Na Vánoce do vánočního města Vánoce

2. 2. 2011 / Josef Mikovec

"Září sice dále vánoční stromky, čekají se dárky, ale mizí už jesličky, které dříve bývaly nezbytným doprovodem vánočních svátků. Jesličky s malým Ježíškem musely být dříve o Vánocích v každé domácnosti."

"Ako to ma vyzerat medzi "veriacimi" a "neveriacimi" nam uz po roky ukazuju jezuiti a marxisti v Juznej Amerike: spolu bojuju, pomahaju chudobnym, spolu su za to vrazdeni zlocincami posluhujucimi americkemu imperializmu a spolu ukazuju, ze este aj dnes existuju skutocne zite hodnoty, ktore ludi spajaju: prave Vianocne aj Velkonocne hodnoty."

Tropické Vánoce

V Brazílii ve státě Rio Grande do Norte (RN) je město Natal, což znamená také Vánoce. Jméno obdrželo, protože Amerigo Vespucci, který tam přistál o Vánocích, místo, kde dnes město stojí, takto nazval. Trvalo nějaký čas, než se tam Evropané natrvalo usídlili. Do té doby tam žili pouze ĺndios (viz Indigenous peoples in Brazil). Ti ve státě RN žijí v menším počtu dodnes.

Trvalejší zájem projevili francouzští piráti, vedení Jacquesem Riffaultem. Po jejich vypuzení v roce 1598 Portugalci vybudovali pevnost /Forte/ dos Reis Magos, neboli Tří Mágů, tj. Tří Králů - a založili město Natal. Pevnost stále stojí a město zvané Cidade do Sol, tj. Město slunce, roste a vzkvétá. V pevnosti, dle průvodce, bylo sedm mučíren pro sedm stupňů mučení. Nikdo prý se však nedostal ke třetímu. Poté byl hozen z hradeb do moře.

Nutnost nezná přikázání

Kolonizace a držba moci tedy rozhodně neprobíhala něžně ani křesťansky, jak tomu bylo a je i mimo Brazílii. Mimochodem, vznik brazilského národa je spojen s tzv. "cunhadismo-švagrovstvím", a tehdy nevyhnutelnou a nutnou polygamií. Evropanům byly nabídnuty k sňatku indiánské dívky. Uzavření manželství znamenalo spříznění se všemi příslusníky kmene. Dnes se to v Brazílii zas tak moc nepřipomíná.

Proč Ignác z Loyoly a Karel Marx?

V RN to byla vesnice Estremoz, která je historickým příkladem brutality kolonizace. Na záchraně Indiánů mají velkou zásluhu misionáři, především jezuité, v Česku pro potřebu uchování historického koloritu, snadné ideologické orientace a dostupného sebevědomí známí jen coby protinárodní padouši. Jezuité jsou v Latinské Americe i dnes většinou falangou zodpovědných a představují spolu s Theologiemi osvobození to lepší, co pozůstalo ze západního křesťanství a římského katolicismu, čímž se často dostávají ( a nejen oni) do konfliktu s Vatikánem - pro svou teorii i praxi .

Byla to především teologie osvobození, která musela být oslabena ve jménu propůjčené hegemonie a financí a podřízenou, ideologickou spoluprací zajištěného podpůrného členství v konsorciu Nadtřídy. Tak jako i jinde, i v Brazílii větší část původního obyvatelstva padla za oběť nemocem, které Evropané sebou přinesli, byli vyvražďováni a zotročováni.

Štěpán Steiger, Teologie osvobození...ZDE

Living Liberation Theology ZDE
...opting for the poor - liberation theology ZDE
Jesuits in Latin America, 1549-2000: 450 Years of Inculturation, Defense of Human Rights, and Prophetic Witness (viz dodatky) ZDE
Pro detailisty a sběratele ZDE

Ale ani dnes to nemají Indiáni jednoduché a potřebují pomoc - podrobněji o tom psal Fabiano Golgo v článku Katastrofa Xingu, Proč chce Lula elektřinu v amazonském dešťovém pralese?. Je jisté, že Dilma Rousseffová, kdysi radikální, dnes pozdní členka Strany pracujících, od 1. 1. 2011 presidentka Brazílie, bude "svůj" projekt bezohledně prosazovat ve jménu pokroku a vyšší životní úrovně. S tím se většinou vystačí.

Zde je začátek:

IBAMA President Resigns Over Belo Monte Licensing ZDE

Brazil's president signs "death sentence" for Amazonian river ZDE
Xingu ZDE
Cultures of Resistance: Battle for the Xingu ZDE
Defending the Rivers of the Amazon ZDE
Indiánské kmeny v Brazílii ZDE
Přežívání indiánských kmenů v Brazílii ZDE
PowerSwitch report by WWF-Brazil examining opportunities for energy efficiency ZDE
In Brazil, 48% of generated energy comes from renewable sources ZDE

"Belo Monte would be a project bigger than the Panama Canal, flooding at least 400 000 acres of rainforest, displacing 40 000 indigenous and local people, and destroying the priceless habitats of countless unique species -- all to create power that could easily be generated through investments in energy efficiency.

Pressure on President Dilma against the dam is rosiny , the President of Brazil's Environmental Agency just resigned, refusing to issue Belo Monte a construction license and challenging strong political pressure to go forward with this disastrous project. Environmental specialists, indigenous leaders and civil society agree that Belo Monte will be a massive environmental scar in the heart of the Amazon ..."

ZDE

Průmysl je pokrok a pokrok je Průmysl.

/brazilský prezident/ ...Lula v podstatě přináší městský rozvoj -- který potřebuje elektřinu -- do té části světa, kterou svět potřebuje zanechat bez lidského vlivu... Brazilská ústava obsahuje ustanovení, podle něhož musejí být domorodé komunity konzultovány, než budou na jejich územích zahájeny rozvojové projekty. Avšak Lulova vláda tuto právní podmínku odmítla splnit... Ministerstvo veřejnosti, což je samostatný vládní úřad, který rozhoduje o ústavnosti a legálnosti vládních projektů a rozhodnutí, projekt přehrady v Belo Monte otevřeně odsoudilo jako protizákonný a jako projekt, který porušuje brazilskou ústavu, ale Lulova vláda je ignoruje.

zdroj ZDE

Nyní v tom pokračuje nová vláda.

Kapitalismus bez kapitalistů a národy bez států a bank

"Žijeme v kulturním prostředí, kde se (nejen) marxistické myšlení téměř identifikovalo s logikou industrialismu."

Karel Dolejší ZDE

"Co světové levici schází, je především nová "kosmovize" a většinou nemůže jít jako celek dále než k zastavení "ekocidy". Z klasiků všech západních politických monismů pozůstali jen kostrouni".

zdroj ZDE

"Když pak kapitalismus konečně dorazil, přinesl s sebou masivní desakralizaci kultury. Je to systém, který již nepodléhá vládě transcendentálního Zákona; právě naopak, eliminuje všechny takovéto kódy, aby je opětovně zaváděl ad hoc. Kapitalismus není řízen direktivně, ale je definován (a redefinován) pragmatickými potřebami realizovanými za pomoci improvizovaných opatření."

Mark Fisher, Kapitalistický realismus ZDE

Zatímco kapitalismus stát nutně potřebuje, národy a lid jej nutně nepotřebují. Pouze podmíněně, v míře kdy, kde a v čem není dosud nahraditelný a při zesílené svébytnosti a solidaritě. Paradoxně to může v Latinské Americe znamenat současné zesílení role státu a politických stran, které umožní existenci paralelní, mimo-státní organizace společnosti, která v budoucnosti stát a jeho frakce nahradí. A samozřejmě obrana a bezpečnost zemí vyvíjejících se k vyššímu typu demokracie patří mezi faktory, které toto zesilování role státu musí v době ohrožení zapříčinit. Proto dobovým problémem jsou možné střety mezi státem a hnutím indigenista, které přerůstá hranice států i doby a ze svých místních, dnes už i městských organizačních struktur postupně po celé Latinské Americe vytváří meziamerickou síť. Na problémy spojené s dvojsměrným a nerovnoměrným vývojem, růzností požadavků a protikladných povinností upozorňuje I. Wallerstein. Pokusy o plnou asimilaci Indígenas, anebo o alespoň částečnou deformaci a znevolňování zatím, bohudíky, nebyly dostatečně úspěšné.

