10. 3. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 3. 2008

Současnost místního novinářství

V pátek 7. března se v Plzni uskutečnilo předání Lokální novinářské ceny Nadace Konráda Adenauera (Konrad-Adenauer-Stiftung, dále KAS) v rámci workshopu Současnost lokální žurnalistiky -- Teorie a praxe v Česku a v Německu.

Na úvod několik informací o podobě mediální scény v Německu a pořádající KAS.

Poválečné Německo bylo zdevastováno nejen lidsky a materiálně, ale i kulturně. Z Říše dobrovolně emigrovalo na dva tisíce spisovatelů, jiní byli likvidováni nacistickým režimem v koncentračních táborech. Okupační mocnosti stály před požadavkem obnovit alespoň nahrubo strukturu médií a nahradit noviny a rozhlas nacistické éry. Z větší části tuto reformu prováděli Britové, kteří zcela po churchillovsku rozdělili okupované území na zeměpisná teritoria a v každém zavedli jedny noviny a jednu rozhlasovou stanici podle vzoru BBC.

Kupodivu se to osvědčilo, a proto máme vedle tradičních novinových titulů dodnes např. Sueddeutsche Zeitung (Jihoněmecké noviny), Norddeutscher Runfunk (Severoněmecký rozhlas) a tak podobně. Některá média si během let vytvořila mezinárodní renomé a bývají citována, např. právě levicově liberální Suedeutsche, vedle Mondu či Timesů. Rozhlasové stanice byly sdruženy do Všeobecné rady německých rozhlasových zařízení (Allgemeinrat der deutschen Rundfunanstalten) známé i nám zkratkou ARD, která je vzorem veřejnoprávního statutu rozhlasových a později i televizních institucí.

Politické strany v pozdějším Západním Německu vytvořily během poválečných let rovněž veřejnoprávní vzdělávací a kulturní nadace, pojmenované po významných osobnostech té které strany. První byli sociální demokraté s nadací někdejšího říškého prezidenta Eberta -- Friedrich- Ebert- Stiftung. CDU vytvořila KAS, pojmenovanou po prvním kancléři Spolkové republiky K. Adenauerovi a CSU v Bavorsku má adekvátní Hans-Seidel-Stiftung.

Vedle jiného působí tyto nadace v zahraničí, a jak uvidíme dále, i při kultivaci politické a mediální scény. Novinářská cena KAS pro lokální novináře se uděluje v Německu již 27 let a je tam jedinou svého druhu. V České republice je po několik let udělována za články s česko-německou a tomu blízkou tématikou. Za rok 2007 byla udělena vedoucímu karlovarské místní redakce MfD Radku Duchoňovi za článek o osudu židovského chlapce z Karlových Varů, který vyšel pod titulem "Poslala syna k cizím lidem. Zachránila mu život" v Mladé Frontě Dnes 23. dubna 2007. Cenu, doprovozenou moderním notebookem, mu předal zástupce nadace KAS, který pak uvedl seminář na téma "Současnost lokální žurnalistiky -- teorie a praxe v Česku a v Německu".

Situace českého tisku právě ve vztahu k Německu je referentovi známa a byla i v Britských listech podrobně rozebírána. Známe i knihu B. Čelovského Konec českého tisku. Průběh workshopu, probíhajícího v bývalém Rudém koutku (nyní Červeném salonku) plzeňského pivovaru nicméně přitakával stanovisku, že si naše celostátní i lokální média ve vlastnictví německých vydavatelů mohou za svou úroveň sama a že vliv vydavatelů je skutečně jen ekonomický, nikoli obsahový.

Seminář zahájil mladý redaktor Hessenského rozhlasu Jan Garvert. Ten se věnoval především práci lokálního redaktora s rešeršemi, tj. s důkladným věcným podložením každé, i sebemenší zprávy věrohodnými svědectvími archivů i přímých účastníků. Ukázal přítomným fascikl svých osobních sbírek podkladů k nejrůznějším lokálním tématům a uzavřel tím, že kvalita musí mít přednost před rychlostí.

Vrcholem semináře se stal referát vedoucího pasovské městské redakce listu Passauer Neue Presse, který má stejného vlastníka jako zdejší vydavatelství regionálních novin Vltava-Labe-Press. Pan Helmuth Ruecker na konkrétních příkladech dokazoval, jak lze zvyšovat atraktivitu místního tisku bez poklesu na bulvární podúroveň. Zvýšení podílu obrazové stránky je funkční tehdy, odráží-li život místních lidí. Zvlášť působivé jsou předvolební fotoseriály s místními kandidáty komunálních voleb, které, jak pan Ruecker uvedl, potěšily více voliče než samotné kandidáty...

Následující diskuse nesla všechny příznaky oné podivné přiškrcenosti, která mne překvapuje tím více, čím jsme dále od sametové revoluce. Tak už se, hergot, na něco zeptejte, mřu vždycky a stydím se...

