26. 11. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 11. 2007

Studie Evropského parlamentu

Spolehlivý a společný systém mezinárodní raketové obrany je racionální, nikoliv však současné americké řešení

"Evropská unie má kompetenci a nutné zdroje na to, aby se podílela na vzniku tohoto systému. Avšak pojetí, které v současnosti chtějí realizovat Spojené státy, by vedlo k bezpečnostním mezerám na okrajích Evropy. Pro nutná zlepšení a konzultace ještě potřebujeme dost času. Proto není možné, aby byl současný protiraketový obranný systém prosazován silou."

V principu dává Evropa přednost postupu na bázi rozšíření existujících aktivit NATO v ALTBMD tak, aby napříště zahrnuly i obranu území. Nedává přednost postupu samotných Spojených států na základě bilaterálních smluv s dvěma členskými státy.

Evropa by měla přivítat zprávu, že americký ministr obramy Gates a ministryně zahraničí Ricová údajně předložili návrhy Rusům, podle nichž by se Rusko podílelo spolu s USA a s NATO na konstrukci a provozu protiraketového systému, který by chránil celou Evropu.

Raketová obrana by měla být realizována způsobem, který je slučitelný se zachováním strategické stability, zejména ve vztahu k strategické jaderné rovnováze mezi USA a Ruskem. To znamená, že by neměla být umístěna ani na místech, v konfiguraci či v měřítku, které by ohrozilo důvěryhodnost celkového ruského jaderného deterentu.

Evropský parlament si nechal vypracovat studii všech aspektů sytému protiraketové obrany. Autoři dospěli k těmto závěrům:

DOKUMENT: Kompletní čtyřiapadesátistránková studie Evropského parlamentu o raketové obraně - v angličtině ZDE

Neexistuje žádný logický, vojenský ani morální důvod, proč by měla Evropa přijmout zranitelnost vůči útoku balistických raket od států, které vyvolávají znepokojení, jestliže a až se tato zranitelnost stane zjevnou, a v těch případech, kdy bude možno ji omezit anebo odstranit. Pokud umožní systémy raketové obrany, které nebudou iracionálně nákladné, možnost sestřelovat balistické rakety (odpálené buď úmyslně či omylem), a tak potenciálně zachránit mnoho životů, evropští vedoucí představitelé musejí uvažovat o této možnosti vážně.

Prostřednictvím účasti v programu NATO ALTBM, evropské vlády už přijaly zásadu raketové obrany jako důležitou součást evropských vojenských schopností na ochranu svých vojáků na bojišti. Jsou evropští političtí představitelé připraveni informovat své obyvatelstvo, že nebudou ochotni vybudovat systémy, které by potenciálně umožnily ochranu před útoky balistickými střelami, vzhledem k tomu, že se už rozhodli použít obdobných systému na ochranu svých armád? Pokud je možno vytvořit technologii, která by fungovala, proč si neposkytnout šanci na záchranu mnoha tisíců životů?

Nicméně, zůstávají velmi závažné otázky ohledně toho, zda anebo alespoň do jaké míry je protiraketová obrana důvodná jako štít proti možným budoucím hrozbám, uvažujeme-li o scénářích, v nichž by přítomnost těchto hrozeb mohla být relevantní, o míře technické efektivnosti, jakou systém raketové obrany pravděpodobně bude mít, a o nákladech. V dohledné budoucnosti neexistuje realistická vyhlídka na vytvoření spolehlivého systému protiraketové obrany a doporučení v této studii jsou založena na tomto předpokladu.

Evropská unie má povinnost vypracovat v rámci NATO a v těsné spolupráci s USA strategický koncept tak, aby budoucí systém protiraketové obrany neohrožoval třetí země. Účelem této studie je identifikovat komponenty společného rámce, v němž si Evropa může zformulovat konkrétnější evropský postoj. Společným cílem pro Evropu, stejně jako pro USA a pro Rusko, by mělo být, aby byla zajištěna stabilita v kontextu nového, transparentního strategického rámce. Tato studie předkládá následující doporučení, která by měla být součástí evropského přístupu k raketové obraně.