Tam, kde nemohou být zatáhnuti do měst a fabrik, jdou města a fabriky za nimi. V mnoha případech však dokázali Indígenas naopak změnit vnucené prostředí a okolnosti ve prospěch trvalého lidství a etiky, které se integrované křesťanství dávno vzdalo. Velká část levice, bohužel, není dostatečně aktivní, pokud jde o problémy tohoto druhu, a vlastně usiluje o kapitalismus bez kapitalistů... Pro budoucnost se opoždění podcivilizovaní Indiáni stejně musí stát doplňkovým venkovským proletariátem, nebo být zařazeni do ukázňujícího průmyslu. Takže případný protest může být jen otázkou taktiky. Našlo by se i při nevelké pilnosti dosti vhodných citátů z Marxe, Otců klasiků i pozdějších Učitelů Internacionál a Stran..... Nanejvýše si někteří uvědomí ekologickou tragédii, kterou drancování Amazonie znamená. A to je dost málo. Problém však není pouze ekologický, ale také ethno-logický a anthropo-logický. Pro původní a stálé obyvatele amazonské oblasti jde o destrukci jejich nejpřirozenějšího světa, ve kterém spolu s nimi žijí i jejich zemřelí předci. Není to pouze otázka existenční, ale především důsledně existenciální, ne pouze kulturní, ale kultovní. Jejich přirozený svět se neskládá z pouhých užitkových předmětů, neživých věcí, reifikovaných bytostí a pomíjecích, pouze smrtelných lidí a zvířat, ale je plně živoucí a oduševněn, nerozdělitelný a zcela zabydlen vždy přítomnými duchy a dušemi osob, zvířat, rostlin i "neživých " částí jednoho nedělitelného světa. Je domovem živých i mrtvých. Přes pět století útlaku a pozvolné genocidy, kolektivistická mentalita Ameríndios a Afro-Latinos, pospolitost, která není omezena pouze na osoby přežila diktatury lidí, věcí, bídy i individualismu. Je to kultura, jejíž kosmická vize, sociální organizace, rituály, léčitelství, zemědělství, umění, jazyk, ji uchovaly v neporazitelnosti."

zdroj ZDE

V některých zemích představují nejdokonalejší anti-systémové hnutí a anti-hegemonistické společenství jaké existuje, nadčasově stimulující, regenerující organickou, nezasažitelnou tradicí."

Děti Amazonie

Denise Zmekhol je autorkou filmu o Indiánech.

"Brazilian filmmaker Denise Zmekhol travels to the heart of the Amazon in search of the indigenous children she photographed fifteen years ago. She encounters a world transformed by logging, ranching and disease. From the assassination of rubber tapper Chico Mendes to the ongoing struggle to protect the forest, this inspiring story of resilience reveals how we are all children of the Amazon, breathing the same air and sharing the same fate".

Filmy ZDE ZDE

Brazilští indiáni ZDE
Afro-brazilská náboženství ZDE

Nové Holandsko

O Natal brzo projevili zájem Holanďané, kteří ostatně měli zájem o velkou část Brazílie. Luso-Brasileiros, tj. Portugalci-Brazilci, proti nim pochopitelně povstali. Válka skončila nakonec porážkou Holanďanů a tím také kulturně ničivého kalvinismu. Část Holanďanů neboli Nederlandse Brazilianen, portugalsky Neerlando-brasileiro nebo Holando-brasileiro, však v Brazílii zůstala a i později sem imigrovali. Také turistů z Nizozemí je v Natalu hojně. Po angličtině z cizích jazyků byla před Vánocemi nejvíce slyšet právě holandština.

O brazilském folkloru

Z Natalu pochází folklorista, antropolog, historik, a novinář Luis da Câmara Cascudo, autor 31 knih o brazilském folkloru, který se také věnoval historii Holandské Brazílie.

Hned po Antarktidě

Dle NASA je v RN po Anarktidě nejčistší vzduch. Především je Natal městem turistů a je uváděn jako nejbezpečnější hlavní město z 26 států Brazílie. Ve čvrti chudých je vidět jen jistá chudoba, ale rozhodně ne bída, dle brazilských měřítek, pochopitelně. Totéž pokud jde o vesnice na severu státu, kterými jsem projížděl.

Jeden den v ráji a nádraží na cestu ke hvězdám

Pro některé návštěvníky dokonce jeden den v ráji vypadá takto: One day in paradise - Natal RN city, Brazil. Poblíže Natalu je rovněž raketová základna, respektive středisko Centro de Lançamento da Barreira do Inferno brazilské vládní agentury pro kosmický výzkum Agência Espacial Brasileira (AEB). Další, dnes významnější středisko, je Centro de Lançamento de Alcântara (CLA) v Alcântara ve státě Maranhão. Brazílie má už také i svého astronauta.

Brazílie po boku Spojenců

Rio Grande do Norte má naftu, různé minerály, vyváží ryby a vše mořské, co je k jídlu, mořskou sůl, ovoce a zeleninu. Natal měl a má význam strategický. Proto zde byla za 2. světové války US námořní základna. Brazílie byla sice neutrální, ale časem se její neutralita stávala více méně, ale spíše více, formální. Po přerušení diplomatických styků se zeměmi Osy německé a italské ponorky potopily celkem 36 brazilských obchodních lodí. Brazílie vyhlásila válku Německu, Itálii a Japonsku dne 22. srpna 1942. Její loďstvo operovalo v Atlantiku a letectvo a pozemní vojsko se zúčastnily války v Evropě.

Znak expedičního sboru BEF svědčí o vojenském humoru Brazilců.

Pro sběratele a znalce: Brazílie po boku Spojenců ve 2.světové válce ZDE

War Monuments and Memorials from Brazil ZDE

V době 2. světové války byli brazilští Němci, neboli teuto-brasileiros či germano-brasileiros, stejně jako Japonci persekvováni. Mluvit německy mohlo znamenat vězení i mučení. Japonci byli, tak jako v USA, dokonce internováni. Známá a typická brazilská snášenlivost a umění kompromisů nebyly vždy bezpodmínečné, obzvláště Velké Lampasy měly občas militérně zúžený pohled.

Koho více zajímá...

V ČR málo známá historie a lid Brazílie, měl by se seznámit s dílem Darcy Ribeira - vynikající film s anglickými titulky O Povo Brasileiro (Matriz Tupi) 1/30.

Vánoce v Natalu

"I feel like a lot of people associate atheism with a lack of tradition and bitterness towards religious holidays when this is far from the truth, at least for me."

Liz Turcotte ZDE

Brazílie je zemí přistěhovalců, v pořadí hned po USA, kteří si sebou přinesli ze svých zemí i svoje vánoční zvyky, tedy také obvyklé jesličky se sněhem s vaty a stylizovanými vločkami, které v tropické Brazílii působí dosti nezvykle, zvláště na plážích.

Vánoční stromky jsou pochopitelně umělohmotné, takže jsou jen symbolem symbolu. V 50.letech minulého století byl importován Papai Noel. Neuchytil se hned, ale díky komercializaci v 70. letech zdomácněl. Zpravidla se v supermarketech pohybuje s mladičkou Mamai Noel. Nijak se neliší od severoamerického kolegy Santa Clause a euroasijského Dědy Mráze. Vánoce se i zde pochopitelně mění ve velký obchodní kýč a jejich smysl a podstata, ať už jsou chápány nábožensky, humanisticky, tradicionalisticky nebo folkloristicky, je znepřístupněna. Historie Santa Clause je však velice košatá a jeho původ vzdálený v dávnověku. Své zneužití, na jehož počátku jsou společnosti White Rock Beverages a Coca-Cola, si nezaslouží. Pokud jde o jeho nynější ustálenou podobu, hlavní zásluhu měla Coca-Cola.

Nepřítel lidu a spojenec kněží a kulaků

"Democracy is not the natural state of society. The market is."

Alain Minc

"Mass culture, masscult neboli maskultura, maskult čili маскултура, маскулт, to jest masová kultura je taková, která je určena masám a masové společnosti, avšak nemůže, a kdyby mohla, nesmí být masami tvořena."

