23. 6. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 6. 2003

Reforma v půli cesty I.
Trny prorostlá "česká cesta" k informační společnosti

Současnou epochu charakterizuje zásadní změna technologií, která podstatně mění nároky na kvalifikaci a způsob práce lidí i na uspořádání jejich vzájemných vztahů ve všech oblastech života. Již dnes je patrné, že motorem vývoje se stává duševní práce.

Autor tohoto výroku je i spoluautorem Státní informační politiky, která v České republice nastartovala rozvoj "počítačové gramotnosti" i souvisejících komerčních služeb a kterou tato vláda odhodila spolu s dalšími rozvojovými programy realizace e-governmentu, e-školství, e-zdravotnictví a dalších oborů. Namísto úspor z realizovaných projektů se dostáváme do fáze plýtvání za polovičatě provedenou e-reformu...

Z pokroku ve zpracování, přenosu i sdílení informací vzniká svět, v němž mají rozhodující faktory úspěchu intelektuální povahu. Důležitější než tuny produktů jsou myšlenky, nápady a know-how. Rodí se znalostní společnost. Člověk, jeho intelektuální potenciál, se stává nositelem ekonomického rozvoje společnosti.

Abychom vytvořili podmínky pro znalostní společnost, bude proto nutno především sledovat rozšíření veřejně přístupné nabídky vzdělání, zejména pak využití informačních technologií ve vzdělávání. Současně s tím je nutno podporovat zavádění informačních technologií do běžného života občanů, veřejné správy, zdravotnictví a sociálních služeb. Důsledné uplatnění ochrany osobních dat občanů v informačních systémech musí zabránit jejich zneužití. Provázání informačních systémů veřejné správy přes sdílené bezpečné referenční rozhraní a využívání společných základních registrů umožní, aby data jednou poskytnutá veřejné správě nebyla jiným úřadem znovu na občanovi vyžadována a zároveň byla zajištěna jejich spolehlivá ochrana. V integrovaném systému veřejné správy by (po jeho dobudování) měly platit tři základní zásady:
  1. občan by měl mít přístup ke všem evidencím, které o něm veřejná správa vede.
  2. občan by měl mít právo využívat veškeré veřejné informace, pořízené i za jeho peníze státem - bez dalšího zpoplatňování, nebo jen za provozní náklady jejich zpřístupnění, neb si je už jednou - prostřednictvím daní zaplatil. Občan je spolumajitel institucí státu, ne naopak. Moc pochází z lidu, nikoliv lid slouží moci. Občan by měl mít možnost zkontrolovat každý výdaj státu až na úroveň dodacího listu i faktury, s výjimkou informací klasifikovaných jako tajné.
  3. občan by měl mít možnost sám (i prostřednictvím Internetu) iniciovat aktualizaci změněných dat (např. změna adresy bydliště), pokud tak státní instituce neučiní sama.

Tyto a další principy se dostaly do Zemanovou vládou přijaté Státní informační politiky i do programového prohlášení současné vlády. Jejich uvádění do praxe menšinovou vládou Zemana i koaliční vládou Špidly však provázela a provází řada problematických činů. Bohužel. Místy i trestných.

Uveďme pouze tři z nich:

