Co očekáváme od čtvrtečního jednání LOKu na MZ

2. 2. 2011 / Josef Mrázek

V úterý pozdě večer se ukazuje dost dobrá vyhlídka, že se ve čtvrtek lékaři a ministr Heger dohodnou a občané si oddechnou v naději, že po 1. březnu naleznou nemocnice i s jejich posádkou tam, kde je nacházeli dosud.

Během úterka zaujali důležití aktéři, ministr Heger, předseda Engel a president Kubek racionální stanoviska, která umožňují dohodu užitečnou nejen pro lékaře, ale především pro občany, a přitom mohou všichni opustit kolbiště se ctí. Trochu se to ještě ve středu pokusí pokazit paní ředitelka Jurečková, ale spolehněme se na rozum pana ministra.

Co je důvodem pro optimismus, že ohrožení občanů bude odvráceno? Jednání Lékařského odborového klubu potvrdilo, že požadavky formulované před deseti měsíci se nemění, a dokonce se ustoupilo ze tří až čtyř na dvě miliardy. President Kubek vysvětlil na ČT 24, že skutečně není problém dosáhnout toho, aby se tyto peníze dostaly k těm lékařům, kteří jsou nedostatečně placeni, není to plošné zvyšování platů, ale oprava chyb. Ředitelé sice nejsou povinni to udělat, ale když dostanou peníze určené k tomu účelu, musí stačit přání zřizovatele nemocnice a měli by uposlechnout. Také již zesláblo spílání lékařům, již více lidí chápe, že jde jen o ty, kteří jsou právem nespokojeni a nemocnice i pacienti je potřebují a ministerstvo by podle toho mělo jednat.

Námitka, že by mohl kdekdo chtít přidat, je bezpředmětná. Nemohl, teď se opravuje chyba, obdobných není tak mnoho, a pokud jsou, ať se o tom jedná zvlášť. Pokud někdo chce peníze pro sestry a odmítl se přidat k lékařům, nebo je dokonce odsoudil, tak ať vyjedná další peníze. Díky příznivějšímu výběru pojistného, než se přiznává, peníze ve fondech jsou, a jsou i další zdroje. Také zpětné přijetí lékařů může ministr zajistit nepřímo tím, že nedovolí zneužít krizi k rušení oddělení nebo celých nemocnic a bude trvat na tom, aby nebyl omezen rozsah poskytované péče. V tom případě budou ředitelé potřebovat ještě více lékařů, než dosud, chceme, aby se lépe dodržoval zákon ve věci přesčasové práce.

Při řešení, které je výše naznačeno, by se nakonec krize hrozící katastrofou obrátila ve prospěch pacientů i dosud zdravých občanů. Pan ministr v úterý naznačil, že by takové smírné řešení uvítal. Při urážkách a hledání překážek již setrvávají jen ti, kteří si nepřejí, aby došlo k dohodě, která je pro občany životně důležitá, Doufáme, že se k nim nepřihlédne.

(Autor je vicepresident Svazu pacientů ČR)

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 2.2. 2011