3. 11. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 11. 2008

Devět procent

Mezinárodní energetická agentura IEA už několik měsíců avizuje vydání zásadní informace o skutečném stavu a perspektivách světové těžby ropy, a to ve své výroční zprávě za rok 2007, která má být oficiálně zveřejněna na tiskové konferenci 12. listopadu 2008. Přesto už koncem října pronikly některé závěry zprávy do médií a 28. října t. r. byly zveřejněny ve Financial Times ve dvou článcích autorů Caroly Hoyosové a Javiera Blase "Svět bude bojovat o uspokojení poptávky po ropě a "Klíčem k uspokojení poptávky po ropě jsou investice".

Zpráva sumarizuje tvrdá data o trendech těžby získaná z 500 největších světových ropných polí a pro menší těžební oblasti použila k odhadu jejich trendů metody extrapolace.

Závěr je ohromující a překonává dosavadní odhady poklesu publikované autory specializovanými na problematiku ropného zlomu. Bez dalších investic bude přirozená roční míra poklesu světové těžby ropy v letech 2007 - 2030 9,1%.

Aby byl nahrazen pokles těžby ze starých nalezišť, která již jsou za svými vrcholy těžby, a zároveň uspokojena poptávka Číny, Indie a dalších rozvíjejících se ekonomik, vyžadovalo by to investice 360 milard USD ročně až do roku 2030. Ani takové investice by však nezajistily růst světové těžby, pouze by míru jejího globálního poklesu zpomalily na 6,4% ročně.

Pokles nemusíme nutně pocítit v nejbližších několika letech díky snižování poptávky, ale z důvodu očekávaného zpomalení investic konečný efekt zesílí. Svět by potřeboval významný nárůst budoucích investic jen pro udržení současné úrovně těžby.

Zpráva IEA, zpracovaná ještě před sérií krachů na Wall Street, takže bez odhadu vlivu jejich dopadů na korekci poptávky, uvádí, že poptávka po ropě by měla být omezena, aby reagovala na vysoké ceny ropy a nižší hospodářský růst. Odhad denní těžby ropy pro rok 2030 (považovaný aktivisty ropného zlomu za nezřízeně optimistický) byl snížen z původních 116,3 na 106,4 miliónů barelů (dnes se těžba pohybuje kolem 85 - 86 miliónů barelů denně). Veškerý nárůst těžby půjde na vrub spotřeby rozvojových zemí, zatímco spotřeba vyspělých ekonomik má i nadále klesat. Podíl bohatých zemí na světové spotřebě tak poklesne z loňských 59% na méně než polovinu v roce 2030.

Například britská produkce v Severním moři poklesne z dnešních 1,7 milionu barelů denně na zhruba 500 000 v roce 2030.

Zpráva dále uvádí, že budoucí dodávky ropy budou mnohem více záviset na míře poklesu těžby než na míře růstu poptávky. Planetě sice nehrozí, že ropa zcela dojde, jak prý tvrdí teoretici ropného zlomu, ale pokles těžby na největších ropných polích, z nichž některá byla objevena už před více než 30 lety, je rychlejší, než se očekávalo. To znamená, že ropný průmysl bude muset investovat více, než bylo dosud předpokládáno, jen aby se udržela dnešní úroveň těžby. Obrazně řečeno, celé odvětví bude muset běžet rychleji a rychleji, jen aby mohlo aspoň zůstat stát na místě.

Kritická budou investiční rozhodnutí zemí OPEC, jejichž podíl na světové těžbě by se měl zvýšit z dnešních 44% na 51% v roce 2030. Především půjde o Saúdskou Arábii, jejíž těžba má podle odhadu vzrůst ve sledovaném období z 10,2 na 15,7 miliónů barelů denně. Právě schopnost Saúdské Arábie zvyšovat investice a těžbu rozhodne o celkovém charakteru dalšího vývoje nabídky, spotřeby a cen ropy. Přitom je nutno zdůraznit, že saúdští těžaři už přes dvacet let, od zestátnění svých ropných společností, neumožnili odborné veřejnosti provést nezávislý audit svých zásob. Poslední rozhodnutí OPEC o snížení těžby je proto výmluvné a do značné míry zpochybňuje závěry zprávy IEA jako příliš optimistické.