Akce byla určena mladým lidem, včetně studentů a stipendistů novinářství, tak proč bych se já, novinářský dědek, měl do toho míchat? Zvláště, když už v úvodním slově k semináři bylo řečeno, že je třeba se bavit o vzdorování tlakům a závislostem? Jakás takás diskuse se pak přece jen konala, ale pořád to na můj vkus není ono, tak si počkáme na příště...

Nadace KAS hodlá podle zájmu účastníků, zjištěného během semináře, v podobných akcích pokračovat. Mohlo by to být i několikrát ročně v periodicitě asi dvou měsíců. Pak bude možné odpovědět i na některé otázky, které z oné skromné diskuse vyplynuly. Jednou z nich byla i skutečnost, že lokální noviny po obou stranách šumavské hranice píší pořád tak, jako by ta přísná hranice i přes platnost schengenských dohod pořád existovala -- soused je v podstatě nezajímá.

                 
Obsah vydání       10. 3. 2008
10. 3. 2008 EU: Klimatické změny mohou vyvolat konflikt s Ruskem
10. 3. 2008 Partnerem Jednoho světa na školách je velvyslanectví státu, který mučí lidi Ondřej  Slačálek
9. 3. 2008 Bush: mučení chrání USA před teroristickými útoky
10. 3. 2008 Stupidita Jana  Drtilová, František  Koukolík
10. 3. 2008 Omyly neoliberalismu Milan  Valach
10. 3. 2008 Současnost místního novinářství František  Řezáč
10. 3. 2008 Česká vláda jedná s iráckými teroristy Lukáš  Lhoťan
10. 3. 2008 Impuls: V Bratislavě údajně tajně přistávají letadla CIA
10. 3. 2008 Ve Španělsku zvítězili Zapaterovi socialisté, nikoliv však s absolutní většinou
10. 3. 2008 Nová vláda v Pákistánu
10. 3. 2008 Válka s mloky Lovelocky Karel  Dolejší
10. 3. 2008 Buď se zachráníme všichni, nebo nikdo Jindřich  Kalous
10. 3. 2008 Kde ve světě podléhají američtí vojáci cizím vládám? Miloš  Kaláb
10. 3. 2008 Odchází velký bojovník Jan  Keller
10. 3. 2008 Proč je jednostranné uznání nezávislosti Kosova nezákonné Rajko  Doleček
10. 3. 2008 Americká hymna a Dvořákova Novosvětská zazněly v Severní Koreji Jana  Ridvanová
10. 3. 2008 Šanghaj není Čína Lukáš  Zádrapa
10. 3. 2008 O něčem, co se nedá koupit, neboli Pohled na diskusi o 'kapitalistické racionalitě' Uwe  Ladwig
10. 3. 2008 Kormidelníci archy Noemovy Michal  Vimmer
10. 3. 2008 Průměrná mzda a platinové pero
10. 3. 2008 Cesta do USA a setkání s Noamem Chomskym Jan  Tamáš
10. 3. 2008 Odložené školné aneb hezký trik v moderním balení Jan  Mertl
10. 3. 2008 Michael  Marčák
9. 3. 2008 Rudolf Kučera o sobě šíří nepravdu Štěpán  Kotrba
9. 3. 2008 Ke smůle planety i životního prostředí Beno  Trávníček
10. 3. 2008 Zřiďme státní zdravotní pojišťovnu
10. 3. 2008 Německý TV film "Die Gustloff" vyvolal v Polsku kritiku Richard  Seemann
10. 3. 2008 Vítězství svobody slova (i přes malé zaváhání) Milan  Kohout
9. 3. 2008 Iniciativa a Liga starostů vrátí vládě radar
10. 3. 2008 Karle IV., kde jsi? Phyllis  Burch
10. 3. 2008 Odpověz... Vladimir  Majakovskij
9. 3. 2008 Cenzura, či zmatek v modrých hlavách?
9. 3. 2008 Moravec opět (ne)zklamal
10. 3. 2008 Paumer, stejně jako Mašíni, neprojevil lítost Andrea  Cerqueirová
10. 3. 2008 Spravedlnost, aneb česká média jsou skutečně média Alena  Breuerová
10. 3. 2008 Immanuel Wallerstein: Co může Obama změnit? Immanuel  Wallerstein
7. 3. 2008 Radar: Odstupující píárista Klvaňa si stěžoval na Britské listy v ČT24 Štěpán  Kotrba
7. 3. 2008 Devět poznámek ke stati Kapitalistická racionalita František  Koukolík, Jana  Drtilová
8. 3. 2008 (Patrně záměrně) odfláknutý pořad s Kateřinou Jacques Vladimír  Tupáček
8. 3. 2008 Wave na příští týden - aneb tohle rádio je i pro starý
11. 2. 2008 Britské listy ukazují, že tudy cesta nevede
30. 11. 2007 Jací jsme
12. 2. 2008 Hospodaření OSBL za leden 2008
11. 3. 2008 Inovace a soudobá globalizace Tibor  Vaško