Lékaři bojují proti chaosu a marasmu

1. 2. 2011

V nedělní Partii televize Prima a poté v Otázkách Václava Moravce zmiňoval pan Bc. Šnajdr a pan premiér Nečas Úrazovou nemocnici v Brně jako zdravotnické zařízení, které odčerpává zbytečně 350 mil.Kč ročně z peněz na zdravotní péči. V níže uvedené reakci hovoří dr.Filipinský, náměstek pro léčebně preventivní péči ÚN Brno jménem všech zaměstnanců ÚN.

Lze nás jen těšit, že Úrazová nemocnice v Brně, oceněná v loňském roce druhým místem v Jihomoravském kraji v anketě Nemocnice roku očima pacientů a třetím místem v téže anketě očima zaměstnanců, je dokonce tak populární že i pan premiér ji používá k argumentaci, nicméně ne zcela odpovídajícím způsobem.

Pokud on i pan Bc. Šnajdr poukazují na 350 mil. Kč vydaných na zdravotní péči, které mimochodem není zcela jednoduché z pojišťoven dostat (dosud nám VZP zadržuje 25 mil.Kč za endoprotézy z r. 2009), je třeba poukázat také na to, že se jedná o peníze za ošetření 7739 hospitalizovaných pacientů a 246 685 ambulantních ošetření (v roce 2010), které by musely provést jiné nemocnice za stejnou cenu. A to i za cenu prodloužení čekacích dob.

Úrazová nemocnice, vzdor svému názvu, neošetřuje totiž jen úrazové pacienty. Její součástí je i chirurgické a ortopedické oddělení, endoskopie, rehabilitace, LSPP včetně zubní atd. Ani ve snu si nelze představit, že bychom dostali od pojišťoven nějaké jiné peníze navíc.

Výpovědi lékařů nesouvisí s jejich touhou opustit tuto nemocnici, ale s uvědoměním si potřeby takové akce jako poslední možnosti, jak ovlivnit chaos a marasmus, do kterého se zdravotnictví dopracovalo. Tolik je jich proto, že při záchraně ÚN lékaři zjistili, že pouze progresivním jednotným postupem lze dosáhnout nějakého cíle. Zrušení nemocnice je to poslední, co bychom si všichni přáli.

Za všechny zaměstnance UN

MUDr.Jan Filipinský, nám. pro LPP ÚN v Brně

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 1.2. 2011