27. 12. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 12. 2007

Kdo jsou členové Svazu mužů?

Vážený pane Potměšile, dovolte mi reagovat na váš článek Kdo se skrývá za "18.000" členy Českého Svazu mužů.

Smíchal jste dohromady několik věcí. Takže dovolte abych to rozpletl a uvedl na pravou míru.

Nejprve, kdo jsou členové svazu a co je spojuje? Členem svazu se může stát v podstatě "kdokoliv". Český svaz mužů je názorová platforma. Nejsme politická strana, která má přesně nadefinováno, co kdo smí a nesmí říkat. Jinak řečeno - kolik existuje členů, tolik existuje názorů. Tyto členy spojují společné cíle, které jsou dispozici na stránkách svazu www.svaz-muzu.cz a je zbytečné je zde uvádět.

Jednou z důležitých aktivit svazu je monitorovat dění, které se týká společenských témat (zejména rovnoprávnost a rodina). Za tímto účelem vznikl redakční systém www.rovnopravnost.cz, kde jsou uveřejňovány články, které se témat týkají. Na tyto stránky může přispívat kdokoliv - i nečlenové bez ohledu na pohlaví. Tím pádem se na stránkách objevuje celé spektrum názorů, tzn. i články od feministických autorek. Domnívali jsme se, že přesunutím všech článků na Rovnoprávnost.cz nebude docházet k mylné interpretaci cílů svazu na základě několika vybraných článků či komentářů pod články. A to bez ohledu na skutečné cíle, či stanovisko vedení svazu. Web má sloužit pouze jako necenzurovaný prostor pro výměnu názorů podobně jako Britské listy.

Dále jste ve svém článku spojil dohromady řadu samostatných organizací. Pro informaci bych rád uvedl, že každá uvedená organizace má svůj historický osud a samostatný život. Český svaz mužů není s žádnou ze jmenovaných organizací nijak personálně propojen! Řada těchto malých mužských organizací vznikla jako poslední možnost domoci se svých práv, protože veškerá státní spravedlnost selhala. Tito muži založili vlastní sdružení, aby se postavili státu a řada z nich na začátku řešila nebo dodnes řeší svůj osobní problém. Teprve časem začali někteří pomáhat ostatním, případně tyto organizace vzájemně spolupracovat.

Historie Českého svazu mužů je poněkud jiná. Svaz byl založen z naprosto jiných pohnutek, o kterých jsme v médiích již mnohokrát informovali. Máme jiné cíle a jiné priority. Díky našemu zaměření máme mnohem vyšší počet členů. S ostatními mužskými organizacemi nemáme příliš společného. Od samého založení jsme dbali na to, abychom nedublovali činnost jiné již založené organizace. Co se týká problematiky otcovství, tak tu řešíme z obecného pohledu. Ostatní organizace řeší především konkrétní kauzy a případy.

S těmito organizacemi jsme v kontaktu, protože řada mužů u nás hledá pomoc. Denně dostáváme dopisy a telefonáty od mužů, jejichž příběhy jsou mnohdy lidskými tragédiemi. V těchto případech nemůžeme zůstat lhostejní a snažíme se těmto lidem ve spolupráci s ostatními mužskými organizacemi pomáhat. Velmi si vážíme neviditelné práce ostatních mužských organizací, které bez jediné koruny od státu dokáží často jenom chlapskou kolegialitou podpořit muže a zabránit často věcem nejhorším. Není výjimkou, že pomáháme i v případech odvrácení sebevražd.

Je škoda, že ač jste místopředsedou ve Výboru pro prevenci domácího násilí, nemáte širší povědomost o domácím násilí páchaném na mužích. Muži nepatří většinou mezi stěžovatele, když jim žena ubližuje. Drží to v sobě a řeknou to výjimečně svým nejlepším kamarádům. Lidské příběhy, které se dozví mužské organizace, jsou jenom špičkou ledovce. Zamlčování a zlehčování této problematiky ze strany vládních institucí je jenom strkáním hlavy do písku. Na druhé straně vašemu jednostrannému postoji rozumím. Já sám jsem se s mužskou problematikou setkal až díky práci pro svaz, také jsem si dlouho z neznalosti myslel, že nic takového jako násilí na mužích neexistuje, že se to silnějšího pohlaví netýká. Dnes bych si tuto problematiku nedovolil bagatelizovat. Na základě těchto zkušeností jsme cítili potřebu zapojit se do činnosti Rady vlády tak, aby se úředníci dozvěděli, jak to vypadá v praxi, aby se tyto závažné společenské problémy neřešily bez znalosti reality.

