1. 8. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 8. 2003

"Umělé přerušení těhotenství" je termín klamavý

Článek poslankyně A. Čurdové rozhodně stojí za zamyšlení. Představuje názor určité části našeho zákonodárného sboru, dokonce jeho převážné většiny, jak se zdá. Ti, co neustále hubují na špatné zákony, měli by si uvědomit, že nemůžeme mít lepší zákony, než jaké máme poslance, a podle toho se zachovat při příštích volbách.

Ponechme stranou titulek, který celou diskusi o interrupcích bagatelizuje a čtenáře se snaží předem naladit určitým směrem. Ten nemusí pocházet z autorčiny hlavy, ale třeba z redaktorovy.

Dovolím si zde úvodem konstatovat, že už sám pojem "umělé přerušení těhotenství", s nímž se tak běžně operuje, je označením eufemistickým a klamavým. Těhotenství není pouze přerušeno, nýbrž ukončeno. Definitivně, neodvolatelně. Někdy dokonce s následkem trvalé neplodnosti. To za prvé. Za druhé se tímto termínem navozuje představa, že předmětem výkonu nejen gramaticky, ale i fakticky je pouze jakýsi vnitřní stav matky, který se jen upraví žádoucím směrem. Jako by nešlo o živý lidský plod, který je zahuben, zničen, zlikvidován. (Ponechme zatím stranou otázku, do jaké míry je plod už v tomto stádiu člověkem.) Tím se celá otázka z oblasti mravní přesouvá do oblasti ryze gynekologické. Kdo by se pokoušel vrátit ji na pole morálky a práva, je buď středověký tmář, nebo z ní chce vytloukat politický kapitál. Že by mu mohlo být prostě jen líto zmařených životů a těžce poškozených matek, to nesmíme připustit, abychom sami nevypadali jako cynici, kterým kromě vlastního momentálního prospěchu není svaté vůbec nic.

Autorka připouští, že nerozhodnutou otázkou je, kdy vlastně lidský život vzniká: z biologického hlediska je to v okamžiku splynutí spermie s vajíčkem, z hlediska sociálního "v době, kdy již jde o společenskou bytost se všemi odpovídajícími charakteristikami". Které charakteristiky to jsou, zůstává bohužel nespecifikováno: každý nechť si dosadí ty své. Paní poslankyni je to však jasné: biologické hledisko zastávají dnes jen náboženští tmáři (KDU-ČSL), zbytek politického spektra je na straně pokroku. Tmářům zazlívá, že zavírají oči před právem na důstojný život, před problémem dětí nechtěných, nemilovaných, týraných, před znásilněnými ženami atd.

Souhlasím, že zakazovat potraty a nestarat se o matky a děti, které se narodí do nepřijatelných podmínek, by bylo pokrytecké. Jenom člověk neznalý nebo se zlými úmysly však může tvrdit, že křesťanům jsou "oběti jejich velkodušnosti", jak to v BL nazval před časem J. Veger, lhostejné. Vždyť nemocnice, sirotčince, starobince, sociální zařízení pro matky v tísni, pro léčbu alkoholiků a narkomanů provozují na celém světě a nejvíc v rozvojových zemích hlavně křesťanské církve. Jenže vyčítat odpůrcům potratů, že nevyřešili všechny sociální problémy, je tak snadné a levné, že se to přímo samo nabízí, že? Odmítat řešení jednoho problému poukazem na to, že dvacet dalších se tím nevyřešilo, je ovšem ten nejlepší způsob, jak nevyřešit vůbec nic.