Archeologie popřítomnosti aneb Stýskání po budoucnosti ZDE

Neúspěšný všesvazový Дедушка Мороз ve skutečnosti nebyl vytvořen revolucí, ani žádným komitétem pro lidovou či masovovou kulturu, jak se mnozí domnívali, ale naopak v roce 1928 byl označen za nepřítele lidu a spojence kněží a kulaků. Později však Stalin usoudil, že by mohl být užitečným, trval jen na modrém oblečení, ale i to se změnilo a tak se oba velmocenští staříci svorně podíleli na tvorbě budoucnosti. Do podřízených zemí byl Děda Mráz s jolkou vnucen, ale neujal se jaksi. Měli jsme klasického a nenahraditelného, dobrého světce Mikuláše s andělem a čertem, a na Štedrý den poctivého českého Ježíška. Pouze v několika málo přetažených partajních rodinách byl okázale zdůrazňován Děda Mráz, pro většinu obyvatelstva sovětský zmetek, o jehož staré, slavné historii se nevědělo, kontrarevoluční minulost nebyla známa a podobnost s US Santou se tajila. Ostatně nám to bylo jedno. Ježíšek patřil nutně k Vánocům, protože k nim patřil nutně a byl rovněž nestíhatelným projevem nesouhlasu s režimem, jehož reprezentant Antonín Zápotocký, současníky zvaný též Ušaté torpédo, Tonda Rohák apod., pobavil národ a dlouho ještě bude bavit i nevěřícné svým vánočním projevem k národu a pro lid. Leč jeho vize se nemohla uskutečnit. Teprve když slovansko-sovětoidní SocDěd zcela vymizel, nastupuje jeho zrcadlový protějšek, který může být nesrovnatelně úspěšnější v likvidaci Vánoc, jejich poezie i smyslu, v ochuzování a v odlučování od původnosti. A tak jako v jiných zemích, tak i v Česku, bohužel ne celém...

"Aktivisté bojující za udržení domácích vánočních tradic dnes v Praze pořádali akce, kterými chtěli upozornit na postupující "santizaci" svátků v Česku. Nejprve se sešel happening v maskách sněhuláků před úřadem vlády. Jiní demonstranti zase naložili Santu Clause do popelnice a vypravili pryč z Česka."

video ZDE

Jejich akce je sympatická, žel nedostatečná.

Santizace, nebo sanitizace ?

"Současná krize Západu je významná tím, že se jedná o krizi na vícero frontách -- od etické po ideologickou a krizi praktické politiky (nejen ekonomické). Krize je vždy vyvrcholením potíží, ukázkou, že dále takto pokračovat nelze a že v systému se naakumulovaly problémy tak závažné, že ohrožují jeho existenci."

Ilona Švihlíková, Co v Planetě Zemi 2011 nezaznělo ZDE

Problém je samozřejmě hlubší nežli "santizace". Ta je pouhým detailem a nepřehlédnutelným symptomem, stejně jako byl nepůsobivý až ztrátový Děda Mráz pouhým detailem, ne však ničím mimo topornou strategii s chtěným, přesně určeným cílem. V případě "santizace" může jít také jen o předpokládaný samospád.

Problémem je systémová krize jako nutný závěr pozdního kapitalismu, ve kterém komercializace, komodifikace a reifikace se všemi devalvujícími důsledky a plytkostí se jeví jako nezadržitelná a manipulace snadná a chtěná. Problém je globalizace, kulturní imperialismus a v jeho rámci neo-kolonialismus, který této krize využívá a urychluje ji.

Gyatri Chakravorty Spivak, Neocolonialism and the secret agent of knowledge ZDE

Cui bono?

"Control the Culture is to control the Future."

John Gray

"A naopak"

Jiri George Sedivy,SLC,Ut. US

"Kapitalismus je tím, co zůstává, když se světonázory na úrovni rituálů nebo symbolické reprezentace zhroutily, a zbývá už jen konzument-divák klopýtající mezi ruinami a relikty minulosti".

Mark Fisher, Kapitalistický realismus aneb proč je dnes snazší představit si konec světa než konec kapitalismu

"The inclusion of culture into the globalizing economy leads to the creation of a global culture of commodified consumerism, dominated by American media conglomerates. The result is an homogenization and Americanization previously distinct (European) cultures."

Ramonet, Ignacio, (1995). One Idea System ZDE

Ramonet, Ignacio, (1995). One Idea System ZDE

Nejen evropských, pochopitelně. Naštěstí ještě, jednak a především, jsou mimo tak řečený 1. svět země a ethnika, které si udržely v podstatné míře vlastní kulturu nebo mají možnost její přirozené obnovy, a v samotném 1.světě existují enklávy autonomních a alternativních společenství nepodléhající "kulturní" logice pozdního kapitalismu. V současnosti můžeme pozorovat, jak s glajšachtujícím multikulturalismem, který je průvodním jevem, nutností a strategií globalizace i kulturního imperialismu s ekonomickým, politickým a konečným mocenským cílem, se objevuje opačný pohyb nejen v Jižní Americe, ale i v samotné Evropě, kde se zvolna probouzejí, kulturně potlačené a rozmělněné, dlouho bezvědomé a bezhlasé národy, národnosti, svébytná ethnika, regionální a autonomní kultury, subkultury, náboženství a další formy společenství s obnovenými nebo navrácenými tradicemi, rituálními kulturními rytmy a vlastní celkovou spirituální kodifikací, která jim umožnuje porozumět, popsat a vyjádřit realitu vlastním adekvátním způsobem, udržet skupinový styl života, strukturu vztahů a sociální hermetismus. S nimi ožívají jejich jazyky a dialekty.

Proto stimulace zmnožení kultur, obrana všech vzdorujících nepodřaditelných společenství a uchování psychokulturních tmelů je, především v Evropě, krajně urgentní ! Alternativou je...

Totalitarismus invertovaný a totalitarismus totální.

21. století bude érou světových vládců. Dřivější diktátoři padli, protože nebyli schopni dostatečně zásobit své poddané chlebem, cirkusy, zázraky a záhadami. A také neměli opravdu účinný způsob manipulace mysli. Pod vědeckou diktaturou bude vdělání opravdu účinné - výsledkem bude, že většina mužů a žen dospěje k tomu milovat své zotročení a ani je nenapadne snít o revoluci. Zdá se, že neexistuje žádný pádný důvod, proč by zcela vědecká diktatura měla být svržena...

Aldous Huxley - Konec civilizace aneb Krásný nový svět

Rebuild an original map of the "sacred concept of the world"

Masová - tj. na masmédia, veřejné mínění a a státní rituály soustředěná, geopolitika nepřehlíží geopolitickou kulturu, imaginaci, tradice a diskurzy ani v případě řešení zcela prozaických problémů a úkolů zadaných politiky pro stanovení nebo dosažení geostrategických cílů. Jednou z odpovědí na současnou unipolární mocenskou situaci a ideovou monokracii je iritující idea Eurasie, projekt multipolárního uspořádání světa, které by mělo zabránit globalizaci, standartizujícímu imperialismu, umožnilo podřízení ekonomiky civilizačním hodnotám a zabezpečilo kulturní diverzitu. Neo-eurasijské hnutí, které má vztah k marxismu krajně kritický a selektivní, vidí své spojence v kulturně autonomních komunitách Třetího světa a vzdorujících enklávách Prvního. ( viz dodatek)

Mediální imperialismus

"The incapacity of our minds, at least at present, to map the great global multinational and decentered communicational network in which we find ourselves caught as individuali subjects..."

Fredric Jameson

Chladnou cestou tvořený, prokalkulovaný i samoplozením vznikající newspeak masmédií a jejich systém stimulů vytvářejí použitelný, předvídatelný, přehledný vnitřní svět, ilusorní extenzi opouzdřených osobností, iluzorní nezávazné "společenství" a psychosociální paralelismus, které se stávají pro postižené sociálně diferencovanou úlevnou potřebou. Pro odolnější kategorie včleněných, anebo pro postižené nezužitkovatelnými vedlejšími příznaky, je vhodná kulturní izopatie, v případě neúspěchu oboustranně vítaná prozatímní kulturní segregace.

zdroj ZDE nebo ROOMs 101.

Masmédia, která jsou umístěna, významově, v centru kultury kapitalistického Západu, plní svou každodenní funkci s účinkem přesahujícím možnost sledovatelnosti ze strany zasahovaných a dominovaných. Především jde o podstatu, účel a cíl zakrývané bezespornými fakty, (viz Julie Šalomonová, Vliv sdělovacích prostředků na vytváření současného obrazu světa), která mohou být využita jako jednoduchý a pochopitelný zástupný problém. Uvedenou studii doplním užitečnou a čtivou, idealizujcí killologickou literaturou, to jest Killology...

Killology Research Group, Brooke Werner: Abu Ghraib and a New Generation of Soldiers in Abu Ghraib: The Politics of Torture a On Killing: The Psychological Cost of Learning to Kill in War and Society ZDE

Předstupně, příprava, navykání, degradace.

To jen tak na povrchu z minula.

