10. 3. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 3. 2008

Kormidelníci archy Noemovy

Bill Gates začátkem roku „skončil v Microsoftu, láká ho charita“, Lovelock došel k závěru, že ekologická katastrofa je nevyhnutelná, užívejte si života, pokud to ještě jde. A zatím Norové, EU (zastoupena předsedou Evropské komise) a další veličiny na Špicberkách zahájili provoz skladu semen všech známých rostlin, Noemovy archy pro nastávající soudný den. Co mají tyto informace společného? Že by po dvou smutných zprávách jedna nadějná?

O Gatesově altruistickém angažmá a výstavbě Global Seed Vault (GSV, řekněme Semenářské banky Země) psal pozoruhodné věci F. W. Engdahl již v prosinci 2007 v článku "Doomsday Seed Vault" in the Arctic , s podtitulkem „Bill Gates, Rockefeller a magnáti GMO (producenti geneticky manipulovaných organismů) vědí něco, co my ne.“

Americký ekonom William Engdahl , šéfredaktor Global Research a autor knihy „A Century of War: Anglo-American Oil Politics and the New World Order“ (Století válek: Anglo-americká ropná politika a Nový světový řád, Pluto Press Ltd. ) a knihy o GMO „Seeds of Destruction: The Hidden Political Agenda Behind GMO“ (Semena zkázy: Skrytá politická agenda za GMO) se pokusil zjistit, co vlastně přivedlo představitele globální elity do Arktidy.

Engdahl začíná článek nezpochybnitelným uznáním: B. Gates rozhodně nemůže být nařčen z lenosti. Po úspěšném tažení k téměř absolutnímu monopolu na poli počítačového softwaru tento druhdy nejbohatší soukromník planety v roce 2006 začal svoji energii věnovat nadaci Billa a Melindy Gates (podle tvrzení Gatesových „největší privátní transparentní nadace“ na světě.) Engdahl míní, že t.č. nejzajímavější Gatesova investice je 30 mil. USD vložených do projektu semenářské banky na Špicberkách, norském území v Barentsově moři, 1 100 km od Severního pólu. Na projektu se podílí mezi jinými Rockefellerova nadace, Syngenta, Monsanto, Du Pont a norská vláda.

Semenářská banka je ukryta uvnitř hory poblíž vesničky Longyearbyen. Mohutné a sofistikované technické zabezpečení trvale podchlazené banky (při trvale minus 18 stupních Celsia) má odolat všem představitelným katastrofám, řádění přírodních živlů i zevním útokům. Proto, „aby byla genetická rozmanitost ukrytá v semenech všech známých rostlin uchráněna pro budoucnost.“

Neuniklo nám něco?, ptá se Engdahl. Jakou budoucnost předvídají sponzoři GSV? Co by mohlo ohrozit dostupnost semen žijících rostlin, která jsou již skladována ve stávajících semenářských bankách po celém světě? Pokud se spojují Bill Gates, Rockefeller, Syngenta, Monsanto, je třeba se na jejich možné cíle podívat podrobněji. Engdahl připomíná kdo stojí za uvedenými institucemi a jejich minulé kroky, které vedou ke GSV, na Špicberky a do oné nejasně vzývané budoucnosti.

Rockefellerova nadace provozuje organizaci CGIAR (Poradenskou skupinu pro mezinárodní zemědělský výzkum). Syngenta je přední švýcarská společnost produkující GMO plodiny a nezbytné agrochemikálie. Další zainteresovanou skupinou v projektu GSV je Du Pont/Pioneer Hi-Bred, gigant amerického agrobyznysu, jeden z největších světových vlastníků patentů geneticky manipulovaných organizmů.

Rockefellerova nadace byla a je v čele tažení tzv. „zelené revoluce“, jejímž proklamovaným ušlechtilým cílem je zajištění dostatku potravin a tedy likvidaci hladu ve světě. Začátkem 60. let Rockefellerova nadace v oblasti zemědělského výzkumu a produkce spojila síly s Fordovou nadací. Výsledkem spolupráce byl m.j. Mezinárodní ústav pro výzkum rýže usazený na Filipínách [1] , zač. 70. let v Mexiku zahájilo činnost Centrum pro šlechtění pšenice a kukuřice a Výzkumné centrum pro tropické plodiny v Nigérii. V roce 1972 Rockefellerova nadace spolupořádala pod patronátem OSN Summit Země ve Stockholmu. Dceřiná organizace CGIAR se od té doby pevně začlenila do struktur organizací zastřešených OSN, jako je FAO (Organizace pro potraviny a zemědělství). CGIAR v současné době rekrutuje a vzdělává zemědělské výzkumníky a agronomy celého Třetího světa. Specialisté vyškolení CGIAR pak ve svých zemích prosazují šíření GMO.

