28. 12. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 12. 2007

Vepři, kanadský dolar, krmiva, pohonné hmoty, sýry a volební hlasy

Že nevypadá tento titulek jako titulek nýbrž jako klíčová slova? To přece není na škodu, aspoň ví každý čtenář dopředu, co může očekávat. Nepíše se o místní ani mezinárodní politice, o válce v Afganistánu nebo v Íráku, ani o oteplování Země, nýbrž o výrobě vepřového masa v Kanadě, o tom, co ji ovlivňuje a co ovlivňuje výrobu a dovoz sýrů. Myslím, že bych měl v předchozí větě vymazat slovo "politika", protože v obou případech se jedná o tom, co by měla dělat a co dělá kanadská vláda. Její účast plyne z posledního klíčového slova v titulku: volební hlasy.

Nejsem výrobcem zpráv, nýbrž jejich spotřebitelem. Sleduji politické i hospodářské zprávy, ale neholduji zprávám z vysoké společnosti - a páření celebrit mě ponechává chladným. V poslední době mě zaujala naléhavá žádost prezidenta Kanadské rady pro vepřové, pana Clara Schlegla. Obrátil se na ministerského předsedu jménem 11 tisíc pěstitelů vepřů, kteří se dostali do nejhorší finanční krize za posledních 30 roků. Jestli se jim nedostane pomoci, mnoho z nich ve velice krátké době zbankrotuje. Podle jeho dopisu je kanadská výroba vepřového masa jedním z nejmodernějších druhů průmyslu na světě. V loňském roce bylo vypěstováno a poraženo kolem 31 milionů vepřů. Kanada je považována za vývozce velice kvalitních masných výrobků, které jdou do více než 100 zemí na světě. Vývoz představoval loni celkovou částku 2.5 miliardy dolarů. Na vývoz jdou dvě třetiny vypěstovaných vepřů a při jejich pěstování je zaměstnáno na 42 tisíc pracovníků.

Pan Schlegel se zmiňuje o tom, že trh má svoje vrcholy a své nízké hodnoty, což je běžné a průmysl vepřového masa se s takovou situací v minulosti dobře vyrovnával. Jenže dnešní hospodářská situace nevypadá tak, že by se jednalo o normální cyklický vývoj. Je drasticky ovlivňována kombinací několika velice nepříznivých faktorů jako je neobvykle vysoká hodnota kanadského dolaru ve srovnání s dolarem americkým, silně snížená světová poptávka po vepřovém mase a 60%ní zdražení krmiv v posledním roce. Při tom krmiva představují asi 70% nákladů na pěstování zvířat. Světové ceny obilí vzrostly více než na dvojnásobek a hlavním důvodem pro tento vzrůst je masívní vzrůst poptávky po obilninách jakožto surovinách pro výrobu biologických pohonných hmot.

Kanadský dolar byl po mnoho let o 15 i více procent levnější než americký dolar, ale koncem léta začal prudce růst, jak se zlepšovalo kanadské a zhoršovalo americké hospodářství, až se americkému dolaru vyrovnal a jeho hodnota dokonce vzrostla na 1.08 dolaru amerického. Pro kanadské občany to byla velice vítaná změna a ti začali jezdit nakupovat do USA, kde bylo pro ně zboží levnější než doma. Najednou mohlo jezdit na zahraniční dovolenou mnoho dalších lidí, kteří si to dříve nemohli dovolit. Doma lidé protestovali proti dosud vysokým cenám a to nejen v knihkupectvích, kde podle vytištěných cen na časopisech a knihách ještě stále platily mnohem vyšší ceny v kanadských dolarech než v dolarech amerických. Pro kanadské vývozce ale nastaly zlé časy, protože jejich zboží značně podražilo po přepočtu na americké dolary.

Otázkou, proč poklesla poptávka po vepřovém mase i v těch zemích, kde ji neovlivňuje judaismus a islám, se pan Schlegel nezabýval, ale upozornil, že chovatelé nemohou vypnout ve vepříně přívod elektřiny, zavřít dveře a odejít, ale je nutné zvířata neustále krmit a ošetřovat.

Pan Schlegel usilovně žádá ministerského předsedu o pomoc, ale zdůrazňuje, že se mu nejedná o žebrání - neprosí ani o finanční podporu ani o granty. Žádá krátkodobé půjčky, které by chovatelům umožnily překlenout nynější nepříznivou situaci, kdy výkupní cena vepřů klesla na 0.85 dolaru za kilogram, kdežto dlouhodobě se cena pohybovala mezi 1.35 a 1.50 dolaru. Pan Schlegel upozorňuje, že vlády mnoha zemí na světě, které také chovají velké množství vepřů, svým chovatelům pomáhají, kdežto kanadským chovatelům se dostává jen slovních slibů a "skutek utek'".