Evropské hodnocení hrozby

V snaze dosáhnout informovaného názoru si musí Evropa nejprve ujasnit své vlastní hodnocení existujících a možných pravděpodobných budoucích hrozeb, tvořených balistickými střelami, jejich rozšířením a jejich rozmístěním a užíváním jako zbraní hromadného ničení. Součástí tohoto procesu musí být, aby Evropa analyzovala, zda využívá efektivně všech svých politických nástrojů s cílem zabránit hrozbě balistických střel. Nedávný návrh Roberta Gatese postavit a připravit plánované základny protiraketové obrany v Evropě, ale aktivovat je až tehdy, kdy bude íránská hrozba potvrzena, by mohl vést k souladu při hodnocení možných hrozeb z pohledu z obou stran Atlantiku.

Prevence

Evropský přístup by měl zdůrazňovat zásadu, že absolutně prvotní prioritou musí být zabránění užití balistických střel. Pokud by byly v hněvu odpáleny rakety proti Evropě, bylo by to podstatným selháním politiky. Vybudování protiraketové obrany nesmí měnit tento základní princip. Jinými slovy, realizace zahraniční politiky nesmí být ovlivněna směrem k větším rizikům na základě předpokladu, že raketová obrana odstraní následky špatné kalkulace.

"Plot" proti nejistotě

Evropa by měla postupovat na základě přesvědčení, že skromné rozmístění prvků raketové obrany - poté, co bude dokázána její technická účinnost (i když nemusí být perfektní) - konfigurovaných tak, aby neutralizovaly hrozbu od omezeného počtu balistických střel, může sloužit jako užitečný "plot" proti nepředpověditelnosti "párijských" diktátorů a jako pojištění proti náhodnému odpálení takových střel.

Vypracovat integrovaný evropský přístup

Pokud se Evropa skutečně rozhodne, že si přeje vybudovat raketovou obranu v horní vrstvě, bude zapotřebí politického rozhodnutí, zda má být vytvořena rozšířením programu ALTBMD tak, aby zahrnul i navrhovaný americký systém. V principu dává Evropa přednost postupu na bázi rozšíření existujících aktivit NATO v ALTBMD tak, aby napříště zahrnuly i obranu území. Nedává přednost postupu samotných Spojených států na základě bilaterálních smluv s dvěma členskými státy.

Multilaterální řešení

Tam, kde je to možné, by měla Evropa usilovat o multilaterální řešení za účelem neutralizace hrozby, vyplývající ze šíření balistických raket. Součáství všech navrhovaných multilaterálních řešení musí být Rusko. Vzhledem k tomu, že plánovaná americká obrana není zaměřena proti Rusku, vzhledem k tomu, že Rusko má vlastní obavy z hrozby šíření balistických raket a vzhledem k tomu, že je Rusko důležitým hráčem v evropském bezpečnostním diskursu, dává smysl konzultovat při tomto procesu s Ruskem a zahrnout Rusko do tohoto procesu. Evropa by měla přivítat zprávu, že americký ministr obrany Gates a ministryně zahraničí Ricová údajně předložili návrhy Rusům, podle nichž by se Rusko podílelo spolu s USA a s NATO na konstrukci a provozu protiraketového systému, který by chránil celou Evropu.

Zachovat strategickou stabilitu

Raketová obrana by měla být realizována způsobem, který je slučitelný se zachováním strategické stability, zejména ve vztahu k strategické jaderné rovnováze mezi USA a Ruskem. To znamená, že by neměla být umístěna ani na místech, v konfiguraci či v měřítku, které by ohrozilo důvěryhodnost celkového ruského jaderného deterrentu.

