10. 3. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 3. 2008

Omyly neoliberalismu

Knih pana Koukolíka a paní Drtilové si velmi vážím a doporučuji je studentům ke studiu. Mé výhrady (vyjádřené v článku "Kapitalistická racionalita" ) se týkaly neoliberálního paradigmatu, které bylo v uvedeném textu základem úvah citovaných autorů a jež chápe člověka jako individuum maximalizující svůj osobní prospěch. Altruismus je pak v duchu tohoto základního přístupu v převažující části článku chápán jako jednání jedince, které snižuje jeho osobní šance. Toto neoliberální paradigma proniká nejen do ekonomie, ale také, jak dokládají sami autoři, do části evoluční biologie (např. v teorii sobeckého genu), sociologie a politologie.

Proti tomu jsem se snažil dokázat, že můj prospěch a prospěch společenství, jehož jsem členem, se nacházejí v dialektické jednotě. Zjednodušeně řečeno, pomoc druhým je ku prospěchu i tomu, kdo tuto pomoc poskytuje (viz můj text "Kapitalistická racionalita". To ovšem platí jen v rovnostářských spolupracujících komunitách.

Mám tedy zásadní výhrady k druhé větě této citace: "Z každodenní zkušenosti však plyne, že se lidé zdaleka jako abstraktní homo economicus nechovají ani tehdy, nestojí-li jim nic v cestě. Například dokáží v rozporu se svým osobním užitkem, prospěchem nebo štěstím velmi mnoho obětovat."

Dovolím si uvést citaci z jiného kulturního okruhu ke stejnému tématu: "Kdo dal dar, má víc, než ten, kdo dostal dar." Již z toho zásadního rozdílu obou pohledů je snad patrné, jak dalece je myšlení i společenských vědců podmíněný dějinami a kulturou společnosti, v níž se narodili a byli vychováni.

Ve textu Františka Koukolíka a Jany Drtilové je uvedena skutečně široká definice "racionálního chování", jež neobsahuje závazné pojetí cílů, ale jen požadavek "logické a objektivní analýzy všech dostupných informací". Podle této definice je ale stejně racionální rozjet se rychlostí 100 km/h autem proti zdi jako pečlivé dodržování dopravních předpisů, kouřit 100 cigaret denně jako dodržovat zásady zdravé životosprávy atd.

Ovšem v dalším textu, prakticky ihned na následujících řádcích, je vyložena teorie racionální volby, jež ve svém širokém pojetí obsahuje právě ty typicky kapitalistické cíle - maximalizaci individualisticky pojatého prospěchu - jako svůj definiční cíl. Zde tedy především chybí diskuse o vztahu "úzké" či "široké" definice racionálního chování především k tomuto "širokému modelu racionální volby". Možná, že by se při této diskusi ukázalo, že volba zde vůbec není tak racionální, jak se zdá a jak se nám snaží sám název modelu sugerovat. Ona široká definice racionálního chování je tak v následujícím textu prakticky opuštěna, což považuji za věc velmi závažnou.

Tolik k první poznámce z jejich reakce na mé výhrady.

Ad 2) a 3): Jen bych uvítal, kdyby tato distance od neoliberální doktríny, s níž rovněž nesouhlasím, byla v textu poněkud explicitněji vyjádřena.

Ad 4) Každý pojem je vědecký, pokud vystihuje ze skutečnosti něco podstatného.

Pojmy jako "kapitalistická racionalita", stejně jako "socialistická věda" označují historicky reálně existující způsoby myšlení (viz rovněž klasickou práci Maxe Webera na téma duch kapitalismu) a jim odpovídající instituce (spíše však naopak -- instituce a jim odpovídající způsoby myšlení). Nevztahují se tedy sice k široké definici racionality, ale již mají hodně společného s širokými modely racionální volby. Poukazují na jejich historickou a společenskou podmíněnost.

Zisk za jakoukoliv cenu se nemohl nikdy stát převládajícím modelem chování uvnitř skupiny. Vedl by k jejímu zániku. Ve vztahu mezi skupinami byl pak v dějinách převládajícím, možná jediným modelem chování.

Ad 5) Souhlasím.

Ad 6) Zde je problém v rozdílném úhlu pohledu. Pocit štěstí se na úrovni mozkových procesů jeví stále stejný, jenže v uvedené diskusi jde o něco jiného, o teorii lidského chování a jeho motivaci. A zde již s metodologickým individualismem nevystačíme. Podstatné z tohoto pohledu je, co toto štěstí vyvolává, o jaké cíle člověk usiluje, aby je zažíval. Opět zjednodušené, neboť usilujeme o dosažení řady cílů, nikoliv pro pocit štěstí, ale z jiných důvodů, i když se při jejich dosažení tento pocit dostaví. Tvrdím, že tyto cíle jsou složitě podmíněné jak naší přirozeností, tak kulturně a společensky a ovšem i naší individuální historií. A proto je samotný pojem štěstí v tomto kontextu nedostatečný.

Ad 7) Viz výše.

Ad 8) Naprosto nesouhlasím. Stačí se jen minimálně zajímat o politické dění u nás i ve světě, abychom zjistili, kde je pravda (pro ilustraci viz kauza radar, Kosovo atd.). Doporučuji např. knihy a texty Noama Chomského, Michela Chossudovského, Naomi Kleinové, knihy sociologa Baumana, zvláště jeho Globalizaci, z českých autorů pak především Jana Kellera, rovněž např. knihu Pavla Barši Hodina impéria, o protikladu mezi kapitalismem a demokracií viz Gray, J., Marné iluze atd., a určitě stojí za to i čtení Britských listů např. ZDE či ZDE.

