkat státu, jak to má v rámci své logiky dělat nejlépe. Musí se brát za zájmy těch, které zastupuje i ostatních neprivilegovaných vrstev společnosti a ne brát donekonečna ohledy na "nutnosti" kapitalistického státu.

A druhým poučením je, že si nelze idealizovat odbory. Jednak jsou většinou už příliš prorostlé se stávajícím státem, jednak mohou vznikat jen v některých částech ekonomického života, zatímco ty nejvykořisťovanější části pracujících jednoduše nepokrývají. Je tedy otázka, do jaké míry máme i my jako anarchisté propagovat jako svou alternativní koncepci odbory a do jaké míry spíše jiný způsob sebeorganizace pracujících, nezaměstnaných, studentů, důchodců a dalších neprivilegovaných.

                 
Obsah vydání       18. 7. 2003
19. 7. 2003 Británie šokována smrtí, kterou způsobila politická mstivost
18. 7. 2003 Údajný ministerský "zdroj" kritiky britské vlády byl zřejmě nalezen mrtvý Jan  Čulík
19. 7. 2003 Smrt dr. Kellyho: tragická cena pohrdání svobodou tisku
18. 7. 2003 MFD: článek o korupci ministrů potlačen na příkaz německého vlastníka?
17. 7. 2003 Jan Urban "nebude vysvětlovat, za čí peníze jel do Iráku" Jan  Čulík
18. 7. 2003 Jan Urban: Neschopný Jan Čulík opět udavačem!
18. 7. 2003 Špidlova úspěšná cesta do USA a co o ní daňoví poplatníci nevědí Zdeněk  Jemelík
18. 7. 2003 Nebezpečí internetu pro dospívající dívky
17. 7. 2003 Není "mediální partnerství" vlastně korupce? Jan  Čulík
18. 7. 2003 "Mediální partnerství" nemusí být korupce
17. 7. 2003 Pro vedení ČT inspirace z Tolkiena Jiří  Janeček
17. 7. 2003 Jak chci rozvíjet Českou televizi Jiří  Janeček
18. 7. 2003 Memento 17
Že by to bylo jen v té výslovnosti?
Miloš  Dokulil
18. 7. 2003 O pozitivní a negativní žurnalistice
18. 7. 2003 Komentář kontra zpravodajství Jan  Maršák
18. 7. 2003 RFE/RL: Stěhovat se nebudeme, nebudeme a nebudeme Štěpán  Kotrba
18. 7. 2003 Třídní boj ve Francii - realita odporu proti vládním sociálním reformám Petr  Záras
18. 7. 2003 Ohlédnutí za odboráři: fiasko protestů proti reformě veřejných financí Ondřej  Slačálek
18. 7. 2003 Město Slaný: Ve stopách Rudolpha Giullianiho Jaromír  Hanák
17. 7. 2003 Bush a jeho Bůh:
naletěla Bushka Bryndová "arabské dezinformaci"?
17. 7. 2003 Šílený Bush a jeho Bůh Bushka  Bryndová
16. 7. 2003 Jak Jan Urban ve veřejnoprávním rozhlase šíří propagandu ve prospěch Bushovy vlády Jan  Čulík
17. 7. 2003 Jan Urban: svůj názor na válku opírám o dost hluboké znalosti Jan  Urban
17. 7. 2003 Poslechovost ČRo 6 a českého vysílání BBC Jan  Čulík
17. 7. 2003 Měřítko negativity není ještě měřítko kvality Štěpán  Kotrba
17. 7. 2003 To, že je česká žurnalistická praxe špatná, neznamená, že nemá být novinářství kritické Jan  Čulík
17. 7. 2003 ČTK jako velkovýroba překrucovaných pseudoinformací Štěpán  Kotrba
1. 7. 2003 Hospodaření OSBL za červen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Mzdy, odbory a sociální politika RSS 2.0      Historie >
18. 7. 2003 Ohlédnutí za odboráři: fiasko protestů proti reformě veřejných financí Ondřej  Slačálek
16. 7. 2003 Jsme vzdělanostní ekonomikou, nebo úřednickou? Jaroslav  Vávra
7. 7. 2003 Školští bossové, bosorky, kantorské prázdninové osudy a marné volání ... Ivo V. Fencl
3. 7. 2003 Co psal Toni Negri před rokem:
Obnova italské levice mimo rámec sociáldemokratismu
Toni  Negri
1. 7. 2003 Socánkova amnézie - výuka globálního kapitalismu v Česku Jindřich  Zíka
23. 6. 2003 Kolektivní vyjednávání napříště individuální? Štěpán  Kotrba
23. 6. 2003 Nejlepší sociální politikou je prosperující ekonomika Josef  Trnka
23. 6. 2003 Demonstrace ČMKOS proti "vládnímu balíčku":
Bez reformy či s reformou aneb kdo za to může?
Štěpán  Kotrba
20. 6. 2003 Odboráři, kteří chtějí 5000 EUR měsíčně, a vzájemná solidarita Štěpán  Kotrba
19. 6. 2003 Dôchodkovú reformu rakúska vláda pretlačila Albrecht K. Konečny
19. 6. 2003 ČSSD v pasci vlastnej vlády Martin  Kunštek
18. 6. 2003 Francouzské stávky: která ze sociálních výhod byla získána bez boje? Marta  Morice
16. 6. 2003 Pracovať za 4,90 eura na hodinu   
16. 6. 2003 Zrada penzijných fondov na dôchodkoch   
13. 6. 2003 Odborári v EÚ nie sú kryptokomunisti Igor  Lenský

Reforma veřejných financí a tvorba rozpočtu RSS 2.0      Historie >
18. 7. 2003 Ohlédnutí za odboráři: fiasko protestů proti reformě veřejných financí Ondřej  Slačálek
16. 7. 2003 Jsme vzdělanostní ekonomikou, nebo úřednickou? Jaroslav  Vávra
1. 7. 2003 Socánkova amnézie - výuka globálního kapitalismu v Česku Jindřich  Zíka
26. 6. 2003 Vláda bude rušit některá ministerstva. Kteří ministři dokáží obhájit své židle? Michal  Kubíček, Štěpán Kotrba
23. 6. 2003 Nejlepší sociální politikou je prosperující ekonomika Josef  Trnka
20. 6. 2003 Odboráři, kteří chtějí 5000 EUR měsíčně, a vzájemná solidarita Štěpán  Kotrba
19. 6. 2003 ČSSD v pasci vlastnej vlády Martin  Kunštek
19. 6. 2003 Zvyšme efektivitu státních výdajů Michal  Rusek
18. 6. 2003 Francouzské stávky: která ze sociálních výhod byla získána bez boje? Marta  Morice
12. 6. 2003 Daňový raj v pekle Damas  Gruska
3. 6. 2003 Svetový poriadok podľa Johna Maynarda Keynesa   
30. 5. 2003 Po vstupu do EU na tom nebude ČR finančně hůř než nyní Martin  Myant
22. 5. 2003 Tošenovský: důkazem stavu ekonomiky není Praha, ale ostravský kraj   
19. 5. 2003 Rovnou daňou k väčšej nerovnosti Martin  Muránsky