Vraťme se ještě ke kardinální otázce: kdy se v průběhu životního cyklu stává lidský organismus člověkem. Opět budu citovat J. Vegera (BL 2.7.2003) který v posledním odstavci svého článku dospívá k závěru, že jediným kvalitativním předělem ve vývoji plodu, jedinou hranicí mezi "biologickým materiálem s genetickou informací" a "člověkem" je splynutí spermie s vajíčkem. S tím nelze než souhlasit a není mi známo, že by proti takovému názoru někdo uplatňoval vědecky podložené námitky. Ale následující věty představují neuvěřitelný logický přemet: protože takové oplodněné vajíčko, odborně zygota, je pořád ještě jedinou buňkou stejně jako vajíčko neoplodněné, není prý mezi nimi žádný podstatný rozdíl! Tady Veger dočista zapomněl, že atributem života je schopnost růstu a množení, a přesně touto schopností se liší vajíčko oplodněné od neoplodněného: je to živý jedinec, byť zatím jednobuněčný. A je ovšem nebetyčný rozdíl mezi takovou zygotou a jakýmkoli prvokem: vývojová trajektorie prvoka je ukončená, kdežto zygota je teprve na jejím začátku, zatímco na konci bude kompletní, dospělý člověk, jehož výsledná podoba je už v chromozomech od sloučení rodičovských genetických podílů vajíčka a spermie naprogramována.

Na omylu je rovněž paní Kubátová, kterou Veger cituje. Zabití plodu nelze ospravedlnit nepřítomností vědomí -- tato filozofie, dotažena do důsledků, by připouštěla i u dospělých beztrestné zabití ve spánku či v bezvědomí. Nejosudnějším důsledkem usmrcení lidského individua není ani tolik vymazání vzpomínek na minulost zapsaných v jeho paměti, jako násilná likvidace jeho budoucnosti, v daném okamžiku sice ještě neznámé a třeba i s nepříznivou prognózou, ale přesto, tvrdím, nedotknutelné. Nejde tolik o to, zda a jak si plod svůj zánik uvědomuje a kolik přitom vytrpí, jako o svévolnou (byť i třeba úplně bezbolestnou) anihilaci sotva započaté životní dráhy, zničení všech nadějných možností, surové přervání přirozeného vývoje. Nevím, proč má paní Kubátová zapotřebí častovat odpůrce potratů nadávkami "pokrytečtí náboženští fanatici" -- takto barbarsky nelikvidují své nenarozené potomky ani ta nejnižší zvířata. Tvrzení, že usmrcovaný plod nic nevnímá, je v horším případě vědomou lží, v lepším případě nedokázanou domněnkou. Záběry na dokumentu "Němý výkřik" (autentické záznamy z interrupce) svědčí o něčem jiném.

Oplodněné vajíčko zajisté není totéž co novorozenec. To nikdo netvrdil a netvrdí. Člověkem je však takové vajíčko stejně jako novorozenec v tom smyslu, že jde o jednoznačně lidského jedince, určeného svou lidskou genetickou výbavou v okamžiku oplodnění. Rozdíl mezi oběma stádii je pouze kvantitativní - novorozenec rovná se zygota plus živiny plus čas, všechno mezi tím je vývoj po geneticky definované trajektorii. Zmaří-li se tento započatý život, byl nepochybně zmařen lidský život -- jenom o několik měsíců dříve. Biologicky se interrupce od vraždy novorozence neliší, takže to ironické "vraždění neviňátek" je žel, docela výstižné.

Další blud, kterým zastánci interrupcí rádi operují, je výlučná odpovědnost matky za to, jak rozhodne o svém těle. Ať se to matkám líbí či nelíbí, dítě, které v sobě nosí, není jejich tělem. Je to geneticky odlišný jedinec, s vlastním krevním oběhem a často i s odlišnou krevní skupinou. Do jeho osudu má co mluvit přinejmenším jedna další osoba, a to otec. Ale i tehdy, je-li otec neznámý nebo o dítě nestojí, a právě tehdy, kdy existence budoucího dítěte je ohrožena nezájmem ze strany rodičů, musí se na jeho stranu postavit společnost a zákon. Kdyby bylo rodičům samozřejmé, že svou doživotní odpovědnost za "hvězdný okamžik rozkoše" uznávají a dítě láskyplně přijmou, nebylo by třeba protipotratových zákonů, protože by nebylo potratů. Ale i těch 30.000 potratů ročně (byť s mírně klesající tendencí) je stále ještě o hodně víc, než si naše společnost může dovolit, chce-li vůbec přežít.