On killing: The Psychological cost of learning to kill ZDE

Is Torture A Good Idea? ZDE
American-British war crimes documentary is presented by British legal eagle Clive... ZDE

Dr. Steven Reisner of Physicians for Human Rights explains that not only were physicians and psychologists participating in torture, they were participating in human experimentation at Guantanamo and other U.S. "black sites".

zdroj ZDE

The War You Don't See - John Pilger ZDE

Totalitarismus invertovaný

Zkušenost nás poučila, že autoritářská omezení, která jsou všude kolem nás, mohou být zaváděna v rámci politické struktury, která formálně zůstává demokracií. Na tento vývoj nás připravila "válka proti terorismu": normalizace krize vytváří situaci, ve které se zrušení protikrizových opatření stává nemyslitelným.

Mark Fisher, Kapitalistický realismus

Totalitarismus invertovaný už tady máme a funguje a postupuje docela úspěšně, bez velkých zádrhelů. Fasáda se sice chvěje, ale s tím se také jistě počítá. Chyba anebo viník jsou vždy po ruce, a většinou se s tím vystačí. I když nevezmeme v úvahu vědu a techniku a neuvěřitelné možnosti bezchybného totalitarismu, které nám přinesou, je opodstatněných důvodů k opožděným obavám sdostatek:

Politický filosof Sheldon Wolin ve své knize "Democracy Incorporated" užívá k popisu našeho politického systému pojmu "invertovaný totalitarismus". Jde o pojem, který by Huxleymu dával smysl. V invertovaném totalitarismu jsou sofistikované technologie korporátního řízení, obtěžování a masové manipulace daleko předstihující ty, jež používaly předchozí totalitární státy, účinně maskovány leskem, hlukem a nadbytkem konzumní společnosti. Postupně se vzdáváme politické participace a občanských svobod. Korporátní stát skrývající se za kouřovou clonu průmyslu public relations, průmyslu zábavy a laciný materialismus konzumní společnosti, nás stravují zevnitř. Nám ani národu nedluží žádnou loajalitu. Hoduje na naší mrtvole.

Korporátní stát nenachází své vyjádření v demagogickém nebo charismatickém vůdci. Je definován anonymitou a beztvářností korporace. Korporace, které najímají atraktivní mluvčí jako je Barack Obama, kontrolují využívání vědy, technologie, vzdělávání a masové komunikace. Kontrolují sdělení ve filmech a v televizi. A jako v "Krásném novém světě" využívají těchto nástrojů komunikace k posílení tyranie. Naše systémy masové komunikace, jak napsal Wolin, "odstraňují, eliminují cokoliv, co by mohlo zavést kvalifikaci, dvojznačnost, nebo dialog, eliminují cokoliv, co by mohlo oslabit nebo zkomplikovat holistickou sílu jejich výtvoru, z jejich totálního účinku... Fasáda se chvěje. A jak si bude více a více lidí uvědomovat, že byli zneužiti a oloupeni, rychle se přesuneme z Huxleyova "Krásného nového světa" do Orwellova "1984"... To v čem žijeme, stále více připomíná Orwellovu Oceánii, nikoliv Huxleyho Světový stát. Usáma bin Ládin hraje roli určenou v "1984" Emanuelu Goldsteinovi. Goldstein je v románu veřejnou tváří teroru. Jeho zlé machinace a kradmé akty násilí dominují nočním zprávám. Goldsteinův obraz se každý den objevuje na televizních obrazovkách Oceánie jako součást celonárodního každodenního rituálu "Dvou minut nenávisti". A bez zásahu státu by vás Goldstein, stejně jako bin Ládin, připravil o život. V titánském boji proti zosobněnému zlu jsou všechny excesy ospravedlněny".

Krásná nová dystopie ZDE

Podrobněji Sheldon Wolin, Democracy Incorporated ZDE

Totalitarismus totální

"Bezpochyby jsme totiž coby aktéři a oběti v osovém věku neboli axial age... Patrně jde o výraznější a nesrovnatelně přesažnější obdobu čtvrtého milénia".

zdroj ZDE

Možnosti bezchybného totalitarismu jsou spojeny s tím, co je pro většinu lidí největším přáním a nadějí. Vědec Ray Kurzweil totiž tvrdí, že lidé budou schopni do dvaceti let dosáhnout nesmrtelnosti, prostřednictvím nanotechnologie a zvýšeného porozumění funkcím lidského těla."

Nesmrtelnost "bude k dispozici do dvaceti let" ZDE

Samotná teoretická možnost je dokonale použitelná.

Připusťme, že nesmrtelnost v tom smyslu jak o ni uvažuje Ray Kurzweil, je možná, a to dokonce už do 20 let. Že do té doby nepomřeme hlady a žízní, nebo na úspěšnou "Válku o modré zlato" nebo o cokoliv. Největší možný objev v historii, podmiňující další zázračné cesty z předdějin skokem rovnou do naddějin=nedějin. Co všechno může být důsledkem tohoto objevu v nedaleké době? I samotná dlouhověkost, která je docela jistě reálná, bude mít důsledky předbíhající veškeré sci-fi a utopie. Dr. James Canton vidí takřka v dohlednu délku života větší než 150 let, a s tím spojené vytvoření globální společnosti dělící se na třídu těch, kteří na prodloužený život mají, a na ty, kteří na to nemají. Do první kategorie mohou upadnout i užiteční z krátkověké většinové druhé třídy. Toto milé zvýraznění kapitalismu spolu s klonováním má užitečnost, jakou by nebylo možné dosáhnout ani dokonalou kombinací anebo posloupností Orwella a Huxleyho. Další naději a především hrozbu zaručuje Vernor Vinge. Do třiceti let budeme mít technické prostředky, abychom vytvořili nadlidskou inteligenci... Krátce poté skončí lidská éra.

zdroj Vernor Vinge - Singularita ZDE

Spojíme-li nesmrtelnost nebo dlouhověkost nad 150 let s nadlidskou inteligencí, bez předchozích eticky, kulturně a sociopoliticky odmiňujících změn, máme hrůzný výsledek, nemluvě o všech dalších možnostech zneužití.

Především nesmrtelnost na příděl je, doufejme, vyloučena.

Taková nesmrtelnost je nanic, aneb Už ani ta Budoucnost není, co bývala čili Pod praporem marxismu-verneismuZDE

A co s tím má co dělat Ježíšek a Brazílie?

Hodně. Z velké části to už bylo řečeno. Protože nejen "...Zdá se, že neexistuje žádný pádný důvod, proč by zcela vědecká diktatura měla být svržena...", jak říká Aldous Huxley. Orwelliánské Imperium působí ještě docela lidsky proti možnostem, které globální Megamašinérie a v jejím rámci nadfašismus budoucnosti může mít. Samotné klasické Vánoce i s jejich nostalgií, sentimentalitou, dětskýma očima, vzpomínkami stárnoucích, teplem nevytopených kostelů a vším, čím pro většinu lidí jsou, včetně vzdorného kýče, mohou být a do značné míry už byly také poměrně snadno zkomercializovány. Dokonce mohou být za tím účelem obnoveny dávno nepraktikované i zapomenuté, požadavkům deformátorů i deformovaných přizpůsobené zvyky křesťanství i předkřesťanství, ale jen potud, pokud neodkazují na smysl, podstatu, původnost a přesažnost Vánoc (nebo pokud to dokonce nezakrytelně nezpřístupňují), ....na to, co nemá láci a není ke koupi ani k mání.

V tomto smyslu folklor a náboženskost nevázaná na náboženství zůstávají pro svou lidskou platnost jednou z uchovatelných událostí v bitvě probíhající v kolektivním nevědomí a obranou před morální lobotomií.

Ve folkloru, jakožto ve způsobu vyjádření tradiční kultury, si můžeme všimnout velmi důležité zákonitosti: jeho úpadek, jak analyzují vědci zabývající se etnickou kulturou, jenž je spojen se všeobecnou civilizační evolucí, vždy nesl jakýsi velmi důležitý rys --- etnická kultura se posouvá stále více směrem ke ztrátě duchovního rozměru. Duchovní rozměr byl neoddělitelnou součástí tradiční kultury, která v sobě zahrnovala lidskou existenci, nyní je stále více přizpůsobován institucím a oddělován od každodenního života. Jeho obrození a plnohodnotné zachování v dnešní době je možné, pokud dojde k obnovení ztraceného duchovního rozměru... Porozumění a zhodnocení duchovnosti folkloru vytváří obrácený proces --- s pomocí folkloru nést a obnovit starší duchovnost v dnešním životě: to znamená re-sakralizaci v protikladu k materialismu; lidovou kulturu v protikladu k masové kultuře; přirozený sociální řád v protikladu k umělé hierarchii, jež je založena na bohatství."

"...folklore is not a conservative or foreign part of the culture of the class society, but rather, it adapts, and is reworked to aid in the progressive development of this culture."

zdroj ZDE

Nelze jej pochopitelně zaměnovat s folklorismem v užším slova smyslu (viz Dodatky).

