10. 3. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 3. 2008

Devět poznámek ke stati Kapitalistická racionalita

František Koukolík, Jana Drtilová

Textů pana M.Valacha (MV) si vážíme. Nedokážeme se všemi tvrzeními uvedenými v textu Kapitalistická racionalita souhlasit. Proto devět poznámek k jeho stati "Kapitalistická racionalita".

1. Obáváme se, že došlo k nedorozumění. Snažili jsme se oddělit úzkou a širokou definici racionality. Úzká, "ekonomická" racionalita je něco naprosto jiného, než je náplň široké definice racionality. Pan MV jejich obsahy promísil.

2. Teorie her a neuroekonomické experimenty dokazují, že úzká, "ekonomická" definice racionality, z níž vycházejí některé aspekty neoliberální doktríny, neplatí. Neuroekonomické pokusy, které užily funkční zobrazovací metody vyšetřující činnost mozku, ukázaly jednoznačně, proč neplatí a co se při tom v našich hlavách děje. Člověk Homo economicus není. Což jsme se snažili doložit odborně (Koukolík, 2007 A), řadou přednášek o sociálním a citovém mozku na ekonomických, lékařských a informatických fórech, stejně jako sděleními pro nejširší veřejnosti. (Viz www.ceskatelevize.cz/jadro pořady Hůl do ruky, Ten náš mozek politický, Peníze, Rozhodneme se a chystaný pořad Neuroekonomika.)

3. Chování a osobnost, které by byly důsledně založeny za úzké definici (ekonomické) racionality, považujeme za projev deprivantské struktury osobnosti (Koukolík a Drtilová, 2006; Koukolík, 2007 A, B). Deprivant je dle našeho názoru a v našem označení sociálně adaptovaný / sociálně úspěšný / neúplný psychopat.

4. Existuje lidské (ekonomicky) racionální chování v ekonomice, politice i v rodinách. Existuje (ekonomicky) racionální chování zvířat a součástí modelů. Navrhujeme proto užívat pojem racionalita tak, jak je ve vědě běžné. Domníváme se, že "kapitalistická" racionalita je spíše ideologický pojem podobný pojmu "socialistická věda". Deprivantsky, úzce ekonomicky racionálně ( = moc, prestiž, zisk za jakoukoli cenu) se chovali někteří lidé a jejich skupiny od nepaměti, stejně se jako jiní lidé a skupiny chovaly od nepaměti tak, jako by v praxi užívali širokou definici racionality.

5. Široká definice racionality říká, že jde o chování na logické a objektivní analýze všech dostupných informací. Nemá-li jít o mýtus podobný Homo economicus, pak je toto racionální chování historický a individuální proces, nikoli stav. Pokládáme za nutné zopakovat a zdůraznit experimentálně doloženou skutečnost říkající, že neoddělitelnou součástí procesů odpovídajících široké definici racionality jsou afektivní, neboli citové procesy jimž běžném jazyce říkáme emoce a pocity. Funkční zobrazovací metody mozku ukazují kde, co, proč a jak se přitom v lidském mozku děje. ( Motlová a Koukolík, 2005, Koukolík 2007 B.)

Mnoho z představ považovaných za součást světské humanistické tradice má evoluční, tedy genetické a tím i "neurofysiologické" kořeny odpovídající proměnám funkční architektury našich mozků od nejranějšího dětství. Zdůrazňujeme, že podobné kořeny mají i druhy chování považované za ne-lidské natolik, že jim mylně říkáme zvířecí, bestiální (Koukolík, 2007 B).

Domníváme se, že do současného rámce široké definice racionality patří lidský altruismus a kooperace. V našem pojetí autoři a redakce BL proto nejsou lidé iracionální, ale naopak racionální v širokém slova smyslu.

6. Štěstí není "velmi vágní pojem, který je sám o sobě prázdný a prakticky nepoužitelný". Skutečností je opak. Prožitek štěstí zná většina zdravých lidí subjektivně. Poznává je na druhém člověku. Lze ho objektivizovat měřením fysiologického stavu člověka ve velkém počtu proměnných. Funkční zobrazovací metody ukazují, které části mozku za pocit štěstí odpovídají. Je chyba směšovat neurobiologii a psychofysiologii štěstí s kulturními hodnotovými souvislostmi. Zde je jedna z lidských pastí. Bez pocitu štěstí bychom byli zombie. Trvalý pocit štěstí, "ráj", je nemožný. Neuronální systémy totiž odlišují jen rozdíly. "Mašinérii" štěstí však mohou spouštět hodnotově velmi odlišné podněty. Mašinérie štěstí je proto v milujícím rodiči stejná jako ve vyznamenávaném vrahovi (pokud je pocitu štěstí schopen, což psychopati nebývají, zdaleka ne všichni vrazi jsou psychopati a naopak.). Odlišný je kulturní a hodnotový kontext. Opak platí také: míra neštěstí v člověku jemuž někdo ukradl králíky může být zcela stejná jako míra neštěstí ve vladařovi, jemuž někdo ukradl provincii. Odlišný je kontext včetně důsledků.

7. Široká definice racionality se osobním prospěchem nezabývá. Lze říci, že vědomí uživatelé široké definice racionality mívají děti i za velmi nepříznivých okolností a neopustí je i za okolností subjektivně ještě nepříznivějších. Ostatní lidé mívají děti proto, že jsou úspěšní altruisté.

