11. 7. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 7. 2008

Demokracie, odvaha a lochneská obluda

Články zlobící se na lotrovská média v Česku, jako třeba ten Jakuba Rolčíka "Radar je správný krok: Pohádky MF Dnes", jsou stále aktuální a odkrývání goebbelsovských lží těchto médií není nikdy dost. Nejlépe se může člověk bránit proti lžím a manipulacím, zkoumá-li co nejpečlivěji receptury z ďáblovy kuchyně.

Ještě podstatnější než analyzovat, jakými argumenty chce moc občany svázat do kozelce absolutní bezmoci, je analyzovat schopnost občanů, naši schopnost, se proti tomu bránit. A dosavadní kroky, které za tím účelem byly vykonány. A v tomto bodě je celý dosavadní průběh diskusí kolem radaru poněkud zneklidňující.

Píšeme: Vláda je špatná, nám, občanům tohoto státu lže bezostyšně do očí a podvádí nás. Píšeme: Tisk je špatný, nám, občanům tohoto státu, lze bezostyšně do očí a podvádí nás. Ale už nepíšeme: A co my, občané -- jakými prostředky, jakými cestami jsme se proti tomu dosud bránili, bráníme a budeme bránit? Bylo to účinné, míň účinné -- nebo úplně málo účinné?

K jakým činům máme, či naopak už nemáme legitimitu? Máme, či naopak nemáme mezi sebou jedince, kteří by nás někdy v budoucnosti mohli lépe zastupovat ve veřejném životě? Vyhledáváme si je, připravujeme si je, vychováváme si je? A co mechanismy správy státu -- vyhovují, nevyhovují, zaručují přístup k moci komu -- a komu vůbec ne? A fungování informačních kanálů ve společnosti -- médií -- co to je vlastně zač, jak to funguje, jak by se to mělo změnit, aby to fungovalo?

Těch důležitých otázek, které je zapotřebí řešit, je víc než dost. A mně se zdá, že celý protiradarový odpor trpí jakousi zvláštní paralýzou. Vládu a média nejprve odhalíme jako totální zrádce (naprostým právem). Ale pak se chováme jako poslušní a ukáznění občané, jejichž největší starostí je proti vládě nezhřešit. Ani v myšlenkách ne. A tváříme se, jako by břímě činů, které -- pokud k nim vůbec někdy dojde -- měl za nás vykonat kdosi jiný. Ale kdo? A jaké činy by to měly být?

Jako by snad naše volání po spravedlnosti mělo dolehnout i k uším Karla Schwarzenberga. Ex-kníže pak "pochopí", "zamyslí se", a aby si nás, Čechy usmířil, odjede do Washingtonu - a tam Condoleezze Riceové hodí smlouvu o radaru na hlavu?

Demokracie je, zdá se, zvláštní živočich.

Litera Ústavy, jakožto nejzákladnější právní normy ve státě, vytváří dojem, že vláda a veškeré mocenské orgány a instituce státu jsou jen výrazem a projevem vůle a zájmů lidí "dole". Tedy těch, co v těchto orgánech a institucích nesedí. V praxi ale, jak jsme se měli možnost víc než zřetelně přesvědčit, to funguje úplně jinak. Když se člověk nad tím nepředpojatě zamyslí, dojde k závěru, že je to do značné míry naprosto nerealistická (a možná nerealizovatelná) představa.

Je to stejná -- kovaní demokraté mi snad prominou -- hloupost, jako napsat, že postup operování pacienta chirurgem je výrazem "vůle" všech zaměstnanců chirurgické kliniky.

Nechci tím ovšem říct, že arogance Havlů, Klausů, Topolánků nebo Schwarzenbergů je oprávněná. Třebaže z jejich jednání je jasně a neoddiskutovatelně patrné, že právě takto oni demokracii (chce se mi říci jejich demokracii) chápou. Vládneme my, elita, a vy, sprostá lůzo, mlčte! Jestliže na veřejnosti vystupují vůči většině občanů tak arogantně, jako doposud, jak teprve o názorech lidí musí hovořit v soukromí, tak říkajíc mezi svými?!

Není to vůbec jen otázka radaru. Ta záležitost s arogancí moci se táhne až k onomu (dnes už nechvalnému) "sametu". Kuponové rozkradení ekonomiky, zaříznutí Československa, vstupy do různých cizích organizací a paktů, bombardování a války vůči různým státům... Copak se někdy chovali, tvářili, ba i hovořili jinak, než jak se dnes chovají v otázce radaru?

Nedávno se na BL rozhořela diskuse o Havlovi. Snad jen jednu poznámku na adresu těch, co stále "pátrají", jak je možné, že idealista se nečekaně převtělil v supa. Jeho "odvaze", kterou se neustále ohání včetně radarové kauzy, je třeba rozumět ve zcela specifickém slova smyslu. Totiž jako "odvaze" vykašlat se na mínění lidí, mezi nimiž Havel žil a žije.Totiž jako "odvaze" vykašlat se na všechny jím veřejně vyslovené a učiněné závazky, sliby, přísahy ( ba i na ústavu!).