Smysluplná tradice reprezentující a manifestující, nezávisle na institucích, církevních skeletech a v protikladu vůči kodifikovanému spirituálnímu kšeftařství a politickém zneužívání hodnoty, které jsou zprostředkující a účinné i mimo oblast náboženství i ( především ?) v rámci ne-theismu, a především jako hráz proti vulgaritě, primitivizující agresivitě, zvěcnělé povrchnosti a potřebě zhoufnělé nesvobody, ale jsou chtěně přehlíženy nebo z povýšenosti nepochopeny a zamítnuty.

Lepší svět je možný aneb spějme všichni do Beléma, čili v řečišti archetypů ZDE

Folklor a tradice jsou vždy připomínkou.

Kulturní anti-imperialismus

"True resistance is a culture.
It is a collective retort to oppression".
Ramzy Baroud

Rolí tradice a souběžných tradicí, vrstvení kultur, resakralizací a lidovou kulturou se pochopitelně kultura, ani coby resistence, nevyčerpává a nemůže být stavěna proti městskému folkloru, subkulturám, subversivním, revolučním kulturám a možnostem vzniku a tvorby nového folkloru a národní, regionální a komunitní kultuře všeobecně.

Stalin se nemýlil. A viděl pěkně dopředu. Na detailech záleží. Jeho strategie byla toporná a směšná, ale jiná k dosažení nebyla.

V Česku je Ježíšek nebezpečnější nežli Che, živý nebo mrtvý.

Che Guevara in popular_culture ZDE

Takže i samotné plně klasické Vánoce (ať už jsou chápány nezfalšovaně nábožensky, humanisticky, tradicionalisticky nebo také folkloristicky) a jejich nostalgie, sentimentalita, dětské oči, vzpomínky stárnoucích, teplo nevytopených kostelů a vše, čím pro hodně lidí jsou, včetně ustáleného, vzdorného kýče, mohou být pro korporátní Nadstát nevzdálené popřítomnosti stejně nežádoucí jako zástupy těch, kteří "argumentují mimo hranice stanovených parametrů".

Hůře... po Vánocích jsou Velikonoce.

Všechno nejlepší v novém roce i těch dalších.

Dodatky a doplňky

Jezuité v Latinské Americe

The Jesuit priests, who had come with the first Governor General to provide for religious assistance to the colonists, but mainly to convert the "pagan" peoples to Catholicism, took the side of the Indians and extracted a Papal bull stating that they were human and should be protected.

Jesuit priests such as fathers José de Anchieta and Manuel da Nóbrega studied and recorded their language and founded mixed settlements, such as São Paulo dos Campos de Piratininga, where colonists and Indians lived side by side, speaking the same Língua Geral (common language) and freely interbred. They began also to establish more remote villages peopled only by "civilized" Indians, called Missions, or reductions (see the article on the Guarani people for more details). By the middle of the 16th century, Catholic Jesuit priests, at the behest of Portugal's monarchy, had established missions throughout the country's colonies. They became protectors of the Indians and worked to both Europeanize them and convert them to Catholicism. The Jesuits provided a period of relative stability for the Indians. The pope's "statements are part of a strategy of establishing a hierarchy in Christianity exerts sovereignty over indigenous religions".

Teologie osvobození

Liberation theologians believe that the orthodox doctrine of God tends to manipulate God in favor of the capitalistic social structure...

God is the driving force of history causing the Christian to experience transcendence as a "permanent cultural revolution"...

Liberation theology accepts the two-pronged "challenge of the Enlightenment" (Juan Sobrino). These two critical elements shape liberation theology's biblical hermeneutic. The first challenge comes through the philosophical perspective begun by Immanuel Kant, which argued for the autonomy of human reason. Theology is no longer worked out in response to God's self-disclosure through the divine-human authorship of the Bible. This revelation from "outside" is replaced by the revelation of God found in the matrix of human interaction with history. The second challenge comes through the political perspective founded by Karl Marx, which argues that man's wholeness can be realized only through overcoming the alienating political and economic structures of society. The role of Marxism in liberation theology must be honestly understood. Some critics have implied that liberation theology and Marxism are indistinguishable, but this is not completely accurate.

Samotná etika, racionalita a spiritualita jsou zcela jiné až protichůdné, programově zvěcňující a degradující ne-lidskosti a užitkové nelidskosti, systému, jehož fungování je mimo jiné závislé převším na míře odlidštění, spirituální nivelizaci a predeterminací iluzorním individualismem zabraňujícím individuaci. Přes dlouhodobý útlak společenství indígenos (indígenas) není pouhým shlukem vydělených a osamělých nositelů zájmů a predisponovaných mechanismů nevlastní vůle a touhy a figurek v nepřehledné hře s utajovanými pravidly. Není omezeno pouze na osoby a vylučuje vztah k bytí založený na pouhé utilitaritě, technicitě, esenciální a nevyhnutelné neúctě k bytí a jeho heterogennosti. Jejich racionalita se nestala instrumentální a podřízenou, znevolňující a desakralizující limitované užitkovosti. Proto z ní vyplývá životná, odolná, psychohistoricky a kulturně historicky funkční náboženskost a hodnotová vitalita. Kosmická vize Ameríndios odolala i tam, kde tradiční monotheismus a západokřestanství zcela selhaly a byly integrovány do devalvujícího dění v rozporu s jejich původností.

zdroj ZDE

K tomu říká Hugo Blanco:

For the indigenous cosmic vision, humanity is a daughter of and part of Mother Earth. We must live in her bosom in harmony with her. Each hill or peak, each river, each vegetable or animal species has a spirit. Indigenous, collectivist mentality is strong enough to have endured solidly through 500 years of invasion and the dictatorship of individualism."....."The community is not restricted to persons. It entails a close communal relationship with cultivated species, with medicinal species, with animals and plantsthat tell cultivators about seasonal variations, and, more broadly, with all animal andvegetable species, with rain, and with the land...."our culture in its diverse aspects: our cosmic vision, social organization,our rituals and agricultural know-how, medicine, music, language, and others. We dont want our social system to be based on the deep-seated, antisocial individualism that the invaders brought here. We intend to recover and strengthen at all levels the vigorous, collectivist solidarity and fraternity of the ayllu, making use, as well, of universal knowledge that is not harmful...

Hugo Blanco, The struggle of Andean-Amazonian culture ZDE

The Epic Struggle of Indigenous Andean-Amazonian Culture ZDE
Současná městská kultura národa Aymara vznikla především v dělnických čtvrtích La Paz ZDE
Aymara Rap - the new musical expression of Bolivia's indigenous youth ZDE

Jazyk Adamův a Andská logika

The language of the Aymara, who live in the Andes highlands of Bolivia, Peru and Chile, has been noticed by Westerners since the earliest days of the Spanish conquest. A Jesuit wrote in the early 1600s that Aymara was particularly useful for abstract ideas, and in the 19th century it was dubbed the "language of Adam." More recently, Umberto Eco has praised its capacity for neologisms, and there have even been contemporary attempts to harness the so-called "Andean logic" -- which adds a third option to the usual binary system of true/false or yes/no -- to computer applications.

zdroj ZDE

With the Future Behind Them: Convergent Evidence From Aymara Language and Gesture in the Crosslinguistic Comparison of Spatial Construals of Time Rafael E. Núñez, Eve Sweetser. Cognitive Science 30: 1--49 ZDE

It is cited by the author Umberto Eco in The Search for the Perfect Language as a language of immense flexibility, capable of accommodating many neologisms. Ludovico Bertonio published Arte de la lengua aymara in 1603. He remarked that the language was particularly useful for expressing abstract concepts. In 1860 Emeterio Villamil de Rada suggested it was "the language of Adam" (la lengua de Adán). Iván Guzmán de Rojas has suggested that it be used as an intermediary language for computerised translation.

Almara language - wiki ZDE

Revalorization of Culture and Identity

When the rural Aymara migrate to El Alto they experience a cultural aliention as their culture and identity is contested by the global influences and western values of the city. The migrants have to reconstruct their identity in a process of identity-formation, which can be located on a range between the opposing tendencies of assimilation and revalorization. Revalorization or to revalue, is to assign a new value to something, in this case Aymara culture and identity. Revalorization works as a resistance to assimilation and the globalization of culture. This is a case study of revalorization among urban Aymara through the work and experiences of local organizations.