Zpráva ještě uvádí odhady o zvýšení podílu nekonvenčních zdrojů ropy z dnešních 1,7 miliónů na 8,8 miliónů barelů denně v roce 2030, přičemž zhruba 4 milióny z toho by měly pocházet z těžby kanadských asfaltových písků. Budoucí osud této těžby však bude záviset na budoucích cenách, protože z dnešního hlediska se zatím finanční náklady na ni zdají příliš vysoké a energetická návratnost zoufale nízká.

Obecně pro jakýkoli odhad tohoto druhu platí, že jeho správnost je krajně nejistá, protože ve hře je příliš mnoho těžko předvídatelných faktorů. Především jde o vztah mezi nutnými náklady na otvírku a těžbu nových ložisek, regulačními a fiskálními politikami těžebních i spotřebitelských zemí a vývojem názorů těžebních zemí na rychlost vyčerpání a budoucnost jejich zdrojů a v důsledku na jejich ochotu vůbec do růstu těžby investovat.

Na články ve Financial Times bezprostředně reagoval přední odborník a publicista ropného zlomu Richard Heinberg ve svém článku Devět procent (http://postcarbon.org/nine_percent).

Bereme-li v úvahu jen konvenční zdroje ropy, znamená to, že nová produkční kapacita ve výši 6,8 miliónů barelů denně musí být uvedena do provozu každý rok. Jedna nová Saúdská Arábie každých 18 měsíců. Investiční kapitál se však rychle vypařuje v plamenech globální deflační hranice bezpříkladné intenzity. Investiční projekty na nové těžební kapacity jsou ukládány k ledu na všech stranách.

IEA se také povinně otřela o teoretiky ropného zlomu tím, že jim vložila do úst tvrzení, že "světu dochází ropa". To pochopitelně neříkají a správné shrnutí jejich postoje ze strany IEA by mělo být "náš výzkum potvrzuje jejich pozici". To by ovšem bylo pro IEA asi příliš trapné.

IEA se však bohužel zřejmě drží ještě více zpátky. Tvrdí, že s odpovídajícími investicemi do nových malých ropných polí a nekonvenčních zdrojů může svět ještě dosáhnout vyšších úrovní těžby. Jinak řečeno, kdyby těch 12 biliónů dolarů, které se ztratily ze světových akciových trhů minulý týden, bylo investováno do nových projektů využití asfaltových písků, pak by teoreticky období růstu celkové těžby ropy mohlo být nastaveno ještě o pár let. Nikoli však růstu čisté energetické produkce, ale hrubé produkce exotického, velmi drahého materiálu, který fyzikálně a chemicky vzato může dál pohánět auta, tedy auta těch, kdo si jeho cenu budou moci dovolit zaplatit.

Každé realistické posouzení pravděpodobnosti takové výše investic nebo schopnosti nových projektů jen reálně udržet dosavadní míru spotřeby bez ohledu na objem infúzí hotových peněz nakonec povede jen k srdečnému smíchu nad zaujatostí nebo naivitou tak ctihodné organizace, jakou se IEA snaží být.

IEA, evidentně naštvaná únikem informací před plánovaným zveřejněním studie, obsah článků ve Financial Times odmítla. Jestliže je však 9% aspoň trochu blízko ke konečným číslům, jedno je absolutně jasné: Světová těžba ropy všech dob vyvrcholila v červenci 2008. Nelze očekávat, že někdo v IEA oficálně přizná tuto skutečnost dříve než řekněme v roce 2025. Ale pro ty, kdo pozorně sledují fakta a okolnosti debaty, není nutno plýtvat tiskařskou černí na další spekulace.

Ropný zlom je historií.