Což je, zarytí havlisté ať si teď zakryjí obě oči, obyčejná "odvaha" - sprosťáka. V případě jeho výzev vojensky napadnout cizí, slabší stát (Irák) se jedná i o "odvahu" vykašlat se na životy druhých lidí - a pro to už slušné slovo vůbec neexistuje....

Podobný přístup k lidem "dole", kteří stojí mimo vládní struktury, partaje a nejrůznější "elitní" kluby a spolky, ale zaujímá celá řada dalších dnešních, ale vůbec polistopadových politiků a prominentů. Z jejich počínání se skoro zdá, že na "komunistické totalitě" jim ze všeho nejvíc vadilo, že byla ještě příliš lidová. Zatímco ten jejich režim po roce 1989 už s "lidovostí" rázně skoncoval. A začal konečně preferovat jen "schopné" a "pracovité" (Klausova ODS) či prostě "morálně nadřazené" ( Havel a další disidenti).

Nedivme se proto, že právě politici z této duchovní líhně nyní tak ostentativně vyjadřují svůj souhlas s americkým radarem. Otázka radaru je pro ně jen další vynikající příležitostí, jak ostatním občanům České republiky mohou dát najevo své pohrdání a nadřazenost. Nebo, ještě jinými slovy, jak se distancovat od "stádního" chování (Pavel Šafr v Reflexu). Nebo ještě jinak, jak to v MF Dnes nedávno učinil Karel Steigerwald, když protiradorové aktivisty, kteří jsou podle něj semletím rusofilů, anti-amerických idiotů, Palestinců a fanoušků teroristů na jednu hromadu, rovnou označil za "hmotu".

Ještě nemáš dost, občánku? Proč "odhaluješ" lži a podvody, když už ti představitelé "demokratické" moci ve státě a mediální lháři přímo otevřeně nadávají?

Když už tě otevřeně nazývají - "hmotou"?

Divme se naopak tomu, jak je možné, že občané byli tak bláhoví, že jejich většina mohla takovou partu lidí s vážnou tváří považovat za představitele "demokratického" režimu. Nebo dokonce i za "své" zástupce nebo zástupce "svých" zájmů u moci.

Takže je čas nalít si čistého vína. O demokracii, kterou se zaklínají ti i oni, tu nejde na prvním místě. O tu by tu totiž mohlo jít jen v případě, že by její principy sami držitelé moci ( či jejich mediální poskoci) brali vážně.

To však neznamená, že bychom představitelům moci v dnešní České republice měli jaksi tu (ne)demokratičnost prominout. To v žádné případě. Jsou to ostatně jen jejich vlastní přísahy a sliby, které jim připomínáme.

Jde ale i o další věci: slušnost, respekt k názoru (byť i odlišnému) druhého, národní identitu, suverenitu a bezpečnost. Jde o to, jestli moc v českém státe budou mít nadále ti, co většinou občanů ostentativně pohrdají, nebo někdo jiný.

A jde i o to, zda protiradoaroví aktivisté a vůbec všichni odpůrci radaru pochopí, že vůbec nejde jen o to, říci své "Ne". To by snad mělo význam jen v případě, že by vláda z nějakého zvláštního důvodu či šumu trpěla nedoslýchavostí a občany neslyšela. Ale ona slyší - a vidí - velice dobře. Vidí a slyší stejně dobře i sami občané a protiradaroví aktivisté?

V jedné věci ale má proradarový blok pravdu. V tom, že v reálném světě je slovo "demokracie" pružným heslem, který si vláda může vykládat přesně tak doširoka, kam až jí to vlastní občané dovolí. To v českém případě znamená prakticky donekonečna. Copak vláda už mnohokrát ty nejzákladnější principy demokracie a veškeré slušnosti daleko nepřekročila?

A co se stalo?

Nic?

Stane-li se víc, než jen že se stovky i tisíce lidí kdesi srotí a budou skandovat Nechceme radar!, což vláda a vůbec každý dávno ví, pak možná v Čechách vůbec k nějaké "demokracii" vykročíme prvním krokem. A když to náhodou nebude k "demokracii", ale "jen" ke slušné vládě, vůbec to nebude vadit.

Ta demokracie totiž naší zemi ještě ani na minutu nenavštívila.

Připouštím ovšem, že i já sám jsem v ní na chvíli věřil. Do voleb 1990.

Těsně před volbami ovšem tehdy Havlovi hoši Ruml, Křižan a Rychetský porušili zákon a v době, kdy byla zakázána agitace, prohlásili vůdce druhého nejsilnějšího politického bloku Lidové strany Bartončíka za "agenta Stb". Postupem času se sice ukázalo, že těch "agentů Stb" se nachází řada i mezi jinými stranami a spolky, ale to, zdá se, byli "hodní" agenti, připravení sloužit novému, "demokratickému" režimu - a že měl tehdy před sebou ještě Velké Úkoly!