Engdahl připomíná, že stejná, tedy Rockefellerova nadace ve 30. letech podporovala nacistické eugenické plány na čištění a šlechtění rasy [2].

Engdahl pochybuje, že se nynější úsilí Rockefellerovy nadace od tehdejšího zásadně liší. Reálným výsledkem Rockefellerovy zelené revoluce je, podle Engdahla, globální agromonopol - podobně, jako století před tím Rockefeller opanoval světovou těžbu ropy. Jak prohlásil Henry Kissinger: „Když kontrolujete ropu, ovládáte stát. Když kontrolujete potraviny, ovládáte obyvatelstvo.“

J. H. Davis, někdejší tajemník ministerstva zemědělství v Eisenhowerově vládě, posléze na Harvardu v r. 1956 definoval strategii, jejíž plody dnes sklízíme: „jediná cesta k řešení tzv. zemědělské otázky je jednou provždy je zanechat nešikovných vládních programů a přenechat zemědělství agrobyznysu.“ Vytýčený trend postupně vyřadil z potravinářského řetězce tradiční rodinné farmy (statky), čili celý proces výroby potravin převzaly nadnárodní korporace. [3]

Klíčovou roli v tzv. Zelené revoluci sehrál fenomén šíření nových hybridních plodin (hybridů), rostlin, jejichž přirozená schopnost množení je velmi omezená. Zatímco výnos ze semen přirozeně opylovaných rostlin se generaci od generace neliší, sklizeň ze semen hybridů významně klesá. Pro farmáře to znamená, že pokud chtějí sklízet, musí rok co rok nakupovat značkové osivo. Vzájemný místní obchod osivem mezi farmáři je tím zlikvidován. Pokud hlavní agrokorporace získají kontrolu nad mateřskými liniemi rostlin, nikdo jiný nebude schopen vyprodukovat vlastní hybridy. [4] Tímto způsobem moderní technologie, obchod umělými hnojivy a hybridními plodinami činí farmáře rozvojových zemí (zvláště těch větších a relativně rozvinutějších států) závislými na zahraničních, převážně amerických vstupech. „Zelená revoluce“ umožnila americkému kapitálu proniknout i na dříve nedostupná území.

Důsledkem „Zelené revoluce“ je globální vylidňování venkova, přesun obyvatelstva do příměstských slumů a přelévání levné pracovní síly do továren nadnárodních korporací. „Zelená (přesněji chemická)revoluce“ s sebou přinesla zamoření jedovatými pesticidy, vyčerpání půdy, nutnost umělého zavlažování si vyžádala výstavbu velkých vodních děl, projektů financovaných úvěry Světové banky. Finančně náročný nákup osiva, hnojiv, pesticidů atd. rozděluje zemědělce na ty, kteří si to mohou dovolit, a ty druhé vyřazuje ze hry. Z prosazování „Zelené revoluce“ mají tak zaručený profit jen nadnárodní banky a domácí lichváři. [5]

Po první vlně „Zelené revoluce“ se nyní pod stejným názvem realizuje etapa „Genové revoluce“, tedy šíření geneticky manipulovaných organizmů (GMO). Příkladem je americkou vládou a GMO korporacemi podporovaná africká kampaň organizace AGRA (Aliance pro Zelenou revoluci v Africe). Engdahl ukazuje, že lidé z RN i nadace Gatesových sedí v dozorčí radě AGRA, předsedou je bývalý generální tajemník OSN, Kofi Annan. AGRA má posloužit k tomu, aby se v Africe pod nálepkou „biotechnologie“ ujalo pěstování GMO, které je dosud legální jen v JAR. Příkladem v Africe jen zvolna postupujícího procesu tolerance k GMO je pokusné pěstování v Burkině Fasso a uvolnění legislativy v Annanově vlasti, Ghaně. [6][7]

Nyní je nasnadě otázka, proč tentýž Gates, Rockefeller a giganti agrobyznysu zároveň podporují rozmach monokultur GMO, přitom sponzorují projekt střežící pro budoucnost genovou rozmanitost?

Podle Engdahla to není náhoda a připomíná zápletku Crichtonova bestselleru Kmen Andromeda, sci-fi o tom, kterak patogen mimozemského původu hubí lidstvo.

Noemovu archu na Špicberkách provozuje organizace Global Crop Diversity Trust (GCDT, cosi jako Světový spolek pro plodinovou rozmanitost), založená opět organizací FAO při OSN, se spolúčastí dceřiných společností RN.