Revalorization of Culture anf Identity

Indigenous Resistence BRAZIL: Indigenous Resistance Movement Defends Traditional Beliefs

Koroze Západu

Animistic or 'relational' ontologies encountered in non-Western (i.e. premodern) settings pose a challenge to Western (i.e. modern) knowledge production, as they violate fundamental assumptions of Cartesian science. Natural scientists who have tried seriously to incorporate subject-subject relations into their intellectual practice (e.g. Uexkühl, Bateson) have inexorably been relegated to the margins. Surrounded by philosophers and sociologists of science (e.g. Latour) announcing the end of Cartesian objectivism, however, late modern or 'post-modern' anthropologists discussing animistic understandings of nature will be excused for taking them more seriously than their predecessors. It is incumbent on them to analytically sort out what epistemological options there are, and to ask why pre-modern, modern, and post-modern people will tend to deal with culture/nature or subject/object hybridity in such different ways. Animism, fetishism, and objectivism can be understood as alternative responses to universal semiotic anxieties about where or how to draw boundaries between persons and things.

zdroj ZDE

...emphasizes "spirituality", "nature", "harmony" between persons, and the recovery of bodily balance, psychically and cosmically lost. Two forms of this new mysticism in Brazil are briefly presented here: the ecological religiosity of the "tea community", Sanot Daime and União do Vegetal, from their indigenous origins to their syncretic dilution in large Brazilian metropolitan areas, and; the eco-theology of Leonardo Boff and the eco-feminism of Ivone Gebara, which deal with the new panentheistic "re-connection" of all experiences, spiritual traditions and forms of humanization in an inclusive and holistic planetary reality. In a second moment, these visions will be contrasted with the concept of auto-transcendent or ecstatic realism in Paul Tillich, emphasizing the necessity of not fleeing the history of the New Being in Jesus as Christ.

Etienne A. Higuet é Doutor em Ciências Teológicas e Religiosas, pela Université Catholique de Louvain, Bélgica e professor no Curso de Pós-Graduação em Ciências da Religião da Universidade Metodista de São Paulo. Coordena o Grupo de Pesquisa Paul Tillich, desde 1993

Gebara proposes a new theological anthropology, model for God, trinitarian language, Christology, and "religious biodiversity" from the perspective of Latin American ecofeminism. Gebara received notoriety when silenced by the Vatican for two years in 1995.Gebara articulates an ecofeminist perspective that combines social ecofeminism and holistic ecology, promoting an "urban ecofeminism". Her strong critique of the anthropocentric and androcentric view of the world found in the Christian tradition continued after her theological education, as she took on the project of reinterpreting "key elements within the Christian tradition for the purpose of reconstructing earth's body, the human body, and our relationship with all living bodies" (Gebara, 6). In 1997-1998, she organized the Shared Garden theological program with the Latin American ecofeminist collective, Con-spirando, based in Santiago, Chile. Women theologians tended to identify with liberation theology and see themselves as oppressed historical subjects. During this stage the word "feminist" was rejected as a concept imposed from the North. Construction of a more explicitly feminist consciousness grew during the second phase (1980-1990). Efforts were made toward the "feminization of theological concepts" as well as the reconstruction and questioning of biblical texts from a feminist perspective. The third phase (1990 onward) is characterized, according to Gebara and Tamez, by challenges to the patriarchal anthropology and cosmovision in liberation theology itself and by the construction of a Latin American ecofeminism. Gebara in particular has been critical in articulating the premises of holistic ecofeminism in a Latin American context. By holistic ecofeminism, Gebara means that the daily lives of women in slums of the south show the ways "that the exclusion of the poor is to linked to the destruction of their lands" and to women's oppression. For Gebara, just as holism in ecology means that all things are interdependent,so are all forms of oppression interdependent.

All oppressions, however, are not the same and not experienced by all groups with the same intensity.

Lois Ann Lorentzen, Ivone Gebara ZDE

Recenze knihy: Gebara, Ivone. Longing for Running Water: Ecofeminism and Liberation. Minneapolis, MN: Fortress Press, 1999. ZDE
Také viz Gebara, Yvone and Maria Clara Bingemer. Mary: Mother of God, Mother of the Poor. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1989. http://www.clas.ufl.edu/...20Gebara.pdf a další
Global Capitalism, Liberation Theology and the Social Sciences, eds. P. M. Zulehner, A. Tausch, A. Müller. Nova Science, 2000 ZDE

Introduction to the Shared Garden Seminar, Washington 1997 Judith Ress

1. Historical focus: Sharing our personal histories, then placing them in the socio-political, economic, cultural and religious contexts in which participants live and the global context we share.

2. Theo-ethical focus: Reflecting from an ethical and theological perspective related to the questions raised by participants.

3. Deconstruction and reconstruction: Taking a critical look at religious myths, symbols, sacred texts and images of the divine, giving attention to how these perpetuate and/or help to eliminate violence. We also examined religious violence, including how this takes place 80 Ecotheology in churches, as well as how religious ideas influence the larger culture.

4. Focus on action: Examining ethics and spirituality, giving attention to ways of bringing about change as we try to undo violence. We evaluated what spiritual resources can be useful here. Finally, we concentrated on strategies and concrete political actions we can take to assure that we, our children and our planet can live beyond violence. Theological context: Why the emphasis on violence? Today, violence is a daily occurrence in our modern societies: there is a growing awareness of the upsurge in violence against women, violence within the family and child abuse, as well as the destruction of the environ - ment. Indeed, we live in a system of violence, of power relations which demand our participation as either victims, perpetrators or accomplices. These different ways of participating in violence have to do with our patterns of power relationships characterized by hierarchies and dualisms. This program is designed to unmask and critically examine those religious myths, symbols, images and biblical texts in traditional Christian theology and in the teaching of our churches that establish, tolerate and even justify violence. Recent feminist research raises the question, for instance, of the image of an all powerful father God who so loved the world that he sent his only son to die on the cross for our sins as in fact justifying violence and even child abuse. Feminist theology is also pointing to the iron-clad control patriarchal societies have held over women's sexuality and reproduction, always emphasizing maternity to the detriment of women's integral development. Symbolically, this ideal is expressed by contrasting two models of woman: Eve and Mary-the woman who disobeys God's law, the temptress, the prostitute, versus the submissive woman, the saintly, silent, faithful virgin... Related authors Alfredo Burgos, Joaquin Arriola Palomares, Jose Victor Aguilar, Kathy Ogle, Miguel Cavada, Miguel Cavada Diaz, Miguel Cavada Diez, Oscar Chicas, Otto Meza, Renato Mira, Roberto Quinteros, Latest Authors Amado Salgueiro, Bill Hare, Euan Macdonald, Gerald Anderson, Jesus Garcia, Julio Mercader, Luke Hunter, Michael Grey, Sergio Los, Stanley, Hoffman, Susan Brittain.

Ježíška nebrat.

Ježíšek a Děda Mráz

Po únoru 1948 se pojetí Vánoc výrazně mění. Při listování novinami z 50. let jen datum v záhlaví dává vědět, že se blíží Štědrý den. Třeba 24. prosince 1952 největší titulek na první straně Rudého práva hlásá, že Strana je všechno a že Splníme úkoly pětiletky (ve vánočním čase bývaly hlavním tématem novin a časopisů Stalinovy narozeniny). Vánoční svátky a nadílku však přece jen nemohly obejít dětské časopisy. Jestliže před rokem 1948 byly plné Ladových obrázků, Jezulátek a koledníků, nyní je nutné i těm "nejzabedněnějším" dětem vysvětlit, že Ježíšek neexistuje. Že dárky se kupují nebo je potřeba si o ně napsat tátovi-úderníkovi. V roce 1951 vyšla na toto téma knížka Štědrý večer. V ní uvědomělé děti Michálkovy již vědí, že dárky se kupují, vlastní dokonce spořitelní knížky, ale Bíbinka Rozmazalová (jak již její jméno naznačuje, je ufňukaná a rozmazlená) napíše Ježíškovi. A pod stromečkem není žádný z dárků, které si pro sebe a své rodiče přála. Hloupá husa je to! (...) Bíbince se to opravdu nepovedlo. Ona myslila, že to na Štědrý večer všechno spadne z nebe. Tak napsala o dárky Ježíškovi. Děti Michálkovy jí ale vysvětlí, jak to je, a ona už to udělá na příští Vánoce chytřeji. Ideologie nového režimu pronikla i do dětských básní. V jedné z nich malý Jirka dlouho přemýšlí, čím obdaruje tatínka. Nakonec na to přijde: Už vím, táta každý večer čte si dřív než usíná, dám mu tedy tuhle knížku od soudruha Lenina. Postavy pastýřů, tří králů či andělů nahradili horníci, družstevní rolníci a pohraničníci. Jedním z hlavních ideových protivníků nového zřízení byla katolická církev. Komunisté zahájili tažení proti ní záhy po svém nástupu k moci. Stovky kněží a řeholníků byly internovány stejně jako řada katolických spisovatelů, z veřejných knihoven byly odstraněny knihy hlásající křesťanské myšlenky, včetně těch dětských. V atmosféře likvidace náboženských symbolů byly rušeny i církevní svátky, což u Vánoc nebylo zcela možné. Komunisté se alespoň pokusili zjednodušit svátky narození Krista na pouhé rozdávání dárků. K vytěsnění duchovního rozměru Vánoc měl přispět i přesun nadílky podle sovětského vzoru z 24. prosince na Nový rok. V rámci zmaterializování musel zmizet i hlavní symbol Vánoc -- Jezulátko v jesličkách. Nahradit jej měl sovětský děda Mráz.