                 
Obsah vydání       3. 11. 2008
3. 11. 2008 11 mezinárodních spisovatelů odsoudilo "pokus o pomluvu Milana Kundery"
3. 11. 2008 Naši darmodějové Martin  Škabraha
3. 11. 2008 Může být mučení uměním? Jan  Čulík
3. 11. 2008 De Sade do čítanek?
3. 11. 2008 Estetizace vraždy je nepřijatelná
3. 11. 2008 Společensky nebezpečné postoje Martin  Škabraha
3. 11. 2008 Umění má zřejmě pořád, kromě poznávací a estetické i etickou funkci Jan  Čulík
3. 11. 2008 Kdo četl Zločin a trest, byl aspoň na chvíli Raskolnikovem Martin  Škabraha
3. 11. 2008 Devět procent Jindřich  Kalous
3. 11. 2008 Mezi bombami a čokoládami Bohumil  Kartous
2. 11. 2008 Americké volby ve stínu změny Miroslav  Polreich
3. 11. 2008 Hřebejkův a Vieweghův Nestyda: Zajímavý nový začátek Jan  Čulík
3. 11. 2008 Finanční krize -- systémový pohled Ilona  Švihlíková
3. 11. 2008 Na některých českých ambasádách bují korupce, vládu to nezajímá Zdeněk  Maršíček
1. 11. 2008 Vanity fair: Osudový zvrat
3. 11. 2008 Všechny preventivní války bez mandátu RB OSN představují porušení Charty OSN
3. 11. 2008 Defense News: Reformujte Pentagon, říkají poradci Karel  Dolejší
3. 11. 2008 Druhá korejská válka v roce 2024
3. 11. 2008 Elektronické volební přístroje v USA opět volí jinak než voliči Jana  Ridvanová
3. 11. 2008 Do teplých krajin s křižníkem, který nese letadla
3. 11. 2008 Hluboké ticho, aneb neviditelný holokaust v Kongu Daniel  Veselý
3. 11. 2008 Václav Moravec v Afghánistánu Daniel  Veselý
31. 10. 2008 Pár lakonických poznámek o Dílnách z FAMU Dominika  Švecová
3. 11. 2008 Obtížné jednání o rakouské velké koalici Richard  Seemann
3. 11. 2008 Immanuel Wallerstein: Dramatické důsledky v Iráku? Immanuel  Wallerstein
31. 10. 2008 Energetická bezpečnost a zemní plyn -- část I. Jaroslav  Ungerman
31. 10. 2008 USA plánují výměnu armádních karabin Karel  Dolejší
1. 11. 2008 Spiegel: Světovému hospodářství hrozí hluboká, chronická recese
1. 11. 2008 Nězavisimaja gazeta: Rubl ztrácí valutové zajištění
1. 11. 2008 Newsweek: Íránská jaderná zařízení jsou příliš hluboko
2. 11. 2008 Exotický Klaus Robert  Bartoš
2. 11. 2008 Polemika o užitečnosti obecní a městské policie Miloslav  Štěrba
31. 10. 2008 Nejednej, mluv! Slavoj  Žižek
31. 10. 2008 Argumentum ad ignorantiam John Michael Greer
3. 11. 2008 Rozsiřování" NATO směrem na Kavkaz přes Brdy Karel  Košťál
3. 11. 2008 I prostitut by měl znát svoji cenu Jan  Keller
31. 10. 2008 Vláda nehodlá dát garance na důchodové a životní pojištění, pouze na vklady Petr  Braný
1. 11. 2008 Oheň a kapitál Tibor  Vaško
2. 11. 2008 Dušičky Boris  Cvek
17. 10. 2008 Hospodaření OSBL za září 2008

Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost RSS 2.0      Historie >
3. 11. 2008 Devět procent Jindřich  Kalous
31. 10. 2008 A už je to tady: Rusko staví ropovod do Číny   
31. 10. 2008 Energetická bezpečnost a zemní plyn -- část I. Jaroslav  Ungerman
29. 10. 2008 Proč jsou ceny ropy tak nízké?   
27. 10. 2008 Rumunsko a Rakousko zrazují Nabucco   
23. 10. 2008 Nový plynový kartel by mohl mít podstatný dopad na Evropu   
10. 10. 2008 Cena ropy klesá   
7. 10. 2008 Naše nynější krize Michal  Vimmer
6. 10. 2008 Finance a energie - souvislost krizí Jindřich  Kalous
4. 10. 2008 Bahrajn a El Baradei vyzvali k vytvoření globální energetické organizace   
3. 10. 2008 Kdo v Čechách vydělá na úspoře tepelné energie? Ladislav  Lašek
22. 9. 2008 Nord Stream: Putin zve po tvrdém vyjednávání Evropu k spoluúčasti   
15. 9. 2008 Jak se dnes diskutuje v Británii   
13. 9. 2008 Gazprom získal klíčový srbský petrokomplex   
13. 9. 2008 Asijská podoba státem řízené demokracie Štěpán  Kotrba