CDGT předsedá Kanaďanka Catley–Carlson, zasedající v dozorčí radě Group Suez Lyonnaise des Eaux, jedné z největších vodárenských společností, angažované dříve rovněž v Rockefellerově Populační komisi, zaměřené na redukci světové populace.

Podobně řada dalších vyjmenovaných členů představenstva společnosti personálně propojuje účast v různých Rockefellerových komerčních i „nevládních“ organizacích, amerických bankách, zábavním i zbrojním průmyslu, v státních patentových úřadech, genetickém výzkumu. Hlavními sponzory projektu, jak je výše uvedeno, jsou přední světoví producenti GMO.

Engdahl míní, že „Noemova archa“ rostlinných druhů je příkladem kurníku hlídaného liškami. [8]

Uživateli semenářských bank jsou v prvé řadě šlechtitelé a výzkumníci. Největšími šlechtitelskými podniky současnosti jsou Monsanto, DuPont, Syngenta a Dow Chemical, vlastníci globálně patentovaných GMO. Od začátku roku 2007 Monsanto drží vládou USA garantovaný patent na rostlinnou formu zvanou Terminator, neboli Genetic Use Restriction Technology (GURT, „s omezeným genetickým použitím“). Technologie spočívá v tom, že semena patentované rostliny po sklizni „spáchají sebevraždu“, tzn. v další generaci budou neplodná. Kontrola soukromých semenářských podniků nad potravinovým řetězcem je tak poprvé v historii totální. Farmáři by byli tímto způsobem bezvýhradně donuceni každoročně nakupovat patentované osivo. Při globálním rozšíření technologie by se za pár let celé lidstvo stalo vazalem GMO korporací, nepohodlné státy by byly jednoduše vydíratelné odpíráním prodeje osiva ze strany USA, které korporace hostí a zaštiťují. Pouhá existence tohoto prostředku absolutní kontroly by, podle Engdahla, měla vyústit v bezpodmínečný světový zákaz produkce GMO. Varující je zkušenost s produkty jako je dioxin, PCB, Agent Orange vzešlé z produkce stejných chemických koncernů zainteresovaných dnes v GMO: novějším příkladem je glyfosát, základní složka herbicidu Roundup, zakázaný v Dánsku v r. 2003, když bylo prokázáno, že otravuje spodní vody. [9][10]

Engdahl připomíná dlouholetý zájem Rockefellerovy rodiny o eugeniku, skandální programy cílené na „kontrolu populace“ (kdy pod záštitou OSN a za norské peníze se neinformovaným ženám v Nikaragui, Mexiku a na Filipínách očkovaly antikoncepční vakcíny), i enormní rozvoj výzkumu biologického boje v USA v poslední dekádě – samozřejmě v rámci války proti terorizmu [11][ 12][13].

Čas ukáže, zda, Bůh chraň, není Špicberská semenářská banka nadace Gatesových a Rockefellerových nakonec součástí plánu nějakého konečného řešení, uzavírá Engdahl.

Poznámky

1 F. William Engdahl, Seeds of Destruction,  Montreal, (Global Research, 2007).

2 Ibid, pp.72-90.
3 John H. Davis, Harvard Business Review, 1956, cited in Geoffrey Lawrence, Agribusiness, Capitalism and the Countryside, Pluto Press, Sydney, 1987. See also Harvard Business School, The Evolution of an Industry and a Seminar: Agribusiness Seminar
4 Engdahl, op cit., p. 130.
5 Ibid. P. 123-30.
6 Myriam Mayet, The New Green Revolution in Africa: Trojan Horse for GMOs?, May, 2007, , African Centre for Biosafety .
7 ETC Group, Green Revolution 2.0 for Africa?, Communique Issue #94, March/April 2007.
9 Engdahl, op. cit., pp.227-236.
10 Anders Legarth Smith, Denmark Bans Glyphosates, the Active Ingredient in Roundup, Politiken, September 15, 2003
12 Engdahl, op. cit., pp. 273-275; J.A. Miller, Are New Vaccines Laced With Birth-Control Drugs?, HLI Reports, Human Life International, Gaithersburg, Maryland; June/July 1995, Volume 13, Number 8.

