28. 12. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 12. 2007

Krásný svět finančních analytiků

S rozvojem trhu a tržní ekonomiky v ČR se k celospolečenským a národohospodářským otázkám stále více vyslovují kalkulační ekonomové a finanční analytici. Jejich pohled je často neotřelý, přímý, jasně ukazující ekonomickou dimenzi daného problému a obvykle nastiňující řešení pomocí ekonomických nástrojů, které sami tak dobře ovládají a v praxi používají. Zdánlivě tedy nabízejí účinná řešení mnohých palčivých problémů, které trápí současnou společnost.

Jejich přístup k věci je samozřejmě racionální a logicky správný, po stránce formální pak bývá propracován i lépe než často chaotické či emocionálně zabarvené komentáře jiných účastníků diskuse. Navíc jsou obvykle exponenty některé finančně silné skupiny, což jim dodává na sebevědomí a sociálním statusu. Stejně tak jsou obvykle životními optimisty, neboť vzhledem ke své společenské pozici si mohou vyřešit řadu pro člověka s průměrným příjmem těžko řešitelných situací poměrně komfortně a snadno.

Potud výhody tohoto přístupu. Přejdeme-li k nevýhodám, pak je to především neustálá redukce člověka s celým spektrem chování a potřeb na zjednodušený koncept homo oeconomicus (člověk ekonomický), maximalizujícího svůj užitek v daném místě a čase a postupně opouštějícího neefektivní pocity jako je lítost, věrnost, vztah k věcem a k lidem, skromnost, etika, rovnost, přátelství a další. Skoro mi přijde, že celá řada těchto analytiků sama tyto pocity ze svého myšlení již úspěšně vytěsnila, protože jim do jejich uvažování a modelování nezapadají a neumějí si s nimi poradit.

Dále předpokládají, že se všichni budou racionálně rozhodovat a k tomuto rozhodování budou používat nekonečné spektrum neustále inovovaných ekonomických nástrojů. Zajištění proti životním rizikům budou všichni nadšeně segmentovat do desítek různých pojištění a smluv (zdravotní, důchodové, úrazové, domácnosti .....) a pokud tomu náhodou nebudou rozumět, využijí služeb právě různých poradců, kteří si samozřejmě pohlídají především to, aby na celé transakci vydělali hlavně oni a jejich chlebodárci.

Dalším předpokladem je volba povolání podle platu. V jejich uvažování se stává příjem hlavním kritériem, vedle něhož jsou skutečné životní priority a zájmy zejména mladých lidí naprosto vedlejší. Potřebujeme techniky ? Zvýšíme tam platy, a kdo tam nepůjde, tak to je jeho chyba, měl se ekonomicky rozhodnout a když to neudělal, tak si za to může sám, hlupák. Nejvyšší příjmy jsou pak samozřejmě v bankovnictví, takže oni se rozhodli nejlépe a takovou možnost měl přece každý, že studoval nějaké hloupé momentálně méně ohodnocené věci, jeho chyba. Nějaká sociální funkce zaměstnání či seberealizace lidí, to jsou nemístné sentimenty, heslem dne je flexibilita a konkurenceschopnost, ať to stojí, co to stojí.

Mantrou finančních analytiků je také růst. A to jak růst HDP, tak růst pracovní aktivity. Je otázka, zda zdroji růstu nejsou v současné době především volný čas, čas strávený s rodinou apod. Co na tom, že sociologové ukazují, jak se žije stále rychleji a jaké to má problémy. Ekonomika se přece musí točit, to ví každé malé dítě a nějaké zpomalení, to by byla tragédie.

Pokud někdo nemá na něco prostředky, řešením finančních analytiků je úvěr. Co na tom, že ho budou muset lidé splácet, porostou jim přece příjmy, a když ne, tak asi nebyli dost progresivní. Pokud dojde k úvěrové krizi, jako to bylo nedávno na trhu hypoték v USA, tak se to prohlásí za recesi no a v nejhorším se pár lidí vystěhuje pod most. Zaznamenáme si to jako problém a možná na chvíli trochu zpřísníme kritéria pro hypotéky. To, jaké mají úvěry dopady na cenovou hladinu a na psychologii lidí, to už se neřeší. V rozvojových zemích denně umírá spousty lidí na podvýživu, a to jsou vážnější problémy, než nějaké zadlužení obyvatel, tak co si stěžujeme. Jsou dokonce vytvářeny celé modely efektivního zadlužení během života, při jejichž praktické aplikaci se člověk již stane zcela otrokem svého úvěru, protože mu nezbude nic jiného než celý život pracovat za vysokou mzdu, která mu jediná umožní jeho pravidelné splácení.