Že potraty budou dál, i kdyby je zákon zakázal, to je nepochybná pravda - stejně jako krást se bude vždycky, zákon nezákon. Vyhlásíme-li ale zlodějnu za normální, bude se krást mnohem víc. Stupidního sloganu "zákazy nic neřeší" se může dovolávat jen ten, kdo žádný rozumnější argument najít nedokáže.

Ostatně - úmyslné rozšlápnutí vajíčka ve hnízdě chráněného ptačího druhu je také trestné. Má mít člověk menší právo na ochranu než čáp, labuť či raroh?

                 
Obsah vydání       1. 8. 2003
1. 8. 2003 Letní filmová škola: natáčejí teď čeští dokumentaristé hlavně filmy "o samorostech"? Jan  Čulík
31. 7. 2003 Letní filmová škola: Remundová velmi příjemně překvapila Jan  Čulík
31. 7. 2003 Svoboda není bezbřehá Jan  Čulík
1. 8. 2003 Francis Fukuyama - konec dějin a poslední člověk Stanislav  Heczko
1. 8. 2003 Demokracie, ropa, zájmy a Guinejský záliv
1. 8. 2003 CzechTek 03: fotky a videa Štěpán  Kotrba
31. 7. 2003 CzechTek 03: válka papírů a razítek, hysterická starostka, soudkyně v klidu Štěpán  Kotrba
31. 7. 2003 CzechTek 03: One Tribe, One Vibe Jan "RaveBoy" Němec
1. 8. 2003 Hans Küng -- verný burič Karol  Moravčík
1. 8. 2003 Na katolíckom Slovensku je pouličná evanjelizácia stále škandalózna Martina  Nemethová
1. 8. 2003 Odkaz majstra Jána Husa: Iskry z hranice v Kostnici Peter  Abelard
1. 8. 2003 Téma: Antisemitizmus Martina  Blažeková
1. 8. 2003 "Umělé přerušení těhotenství" je termín klamavý Pavel  Mareš
1. 8. 2003 Učitelé za školou Ladislav  Žák
31. 7. 2003 Konečná reakce k Rally Pačejov: Nezajímají nás věci veřejného zájmu Ondřej  Hausenblas
31. 7. 2003 Nos upravit lze, vyměnit mozek nikoliv Jan  Paul
31. 7. 2003 Trapný Ondřej Hausenblas
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
24. 7. 2003 Valná hromada OSBL

Interrupce: ženino právo či vražda? RSS 2.0      Historie >
1. 8. 2003 "Umělé přerušení těhotenství" je termín klamavý Pavel  Mareš
30. 7. 2003 Interrupce - odrhovačka o vraždě neviňátek Anna  Čurdová
10. 7. 2003 Plávajúca potratová klinika Sylvia  Porubänová
10. 7. 2003 Zakázať, čo sa nedá? Martin  Muránsky
10. 7. 2003 Novela interrupčného zákona sa dostala tam, kde nemala byť Branislav  Kuruc
4. 7. 2003 Ústav pro čistotu rasy Robert  Pokorný
2. 7. 2003 Interrupce ano, nebo ne? Josef  Veger
2. 7. 2003 Vajíčko a spermia -- rukojemníci slovenského parlamentu Martina  Nemethová
23. 6. 2003 Designer babies: Potřebujeme nový morální kompas   
19. 6. 2003 Rozbité panenky: O svatosti udřených drsných žen a Matky Terezy Darius  Nosreti
12. 6. 2003 Potraty: nebytie alebo nedokonalé bytie? Martina  Nemethová
6. 6. 2003 Stoupenci potratů zaznamenali v USA porážku   
4. 6. 2003 Milujte se a nemnožte se Dominik  Lukeš
2. 6. 2003 Děti se nerodí: místo příčin řešíme následky Michal  Rusek
19. 5. 2003 Nehumánní jsou potraty! Pavel  Mareš