Pavlína Formánková, Dětská literatura ve službách komunistických idejí ZDE

Josef Mikovec, V nejednoho boha věřiti (ne) budeš. ZDE

Eurasie, Oceánie, Eastasie a ...?

Rebuild an original map of the "sacred concept of the world".

V budoucnosti se budou vést o vodu, tak jako se dnes bojuje o ropu, protože zdroj všeho života vstupuje na globální trhy a do politických arén. Obří korporace, soukromí investoři a zkorumpované vlády soupeří o kontrolu nad mizejícími zdroji pitné vody a vyvolávají protesty, soudní procesy a revoluce obyvatel, kteří bojují za své právo přežít. Přežije lidstvo?

Modré zlato světové vodní války ZDE

Z čehož se nepatřičně vyvozuje:

,,Zapomeňte na ideologie, zapomeňte na státy a národy, nevzhlížejte k náboženství, odhoďte všechny pakty a doktríny. Příští světová válka o takových malichernostech nebude. Lidé budou bojovat o holé přežití, o zbytky nerostných zdrojů, budou se zabíjet pro sklenici vody. Tak soudí ruský vojenský expert Konstantin Sivkov ve své analýze pro server KM.ru novosti.

Opak je pravdou a nutností.

Nezapomeňte na ideologie, nezapomeňte na státy a národy, na naddějinná společenství, autonomní komunity, pletiva a rhizomy lidu trvalé budoucnosti anebo permanentní kulturní a etické subversivity vůči zneživotňujícímu a vůči každé formě Megamašinérie a potencionálního, globálního Megaversa, společenství která nejsou omezena pouze na osoby a vylučují vztah k bytí založený na pouhé znehodnocující utilitaritě, technicitě ničící techné, esenciální a nevyhnutelné neúctě k bytí a jeho heterogennosti vyplývající ze sebezáchovné rozpínavosti znevolňujícího Megasystému, jejichž racionalita se nestala úzce instrumentální a loutkově podřízenou znevolňující a desakralizující limitované užitkovosti, vylučující harmonii s ne-racionálním. Jejichž svět nebyl zvěcněn k bezvyjímečné, takřka totální prodejnosti Nezapomeňme na kulturu, kultury a kulty, rituály, kosmickou vizi a spiritualitu, nezapomeňme na "sacred concept of the world" a přirodní kolektivní práva. Na práva ,,osob, které nejsou lidé". Na uvolnění možností, které jsou vlastní soustředěnému Geovitalismu. Na pravdu věcí a dění mimo obrysy dané potřebou zvládnutelnosti a podřízení. V ústrety se žene fascinující svět mytologické technosingularity, transhumanismu, vstřícného 'bodu Ω' a děsivý svět totální kontroly a dehumanizace...

Odpovědí na současnou unipolární mocenskou situaci a 'ideovou' monokracii je ze strany nemála Rusů idea Eurasie projekt multipolárního uspořádání světa, které by mělo zabránit globalizaci standartizujícímu imperialismu, umožnilo podřízení ekonomiky civilizačním hodnotám a zabezpečilo kulturní diverzitu.

Neo-eurasijské hnutí světa vidí své spojence v kulturně autonomních komunitách Třetího světa a vzdorujících enklávách Prvního. Vztah k marxismu má krajně kritický a selektivní a vybíravý... Výraznou a svéraznou vůdčí osobností Neo-eurasianismu je kontroverzní a zpočátku nepřehledný, ale nepřehlédnutelný Alexandr Dugin (Aлекса́ндр Ге́льевич Ду́гин). Přes veškerou kritiku Duginova vize získala podporu nejen některých představitelů Ruské pravoslavné církve, ale i budhistických, muslimských a židovských náboženských vůdců.

Průchodné hradby

We face more questions than answers.

Kritika západní civilizace je vcelku důkladná a důsledná a navazuje na viditelné i punkevní tradice, nejen Ruska a nejen z ruské pozice. Závazně dlouhodobé tradice. Přinejlepším alespoň ty prvopočátně fotiánské...

,,The Western civilization built its own system on the basis of the secularization of Western Christianity (Catholicism and Protestantism), bringing to he the fore such values like individualism, egoism, competition, technical progress, consumption, economic exploitation. The Roman-German civiilization founds its right to globality not upon spiritual greatness, as upon rough material force. Even the spirituality and strength of the other peoples are evaluated only on the basis of its own image of the supremacy of rationalism and technical progress...

V této souvislosti se zdůrazňuje Ideokracie. Výčet předchůdců, zdrojů, pramenů a cílů je nemalý...

The investigation on the origins of sacredness (M. Eliade, K.G.Jung, C.Levi-Strauss), the representations of the archaic consciousness as the manifestationist paradigmatic complex laying at the roots of culture.

The reduction of the many-sided human thinking, of culture, to ancient psychic layers, where are concentrated fragments of archaic initiatic rites, myths, originary sacral complexes. Interpretation of the content of rational culture through the system of the ancient, pre-rational beliefs (A.Dugin, The evolution of the paradigmatic foundations of science [Evoljutsija paradigmal'nyh osnovanij nauki], Moscow 2002)... The search for the symbolic paradigms of the space-time matrix, which lays at the roots of rites, languages and symbols (H.Wirth, paleo-epigraphic investigations). This attempt to give a foundation to the linguistic (Svityc-Illic), epigraphic (runology), mythological, folkloric, ritual and different monuments allows to rebuild an original map of the "sacred concept of the world" common to all the ancient Eurasian peoples, the existence of common roots (see A.Dugin, Hyperborean Teory [Giperborejskaja Teorija], Moscow 1993.

.......The assimilation of the social criticism of the "new left" into a "conservative right-wing interpretation" (reflection upon the heritage of M. Foucault, G. Deleuze, A. Artaud, G. Debord... Assimilation of the critical thinking of the opponents of the bourgeois western system from the positions of anarchism, neo-marxism and so on.

Latinská Amerika hlupácky přehlédnuta !

Poznámka KD: Údajné "přehlédnutí" přece vyplývá naprosto organicky a zákonitě z celé Duginovy "hyperborejské" koncepce, respektive její dogmatické topiky (také bychom ji mohli pracovně charakterizovat jako opětovné zakouzlení některých geografických výkladových schémat, jež jsou k nalezení třeba u Montesquieua). Těžko říci, kolik úsilí nutno vynaložit k sebezaslepení, aby bylo vůbec možno tyto naprosto základní parametry Duginova systému nevnímat a pojednat o autorovi ve výše uvedených souvislostech. Pro Dugina je zkrátka v duchovním ohledu Sever jednou provždy "mužský", tj. aktivní, prvotní a tvořivý, kdežto Jih naopak vždy "ženský", tj. pasivní, odvozený a pouze uchovávající předané podněty. Latinská Amerika tedy nikdy neměla, nemá a ani nebude mít žádné doopravdy vlastní skutečné bohy. Ani Indiáni v Amazonii podle Dugina neuctívají nic skutečně vlastního, toliko deformovaně opakují tradici, která k nim před tisíciletími přišla odjinud -- a jedině v protikladu ke konzumentům kuřecích křidélek od kolonela z Kentucky, kteří už nedělají ani to, lze domorodce relativně vyzvedávat. Jejich dojemně barvité obrázky se leda tak vrhají protivníku do obličeje namísto hedvábné rukavice, k ničemu jinému se Alexandru Geljeviči nehodí. Je zkrátka už předem naprosto jasné, že se Dugin na celý duchovní kvas v Latinské Americe, pokud ovšem nejde o papouškování a citování jeho vlastních textů, může zvysoka vykašlat -- jelikož "ví", že tu nemůže vzniknout nic, co by stálo za fajfku tabáku, byť v ústech zeleného hada...

