27. 12. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 12. 2007

O ruském nebezpečí

Hamas ústy svého předáka Haníji opětovně nabídl Izraeli naprosté zastavení všech bojů, a to na obou stranách. Tuto nabídku podporují židovští intelektuálové z Izraele a celého světa, avšak za naprosté ignorace mediálního mainstreamu. Pro Bushův tým jde o druhou ránu pod pás poté, co americké výzvědné služby referovaly o tom, že Írán svou snahu o vyrobení jaderné bomby suspendoval údajně již před čtyřmi lety. Tyto dvě zprávy udělaly tlustou čáru přes rozpočet válkychtivým jestřábům z americké a izraelské politické elity. Ti považují za největší hrozbu právě umírněné nabídky, jež jim berou trumfy z rukou.

V podobném duchu reagují čeští novináři, jakmile dojde na Rusko a jejich paranoidní představy, konotující s hrozbou, jakou kdysi představoval Sovětský svaz. V jejich myslích nadále panuje strach, jenž rezonuje v jejich příspěvcích, především na stránkách MF Dnes a Lidových novin. Zaměňují, či přímo klamou příčinami a následky, tak jako by zaznívala pouze silná slova z ruské politické scény a generality, aniž by brali skutečnost v kontext.

SSSR prohrál na konci 80.let minulého století studenou válku, neboť jeho politický a ekonomický potenciál nestál na "zdravém" základě, narozdíl od Spojených států. USA a jejich spojenci byli o pár let později přítomni grandiózní loupeži, jež byla slušnými lidmi nazývána privatizací, v Rusku, která zemi oloupila o dva biliony dolarů, obohatila několik novopečených místních magnátů a bankovní sektory v USA, západních státech a Izraeli.

Podle sociologa Jamese Petrase i Noama Chomského připravily neoliberální reformy o život 15 milionů Rusů, neboť díky loupežným praktikám zde byly zničeny sociální a regulační systémy totalitního státu, a celá země se propadla do naprosté mizérie a bídy.

Profesor Petras přirovnává utrpení Rusů za zločinné privatizace v 90. letech k 30. letům minulého století, tedy k době nejtvrdšího stalinského teroru. Během té doby Spojené státy rozšiřovaly svoji pozici hegemona politicky a ekonomicky směrem k hranicím rozkládajícího se Ruska, až dospěly a ukotvily na území jeho bývalých gubernií, kde zřizují jaderná sila a síť špionážních radarových stanic.

Poté se v Rusku chopil moci Vladimir Putin, který učinil těmto děsům přítrž (na rozdíl od fanfarónského a Západem oblíbeného Jelcina) a snažil se obnovit mocenské postavení své domoviny v kontextu doby a možností. Vládne autoritativně, jeho režim se v něčem podobá tomu v bývalém Sovětském svazu a v něčem je naprosto odlišný, avšak životní podmínky obyčejných lidí se začínají zlepšovat. Jeho rétorika nyní spočívá v silných slovech a výhružkách na adresu Spojených států a jejich spojenců.

Načrtl jsem v kostce možný úhel pohledu kremelských pohlavárů, jejich pocit mocenského ohrožení a také jisté reálie, které čeští a západní novináři účelově či z nedbalosti opomíjejí.

Ruský prezident Putin má jasnou vizi pro svou zemi. Vidí ji jako klíčového hráče v novém století, jako energetickou centrálu, která může samostatně určovat svůj osud. Přestože jeho vláda a minulost jsou poznamenány demokratickými deficity, na něž třeba stále poukazovat, nedomnívám se, že by bylo Putinovo Rusko schopno vojensky zaútočit na Polsko a Česko coby komponenty amerického obranného/útočného systému. Proč by to nakonec dělalo? Tyto země jsou součástí jeho klíčového energetického odběratele, tedy solventního zákazníka. Může se také poučit z vlastní imperiální zvůle v Čečensku a americké tragédie na Blízkém a Středním východě. Přinutit někoho destrukcí, aby přijal naše pravidla hry je v konečném důsledku kontraproduktivní.

Prezident Putin je však realista a ví, že Spojené státy neopustí Euroasii bez boje. Zná americkou Národní bezpečnostní strategii a chápe ji přesně v tom, že USA zuby nehty chtějí zachovat unipolární status quo. Národní bezpečnostní strategií Spojených států je implicitně rozuměna deklarace války proti komukoliv, kdo by ohrozil jejich kontrolu nad přírodními a lidskými zdroji. Eufemismus "válka proti terorismu" je ve reálu lítý boj proti komukoliv, kdo tento status quo narušuje. Jste s nimi, nebo proti nim.