  1. Zákon o elektronickém podpisu, tak halasně svého času propagovaný, komunikaci občanů se státní správou spíše zkomplikoval než podpořil. Upozornění na polovičatost a neprofesionalitu řešení bylo premiéry i dalšími kooperujícími ministry ignorováno. Zvítězil populismus nad odborností. Hlavně, že jsme byli objeviteli trakaře - první v Evropě.
  2. Miliardy určené na Státní informační politiku ve vzdělávání nebyly využity (jak např. ukázaly interní informace před časem a dnes ukazuje i nedávné šetření NKÚ) tím nejefektivnějším způsobem a projekt "Internet do škol" je školskou veřejností přijímán spíše - mírně řečeno - s rozpaky než s nadšením. Chyba není ani tak v projektu integrovaného komplexního řešení se zachováním vlivu státu na rozvoj jeho klíčových prvků, jako v naprosté neschopnosti tento projekt a jeho dosahy vysvětlit školské i informatické veřejnosti a nadchnout ji pro jeho realizaci. Vysvětlit, že dovezené počítače do škol není nutno plnit komerčními CD-ROMy, ale vytvořit interaktivní portál, zahrnující summu středoškolských znalostí na internetu - přístupnou všem a zdarma. Otrávený a uhoněný ministr, neschopný bojovat s úřednickou mafií na svém ministerstvu, nedokázal mnohdy ani pochopit obsah varování, která mu byla se vší naléhavostí sdělována. Odešel uštván, a s ním i koncepce, ze které zbyly po jeho odchodu trosky. Snaha současné ministryně napravit ty nejhorší chyby je sisyfovská a všichni kolem ní už ztrácejí víru. Ona ještě ne. Ale otrávený a frustrovaný učitel, nepřístupný už jakékoliv další - koncepční či nekoncepční - změně a tímpádem ani vlastní rekvalifikaci, nemůže - logicky - nadchnout už ani své kolegy, ani žádné vnímavé dítě... Irtenet do škol je pravděpodobně už "klinicky" mrtev, a zbyl po něm pouze iniciativně vzniklý komerční Indoš, ze kterého si dělají firmy dojnou krávu, dojící rodiče žáků. Třeba zaškolou.cz. Naděje na resuscitaci by musela být provázena entuziasmem kantorů informatiků, namísto ministerské byrokracie. Musela by využít potenciálu odborníků, vysokých škol a akademické obce, namísto kšeftů pro privátní firmy. Musela by mít šarm a esprit. Musela by - znovu - nadchnout.
  3. Kompetence a s tím spojená reálná odpovědnost nově vzniklého ministerstva za chod státní informatiky zůstala na půli cesty. Mlynářovské "hraní si na ministra" přispělo pouze ke zhoufování okruhu jeho přátel v klíčových pozicích ministerstva. Řídit informatiku znamená nejen koupit či prodat Eurotel nebo Telecom, ale především říci co s ním dál v horizontu pěti let a proč. Zdůvodnit nevratné kroky a chápat informatiku nejen resoritsticky, ale jako průřezovou disciplínu, mající integrovat výkon veřejné správy i odborná témata resortů, zkvalitnit a zlevnit státní správu jako "bezpapírovou kancelář pro statisíce úředníků". Šetřit peníze a ne je vyhazovat. Jenže ministr informatiky není informatik, ale herec, naučený říkat svou roli. Od odborníků si poradit nedá. Jeho učitelé jsou lobbisté - ředitelé firem, kteří se stávají subdodavateli či dodavateli pro státní správu. Novell, PVT, Telecom, Microsoft, Contactel. Je to stále ještě ministr státu, nebo velvyslanec lobbistického sdružení SPIS?

                 
Obsah vydání       23. 6. 2003
23. 6. 2003 Demonstrace ČMKOS proti "vládnímu balíčku":
Bez reformy či s reformou aneb kdo za to může?
Štěpán  Kotrba
23. 6. 2003 Velká reklama pro pražský turistický průmysl v televizi BBC Jan  Čulík
22. 6. 2003 Američané "možná usmrtili Saddáma Husajna"
23. 6. 2003 Blairův "ministr propagandy" bude přece jen vyslýchán o Iráku
20. 6. 2003 Velitel tábora v zálivu Guantánamo: "Všechny zadržované osoby tu byly správně"
23. 6. 2003 "Neukázněná BBC" v táboře v zálivu Guantánamo
22. 6. 2003 Bush: irácké zbraně hromadného ničení "byly vyrabovány"
23. 6. 2003 Demokracie pro všechny: Zakažte komerční média ! Štěpán  Kotrba
23. 6. 2003 Reforma v půli cesty I.
Trny prorostlá "česká cesta" k informační společnosti
Jiří  Kofránek
23. 6. 2003 Designer babies: Potřebujeme nový morální kompas
23. 6. 2003
23. 6. 2003 Nejlepší sociální politikou je prosperující ekonomika Josef  Trnka
21. 6. 2003 George Orwell udal vládě "sympatizanty s komunismem"
23. 6. 2003 Irácké dokumenty, skandalizující britského poslance, odhaleny jako podvrh
21. 6. 2003 Další loď s přistěhovalci z Afriky se potopila
21. 6. 2003 Česká občanka porodila dítě na lodi směřující do Francie Jan  Čulík
21. 6. 2003 Šílenství ohledně nového Harryho Pottera je dobře organizováno
23. 6. 2003 Média veřejné služby dostanou brzy tvrdou konkurenci
23. 6. 2003 Kaslova mini-továrna na recyklaci pravicových elit Štěpán  Kotrba
20. 6. 2003 Ďábelská iridologie Štěpán  Kotrba
23. 6. 2003 Kolektivní vyjednávání napříště individuální? Štěpán  Kotrba
23. 6. 2003 Saddámova inteligence a satelitní telefony Štěpán  Kotrba
23. 6. 2003 Problémy zdravotnictví: Dobré účty dělají dobré přátele Štěpán  Kotrba
23. 6. 2003 Reforma veřejných financí z pohledu Učitelského odborového klubu Radek  Sárközi
23. 6. 2003 Kotrba "nemá respekt k faktům"
20. 6. 2003 Odboráři, kteří chtějí 5000 EUR měsíčně, a vzájemná solidarita Štěpán  Kotrba
22. 6. 2003 Jaká je skutečnost o likvidaci izraelských kolonií?
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
31. 5. 2003 Hospodaření OSBL za květen 2003