Univerzální pokrytí

Každá evropská politika týkající se protiraketové obrany musí být založena na zásadě, že ochrana bude nabídnuta celé Evropě. Zanechat určité země či regiony v Evropě zranitelné možnému útoku balistickými raketami by potenciálně zadělávalo na konflikt a ochromilo by cíl dosažení společné bezpečnosti pro všechny.

Militarizace vesmíru

Vzhledem k tomu, že určité budoucí plánované projekty americké protiraketové obrany počítají s umístěním zbraní ve vesmíru, Evropa musí dosáhnout souhlasu v otázce, zda je pro rozšíření technologie raketové obrany do této oblasti, anebo zda je proti tomu. Při rozhodování o této otázce bude muset Evropa pečlivě zvážit potenciálně škodlivý dopad umístění zbraní do vesmíru na strategickou stabilitu (zejména vůči Rusku a Číně) a usoudit, zda může být kompenzován vesmírnými schopnostmi protiraketové obrany.

Podíl průmyslu

Vzhledem k politickému rozhodování bude nutno uvažovat o tom, jak by se evropský průmysl mohl podílet na tomto obrovském technologickém projektu a jak by z něho mohl mít prospěch. Je pochopitelné, že mnoho zbrojovek v Evropě se chce podílet na tomto potenciálním technologickém skoku, který umožňuje systém raketové obrany, a chce být součástí trhu, který by mohl mít po dalších 10 - 15 let hodnotu až 10 miliard dolarů ročně.

Nebylo by v bezpečnostním zájmu Evropy přijmout rozhodnutí týkající se možného rozmístění nové protiraketové obrany zbrkle. Rozhodnutí může být učiněno pouze poté, až proběhne informovaná, široká a otevřená debata po celé Evropě. Jak konstatoval předseda bezpečnostního a obranného podvýboru Evropského parlamentu:

"Evropská unie má kompetenci a nutné zdroje na to, aby se podílela na vzniku tohoto systému. Avšak pojetí, které v současnosti chtějí realizovat Spojené státy, by vedlo k bezpečnostním mezerám na okrajích Evropy. Pro nutná zlepšení a konzultace ještě potřebujeme dost času. Proto není možné, aby byl současný protiraketový obranný systém prosazován silou."

Je legitimní povinností Evropského parlamentu přispět do této debaty a účelem této studie je tomuto procesu napomoci.

EUROPEAN SECURITY STRATEGY: A secure Europe in a better world, Brussels, 12. 12. 2003 PDF

EU Strategy against the proliferation of WMD, Council of the European Union, Brussels, 10. 12. 2003 PDF
U.S. Department of State: Missile Defense Assets in Europe To Require 350 U.S. Personnel, Office of the Press Secretary, Washington, DC, 4. 4. 2007 ZDE
                 