Zdroj: http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.html Doktrína bezpečnostní strategie USA jen potvrzuje fakt, na který dlouhodobě poukazují její četní kritici. Prezident Putin ví dobře, že neexistuje kompromis mezi aspirací na silné a nezávislé Rusko a nejmocnější silou všech dob. Zná plány amerických stratégů na rozdrobení Ruska. Bývalý poradce prezidenta Cartera Zbigniew Brzezinski v upřímné stati, obsažené v jeho knize The Grand Chessboard (Velká šachovnice), jež vyšla v listu Foreign Affairs uvádí: "Ruská rozlehlost a diverzita, decentralizovaný politický systém a politika volného obchodu by mohly rozpoutat kreativní potenciál Rusů a jejich rozsáhlých přírodních zdrojů. Volná konfederace Ruska, složená ze tří částí, by snáze mohla kultivovat ekonomické vztahy se sousedy...Decentralizované Rusko by bylo méně náchylné k imperiální mobilizaci." Zdroj: http://sandiego.indymedia.org/media/2006/10/119973.pdf Taktika rozdrobování území, aby bylo snáze ovladatelné není v praktikách USA nic nového pod sluncem. Stačí zmínit pár příkladů: Palestina, Jugoslávie, Libanon, Irák. Jde v podstatě o rozbití společného zájmu domorodců na určitém území, tedy nacionalismu a pohnutek těchto vzít správu věcí do vlastních rukou. Západní historiografie omlouvá destruktivní počínání velmocí "přinášením civilizace barbarům či bojem proti komunismu." Ano, i nacionální a národně osvobozenecká hnutí mají na svých rukách krev, nejde však mnohdy o prvotní impuls a vinu z imperiálního chtíče a pokrytectví Západu to nesmývá. Putin a jeho lidé jsou dobře obeznámeni s taktikou USA, jež jednou na sebe bere holubičí mimikry v podobě "barevných revolucí" na Ukrajině a v Gruzii a podruhé podporuje ty nejfanatičtější elementy, aby dosáhly svého cíle. Americké služby například poskytly trénink a podporu čečenským teroristům prostřednictvím pákistánské tajné služby ISI. Michel Chossudovsky, kanadský ekonom a novinář, ve svém článku The Anglo-American Military Axis píše:"Americká skrytá podpora čečenským povstalcům skrze ISI je Rusům známa. V roce 1999 tehdejší ruský ministr obrany Igor Sergejev prohlásíl, že USA potřebují, aby konflikt v Čečensku přetrval, a to s vnější pomocí." Důvody jsou nasnadě -- bylo a je třeba Rusko držet na uzdě, aby nemohlo znovu představovat výzvu americké dominanci nad světem. Taktika se v minulosti osvědčila. V 80.letech CIA shromáždila ze všech koutů muslimského světa ty největší fanatiky, poskytla jim trénink, výzbroj a finance, aby pustili Sovětskému svazu žilou v Afghánistánu, kam byl mimo jiné vlákán Spojenými státy, jak přiznal i výše jmenovaný Brzezinski. Účel světí prostředky. Zdroj: http://www.dissidentvoice.org/2007/12/putin-agonistes-missile-defense-will-not-be-deployed/ http://globalresearch.ca/articles/CHO109C.html http://globalresearch.ca/articles/BRZ110A.html V roce 2000 v odpověď na strategické hrozby zformuloval ruský prezident Putin Národní bezpečnostní doktrínu, což v reálu představovalo signifikantní změnu k horšímu v rusko-amerických vztazích a projevilo se ve zvýšení nákladů na zbrojení a budování silného a jednotného státu. Nedávno vypověděla Ruská federace Smlouvu o konvenčních zbraních v Evropě. Hrozí, že přemístí svůj zbrojní potenciál k západním hranicím. Jablkem sváru mezi Spojenými státy a Ruskem je raketová základna v Polsku a radar v Česku. Dále pak statut Kosova, jehož existence může mít fatální následky v Evropě. Kritici ruské "národní" mobilizace a radikalizace výroků pronášených ruskými vojenskými i politickými špičkami naprosto ignorují reálné pohnutky těchto, jež jsou z jejich úhlu pohledu naprosto logické.