Také je potřeba říci, proč svaz toho zatím nedokázal v oblasti domácího násilí více. Musím připomenout, že svaz nikdy nežádal a nepřijal žádné veřejné peníze ani granty. Ani od státu ani z Evropské unie či fondů. Ani do budoucna o veřejných penězích neuvažujeme! Vždy jsme byli zastánci toho, že peníze daňových poplatníků se nechají využít mnohem účelněji, než aby se ztratily v nekontrolovatelných neziskových organizacích, které nejsou schopny zajistit často objektivní výzkumy a výsledky, natož jejich společenskou přínosnost. My chceme především na problémy upozornit. Koncepční řešení by měly zajistit profesionální instituce a firmy vedené odborníky, nikoliv sdružení dobrovolníků či dobrovolnic.

A nyní k naší účasti v Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. Velmi si vážím vaší definice, jak to bylo s naší žádostí do Rady vlády. Napsal jste velmi výstižně, že se jednalo "o nevpuštění". Úvodní jednání ovládly beze zbytku ženské organizace. Jedinou čtyřčlennou "mužskou" organizaci Ligu mužů vpustily až na závěr ke stručnému představení. Teprve za 14 dní, až po naší výzvě k odstoupení, nezbylo ministryni Stehlíkové nic jiného, než ve chvatu vybrat z jedné organizace jednu organizaci. V návaznosti na to jsme obdrželi několik e-mailů, že jmenovaná "mužská" organizace byla založena účelově genderovou lobby. K těmto spekulacím se však nechci přiklánět. V celé záležitosti nám šlo především o princip. Víme, že členství v Radě podléhá jmenování. Nám vadila především ona "mnichovská dohoda", kterou uzavřely ženské spolky na úvodním setkání. Zde se jednalo o nás bez nás, aniž by kdokoliv kdykoliv s námi mluvil. Možná právě toho se všechny přítomné dámy bály. Dozvědět se pravdu. Kdo a co je svaz mužů, kdo jsou jeho představitelé a jaké jsou cíle svazu. Co by mohlo přijít horšího než zjistit realitu, že svaz mužů nejsou ty špatní a zlí šovinisté, ale normální chlapi s normálními názory, kteří mají mezi sebou řadu odborníků a není jim řada věcí lhostejná. Co potom s nimi?

Dále bych se chtěl vyjádřit k nicku jjj. Netuším, z čeho jste dovodil, že se jedná o pana Fialu. Kdybyste delší dobu sledoval diskuzi, tak byste věděl že pan jjj je ženatý a má rodinu atd. Stačilo by také napsat do redakce, abyste se tyto veřejné informace dozvěděl. Navíc vás mohu ujistit, že ani pan jjj, ani pan Fiala nejsou členy Českého svazu mužů.

Netuším proč jste se opřel takovým nevybíravým konfrontačním způsobem do Českého svazu mužů. Nikomu a ničemu to nepomůže. My vám místo opětování urážek nabízíme férovou chlapskou diskuzi. Budete-li mít zájem, rádi se s Vámi osobně setkáme a můžeme si řadu postojů vysvětlit. Velmi mě bolí, že jste nám a mnoha dalším mužům tímto nešťastným způsobem zabouchl dveře k Výboru pro prevenci domácího násilí. Očekával jsem od místopředsedy Výboru spíše podanou ruku než toto kopnutí do kotníku.

S přátelským pozdravem

Miroslav Salač

viceprezident

Český svaz mužů

www.svaz-muzu.cz

Miroslav Salač je ženatý 22 let, otec dvou dětí. Pochází z úplné rodiny a jeho manželka taktéž.

