Jak stát žene lidi do černé ekonomiky

31. 1. 2011

Podnikatel (OSVČ) se dostal do problémů a byl na něj vyhlášen konkurs. Zda to bylo oprávněné, o tom můžeme diskutovat. Státem, tedy přesněji řečeno jeho prodlouženou rukou - soudem, byl jmenován správce konkursní podstaty (SKP). Tyto dvě instituce - stát a SKP - jsou tu od toho, aby podnikatele v konkursu totálně ožebračily, přičemž jsou podnikatelem v konkursu královsky zaplaceny.

Posuďte sami, píše Jarmila Píchová:

V průběhu konkursního řízení přišel místě příslušný FÚ na to, že podnikatel v konkursu mu dluží jakousi částku, tuším 10.000,- Kč. Podnikatel okamžitě kontaktoval FÚ s tím, že je v konkursu. Zaplatit dlužnou částku nebylo možné -- podle výkladu FÚ i podle zákona -- by se totiž jednalo o nepřípustné zvýhodnění jednoho z věřitelů, což je trestný čin se sazbou kolem 5 let vězení.

Takže se na FÚ dohodli, že se dluh v průběhu konkursu zaplatit nedá. Dluh byl přihlášen do konkursního řízení jako pohledávka státu.

No, a po skončení konkursu byla podnikateli vyměřena nejen dlužná částka, ale i penále, které za dobu konání konkursu drasticky narostlo. Při sazbě, která je zákonem stanovena na daňové nedoplatky, je to částka astronomická. Podnikatel je tak tvrdě potrestán, že v době konkursu nespáchal trestný čin!

Podnikatel ale dostal i další penále. A sice za to, že správce konkursní podstaty v rámci konkursu prodal podnikatelovu nemovitost (provozovnu). Vzhledem k tomu, že podnikatel v konkursu nepodniká a nemá žádné náklady, stává se příjem za nemovitost kompletně jeho příjmem. Ten okamžitě vyletí do nejvyšší sazby daně z příjmu, takže bankrotující podnikatel ztratí jakékoli nároky na přídavky na děti a další sociální dávky.

Správce konkursní podstavy však odvedl daň z převodu nemovitosti až asi po 3 letech od prodeje nemovitosti. Výměr na penále ale nedostal správce konkursní podstaty, který jediný byl oprávněn disponovat s penězi a účtem, ale penále bylo vyměřeno podnikateli! Penále bylo 400.000,- Kč. Za co to vlastně bylo vyměřeno, když správce konkursní podstaty byl kontrolován věřitelským výborem a krajským soudem?

Takže v současné době má podnikatel zaplatit téměř milion a částka denně narůstá o další nemalé penále. Jeho stížnost přešetřoval Vrchní finanční úřad a shledal postup správce konkursní podstaty NAPROSTO V POŘÁDKU!

Takže podnikatel je tímto naprosto bezprecedentním bezprávným postupem do konce svého života odsouzen k životu v černé ekonomice. Musí hledat pokud možno nezdaněné příjmy, přitom nic nevlastnit, rovněž tak jeho děti.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 1.2. 2011