Ohledně severských států i západní Evropy doporučuji jednak pozornější pohled na současné dění, především však pohled na to, odkud především ony severské státy vyšly a jak, na základě jakých procesů se dostaly tam, kde nyní jsou. Rozhodně to nebylo díky altruismu vyšších vrstev (jen pro ilustraci stačí vzít v úvahu vztah švédské vlády k severským kočovníkům ještě počátkem druhé poloviny 20. století atd.).

Ad 9) Princip odcizení působí všude tam, kde je člověk ovládán člověkem. Takzvaný komunismus byl jen jeho specifickým případem. K vyvrácení mého tvrzení o rozvojových zemích by bylo nutné dokázat, že státní moc v těchto zemích drželi v rukou občané, a přesto bylo státní vlastnictví rozkradeno či bylo naprosto neefektivní. Osobně se ovšem domnívám, že mezi státním vlastnictvím a kolektivním či společným vlastnictvím je nepřekonatelný rozpor, to je již ovšem na jinou diskusi.

Podstatné je, jestli autoři sami považují člověka za sobecké individuum maximalizující svůj osobní prospěch (a pokud ne, tak jen proto, že je na to příliš "stupidní") a dodržující morální normy jen pod nátlakem jakési záhadné autority, jak tvrdí neoliberální doktrína a pojetí člověka jako homo economicus, či nikoliv.

Anebo naopak, jestli sdílejí, např. s Erichem Frommem, pojetí člověka jako přirozeně aktivní, tvořivé a společenské bytosti. Což mimochodem také znamená, že jej nikdy nemůžeme pochopit vytrženě ze společenství, ze systému vztahů s druhými, v němž žije.

Mnoha těmito otázkami jsem se zabýval v knize Svět na předělu, naposledy pak v knize Češi v neklidné době ZDE

                 
Obsah vydání       10. 3. 2008
10. 3. 2008 EU: Klimatické změny mohou vyvolat konflikt s Ruskem
10. 3. 2008 Partnerem Jednoho světa na školách je velvyslanectví státu, který mučí lidi Ondřej  Slačálek
9. 3. 2008 Bush: mučení chrání USA před teroristickými útoky
10. 3. 2008 Stupidita Jana  Drtilová, František  Koukolík
10. 3. 2008 Omyly neoliberalismu Milan  Valach
10. 3. 2008 Současnost místního novinářství František  Řezáč
10. 3. 2008 Česká vláda jedná s iráckými teroristy Lukáš  Lhoťan
10. 3. 2008 Impuls: V Bratislavě údajně tajně přistávají letadla CIA
10. 3. 2008 Ve Španělsku zvítězili Zapaterovi socialisté, nikoliv však s absolutní většinou
10. 3. 2008 Nová vláda v Pákistánu
10. 3. 2008 Válka s mloky Lovelocky Karel  Dolejší
10. 3. 2008 Buď se zachráníme všichni, nebo nikdo Jindřich  Kalous
10. 3. 2008 Kde ve světě podléhají američtí vojáci cizím vládám? Miloš  Kaláb
10. 3. 2008 Odchází velký bojovník Jan  Keller
10. 3. 2008 Proč je jednostranné uznání nezávislosti Kosova nezákonné Rajko  Doleček
10. 3. 2008 Americká hymna a Dvořákova Novosvětská zazněly v Severní Koreji Jana  Ridvanová
10. 3. 2008 Šanghaj není Čína Lukáš  Zádrapa
10. 3. 2008 O něčem, co se nedá koupit, neboli Pohled na diskusi o 'kapitalistické racionalitě' Uwe  Ladwig
10. 3. 2008 Kormidelníci archy Noemovy Michal  Vimmer
10. 3. 2008 Průměrná mzda a platinové pero
10. 3. 2008 Cesta do USA a setkání s Noamem Chomskym Jan  Tamáš
10. 3. 2008 Odložené školné aneb hezký trik v moderním balení Jan  Mertl
10. 3. 2008 Michael  Marčák
9. 3. 2008 Rudolf Kučera o sobě šíří nepravdu Štěpán  Kotrba
9. 3. 2008 Ke smůle planety i životního prostředí Beno  Trávníček
10. 3. 2008 Zřiďme státní zdravotní pojišťovnu
10. 3. 2008 Německý TV film "Die Gustloff" vyvolal v Polsku kritiku Richard  Seemann
10. 3. 2008 Vítězství svobody slova (i přes malé zaváhání) Milan  Kohout
9. 3. 2008 Iniciativa a Liga starostů vrátí vládě radar
10. 3. 2008 Karle IV., kde jsi? Phyllis  Burch
10. 3. 2008 Odpověz... Vladimir  Majakovskij
9. 3. 2008 Cenzura, či zmatek v modrých hlavách?
9. 3. 2008 Moravec opět (ne)zklamal
10. 3. 2008 Paumer, stejně jako Mašíni, neprojevil lítost Andrea  Cerqueirová
10. 3. 2008 Spravedlnost, aneb česká média jsou skutečně média Alena  Breuerová
10. 3. 2008 Immanuel Wallerstein: Co může Obama změnit? Immanuel  Wallerstein
7. 3. 2008 Radar: Odstupující píárista Klvaňa si stěžoval na Britské listy v ČT24 Štěpán  Kotrba
7. 3. 2008 Devět poznámek ke stati Kapitalistická racionalita František  Koukolík, Jana  Drtilová
8. 3. 2008 (Patrně záměrně) odfláknutý pořad s Kateřinou Jacques Vladimír  Tupáček
8. 3. 2008 Wave na příští týden - aneb tohle rádio je i pro starý
11. 2. 2008 Britské listy ukazují, že tudy cesta nevede
30. 11. 2007 Jací jsme
12. 2. 2008 Hospodaření OSBL za leden 2008
11. 3. 2008 Inovace a soudobá globalizace Tibor  Vaško