                 
Obsah vydání       27. 12. 2007
27. 12. 2007 Benazír Bhuttová se stala obětí atentátu
27. 12. 2007 Smrt Benazír Bhuttové: pro Západ nejhorší možný výsledek
27. 12. 2007 Dvě porážky tajné londýnské diplomacie za dva dny - není to trochu moc? Štěpán  Kotrba
27. 12. 2007 Zastavilo se globální oteplování?
27. 12. 2007 Blížící se finanční krize může skončit "daleko hůř než ekonomická krize z roku 1929"
26. 12. 2007 Brit a Ir vyhoštěni z Afghánistánu; i britská MI6 vyjednávala s Talibanem
27. 12. 2007 Vyjednávání v Afghánistánu je jedinou cestou vpřed
27. 12. 2007 Guardian: vyjednávání s Talibanem odhalilo rozkol mezi spojenci
27. 12. 2007 Poškozování národní bezpečnosti se nevyplácí ani v zemi opia Štěpán  Kotrba
27. 12. 2007 Amerika je obyčejná
24. 12. 2007 Dokument amerických zpravodajských služeb o Íránu - Dobrá zpráva. Až příliš. Karel  Dolejší
27. 12. 2007 Rusko prodá Íránu protiraketový systém S-300 Štěpán  Kotrba
27. 12. 2007 Telka a vánoční příležitosti Hana  Mudrová
27. 12. 2007 Indiáni vyhlásili nezávislost na USA? Jan  Zeman
27. 12. 2007 Podpora práva Indiánů na sebeurčení Ladislav  Žák
27. 12. 2007 Soumrak utopií - dokončení Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
25. 12. 2007 Církevní a státní hodnostáři se vyslovili na podporu imigrantů, chudých a bezmocných a planety Země
27. 12. 2007 Irácká vláda propustí z vězení protivládní povstalce
25. 12. 2007 Britský konzervativní poslanec demonstrativně přespal na ulici, aby poukázal na osud bezdomovců
17. 12. 2007 Domácí násilí v českých domácnostech: nedostatek dospělosti dospělých Hana  Mudrová
25. 12. 2007 Kající se hříšník vítán, neboli Vánoční dárek bývalému premiérovi Uwe  Ladwig
26. 12. 2007 Pavel Kohout opět šíří omyly, tentokrát z medicíny Petr  Wagner
27. 12. 2007 Zdravotní péče v Kanadě je poskytována podle potřeby, nikoliv podle schopnosti platit
30. 11. 2007 Jací jsme
27. 12. 2007 Kdo jsou členové Svazu mužů? Miroslav  Salač
27. 12. 2007 Rozpor mezi slovy a činy Jan  Potměšil
27. 12. 2007 Izraelský prezident se omluvil Lukáš  Lhoťan
27. 12. 2007 Existuje americký scénář jaderné války Izraele s Íránem?
27. 12. 2007 O ruském nebezpečí Daniel  Veselý
26. 12. 2007 Radar: Z měření píšu vládě nedostatečnou Vladimír  Koníček
27. 12. 2007 Podpořte mezinárodní petici proti užívání rtuti v zubařských plombách
27. 12. 2007 Děkuji, nechci, mně moje rtuťové plomby vyhovují Štěpán  Kotrba
27. 12. 2007 Zátiší Antonín  Brousek
27. 12. 2007 Další Hitlerův syn, nebo nová legenda ? Richard  Seemann
24. 12. 2007 Pozoruhodný klíč do jiného světa: bollywoodský film "Welcome" Jan  Čulík
27. 12. 2007 Nejdříve je třeba stromeček zasadit Ladislav  Žák
26. 12. 2007 Vánoční pokusy s novými ruskými raketami
26. 12. 2007 Čína zachraňuje americký finančný trh
26. 12. 2007 Rusko vypustilo naráz další tři navigační satelity
27. 12. 2007 Ionosféra sleduje politiku EU Bohumír  Tichánek
24. 12. 2007 Hold Jaroslavu Šabatovi -- dějiny osmdesáti let Miloš  Štěpánek
21. 12. 2007 Všechno by měly řídit ženy
24. 12. 2007 Chudý je, nahý je, trpí zimu... Boris  Cvek
25. 12. 2007 Jak jsem na Štědrý večer nekradl Wenzel  Lischka
24. 12. 2007 Věčný pekelný žalář Giovanni Battista Manni
24. 12. 2007 Jak Bohuslava Balbína bolely zuby
18. 12. 2002 Vánoce Štěpán  Kotrba
24. 12. 2007 Vánoční a novoroční vydání Britských listů
16. 12. 2007 Hospodaření OSBL za listopad 2007