Obsah vydání       26. 11. 2007
26. 11. 2007 Spolehlivý a společný systém mezinárodní raketové obrany je racionální, nikoliv však současné americké řešení
26. 11. 2007 Listopad 2007: svatý Klaus v Čunkistánu Boris  Cvek
26. 11. 2007 Gladiátoři v cirku se měli šanci bránit, ženy o tuto šanci musí ještě dnes bojovat Anna  Čurdová
26. 11. 2007 Pospíšilova "reforma" justice -- část II. Zdeněk  Jemelík
26. 11. 2007 Sen o bohatství Jindřich  Kalous
26. 11. 2007 Co bylo principem pravicové reformy?
25. 11. 2007 Chceme otevřenou diskusi o tom, za jakých podmínek setrvávat v této vládě!
25. 11. 2007 Zelení hrozí Bursíkovi červenou Milan  Daniel
26. 11. 2007 Primitivní skandalizace islámu v českých médiích Lukáš  Lhoťan
25. 11. 2007 Putin odsoudil veřejně období velkého teroru Richard  Seemann
26. 11. 2007 My umřít Zbyněk  Hejda
25. 11. 2007 Ještě jednou o digitalizaci knihovních zdrojů Jan  Čulík
26. 11. 2007 Duplicity, mrtvé duše a Hanlonova břitva Petr  Nachtmann
26. 11. 2007 Iluze o financování všeobecného základního příjmu, aneb Ceny jako regulátoři v tržním hospodářství Uwe  Ladwig
25. 11. 2007 Vlna přistěhovalců ze středovýchodní Evropy je nezvládnutelná
25. 11. 2007 Zkreslená vize Vojtěcha Filipa Jan  Čulík
24. 11. 2007 Neubert: Evropská levice už ušla svůj kus cesty - jiný svět a jiná Evropa jsou nejen možné, ale i nutné Milan  Neubert
25. 11. 2007 Jak česká média ignorovala kongres evropské levice Štěpán  Kotrba
24. 11. 2007 Lafontaine: "Levice je věrohodná pouze tehdy, když je demokraticky obnovená"
25. 11. 2007 Bertinotti: "Evropská levice nemůže vzniknout na platformě nějaké ideologie"
24. 11. 2007 Lothar Bisky: K evropské kultuře patří obsáhlá historie demokracie, osvícenství, veřejné debaty
24. 11. 2007 Filip: "Jsme v situaci, kdy se odzbrojuje lid a ozbrojují se ti, kteří vládnou penězi" Vojtěch  Filip
25. 11. 2007 Demagogický populismus Georgi  Margaritov
24. 11. 2007 Práva žen jsou lidskými právy
24. 11. 2007 Sjezd evropské levice - vytváření alternativ
25. 11. 2007 Evropskou levici povede Lothar Bisky. K příštím evropským volbám?
26. 11. 2007 Simulakra a historická kontinuita v Rusku Tomáš  Lipták
25. 11. 2007 Rudí ještěři: "Jsme demokratickou stranou. Lišíme se v řadě názorů. Dokážeme se shodnout aspoň v jednom?" Štěpán  Kotrba
24. 11. 2007 Podobenství o dvou synech Zdeněk  Bárta
24. 11. 2007 Voličská podpora labouristům výrazně poklesla po skandálech způsobených vládní nekompetencí
23. 11. 2007 Zatímco si plníme nádrž auta benzinem, kdesi v dáli je bičována mladá žena Miloš  Kaláb
17. 11. 2007 Hospodaření OSBL za říjen 2007

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
26. 11. 2007 Spolehlivý a společný systém mezinárodní raketové obrany je racionální, nikoliv však současné americké řešení   
23. 11. 2007 Námezdný propagandista Tomáš Klvaňa, bojovník proti pravdě o radaru Jakub  Rolčík
23. 11. 2007 Americký radar podpoří komunisty v příštích volbách   
22. 11. 2007 Útočný radar Jan  Teplík
19. 11. 2007 Blížíme se tomu, co bývalo? Jan  Tamáš
18. 11. 2007 Američtí aktivisté protestují proti radaru   
18. 11. 2007 Solidarity with opponents of proposed US military base in the Czech Republic   
17. 11. 2007 Iniciativa Pro referendum píše Klausovi   
17. 11. 2007 Překvapivé reakce na americké pozvání ruských vojsk do Čech Petr  Nachtmann
16. 11. 2007 Saša Vondra varuje USA   
16. 11. 2007 Kdo je bude soudit? Boris  Valníček
15. 11. 2007 Profesor Zbyněk Raida k vládní zprávě o radaru: Konečně začátek věcné diskuse? Jakub  Rolčík
7. 11. 2007 Chceme do ČR americké rakety proti Rusku!   
3. 11. 2007 Radar: Rusové nebudou v Brdech, tvrdí vysoký úředník českého ministerstva zahraničí   
30. 10. 2007 Připravují se USA na preventivní jaderný úder proti Rusku? Lukáš  Rázl