BL 30. 7. 2007: Skrytý program za Plánem biopaliv Bushovy exekutivy ZDE

BL 30. 11. 2007 Putin podepsal zákon pozastavující účast Ruska ve smlouvě CFE ZDE
BL 27. 11. 2007 Zpověď odpadlíka: proč nevěřit na ropný zlom?ZDE
BL 21. 9. 2007 Rusko vysílá vážné varování západní Evropě ZDE
BL 16. 5. 2007 F. William Engdahl: Předehra k „Velké ruské hře“ZDE
BL 23. 2. 2007 Jindřich Kalous: Zájmy a strach ZDE

BL 16. 3. 2006 Štěpán Kotrba: Zelený kruh Duhy ZDE

BL 14. 3. 2006 Štěpán Kotrba: Duhové peníze ZDE
                 
Obsah vydání       10. 3. 2008
10. 3. 2008 EU: Klimatické změny mohou vyvolat konflikt s Ruskem
10. 3. 2008 Partnerem Jednoho světa na školách je velvyslanectví státu, který mučí lidi Ondřej  Slačálek
9. 3. 2008 Bush: mučení chrání USA před teroristickými útoky
10. 3. 2008 Stupidita Jana  Drtilová, František  Koukolík
10. 3. 2008 Omyly neoliberalismu Milan  Valach
10. 3. 2008 Současnost místního novinářství František  Řezáč
10. 3. 2008 Česká vláda jedná s iráckými teroristy Lukáš  Lhoťan
10. 3. 2008 Impuls: V Bratislavě údajně tajně přistávají letadla CIA
10. 3. 2008 Ve Španělsku zvítězili Zapaterovi socialisté, nikoliv však s absolutní většinou
10. 3. 2008 Nová vláda v Pákistánu
10. 3. 2008 Válka s mloky Lovelocky Karel  Dolejší
10. 3. 2008 Buď se zachráníme všichni, nebo nikdo Jindřich  Kalous
10. 3. 2008 Kde ve světě podléhají američtí vojáci cizím vládám? Miloš  Kaláb
10. 3. 2008 Odchází velký bojovník Jan  Keller
10. 3. 2008 Proč je jednostranné uznání nezávislosti Kosova nezákonné Rajko  Doleček
10. 3. 2008 Americká hymna a Dvořákova Novosvětská zazněly v Severní Koreji Jana  Ridvanová
10. 3. 2008 Šanghaj není Čína Lukáš  Zádrapa
10. 3. 2008 O něčem, co se nedá koupit, neboli Pohled na diskusi o 'kapitalistické racionalitě' Uwe  Ladwig
10. 3. 2008 Kormidelníci archy Noemovy Michal  Vimmer
10. 3. 2008 Průměrná mzda a platinové pero
10. 3. 2008 Cesta do USA a setkání s Noamem Chomskym Jan  Tamáš
10. 3. 2008 Odložené školné aneb hezký trik v moderním balení Jan  Mertl
10. 3. 2008 Michael  Marčák
9. 3. 2008 Rudolf Kučera o sobě šíří nepravdu Štěpán  Kotrba
9. 3. 2008 Ke smůle planety i životního prostředí Beno  Trávníček
10. 3. 2008 Zřiďme státní zdravotní pojišťovnu
10. 3. 2008 Německý TV film "Die Gustloff" vyvolal v Polsku kritiku Richard  Seemann
10. 3. 2008 Vítězství svobody slova (i přes malé zaváhání) Milan  Kohout
9. 3. 2008 Iniciativa a Liga starostů vrátí vládě radar
10. 3. 2008 Karle IV., kde jsi? Phyllis  Burch
10. 3. 2008 Odpověz... Vladimir  Majakovskij
9. 3. 2008 Cenzura, či zmatek v modrých hlavách?
9. 3. 2008 Moravec opět (ne)zklamal
10. 3. 2008 Paumer, stejně jako Mašíni, neprojevil lítost Andrea  Cerqueirová
10. 3. 2008 Spravedlnost, aneb česká média jsou skutečně média Alena  Breuerová
10. 3. 2008 Immanuel Wallerstein: Co může Obama změnit? Immanuel  Wallerstein
7. 3. 2008 Radar: Odstupující píárista Klvaňa si stěžoval na Britské listy v ČT24 Štěpán  Kotrba
7. 3. 2008 Devět poznámek ke stati Kapitalistická racionalita František  Koukolík, Jana  Drtilová
8. 3. 2008 (Patrně záměrně) odfláknutý pořad s Kateřinou Jacques Vladimír  Tupáček
8. 3. 2008 Wave na příští týden - aneb tohle rádio je i pro starý
11. 2. 2008 Britské listy ukazují, že tudy cesta nevede
30. 11. 2007 Jací jsme
12. 2. 2008 Hospodaření OSBL za leden 2008
11. 3. 2008 Inovace a soudobá globalizace Tibor  Vaško