                 
Obsah vydání       27. 12. 2007
27. 12. 2007 Benazír Bhuttová se stala obětí atentátu
27. 12. 2007 Smrt Benazír Bhuttové: pro Západ nejhorší možný výsledek
27. 12. 2007 Dvě porážky tajné londýnské diplomacie za dva dny - není to trochu moc? Štěpán  Kotrba
27. 12. 2007 Zastavilo se globální oteplování?
27. 12. 2007 Blížící se finanční krize může skončit "daleko hůř než ekonomická krize z roku 1929"
26. 12. 2007 Brit a Ir vyhoštěni z Afghánistánu; i britská MI6 vyjednávala s Talibanem
27. 12. 2007 Vyjednávání v Afghánistánu je jedinou cestou vpřed
27. 12. 2007 Guardian: vyjednávání s Talibanem odhalilo rozkol mezi spojenci
27. 12. 2007 Poškozování národní bezpečnosti se nevyplácí ani v zemi opia Štěpán  Kotrba
27. 12. 2007 Amerika je obyčejná
24. 12. 2007 Dokument amerických zpravodajských služeb o Íránu - Dobrá zpráva. Až příliš. Karel  Dolejší
27. 12. 2007 Rusko prodá Íránu protiraketový systém S-300 Štěpán  Kotrba
27. 12. 2007 Telka a vánoční příležitosti Hana  Mudrová
27. 12. 2007 Indiáni vyhlásili nezávislost na USA? Jan  Zeman
27. 12. 2007 Podpora práva Indiánů na sebeurčení Ladislav  Žák
27. 12. 2007 Soumrak utopií - dokončení Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
25. 12. 2007 Církevní a státní hodnostáři se vyslovili na podporu imigrantů, chudých a bezmocných a planety Země
27. 12. 2007 Irácká vláda propustí z vězení protivládní povstalce
25. 12. 2007 Britský konzervativní poslanec demonstrativně přespal na ulici, aby poukázal na osud bezdomovců
17. 12. 2007 Domácí násilí v českých domácnostech: nedostatek dospělosti dospělých Hana  Mudrová
25. 12. 2007 Kající se hříšník vítán, neboli Vánoční dárek bývalému premiérovi Uwe  Ladwig
26. 12. 2007 Pavel Kohout opět šíří omyly, tentokrát z medicíny Petr  Wagner
27. 12. 2007 Zdravotní péče v Kanadě je poskytována podle potřeby, nikoliv podle schopnosti platit
30. 11. 2007 Jací jsme
27. 12. 2007 Kdo jsou členové Svazu mužů? Miroslav  Salač
27. 12. 2007 Rozpor mezi slovy a činy Jan  Potměšil
27. 12. 2007 Izraelský prezident se omluvil Lukáš  Lhoťan
27. 12. 2007 Existuje americký scénář jaderné války Izraele s Íránem?
27. 12. 2007 O ruském nebezpečí Daniel  Veselý
26. 12. 2007 Radar: Z měření píšu vládě nedostatečnou Vladimír  Koníček
27. 12. 2007 Podpořte mezinárodní petici proti užívání rtuti v zubařských plombách
27. 12. 2007 Děkuji, nechci, mně moje rtuťové plomby vyhovují Štěpán  Kotrba
27. 12. 2007 Zátiší Antonín  Brousek
27. 12. 2007 Další Hitlerův syn, nebo nová legenda ? Richard  Seemann
24. 12. 2007 Pozoruhodný klíč do jiného světa: bollywoodský film "Welcome" Jan  Čulík
27. 12. 2007 Nejdříve je třeba stromeček zasadit Ladislav  Žák
26. 12. 2007 Vánoční pokusy s novými ruskými raketami
26. 12. 2007 Čína zachraňuje americký finančný trh
26. 12. 2007 Rusko vypustilo naráz další tři navigační satelity
27. 12. 2007 Ionosféra sleduje politiku EU Bohumír  Tichánek
24. 12. 2007 Hold Jaroslavu Šabatovi -- dějiny osmdesáti let Miloš  Štěpánek
21. 12. 2007 Všechno by měly řídit ženy
24. 12. 2007 Chudý je, nahý je, trpí zimu... Boris  Cvek
25. 12. 2007 Jak jsem na Štědrý večer nekradl Wenzel  Lischka
24. 12. 2007 Věčný pekelný žalář Giovanni Battista Manni
24. 12. 2007 Jak Bohuslava Balbína bolely zuby
18. 12. 2002 Vánoce Štěpán  Kotrba
24. 12. 2007 Vánoční a novoroční vydání Britských listů
16. 12. 2007 Hospodaření OSBL za listopad 2007