Zajímavý je konec žádosti: "Představujeme průmysl schopný konkurence a znova takoví budeme. Nyní ale potřebujeme systém půjček, který by nás přenesl přes příštích 20 měsíců než se hodnota kanadského dolaru znova upraví a než se cena krmiv vrátí na dřívější hodnoty. S pomocí vlády se bude dostávat kanadským občanům stále stejně kvalitního vepřovéhjo masa za dostupné ceny a podobně bude moci potravinářský i pohostinský průmysl získávat vepřové za dostupné ceny a také je tak nabízet svým zákazníkům. Současně umožní systém půjček zemědělcům, aby zůstali u své práce. Potřebujeme, aby se ministerský předseda zabýval naší situací ihned a co nejdříve nám poskytnul vládní pomoc".

Podepsán Clare Schlegel.

Necítím se oprávněn kritizovat dopis určený ministerskému předsedovi, protože nerozumím tomu, že by půjčky mohly významně pomoci chovatelům vepřů, kteří očekávají, že bude krizová situace trvat nejméně 20 měsíců. Že by potom šťastně skončila tak, že klesne hodnota kanadského dolaru vůči dolaru americkému a že současně klesne cena krmiv pro vepře a naopak vzroste obliba vepřového masa? Ve světě, ve kterém je ropa cílem veškerého snažení, neodstaví požadavky výrobců pohonných hmot a chemických surovin ani ta situace, že by mělo hladovět dalších několik set milionů lidí. Není ani přílišná naděje, že by cena amerického dolaru opět vzrostla, jestliže mají Spojené státy astronomický státní dluh, který roste každou minutu zatímto se miliardy dolarů přelévají do rukou akcionářů a majitelů vojensko-průmyslového komplexu a řady velkopříživníků, kteří na základě lukrativních vládních objednávek "znova budují" Írák a Afghánistán. Zbývá tedy otázka, zdali je reálná naděje, že by lidstvo ve větší míře opět zařazovalo do svého jídelníčku kanadské vepřové.

Jestliže se v uvedeném případě obracejí chovatelé vepřů se žádostí o pomoc na vládu, která se nemá k tomu, aby pomoc poskytnula, situace je zcela jiná v případě sýrů. "Dovozci sýrů nemají co prodávat" dalo by se napsat v duchu novinářské praxe. Opravdu je nedostatek dovážených sýrů a jejich ceny vzrostly jako dosud nikdy, např. až na 57.80 dolarů za kilogram jednoho italského sýra! Není tomu tak proto, že by takové sýry v Kanadě nebyly. Jsou, ale od jara se skladovaly v pronajatých chladírnách, aby bylo co prodávat před Vánocemi. Vláda totiž zavedla dovozní kvóty. Velké ottawské lahůdkářství objednalo hned na začátku léta 15 druhů sýra z dovozu, ale objednávku na 13 druhů zrušil dovozce. Jiní dovozci varovali obchodníky, aby prodávali velice opatrně a pomalu a ponechali si ve skladech dosti velké množství sýrů na předvánoční dobu, kdy jejich cena prudce vzroste a víc se na nich vydělá.

Výrobci, dovozci, obchodníci i politici souhlasí s názorem, že je nedostatek sýrů vyvolán uměle vládou. Ministerstvo pro zahraniční obchod zavedlo kvóty, aby chránilo kanadské výrobce sýrů. Kdo by chtěl dovézt sýr nad kvótu, zaplatil by 250%ní tarif. Pan Jacques Laforge, prezident kanadských výrobců mléka, si situaci pochvaluje podobně jako největší výrobce a dovozce sýrů, quebecká firma Agropur. Kdyby vláda snížila kvóty na sýry, občané by údajně kupovali rozmanitější dovážené sýry a místní zemědělci by bankrotovali, zejména ti, kteří mají po 60 až 70 kravách. Jejich odchodem by se zhroutila politická moc všech výrobců mléka a nastal by drastický zánik kanadského mlékařství.

Mezinárodní rada pro sýry v Kanadě si najala právníka, aby se snažil o zvýšení sýrové kvóty. Pan Donald Kubesch ale sdělil, že je lobby výrobců mléka politicky mnohem silnější než dovozci sýrů a tedy není žádná naděje, že by byly kvóty zvýšeny. Situace je o to komplikovanější, že jsou výrobci mléka soustředěni zejména v Quebeku. To je provincie, kde se mluví francouzsky a kde je většina lidí nakloněna liberálním a sociálním názorům kdežto jako celek odmítá názory konzervativní. Dnešní menšinová kanadská vláda je ale právě konzervativní. Chybí jí lepší podpora v Quebeku. Tam je třeba získat volební hlasy, aby se z vlády menšinové mohla stát vláda většinová. V tom případě by si mohla opozice "trhnout nohou". Většinová vláda se totiž cizím slovem nazývá vládou "totalitní" a až do příštích voleb může jednat, jak se jí zlíbí. Zejména může hlásat ty největší nesmysly o přednostech demokracie.