Mytologicky a pseudonábožensky podbudovaná soustava univerzálního výkladu (meta)dějin má docela sofistikovaně -- údajnou nepřekonatelnou duchovní nadřazeností a bezprostřednější vazbou na "původní tradici", též údajně vzniklou na Severním pólu (mj. viz Tilakův výklad vzniku Véd, podle všeho převzatý prostřednictvím Evoly) - zdůvodnit nezpochybnitelnou vedoucí roli severského Ruska ve Třetím světě. Dugin je dobře kostýmovaný ruský imperialista a v zásadě stejný kulturní rasista, jako byl třeba Francis Parker Jockey, jen s rezervou danou praktickými politickými ohledy -- a jeho prokazatelné vazby na neonacismus není vůbec radno zlehčovat...

Tématický rozsah Duginových přednášek, jak z ukázky vidno, je zcela neskrupulózní

Ги Дебор: Кошмар Общества Зрелища (Александр Дугин, Finis Mundi)

Фридрих Ницше: путь к Сверхчеловеку (Александр Дугин, Finis Mundi)

Барон Унгерн: Бог войны (Александр Дугин, Finis Mundi)

Карл Хаусхофер: Континентальный блок (Александр Дугин, Finis Mundi)

Граф Лотреамон: Крылатые спруты сознания (Александр Дугин, Finis Mundi)

Невидимая Вселенная Парвулеско (Александр Дугин, Finis Mundi)

Пётр Савицкий: Идеолог Великой Евразии (Александр Дугин, Finis Mundi)

Густав Майринк: Дыхание костей (Александр Дугин, Finis Mundi)

!! Marx↔ Gramsci↔ Levi-Strauss↔ Marx !! This conceptual pole represents a new stage of development of the "left-wing" (national-bolshevik) tendencies existing also among the first eurasists (Suvchinskij, Karsavin, Efron), and also a method for the mutual understanding with the "left" wing of anti-globalism. "Third way" economics, "autarchy of the great spaces". Application of heterodox economic models to the post-Soviet Russian reality. Application of F. List's teory of the "custom...

Celkem nepřekvapí zájem o M. Eliade a K. G. Junga, ale mimořádný význam C. Levi-Strausse pro formování a opodstatnění společnosti a zacílení dějin je všeobecně neviděn a pokud připomenut, zásadně nechápán i mezi marxisty, neo-marxisty a post-( ?) marxisty.

Podbízí se potlačovaná otázka, zda je možná

...The assimilation of the social criticism of the"conservative right-wing " into a "new left interpretation" !

Všude tam, kde není možné jít k často takřka nezahlédnutelným základům.

Ekologicky nebo egologicky?

"Until he extends his circle of compassion to include all living things, man will not himself find peace."

Albert Schweitzer

Pokud jde o kulturu, filosofii, ideologii, politiku, etiku, spiritualitu a náboženství, je dnes především důležitá jejich ekologická hodnota, forma a stupeň humanismu, soudružnost apod. Jejich závaznost, naléhavost, vliv a dopad. V případě filosofie jde kromě toho o její celkový charakter, axiologii, umistění člověka v kosmu, fragmentární nebo holistické vidění reality a samozřejmě také její vliv a tlak na společnost. Monotheistická náboženství a západní kultura a spiritualita mají celkově ekologickou hodnotu nižší a vztah k přírodě slabší a vzdálenější nežli náboženství animistická, pantheistická, některá polytheistická a některá asijská náboženství. Příkladné je místo člověka v přírodě a s přírodou v holistickém myšlení jihoamerických, tradičních a/nebo setrvale prvotních národů a komunit, pro něž kupř. zvířata jsou ,,osoby jiné než lidé". Jejich realita je živá a mystická a archetypy transcendují stereotypy. V současnosti existuje křestanská eko-theologie, ale pokud nebude mít místo jaké náleželo v západokřestanství, Augustinovi z Hippo, Tomáši Akvinskému, Kalvínovi, Lutherovi, Melanchtonovi a jim souřadným, bude jen zpožděnou přípravou na nechtěnou budoucnost. Vzácnou vyjímkou a nepřipomínaným pozitivním příkladem je Albert Schweitzer a jeho filosofie úcty k životu.

Mnohem lépe je na tom křestanství východní... .

Folklor a folklorismus

Folklor a folklorismus nelze pochopitelně zaměnovat s folklorismem v užším slova smyslu.

Folklorism (German Folklorismus, Russian fol'klorizm), heralded as an "exciting, stimulating, important, necessary, basic" concept in folklore research, has eluded attempts to delimit a clear, internationally accepted definition ( Scharfe 1986 :348). Best known in the West is the German usage as formulated by Hans Moser: "second-hand mediation and presentation of folk culture" (1962:180).3 The riddle of what is meant by "second hand" tradition is approached in a more recent definition by Hermann Bausinger: "The use of material or stylistic elements of folklore in a context which is foreign to the original tradition" (1984:1405).4 Bausinger supplements the definition with various examples of folklorism: folklore recontextualized in elite art or literature; folklore revised and offered for sale to a nostalgic public; print mediation of formerly oral narratives. The main emphasis of German folklorism research, however, seems to fall under Bausinger's second category: nostalgic, "folksy" traditions marketed in the culture industry. Bausinger (1984) and many others assert that it was Hans Moser who brought the term into folklore research in 1962. Moser's work did initiate lengthy discussions of folklorism among folklorists from the East and the West, but international conferences soon revealed that Soviet bloc scholars came from an earlier tradition of folklorism studies.

Ale lépe ve smyslu ruské folkloristiky.

The alternative definition that developed in Russian folkloristics placed folklorism together with folklore in a broad view of cultural development. In response to what he called "narrow" definitions like those quoted above, Russian scholar Viktor Gusev proposed a broad view of folklorism as a "process of adaptation,reproduction, and transformation of folklore": Folklore is understood, not as a conservative element of spiritual culture which survives during the progressive development of society, but rather, as a dynamic structure in which relics coexist with innovations. Under the influence of the new conditions of the people's everyday life... relics assume a new meaning, acquiring pertinence to contemporary life. As a result of this capability of folklore to develop independently, folklore is not a conservative or foreign part of the culture of the class society, but rather, it adapts, and is reworked to aid in the progressive development of this culture.

Vzorová, do křesťanství rozšířená folklorní tradice

Svatý Ernesto z La Higuera ?

V oblasti, kde byl Che Guevarra zabit, se lidé k němu modlí a tvrdí, že byli vyslyšeni, považují ho za svatého, který koná zázraky.

"Father Agustin, the Polish priest, reads out prayers written down by local people: 'For my mother who is sick, I pray to the Lord and ...', hesitantly, 'to Saint Ernesto, to the soul of Che Guevara.' 'Saint Ernesto,' the parishioners murmur in response... 'We have a faith, a confidence in Che. When I go to bed and when I wake up, I first pray to God and then I pray to Che - and then, everything is all right.' Freddy wears a cap bearing Alberto Korda's iconic image of Guevara. 'Che's presence here is a positive force. I feel it in my skin, I have faith that always, at all times, he has an eye on us.'... Susana Osinaga, a nurse who cleaned Guevara's body back then, recalls: 'He was just like a Christ, with his strong eyes, his beard, his long hair.' Today the laundry where Guevara's corpse was laid is a place of pilgrimage. On the wall above Osinaga, an engraving reads: 'None dies as long as he is remembered.' Osinaga has an altar to Guevara in her home. 'He is very miraculous.' ...in this region, images of Che hang next to images of Jesus, the Virgin Mary, Pope John Paul II and Bolivia's President Evo Morales... Stories of miracles have mushroomed... The winding road that connects Vallegrande to La Higuera leads... to a cluster of humble houses, walls plastered with Che's images and graffiti. In the middle of the village is a cobbled star-shaped square with a small bust of Che; next to it is a large altar with a cross and a big grey sculpture of Guevara.

Guevara's last words were: 'Calm down and point well; you are about to kill a man.'

Saint Ernesto was born in La Higuera'

"It's like he is alive and with us, like a friend. He is kind of like a Virgin Mary for us. We say, 'Che, help us with our work or with this planting,' and it always goes well." Manuel Cortez, a campesino who resides next to the schoolhouse where Guevara was executed

"His eyes were not the eyes of a dead man. Wherever you went, his eyes followed you," Erich Blossl, 75, was a German aid worker in 1967 when Bolivian military officers asked him to photograph Guevara's corpse. His photo of Guevara stretched across a freestanding hospital wash basin the size of an altar circled the globe and remains a haunting image to this day.

podrobnosti ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 2.2. 2011