Samozřejmě, že pracují také s absolutní individualizací jako podmínkou efektivnosti, nějaké solidární systémy, to jen dobrovolně, protože povinná solidarita narušuje racionální rozhodování a bere těm schopným zdroje, které by mohli využít při zapojení do oněch homo oeconomicus postupů. Sklon k riziku se přitom bere jako žádoucí odvaha, potřeba jistot jako primitivní pasivita.

Ale abych nebyl tak příkrý - já samozřejmě uznávám, že na ekonomickém hodnocení a přístupu k životu něco je, bez kalkulací a racionálních rozhodnutí se v dnešním propojeném a globalizovaném světě neobejdeme. Jen mám takový dojem, že v tom krásném světě finančních analytiků už vlastně ti lidé ani nejsou potřeba. Fungoval by i bez nich, akcie by stoupaly a klesaly a investice se zhodnocovaly, stačilo by mít nějaké robůtky, kteří by bez emocí ta racionální rozhodování dělali.

Jen nevím, co mají dělat lidé, kteří na tuto životní filozofii přistoupit nechtějí. Ať už proto, že mají také jiné životní priority, a nebo proto, že jednoduše nemají takové schopnosti riskovat, spekulovat a kalkulovat. V očích finančních analytiků jsou odsouzeni k chudobě, protože ještě nepochopili, že myslet ekonomicky a investovat je tak snadné .....

                 
Obsah vydání       28. 12. 2007
30. 12. 2007 Poláci už ztratili zájem
30. 12. 2007 Co se stane v roce 2008
30. 12. 2007 Devatenáctiletý syn Benazír Bhuttové jmenován jejím následníkem
29. 12. 2007 Bush má vetovat zákon o raketové obraně
28. 12. 2007 Krásný svět finančních analytiků Jan  Mertl
28. 12. 2007 Jak dosáhnout toho, abyste splnili svá novoroční předsevzetí?
28. 12. 2007 Konec a začátek, neboli Myšlenky k přelomu roku Uwe  Ladwig
28. 12. 2007 Všední vyznání Bohumil  Kartous
27. 12. 2007 Benazír Bhuttová se stala obětí atentátu
28. 12. 2007 Daily Telegraph: Bhuttová byla víc populární na Západě než v Pákistánu
28. 12. 2007 Pro Washington je ztráta Bhuttové nenahraditelná
28. 12. 2007 Smrt Bhuttové - ztráta pro Spojené státy
27. 12. 2007 Smrt Benazír Bhuttové: pro Západ nejhorší možný výsledek
28. 12. 2007 Nenahraditelnost Bhuttové? Ale ochranu jí neposkytli
27. 12. 2007 Dvě porážky tajné londýnské diplomacie za dva dny - není to trochu moc? Štěpán  Kotrba
30. 11. 2007 Jací jsme
28. 12. 2007 Vepři, kanadský dolar, krmiva, pohonné hmoty, sýry a volební hlasy Miloš  Kaláb
28. 12. 2007 Ještě jednou k posuzování kvality zdravotnictví: odpověď Petrovi Wagnerovi Matěj  Šuster
28. 12. 2007 Miliardy dolarů za americké zbraně
27. 12. 2007 Rusko prodá Íránu protiraketový systém S-300 Štěpán  Kotrba
27. 12. 2007 Zastavilo se globální oteplování?
28. 12. 2007 Pornoproducentka v České televizi? Štěpán  Kotrba
27. 12. 2007 Soumrak utopií - dokončení Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
27. 12. 2007 Amerika je obyčejná
24. 12. 2007 Pozoruhodný klíč do jiného světa: bollywoodský film "Welcome" Jan  Čulík
17. 12. 2007 Domácí násilí v českých domácnostech: nedostatek dospělosti dospělých Hana  Mudrová
24. 12. 2007 Dokument amerických zpravodajských služeb o Íránu - Dobrá zpráva. Až příliš. Karel  Dolejší
21. 12. 2007 Všechno by měly řídit ženy
27. 12. 2007 O ruském nebezpečí Daniel  Veselý
27. 12. 2007 Další Hitlerův syn, nebo nová legenda ? Richard  Seemann
27. 12. 2007 Kdo jsou členové Svazu mužů? Miroslav  Salač
27. 12. 2007 Rozpor mezi slovy a činy Jan  Potměšil
27. 12. 2007 Indiáni vyhlásili nezávislost na USA? Jan  Zeman
24. 12. 2007 Věčný pekelný žalář Giovanni Battista Manni
24. 12. 2007 Jak Bohuslava Balbína bolely zuby
24. 12. 2007 Chudý je, nahý je, trpí zimu... Boris  Cvek
24. 12. 2007 Vánoční a novoroční vydání Britských listů
18. 12. 2002 Vánoce Štěpán  Kotrba
16. 12. 2007 Hospodaření OSBL za listopad 2007