Demokracie do naší země nevstoupila ani na minutu. Nikdo ji neviděl, i když všichni o ní řeční.

Přesně jako ve Skotsku. Tam ovšem mluví o obludě.

Pozn. JČ: Skepsi pana Tomana bych si trochu dovolil poopravit. Ve zralejších demokraciích si politikové bez mandátu, v takové situaci, v níž je současná česká vláda, nikdy nedovolí jednat proti vůli veřejného mínění. Jedinou výjimkou v posledních letech byl britský premiér Tony Blair, který se proti vůli většiny Britů podílel na invazi do Iráku. Taky na to dojel -- byl nucen z vedení Labouristické strany odejít a za vedení Gordona Browna, který v blairistické politice pokračoval, se už dostali britští labouristé do takové krize, že jejich popularita klesla na nejnižší úroveň za několik desítek let.

"Několik stovek demonstrantů" opravdu nestačí. Vláda v ČR by se chovala jinak, kdyby na náměstí vyšly miliony.

                 
Obsah vydání       11. 7. 2008
12. 7. 2008 Ohlédnutí za Karlovými Vary: Přijatelné filmy; nic co by vám od základů změnilo život Jan  Čulík
13. 7. 2008 Emma Čulík: Karlovy Vary 2008 - A fistful of impressions/Hrst dojmů Ema  Čulík
11. 7. 2008 Polsko požaduje pro antirakety od Ameriky lepší podmínky
11. 7. 2008 "Jsme otevřeni konstruktivní debatě, ale v případě vybudování základny v ČR zajistíme vlastní bezpečnost vojenskými prostředky"
11. 7. 2008 Russia on the signing of the Czech-US treaty on missile defence
12. 7. 2008 Lidé ztratí na amerických letištích 637 000 laptopů ročně
12. 7. 2008 Medicinal-marihuana conviction sheds light on ambiguous drug law
11. 7. 2008 Bobošíková podala trestní oznámení proti osobám, odpovědným za poměry v LDN v Chitussiho ulici
11. 7. 2008 Demokracie, odvaha a lochneská obluda Luděk  Toman
12. 7. 2008 Fundovanější analýza než hysterické stesky a paušální negace v Britských listech
12. 7. 2008 Demokracie v ČR je slabá, protože občané jsou lhostejní Jan  Čulík
11. 7. 2008 Český kurníček: Radar bude - čert nespí Sandra  Wain
11. 7. 2008 Konsensus Beno  Trávníček
12. 7. 2008 Česko pošle do Kosova skoro sto milionů Milan  Daniel
10. 7. 2008 Památce dejvických MacGyverů Štěpán  Kotrba
11. 7. 2008 Rakety skutečně ohrožující Američany jsou vyráběny z lahví od propanbutanu. Obrana proti nim neexistuje Karel  Dolejší
11. 7. 2008 Poslední varianta íránského zfalšování startu raket
11. 7. 2008 Írán zfalšoval fotografie vzletu raket krátkého doletu
11. 7. 2008 Radar je správný krok: Pohádky MF Dnes Jakub  Rolčík
10. 7. 2008 Bursíka odvolejte, ve vládě zůstaňte Václav  Hála
10. 7. 2008 "Speciální schopnosti" raket Šaháb Štěpán  Kotrba
10. 7. 2008 Katyň - film o ideologiích, které zešílely Jan  Čulík
10. 7. 2008 O dobru proti nadzlu Ondřej  Slačálek
9. 7. 2008 Karamazovi: Profesionální záznam divadelní inscenace Jan  Čulík
10. 7. 2008 Bushka versus stát: Poloviční vítězství snaživého primitiva Štěpán  Kotrba
10. 7. 2008 I to je blues   holger
9. 7. 2008 Jdi a otevři dveře...aspoň průvan bude
10. 7. 2008 Jak láká stoka Ema  Čulík
10. 7. 2008 The attraction of the gutter Ema  Čulík
7. 7. 2008 Ženy v ČR asi už brzo udělají revoluci, zatím točí velmi dobré filmy Jan  Čulík
9. 7. 2008 Film není mrtvý. A mrtvý není ani formát VHS Ema  Čulík
9. 7. 2008 Film's not dead. And neither is VHS Ema  Čulík
9. 7. 2008 Západ zjišťuje, že na třetí svět nemá Jan  Čulík
10. 7. 2008 Je možné změnit názor na radar? Jan  Burian
11. 7. 2008 Nejlepší úmysly -- cesta do pekel? Pavel  Novotný
10. 7. 2008 Jak zabít nudu při okurkové sezóně Wenzel  Lischka
9. 7. 2008 Spolčení burzovních hlupců Petr  Baubín
10. 7. 2008 Martin Bursík: Kvůli rozporům ve Straně zelených chci uspořádat sjezd
10. 7. 2008 Klystýr, nebo kůrovec? Hynek  Hlavenka
6. 6. 2008 Hospodaření OSBL za květen 2008