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
23. 6. 2003 Demokracie pro všechny: Zakažte komerční média ! Štěpán  Kotrba
23. 6. 2003 Saddámova inteligence a satelitní telefony Štěpán  Kotrba
23. 6. 2003 "Neukázněná BBC" v táboře v zálivu Guantánamo   
23. 6. 2003 Designer babies: Potřebujeme nový morální kompas   
23. 6. 2003 Velká reklama pro pražský turistický průmysl v televizi BBC Jan  Čulík
23. 6. 2003 "Superplevel" zpochybňuje budoucnost geneticky modifikovaných plodin   
23. 6. 2003 Reforma v půli cesty I.
Trny prorostlá "česká cesta" k informační společnosti
Jiří  Kofránek
22. 6. 2003 Američané "možná usmrtili Saddáma Husajna"   
21. 6. 2003 George Orwell udal vládě "sympatizanty s komunismem"   
21. 6. 2003 Šílenství ohledně nového Harryho Pottera je dobře organizováno   
20. 6. 2003 Rozhovor z Karlem Vachkem: Hloupost je třeba napadat na "opevněných místech"... Petr  Šafařík
20. 6. 2003 U Sicílie se potopila loď s přistěhovalci   
20. 6. 2003 Ďábelská iridologie Štěpán  Kotrba
20. 6. 2003 Velitel tábora v zálivu Guantánamo: "Všechny zadržované osoby tu byly správně"   
19. 6. 2003 EKONOMICKÁ STUDIE: Snížení daně z příjmu právnických osob a podpora investování Miloš  Pick

Elektronický podpis a informatizace státu RSS 2.0      Historie >
23. 6. 2003 Reforma v půli cesty I.
Trny prorostlá "česká cesta" k informační společnosti
Jiří  Kofránek
20. 6. 2003 Ďábelská iridologie Štěpán  Kotrba
16. 6. 2003 Občanství vyžaduje aktivní participaci - aneb nejsme ovce Štěpán  Kotrba
19. 2. 2003 Pozvánka na OpenWeekend 2003   
10. 2. 2003 Načo je čipová električenka? Peter  Greguš
14. 1. 2003 Veřejné zakázky: 3% výpalné z dodávek vládě Martin  Kunštek
13. 9. 2002 Levný internet a telefony - jediná možnost akcelerace vývoje společnosti? Michal  Rusek
22. 8. 2002 Státní informační politika ve vzdělávání: kostlivec ve skříni MŠMT Jan  Wagner
4. 7. 2002 42 procent britských domácností je připojeno na internet - stačí to?   
19. 6. 2002 Britská vláda nebude zavádět "chartu pro čmuchaly"   
31. 5. 2002 Finanční úřad Liberec: žádný elektronický, potřebujeme vlastnoruční podpis   
6. 5. 2002 První strasti e-občana Faltuse: Váš certifikát není kvalifikovaný! Jiří  Faltus, Tomáš Pecina
6. 5. 2002 Chaplin policajtom - Schuster e-občanom! Lubomír  Sedláčik
2. 5. 2002 Konečně e-občanem! Tomáš  Pecina

Digitalizace sdělovacích prostředků RSS 2.0      Historie >
23. 6. 2003 Reforma v půli cesty I.
Trny prorostlá "česká cesta" k informační společnosti
Jiří  Kofránek
23. 6. 2003 Demokracie pro všechny: Zakažte komerční média ! Štěpán  Kotrba
23. 6. 2003 Média veřejné služby dostanou brzy tvrdou konkurenci   
16. 6. 2003 Občanství vyžaduje aktivní participaci - aneb nejsme ovce Štěpán  Kotrba
13. 6. 2003 Česká digitální média V. -- přestávka Zdeněk  Duspiva
4. 6. 2003 Má smysl platit za veřejnoprávní televizi koncesionářský poplatek?   
16. 5. 2003 Plachý Plachý a krotká mediální veřejnoprávnost Štěpán  Kotrba
17. 4. 2003 Digitální média veřejné služby IV - Jak dál v roce 2003? Zdeněk  Duspiva
10. 3. 2003 Reakce: Ohrožuje ČT přípravou svého digitálního vysílání české komerční televize? Jan  Čulík
18. 1. 2003 Národní knihovna má problém s chápáním svého poslání v digitální době Štěpán  Kotrba
16. 12. 2002 Digitální média veřejné služby III. Zdeněk  Duspiva
28. 11. 2002 Plnění úkolů projektu, který předložil Jiří Balvín do "výběrového řízení na generálního ředitele České televize v  2001" Jana  Dědečková
11. 11. 2002 Média veřejné služby: "intelektuálové" hledali smysl své další existence Štěpán  Kotrba
11. 11. 2002 Diskusní monolog - digitální média veřejné služby - služba veřejnosti 21. století Štěpán  Kotrba
30. 9. 2002 Umíme manipulovat s činností mozku? Mojmír  Babáček

Reforma v půli cesty RSS 2.0      Historie >
23. 6. 2003 Reforma v půli cesty I.
Trny prorostlá "česká cesta" k informační společnosti
Jiří  Kofránek
14. 1. 2003 Veřejné zakázky: 3% výpalné z dodávek vládě Martin  Kunštek