Nějaký vyšší úředník na kanadském ministerstvu pro zahraniční věci a mezinárodní obchod prohlásil, že jsou kanadské kvóty na sýr v souladu s dohodami se Světovou obchodní organizací (WTO) a že každá země chrání svoje vlastní zemědělství. Již v listopadu 2005 hlasoval kanadský parlament 288:0 při návrhu, aby kanadští vládní vyjednávači s WTO nepřipustili zvýšení tarifních kvót. O dva roky později čte ve svém velkém lahůdkářství pan Pat Nicastro říjnové číslo novin Foodservice News. Na titulní straně je titulek, který hlásá, že si Kanada udržuje světové prvenství s nejvyššími cenami sýrů.

Tak mě napadá, že je demokracie jako tavený sýr. Ten se dělá tak, že se vezme libovolný pomletý sýr, přidají se k němu jiné přísady a tavicí soli a všechno se to za pilného míchání zahřeje na vysokou teplotu. Tavení sýra bylo vyvinuto na začátku minulého století, aby se daly zpracovat i sýry s různými nedostatky - pochopitelně na vysoce kvalitní výrobek.

                 
Obsah vydání       28. 12. 2007
30. 12. 2007 Poláci už ztratili zájem
30. 12. 2007 Co se stane v roce 2008
30. 12. 2007 Devatenáctiletý syn Benazír Bhuttové jmenován jejím následníkem
29. 12. 2007 Bush má vetovat zákon o raketové obraně
28. 12. 2007 Krásný svět finančních analytiků Jan  Mertl
28. 12. 2007 Jak dosáhnout toho, abyste splnili svá novoroční předsevzetí?
28. 12. 2007 Konec a začátek, neboli Myšlenky k přelomu roku Uwe  Ladwig
28. 12. 2007 Všední vyznání Bohumil  Kartous
27. 12. 2007 Benazír Bhuttová se stala obětí atentátu
28. 12. 2007 Daily Telegraph: Bhuttová byla víc populární na Západě než v Pákistánu
28. 12. 2007 Pro Washington je ztráta Bhuttové nenahraditelná
28. 12. 2007 Smrt Bhuttové - ztráta pro Spojené státy
27. 12. 2007 Smrt Benazír Bhuttové: pro Západ nejhorší možný výsledek
28. 12. 2007 Nenahraditelnost Bhuttové? Ale ochranu jí neposkytli
27. 12. 2007 Dvě porážky tajné londýnské diplomacie za dva dny - není to trochu moc? Štěpán  Kotrba
30. 11. 2007 Jací jsme
28. 12. 2007 Vepři, kanadský dolar, krmiva, pohonné hmoty, sýry a volební hlasy Miloš  Kaláb
28. 12. 2007 Ještě jednou k posuzování kvality zdravotnictví: odpověď Petrovi Wagnerovi Matěj  Šuster
28. 12. 2007 Miliardy dolarů za americké zbraně
27. 12. 2007 Rusko prodá Íránu protiraketový systém S-300 Štěpán  Kotrba
27. 12. 2007 Zastavilo se globální oteplování?
28. 12. 2007 Pornoproducentka v České televizi? Štěpán  Kotrba
27. 12. 2007 Soumrak utopií - dokončení Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
27. 12. 2007 Amerika je obyčejná
24. 12. 2007 Pozoruhodný klíč do jiného světa: bollywoodský film "Welcome" Jan  Čulík
17. 12. 2007 Domácí násilí v českých domácnostech: nedostatek dospělosti dospělých Hana  Mudrová
24. 12. 2007 Dokument amerických zpravodajských služeb o Íránu - Dobrá zpráva. Až příliš. Karel  Dolejší
21. 12. 2007 Všechno by měly řídit ženy
27. 12. 2007 O ruském nebezpečí Daniel  Veselý
27. 12. 2007 Další Hitlerův syn, nebo nová legenda ? Richard  Seemann
27. 12. 2007 Kdo jsou členové Svazu mužů? Miroslav  Salač
27. 12. 2007 Rozpor mezi slovy a činy Jan  Potměšil
27. 12. 2007 Indiáni vyhlásili nezávislost na USA? Jan  Zeman
24. 12. 2007 Věčný pekelný žalář Giovanni Battista Manni
24. 12. 2007 Jak Bohuslava Balbína bolely zuby
24. 12. 2007 Chudý je, nahý je, trpí zimu... Boris  Cvek
24. 12. 2007 Vánoční a novoroční vydání Britských listů
18. 12. 2002 Vánoce Štěpán  Kotrba
16. 12. 2007 Hospodaření OSBL za listopad 2007