14. 10. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 10. 2008

Teologie osvobození slaví čtyřicátiny

Po celé Latinské Americe si katoličtí teologové vzpomínají na biskupskou konferenci v kolumbijském Medelínu, na níž se v srpnu a září 1968 shromáždilo 146 biskupů a která je považována za okamžik zrodu teologie osvobození. Třebaže se tehdejší výrazná formulace "volba pro chudé" neobjevila doslova v závěrečných dokumentech, vyvolala tato teologie brzy pohoršení jak ve Vatikánu, tak v církevním establishmentu celé Latinské Ameriky.

Paulo Suess, jenž vyučuje na jezuitské universitě v jihobrazilském Sao Leopoldo, charakterizoval v těchto dnech onen vývoj takto: "Medelín znamenal začátek církve latinskoamerické v protikladu ke koloniální církvi misionářské." Biskupové tehdy jasně jako nikdy předtím prohlásili: "V Latinské Americe vládne institucionalizované násilí. Celým vrstvám obyvatel se nedostává to nejnutnější." Požadovali po církvi, že "musí podporovat veškeré úsilí lidu o vzdělání a rozvoj vlastních základních organizací."

Změna perspektivy

Medelínská konference navazovala na závěry Druhého vatikánského koncilu (1962 – 1965). Papež Jan XXIII. uznal emancipaci pracujících, žen a kolonizovaných národů jako „znamení doby“ a vyhlásil modernizaci církve. Medelín ovšem znamenal změnu perspektivy. Východiskem pokrokových biskupů však nebylo „zadání“ Vatikánu, nýbrž reaalita subkontinentu.

„Bylo jenom přirozené, že církev se připojila ke společenskému zvratu“, říká Paulo Suess. V Latinské Americe totiž zavládlo revoluční nadšení, vyvolané mj. kubánskou revolucí a smrtí jejího symbolu, Ernesta Che Guevary, ale i odporem brazilských studentů proti vojenské diktatuře a vzbouření proti autoritám. „U mnohých katolíků to vyvolalo přání, aby lid vzal řešení svých pozemských problémů do vlastních rukou,“ shrnul tehdejší situaci kapucín Luiz Carlo Susin. Na venkově a v městských chudinských čtvrtích vznikaly základní „obce věřících“.

Leonardo Boff, františkán, jenž pocházel z Brazílie, byl však promován v Mnichově, po návratu domů zjistil, že členům jeho „obce“ jeho „veliká moudra“ z Německa nic nepřinášejí. Dnes je přesvědčen, že svou knihou Ježíš Osvoboditel (1972) učinil rozhodný krok od „naučené teologie moderního světa k teologii světa chudých“.

Další ideologičtí pionýři jako např. Peruánec Gustavo Gutiérrez byli brzy napadáni jako marxisté. „Což byla často jenom záminka, aby se v církvi předešlo změnám,“ říká dnes Paulo Suess. „Rozhodující ovšem nebyly texty, nýbrž činy. A existovali církevní činitelé, které moc považovala za tak nebezpečné, že je odstranila“, jako např. arcibiskup Oscar Romeo, jenž byl zavražděn v katedrále v San Salvadoru po jednom svém kázání. Bez základních „obcí“, jež mnohde ještě dnes organizují společenský odpor, by pravděpodobně nevzniklo ani brazilské hnutí bezzemků (MST).

Kopími proti silné zdi

V 80. letech papež Jan Pavel II. a kardinál Josef Ratzinger (současný papež, tehdy z titulu svého úřadu prefekta kongregace pro doktrínu víry) nařídili Leopardu Borcovi mlčení. Podobně postupoval Vatikán také v personální politice v Latinské Americe při jmenování nových, už konzervativních biskupů a kardinálů. Současně vzrůstal vliv fundamentalistických „pentekostalistů“ ze Spojených států amerických. (Ti zdůrazňují osobní zkušenost s Bohem prostřednictvím křtu s Duchem svatým.) Po pádu berlínské zdi a porážce levice v Brazílii a Nikaragui se teologie osvobození ocitla v defensivě.

