29. 6. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 6. 2007

Několik poznámek k daním

Kdo platí největší daně?

Mnohý platí daně a neví proč. Mnohý platí daně a neví nač. Mnohý platí daně a neví komu. Postavíme zde tedy článek o daních, o kterém doufáme, že jej snad i mnohý s pozorností přečte, který třeba ví, proč, nač a komu daně platí...

...Daně tedy v rozumném a užitečném smyslu, jsou příspěvky jednotlivých občanů na veřejné a potřebné výlohy státu. Potřebné výlohy státu nemohou však býti jiné, než bez kterých by občanům buď škoda povstala neb z kterých patrný užitek mají. Z toho zde právě řečeného vysvítá, že malé daně nejsou vždy štěstí pro občany a že velké daně nejsou vždy neštěstí. Přijde vždy jen na to, kterak se jich užívá. Zvláštní světlo podá zde příklad z života privátního. Kdo lacinou věc koupí ale buď špatnou neb nepotřebnou, vydal více a uškodil si více než ten, kdo koupil za větší cenu věc dobrou a potřebnou. Jestli se tedy daně, byť i sebemenší byly, vydávají na věci pro občany nepotřebné, aneb dokonce jim škodlivé, jsou i tyto malé daně vyhozený peníz a vláda jest špatná: naopak zase milerád každý občan třeba dosti veliké daně zaplatí, když vidí a přesvědčí se, že je nevydal nadarmo, nýbrž že tyto vydané daně jen jemu samému zase k prospěchu jsou a na jiné cestě k němu se vrací. Vláda která upřímně a schopně k tomu pracuje, aby se živnosti občanů vždy zvelebovaly, jinák ale účty své před nikým netají, nemá nikdy zapotřebí obávati se, že by si občané na veliké daně stěžovali. Tak jako každý milerád vydá za dva korce dobré půdy jednou tolik peněz, než ze jeden špatný: tak také občan pod dobrou vládou nebude litovati daní, přesvědčíli se, že je darmo nedává, nýbrž že z nich zase on sámužitek míti musí. V každém ohledu jest ale nejhůř platiti za špatnou vládu veliké daně, tak jako jest nejhůř koupiti draze jankovitého koně!

Karel Havlíček Borovský, Slovan ze 4. září 1850

(Vyhledal František Řezáč)

                 
Obsah vydání       29. 6. 2007
1. 7. 2007 Atentát ve skotském Glasgow
1. 7. 2007 Městu a světu: Rozepnutý poklopec stínového premiéra Štěpán  Kotrba
1. 7. 2007 Jak pomalu lze jít? Poetický film a umění zaujmout diváka Ema  Čulík
1. 7. 2007 How slow can you go? - Poetic film and the art of the audience Ema  Čulík
1. 7. 2007 Bigotní dogmatismus zprava i zleva Jan  Čulík
1. 7. 2007 Lidé o tom chtějí mluvit, filmař to natočí, ale v médiích to systematičtěji nenajdete Jan  Čulík
30. 6. 2007 Pandořina skřínka otevřena Fabiano  Golgo
30. 6. 2007 O slávě a o čistotě Jan  Čulík
29. 6. 2007 Gangsterské metody v boji o rozhlas Štěpán  Kotrba
30. 6. 2007 Slibný začátek Jan  Čulík
30. 6. 2007 Nechci uhořet Jan  Čulík
30. 6. 2007 Kvůli klimatizaci ničíme životní prostředí Jan  Čulík
29. 6. 2007 Vyrobíme sami objektivní pořad o americkém radaru, když to vaši redaktoři neumějí nebo nechtějí udělat
29. 6. 2007 Kritika MFD zaměřená proti nemocničnímu stravování, je hrubě tendenční
30. 6. 2007 Budeme z ideologických důvodů předstírat, že jídlo v nemocnici je chutné? Jan  Bím
30. 6. 2007 Vyvařování v nemocnicích Petr  Wagner
29. 6. 2007 Nový silniční zákon rok poté Ivo  Antušek
29. 6. 2007 Film, který neví, co chce říct Jan  Čulík
29. 6. 2007 Film o lidské nedokonalosti Jan  Čulík
29. 6. 2007 Přestaňte kouřit, začněte žít Jan  Čulík
29. 6. 2007 Puzení konat Václav  Dušek
29. 6. 2007 Česká televize a podprahové informace pro radar Michal  Rusek
29. 6. 2007 ■ ■ ■ František  Schildberger
29. 6. 2007 Nikoliv etika a právo, ale úspěch a zisk, to je měřítko společenské úrovně i tvář současné státní politiky Jan  Paul
29. 6. 2007 Několik poznámek k daním
29. 6. 2007 V Německu vzplála diskuse o prezidentském úřadu Richard  Seemann
29. 6. 2007 Christopher Bollyn v ilegalitě? Jan  Zeman
29. 6. 2007 Že by Češi opravdu byli tak pověrčiví, aneb Věříte anketkám? Uwe  Ladwig
28. 6. 2007 Islamismus není nacismus
28. 6. 2007 Z deníku Mladá fronta Dnes se stal PR magazín politiků ODS Štěpán  Kotrba
28. 6. 2007 nbusr123: Policie zabavila servery kvůli rok starému hacku Štěpán  Kotrba
27. 6. 2007 Obrana před balistickými raketami dlouhého doletu v Evropě
27. 6. 2007 Úspěchy a záhady Oskar  Krejčí
27. 6. 2007 Immanuel Wallerstein: Protiraketový obranný štít: bláznivý nápad nebo racionální cíl Immanuel  Wallerstein
27. 6. 2007 Žvanivý Vondra Milan  Valach
26. 6. 2007 Soudím, že islám musí být zničen Štefan  Švec
26. 6. 2007 Britské střední vrstvy na pokraji revoluce
4. 5. 2007 Hospodaření OSBL za duben 2007
22. 11. 2003 Adresy redakce
30. 6. 2007 Valna hromada Občanského sdružení Britské listy