8. Neztotožňujeme se s tvrzením pana MV: "Žijeme ve světě podvodů a klamů. Žijeme ve světě v němž se prospěch "horních deseti tisíc" stal prvním přikázáním nového náboženství". Naším pocitem je, že žijeme ve světě, kde kromě přívalu podvodů a klamů může při troše námahy největší počet lidí zjistit nejmenší dosažitelnou míru ne- pravdy, tedy (současnou) skutečnost, tak jak to v dějinách nikdy nebylo možné. V některých státech světa se někteří příslušníci "horních deseti tisíc" , mocenské elity, poctivě starají o sociální a kulturní jištění lidí, kteří jsou na sociálním žebříčku níž v rozsahu, o němž se nám mohlo a může jen zdát. Máme na mysli jak severské státy, tak dění v Německu, Francii, Spojeném království, i v těch často unfair nesnášených a stereotypizovaných USA (Human Development Reports, 2000 -- 2008).

9. Názor pana MV na státní vlastnictví v našem bývalém zřízení je nám blízký. Není ho však možné užít k jiné interpretaci a jiném kontextu, než původní autoři citované studie zamýšleli.

Literatura

Human Development Reports http://hdr.undp.org/en/reports/ 10.

Koukolík, F., Drtilová, J. Vzpoura deprivantů. Nové vydání. Galén, Praha 2006. 11.

Koukolík, F. Sociální mozek. Karolinum, Praha 2007, A 12.

Koukolík, F. Proč se Dostojevskij mýlil? Galén, Praha, 2007, B. 13.

Motlová, L., Koukolík, F. Citový mozek. Neurobiologie, klinický obraz, terapie. Galén, Praha 2005.

                 
Obsah vydání       10. 3. 2008
10. 3. 2008 EU: Klimatické změny mohou vyvolat konflikt s Ruskem
10. 3. 2008 Partnerem Jednoho světa na školách je velvyslanectví státu, který mučí lidi Ondřej  Slačálek
9. 3. 2008 Bush: mučení chrání USA před teroristickými útoky
10. 3. 2008 Stupidita Jana  Drtilová, František  Koukolík
10. 3. 2008 Omyly neoliberalismu Milan  Valach
10. 3. 2008 Současnost místního novinářství František  Řezáč
10. 3. 2008 Česká vláda jedná s iráckými teroristy Lukáš  Lhoťan
10. 3. 2008 Impuls: V Bratislavě údajně tajně přistávají letadla CIA
10. 3. 2008 Ve Španělsku zvítězili Zapaterovi socialisté, nikoliv však s absolutní většinou
10. 3. 2008 Nová vláda v Pákistánu
10. 3. 2008 Válka s mloky Lovelocky Karel  Dolejší
10. 3. 2008 Buď se zachráníme všichni, nebo nikdo Jindřich  Kalous
10. 3. 2008 Kde ve světě podléhají američtí vojáci cizím vládám? Miloš  Kaláb
10. 3. 2008 Odchází velký bojovník Jan  Keller
10. 3. 2008 Proč je jednostranné uznání nezávislosti Kosova nezákonné Rajko  Doleček
10. 3. 2008 Americká hymna a Dvořákova Novosvětská zazněly v Severní Koreji Jana  Ridvanová
10. 3. 2008 Šanghaj není Čína Lukáš  Zádrapa
10. 3. 2008 O něčem, co se nedá koupit, neboli Pohled na diskusi o 'kapitalistické racionalitě' Uwe  Ladwig
10. 3. 2008 Kormidelníci archy Noemovy Michal  Vimmer
10. 3. 2008 Průměrná mzda a platinové pero
10. 3. 2008 Cesta do USA a setkání s Noamem Chomskym Jan  Tamáš
10. 3. 2008 Odložené školné aneb hezký trik v moderním balení Jan  Mertl
10. 3. 2008 Michael  Marčák
9. 3. 2008 Rudolf Kučera o sobě šíří nepravdu Štěpán  Kotrba
9. 3. 2008 Ke smůle planety i životního prostředí Beno  Trávníček
10. 3. 2008 Zřiďme státní zdravotní pojišťovnu
10. 3. 2008 Německý TV film "Die Gustloff" vyvolal v Polsku kritiku Richard  Seemann
10. 3. 2008 Vítězství svobody slova (i přes malé zaváhání) Milan  Kohout
9. 3. 2008 Iniciativa a Liga starostů vrátí vládě radar
10. 3. 2008 Karle IV., kde jsi? Phyllis  Burch
10. 3. 2008 Odpověz... Vladimir  Majakovskij
9. 3. 2008 Cenzura, či zmatek v modrých hlavách?
9. 3. 2008 Moravec opět (ne)zklamal
10. 3. 2008 Paumer, stejně jako Mašíni, neprojevil lítost Andrea  Cerqueirová
10. 3. 2008 Spravedlnost, aneb česká média jsou skutečně média Alena  Breuerová
10. 3. 2008 Immanuel Wallerstein: Co může Obama změnit? Immanuel  Wallerstein
7. 3. 2008 Radar: Odstupující píárista Klvaňa si stěžoval na Britské listy v ČT24 Štěpán  Kotrba
7. 3. 2008 Devět poznámek ke stati Kapitalistická racionalita František  Koukolík, Jana  Drtilová
8. 3. 2008 (Patrně záměrně) odfláknutý pořad s Kateřinou Jacques Vladimír  Tupáček
8. 3. 2008 Wave na příští týden - aneb tohle rádio je i pro starý
11. 2. 2008 Britské listy ukazují, že tudy cesta nevede
30. 11. 2007 Jací jsme
12. 2. 2008 Hospodaření OSBL za leden 2008
11. 3. 2008 Inovace a soudobá globalizace Tibor  Vaško