V „teologii inkulturace“ se v 90. letech ujala indiánských a afroamerických tradic. Boff také rozvíjel „ekoteologii“. „Nejsilnějším hlasem novějších proudů je teologie feministická,“ říká Luiz Carlo Susin , „v základních obcích byly vždycky hnací silou ženy.“

Zvolením Rafaela Correy v Ekvádoru a bývalého biskupa Fernando Luga v Paraguayi se teď levicoví katolíci dokonce stali prezidenty. „Nedá se říct, že by kvůli teologii osvobození dnes někdo nespal,“ říká Paulo Suess. „Kritické působení v církvi a ve společnosti polevilo a sociální hnutí přešla zčásti do vládního tábora.“ Vlády v Bolívii, v Ekvádoru, Paraguayi a ve Venezuele srovnává Sueze s donem Quijotem. „Bojují se svými kopími proti silné zdi a udržují tak při životě naději, že se tato silná zeď jednoho dne zhroutí.“

Autor je česko-americký publicista, časť roka žije v USA

Významné osobnosti teológie oslobodenia

Leonardo Boff
(narodený14. decembra 1938 v Concordii, Santa Catarina) brazílsky teológ, syn talianskych prisťahovalcov.

V roku 1959 vstúpil do františkánskeho rádu. Študoval filozofiu v Curitibe a teológiu v Sao Paule, vyššie teologické štúdia absolvoval v Mníchove. Ako hosťujúci pedagóg pôsobil na univerzitách v Lisabone, Salamanke, Bazileji, Heidelbergu a na Harvarde.
V roku 1985 a potom v roku 1992 mu Vatikán zakázal prednášať a vyučovať, čo mu prinieslo celosvetovú pozornosť. Vzdal sa dobrovoľne kňazského úradu a začal sa viac venovať aktivitám v sociálnych hnutiach. Napísal viac ako šesťdesiat kníh a množstvo odborných článkov z teológie, filozofie, antropológie a mystiky.
V mnohých zo svojich prác sa venoval témam „súcitu“ a „logiky srdca“ ako základným východiskovým bodom socialistického angažovania. Centrálny pojem „oslobodenia“ nahradil v poslednom období pojmom „ochrana života vylúčených“ odkazujúc na realitu v Brazílii, kde viac ako tretinu ľudí (viac ako 50 miliónov) štát nie je ochotný a schopný ochrániť pred brutálnou kriminalitou a hladom. Od roku 1993 pôsobí ako profesor etiky a teológie v Rio de Janeiro. V roku 2001 mu udelili alternatívnu Nobelovu cenu.

Gustavo Gutiérrez Merino
(narodený v roku 1928 v Lime, Peru) peruánsky teológ, ktorý dal vo svojej knihe z roku 1971 Teología de la liberación názov celému hnutiu.

Jeho štúdiá v Lyone, Ríme a Paríži zahŕňali medicínu, umenie, filozofiu, psychológiu a teológiu. Je zakladateľom a vedúcim inštitútu Bartolomé de las Casas. Univerzity v Tübingene, Québecu a vo Freiburgu mu udelili titul Doctor honoris causa. V roku 2001 vstúpil do dominikánskeho rádu. V súčasnosti pracuje v chudobnej štvrti Rimac v Lime.

Jon Sobrino SJ
(narodený 27. decembra 1938 v Bilbau, Baskicko/Španielsko) jezuita zo Salvadoru, kde žije od roku 1957.

Vyštudoval techniku v St. Louis v USA a filozofiu s teológiou vo Frankfurte nad Mohanom. V súčasnosti učí na stredoamerickej univerzite v San Salvadore, ktorú aj spoluzakladal. V roku 1989 sa len náhodou zachránil pred atentátom, pri ktorom zahynulo jeho šesť spolubratov. Udelili mu niekoľko významných ocenení a čestných doktorátov.
V roku 2007 zverejnila vatikánska kongregácia pre náuku viery „verejnú notifikáciu”, v ktorej odsúdila „jednotlivé tézy“ jeho učenia. Rádio Vatikán k prípadu vyhlásilo: „Niektoré tézy Sobrina môžu svojimi omylmi a nebezpečnosťou škodiť veriacim... V jeho dielach sa nachádzajú veľké metodologické a obsahové nedostatky.“ Kongregácia pre náuku viery odsúdila najmä jeho tézu, že „cirkev chudobných“ je miestom, kde je prítomný Kristus, na základe argumentu, že Sobrino zabúda na to, že Kristus sa sprítomňuje len v rámci „apoštolskej viery“, ktorú cirkev odovzdáva z generácie na generáciu. Tieto „omyly“ vedú podľa kongregácie v kritických bodoch k nejednote s učením cirkvi o božstve Ježiša.
Táto notifikácia neznamená, že Sobrinovi odňali povolenie vyučovať a publikovať, ale predstavuje posledné varovanie. Zároveň však jednotlivým biskupom umožňuje, aby mu toto povolenie na území svojej jurisdikcie odňali.

Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       14. 10. 2008
14. 10. 2008 Milan Kundera v zajetí imagologů Josef  Švéda
14. 10. 2008 Útok na Kunderu v Respektu je součástí reklamní kampaně ve snaze zvýšit náklad Jan  Čulík
14. 10. 2008 Otazníky nad jedním veřejným udáním Jaroslav  Kuba
14. 10. 2008 Jak to, že se nic nestalo té paní Militké?
13. 10. 2008 Kopnete-li si do Kundery, stanete se komickou postavou jeho románů Jan  Čulík
14. 10. 2008 "Kundera jezdí do ČR inkognito. Možná že z jiných důvodů, než jsme si dosud mysleli"
13. 10. 2008 Jak "naši historikové" pronásledují devětasedmdesátiletého autora
14. 10. 2008 Nelze nevolit Uwe  Ladwig
14. 10. 2008 NYT: Jak vytáhnout z rozpočtu na protiraketovou obranu 350 milionů dolarů
14. 10. 2008 Protiraketová obrana je dobrý obchod Boris  Valníček
14. 10. 2008 O vraždách a politice Bohumil  Kartous
14. 10. 2008 Boston Dynamics Big Dog Štěpán  Kotrba
10. 10. 2008 Prosím, pomozte jazykovému výzkumu
14. 10. 2008 Drahota Eduard  Bass
13. 10. 2008 Anální vesmíry. A co je za nimi? Bohumil  Kartous
14. 10. 2008 Hořké propasti konzumní slasti Karel  Dolejší
14. 10. 2008 Teologie osvobození slaví čtyřicátiny Štěpán  Steiger
14. 10. 2008 Hlas chudobných Peter  Nedoroščík
13. 10. 2008 Je to Škoda Beno  Trávníček
14. 10. 2008 Bankovní akcie poklesly navzdory tomu, že byly banky znárodněny
14. 10. 2008 Ohňostroj nad Ruskem
14. 10. 2008 Jak "české" jsou české banky?
14. 10. 2008 Jak je tomu s bankovní krizí
14. 10. 2008 Nezměřitelné veličiny Jan  Mertl
13. 10. 2008 Nevíte koho volit do Senátu? Nechte si napovědět na www.KohoVolit.eu Michal  Škop
13. 10. 2008 Volte voly, volte krávy, jen nevolte klerikály Štěpán  Kotrba
13. 10. 2008 Gazprom bude ruským velvyslanectvím v jižní Americe
13. 10. 2008 Budu volit ODS Boris  Cvek
13. 10. 2008 Lidská práva: občanská, sociální, politická, ekonomická, kulturní a environmentální
13. 10. 2008 Francie: Průzkum ukázal, že 54% občanů žádá "radikální a hlubokou přeměnu kapitalismu" Karel  Košťál
13. 10. 2008 Michael  Marčák
13. 10. 2008 Krumlov, Kleť a Ekofilm František  Řezáč
13. 10. 2008 Řekněte ve volbách NE výpovědi z práce bez udání důvodu! Jan  Sova
13. 10. 2008 Radar u Prahy Ivan  Větvička
13. 10. 2008 Ramstein, závisle pohodové městečko Jan  Neoral
13. 10. 2008 Není "jen" krajská politika Milan  Daniel
13. 10. 2008 1945: Češi popravovali snad nejvíc z Evropanů Jan  Čulík
13. 10. 2008 Kritický rok 1938 Jan  Máče
11. 10. 2008 Volby 17. a 18. října budou referendem o radaru Jan  Tamáš
13. 10. 2008 Írán chce trestat odpadlictví od víry smrtí, Západu je to jedno
11. 9. 2008 Hospodaření OSBL za srpen 2008